loogo

เงื่อนไข สิ่งที่ควรทราบ ของ D.U.E.

เกี่ยวกับ การยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย และการไปเรียน ที่ออสเตรเลีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร วีซ่า นักเรียน

 1. อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันยื่นวีซ่า
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษา ปีที่ 6
 3. หากจบ ม6 อายุไม่ควรเกิน18 ปี หากอายุมากกว่านี้ควรมีหลักฐานการทำงาน
 4. หากจบ ปวช อายุไม่ควรเกิน 18 ปี หากอายุมากกว่านี้ควรมีหลักฐานการทำงาน
 5. หากจบ ปวส อายุไม่ควรเกิน 20 ปี หากอายุมากกว่านี้ควรมีหลักฐานการทำงาน
 6. หากจบ ปตรี อายุไม่ควรเกิน 23 ปี หากอายุมากกว่านี้ควรมีหลักฐานการทำงาน
 7. หากจบ ปโท อายุไม่ควรเกิน 27 ปี หากอายุมากกว่านี้ควรมีหลักฐานการทำงาน
 8. หาก อายุ และวุฒิการศึกษา อยู่นอกเหนือ จาก เกณฑ์นี้ ต้องพิจารณา เป็นรายบุคคล เพราะอาจเสี่ยงวีซ่า ไม่ผ่าน
 9. ควร มีหลักฐานการทำงานชัดเจน ตั้งแต่วันจบการศึกษาสูงสุด จนถึงปัจจุบัน
 10. เป็นผู้ ไม่มี โรคติดต่อร้ายแรง
 11. ไม่เป็นผู้พิการ
 12. ไม่เคยต้องโทษ จำคุก หรือ ต้องคดี ทั้งแพ่ง และอาญา

การไปเรียน และ ทำงาน ที่ออสเตรเลีย

 1. การไปเรียน มีคอร์ส ให้เลือกมากมายเช่น ภาษา ไอเอลส์ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การทำอาหาร การโรงแรม ดูแลคนแก่ ดูแลเด็กช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง เสริมสวย ตัดผม นวด ไอทีมีเดีย และอื่นๆ นักเรียนสามารถ ปรึกษา ครูแหม่มได้
 2. การเรียน ภาษาอย่างเดียว ควร เรียน 1 ปี 
 3. ทางรัฐบาล อนุญาตให้ นักเรียน สามารถทำงาน ได้ 20 ชม ต่อสัปดาห์ หาก เกิน กว่า นี้ ถือว่าผิดกฎหมาย
 4. การทำงาน ที่ออสเตรเลีย นักเรียน สามารถ หางานได้เอง โดยไม่ต้องผ่าน บริษัทจัดหางานแต่อย่างใด
 5. งานส่วนใหญ่ เป็นงาน ร้านอาหาร: งานพ่อครัว งานล้างจาน งานเสิร์ฟ งานทำอองเทร่ งานโฮม(ขับรถส่งอาหาร) งานสปา(นวด) งานคลีน(ทำความสะอาด) งานเลี้ยงเด็ก งานดูแลคนแก่ งานก่อสร้าง และอื่นๆ
 6. แต่ละงาน จะจ่ายให้ นักเรียน shift ละ 50-100 ดอล
 7. ในวันหนึ่ง มีงาน ให้ทำ 3 ชิฟท์
 8. วันที่นักเรียนมีเรียน จะทำได้ หนึ่ง หรือ สอง ชิฟท์ เท่านั้น
 9. ชิฟท์ แรก ประมาณ 00- 15.00, ชิฟท์ ที่สอง 16.00-22.00, ชิฟท์ที่สาม 22.00-02.00 ของอีกวันค่ะ
 10. อย่าทำงานมากเกินไป จนลืมไปเรียน นะคะ เพราะ นักเรียน จะมีปัญหาวีซ่าค่ะ
 11. นักเรียน ต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็น มิเช่นนั้น ทางโรงเรียนอาจะยกเลิก CoE และอาจะถูกยกเลิกวีซ่า
 12. การไปเรียน คอร์ส ภาษาแบบ General English คือเรียน ภาษา สื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง มีการสอบวัดเลเวล ก่อนเข้าเรียน เพื่อให้นักเรียน ได้เรียน ตรงตาม ความรู้ความสามารถ ของนักเรียน
 13. เมื่อเรียน จบคอร์ส นักเรียน อาจไม่ได้ใบจบจากทาง โรงเรียน หาก นักเรียน เวลาเรียน ไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หรือส่งงานไม่ครบ หรือ ไม่จ่ายค่าเรียน
 14. ที่พัก ในออสเตรเลีย มีสองแบบ คือ พักห้องแชร์ กับคนอื่น และพักกับโฮสต์ ซึ่งค่าที่พักจะแตกต่างกัน พัก ห้องแชร์ จะถูกกว่ามาก ราคา ต่อสัปดาห์ประมาณ 4500 บาท
 15. ตาม condition 8105 นักเรียนจะทำงานได้ ต่อเมื่อนักเรียนอยู่ระหว่างคอร์สเรียน เท่านั้น

สปอนเซอร์

 1. สปอนเซอร์ คือบุคคล ที่แสดงตนว่า เป็นผู้สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการไปเรียน ให้นักเรียน
 2. คุณสมบัติ ของสปอนเซอร์ คือ เป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ลุงป้าน้าอา ปู่ย่าตายาย หรือคู่สมรสของ พี่น้อง ลุงป้าน้าอา ปู่ย่าตายายได้ค่ะ และ มีงานทำ มีเงินในบัญชี ขั้นต่ำ สี่แสน ถึงแปดแสน ใช้หุ่น หรือ สลากออมสินร่วมด้วยได้
 3. หากสปอนเซอร์ไม่มีเงินโชว์ นักเรียนต้องเลือกเรียนโรงเรียน เลเวล1
 4. ความเป็นญาติ ของสปอนเซอร์ ต้องมีความเกี่ยวโยง โดยสายเลือด หรือ ทะเบียนสมรส กับญาติของนักเรียน และควรเป็นญาติ สนิท ไม่ควรเป็นญาติ ที่ห่างมากๆ
 5. หากไม่ใช่ญาติ ควร เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นพิเศษ อาจเป็น นายจ้าง หรือ คู่รัก ที่มีหลักฐานชัดเจน
 6. เอกสารของสปอนเซอร์ มี สำเนา บัตรปชช / สำเนา ทะเบียนบ้าน/ หลักฐานการทำงาน / โฉนดที่ดิน / ทะเบียนการค้า / สลาก / หุ้น / และ เสตทเม้นท์ หรือแบงค์การันตี
 7. เสตทเม้นท์ หรือ แบงค์การันตี ต้องเป็นเงิน ในบัญชีเดิม ห้ามเปิดบัญชีใหม่
 8. หากมีไม่ถึง ใช้ เอกสารสิทธิ์อื่นๆ ร่วมด้วยได้ เช่นโฉนด หรือทะเบียนรถยนต์ รถบรรทุก หรือ อื่นๆ
 9. สปอนเซอร์ ต้องเซ็นเอกสาร ที่ทางเราจัดทำขึ้น เพื่อยืนยัน การสนับสนุนการไปเรียนของนักเรียน

การดำเนินงานยื่นวีซ่า

 1. น้องกรอกใบสมัครกับทางเรา และโอนเงินค่าดำเนินงาน
 2. หากทำงานอยู่ ห้ามลาออกจากงานปัจจุบันจนกว่าผลวีซ่าออก
 3. เปิดกลุ่มไลน์ ส่งเอกสาร และยื่นใบสมัครไปทางโรงเรียน (โรงเรียนอาจขอดูเอกสารการเงินและเอกสารอื่นๆ)
 4. ทางเราอาจยกเลิกการยื่นวีซ่าและคืนค่าดำเนินการ หากพบว่าความพร้อม ประวัติ และเอกสารของผู้สมัครยังไม่พร้อมในการยื่นวีซ่าและเสี่ยงต่อการไม่ผ่านวีซ่า
 5. นักเรียนสามารถมาสมัครกับเราภายหลังเมื่อเอกสารและประวัติพร้อม
 6. หลังจากโรงเรียนตอบรับใบสมัครของน้อง โรงเรียนจะส่ง Offer แจ้งค่าใช้จ่ายมา
 7. น้องๆ สามารถโอนเงินไปทางโรงเรียนได้เลยหรือผ่านทางเราเพื่อจ่ายค่าเรียน (ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ค่าเรียนงวดแรก ค่าสมัคร ค่าอุปกรณ์ ค่าประกันนักเรียนต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ค่าแปลเอกสาร)
 8. หลังจากโรงเรียนได้รับเงินแล้ว โรงเรียนส่งใบคอนเฟิร์มเรียกว่า CoE
 9. ทางเราเขียน GTE (ประวัตินักเรียนและจุดประสงค์ในการไปเรียน) หลังเอกสารครบ
 10. นักเรียนคอนเฟิร์ม GTE และส่งเอกสารการเงิน
 11. หลังยื่นวีซ่าแล้ว ทางเราจะจองวันสแกนไบโอและนักเรียนสามารถไปตรวจสุขภาพภายใน 14 วันหลังจากยื่นวีซ่า
 12. ทางสถานทูตอาจโทรมาสัมภาษณ์และถามรายละเอียดอื่นๆ ใน GTE หรือนอกเหนือ

กรณี วีซ่า ผ่าน

 1. น้อง ๆ สามารถจองตั๋วบิน และที่พักได้เอง หรือให้เพื่อนๆที่ออสเตรเลียจองให้
 2. หรือทางเรา จะจองตั๋วบิน และที่พัก รวมทั้ง รถไปรับ ที่สนามบินให้
 3. ให้นักเรียน ถือบัตรเอทีเอ็ม แบบวีซ่า ไปด้วย เพราะสามารถ ไปกดเงินใช้ที่โน่นได้ ค่า ธรรมเนียน 3 ดอล หรือ 100 บาท ต่อครั้ง
 4. ควรแลกเงิน ออส ไป สัก สอง หรือ สามหมื่น บาทไทย
 5. เมื่อถึง ออส ให้แจ้ง เบอร์โทร อีเมล์ ที่อยู่ ให้ทางเราทราบ เพื่อ ทำ TFN
 6. นักเรียน ต้องไปรายงานตัว ในวันแรก ทีเปิดเรียน เพื่อเข้า Orientation
 7. การเข้าเรียน ต้องเรียน ไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็น ถ้าไม่ถึงอาจส่งผลถึงการต่อวีซ่า ครั้งต่อไป
 8. ทุกครั้ง ที่ต้องการลากลับไทย ลาป่วย ลากิจ ให้แจ้งพี่ๆทีมงานทุกครั้ง ยกเว้น เป็น ช่วงวันปิดเทอมของ รร
 9. หากนักเรียน ต้องการต่อวีซ่า ต้องแจ้งครูล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
 10. การต่อวีซ่า ไม่มีค่าดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น

กรณีวีซ่า ไม่ผ่าน

 1. หากวีซ่า ไม่ผ่าน เรามาดูเหตุผล ว่า ไม่ผ่าน เพราะ อะไร เพื่อพิจารณา ว่ายื่นซ้ำ ได้หรือไม่
 2. ถ้าพิจารณาแล้ว ยื่นซ้ำ ไม่ได้ ทางเรา จะทำการรีฟัน เงินคืน ให้ ซึ่งจะได้ ภายใน 60 วันทำการ
 3. เงินที่ นักเรียนจ่าย ให้ สถาบัน มี ค่าสมัคร + ค่าเรียน + ประกัน + อุปกรณ์ นักเรียนจะได้คืน มี ค่าเรียน ค่าประกัน ค่าอุปกรณ์
 4. เงิน ที่ได้คืน เป็นเงิน ออสเตรเลียน ดอลล่าร์ และคำนวณ ตามเรท ของธนาคาร ณ วันที่ โอนมา ตามเอกสารของทางธนาคาร

 

ค่าใช้จ่ายในประเทศออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและค่าครองชีพโดยประมาณ

ที่พักอาศัย

โฮสเทลและเกสต์เฮ้าส์ (Hostels and Guesthouses) 90 – 150  AUD /สัปดาห์
เช่าที่พักอยู่ร่วมกันหลายคน (Shared Rental) 95 – 215  AUD /สัปดาห์
หอพักในมหาวิทยาลัย (On campus) 110 – 280 AUD /สัปดาห์
โฮมสเตย์ (Homestay) 235 – 325 AUD /สัปดาห์
บ้านเช่า (Rental) 185 – 440 AUD /สัปดาห์
โรงเรียนประจำ (Boarding schools) 11,000 – $22,000 AUD /ปี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำรงชีวิต

อาหารสดต่างๆ และการทานที่ร้านอาหาร 140 – 280 AUD /สัปดาห์
ประเทศออสเตรเลียมีอาหารหลากหลายชนิดให้เลือกทาน
ราคาอาหารสำหรับสองคนต่อมื้อ โดยประมาณ :
ร้านอาหารเอเชีย 59 AUD
ห้องอาหารจีน 56 AUD
ร้านอาหารฝรั่งเศส 67 AUD
ร้านอาหารอิตาเลียน 65 AUD
ร้านอาหารญี่ปุ่น 56 AUD
ร้านอาหารเม็กซิกัน 59 AUD
สำหรับคนรักกาแฟ:
คาปูชิโน่ 4.50 AUD
เอสเพรสโซ 3.10 AUD
ค่าแก๊สและค่าไฟฟ้า 10 – 20 AUD /สัปดาห์
ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 15 – 30 AUD /สัปดาห์
ค่าขนส่งสาธารณะ 30 – 60 AUD /สัปดาห์
รถยนต์ (หลังการซื้อ) 150 – 260 AUD /สัปดาห์
สันทนาการต่างๆ 80 – 150 AUD /สัปดาห์

ค่าครองชีพ

Department of Home Affairs ได้ตั้งข้อกำหนดทางการเงินไว้ในการสมัครวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย โดยข้อมูล ณ ตุลาคม 2562 ค่าครองชีพในระยะเวลา 12 เดือน คือ

สำหรับนักเรียน หรือ ผู้ปกครอง 21,041 AUD
สำหรับคู่ครองที่เดินทางไปด้วย 7,362 AUD
สำหรับบุตรที่เดินทางไปด้วย 3,152 AUD

ทั้งนี้ ค่าหลักสูตรและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในประเทศออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับสถาบันและระดับชั้นที่เลือกเรียน

ค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

รายละเอียดต่อไปนี้ จะเป็นข้อมูลโดยกว้างๆ ของหลักสูตรต่างๆ รายปี

โรงเรียน 7,800  –  30,000 AUD /ปี
การเรียนภาษาอังกฤษ ประมาณ 150 – 300 AUD /สัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตร
การศึกษาระดับวิชาชีพ 4,000 – 22,000 AUD /ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 20,000 – 45,000 AUD /ปี *
การศึกษาระดับปริญญาโท 22,000 – 50,000 AUD ต่อปี *
การศึกษาระดับปริญญาเอก 18,000 – 42,000 AUD ต่อปี *