loogo

Australian Academy of Commerce

Australian Academy of Commerce เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ และด้วย Campus ที่มีถึงสองที่ คือ ที่ ใจกลางเมือง Sydney และที่ Kogarah (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที่ ด้วยรถไฟจากสถานี Central ) ทำให้ AAC เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นตัวเลือกของนักเรียนนานาชาติจำนวนมากจากทั่วโลก  AAC สามารถมอบการศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย และรอบล้อมไปด้วยสถานที่ที่เป็นที่รู้จักต่างๆ เช่น Darling Harbour China Town และ Hyde Park เราเชื่อมั่นว่าการศึกษามีมากกว่าในหนังสือและในห้องเรียน ดังนั้น AAC จึงมีการจัด workshop และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ขึ้นเป็นประจำ สำหรับให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  ได้พูดคุยทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้น รู้จักเพื่อนใหม่ และนำเข้าสู่การเรียนในชั้นเรียน

website สถาบัน Australian Academy of Commerce

ภาพรวม

ทำไมถึงควรเรียนที่ AAC

AAC เป็นที่รู้จักในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริการต่างๆ ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ก้าวแรกในมหาวิทยาจนเรียนจบ เจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตรของเรามีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
สถานที่ตั้งของ AAC อยู่ในจุดที่ดีที่สุดจุดหนึ่งใน Sydney โรงเรียนของเราห่างจาก Central Station แค่เพียงนาทีเดียว จึงนับเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกสบายและสามารถเดินทางมาถึงได้ด้วยขนส่งสาธารณะ
AAC เป็นผู้นำด้านความรู้และการฝึกอบรมทางวิชาชีพ นักเรียนสามารถทำงานได้ตรงตามที่ได้เรียนไป รวมถึงการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย จากการเรียนตามหลักสูตรของ AAC นักเรียนจะได้รับทักษะทางวิชาชีพที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้าง

สถานที่ตั้ง

VET Campus

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney ย่านธุรกิจ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟใต้ดินและรถบัส และอยู่ในบริเวณ Bondi Beach และ Olympics site ที่ Homebush Bay ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก มี cafe ร้านค้า แหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ไนต์คลับ รวมถึงสถานที่ออกกำลังกายมากมาย
VET Campus จัดสอน Vocational Education & Training (VET) ที่ Level 7 / 8 Quay Street Haymarket ซึ่งเป็นตึกธุรกิจที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ห้องเรียนมีอุปกรณ์ครบครัน มีเครื่องเล่น DVD & VCR OHP & data projector กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น cassette และ CD
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกมากมาย สำหรับนักเรียน

Kogarah Language Center

English Language Centre ตั้งอยู่ใน Kogarah Business Centre โดยอยู่ติดกับ Kogarah Public Library ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใช้ได้อย่างเต็มที่และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ Kogarah เพียง 200 เมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหารรายล้อม จึงเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
Kogarah Language Center เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ Kogarah Business Centre, O’Keefes Lane Kogarah ห้องเรียนมีอุปกรณ์ครบครัน มีเครื่องเล่น DVD & VCR OHP & data projector กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น cassette และ CD และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกมากมาย สำหรับนักเรียน

หลักสูตร

   GENERAL ENGLISH   

  GENERAL INTENSIVE ENGLISH BEGINNER (CRICOS 079248A)  

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสาร โดยเรียนจากการเขียนประโยคตามหลักไวยกรณ์ขั้นต้น และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียน ไวยกรณ์ คำศัพท์ สุภาษิต และเครื่องหมายวรรคตอน เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและเป็นพื้นฐานเพื่อเรียนในระดับต่อไป

เมื่อเรียนจบในระดับนี้ นักเรียนจะสามารถตีความและควบคุมการใช้ศัพท์และประโยคในหัวข้อในชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพ ครอบครัว กีฬา อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เป็นต้น สามารถให้ข้อมูลและเข้าใจเนื้อหาหลักของบทความสั้นๆ และระบุใจความสำคัญของบทสนทนาหรือคำกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่คุ้นเคยได้ 

นักเรียนจะสามารถใช้ประโยคแสดงความสุภาพในการติดต่อหรือการใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การแสดงความร้องขอ การนำเสนอ การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ถามและบอกเวลา บอกทาง บอกราคา และสั่งอาหารได้

ระยะเวลาในการเรียน : 1 – 12 สัปดาห์ แบบเต็มเวลา ( 5 ชม. ต่อวัน 4 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน นักเรียนจะต้องทำข้อสอบวัดระดับ( Placement test) และสัมภาษณ์ปากเปล่า     (oral interview) ในวันจันทร์แรกที่นักเรียนมาถึงเพื่อระบุระดับความรู้ที่เหมาะสม

  GENERAL INTENSIVE ENGLISH ELEMENTARY (CRICOS 079249M)  

หลักสูตรนี้มุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนได้ฝึกพูดและใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์จริงและกิจกรรมต่างๆ ใช้บทเรียนแบบตอบสนองสองทางเพื่อสร้างความเข้าใจและการใช้หลักไวยกรณ์และคำศัพท์ใหม่ๆ

นักเรียนจะสามารถอ่านบทความที่มีหลายประโยคที่มีเนื้อหาทั่วไปและคุ้นเคย จะสารถมาสร้างประโยคแบบสั้นและสามารถเข้าใจเนื้อหาทั่วๆ ไปได้

ระยะเวลาในการเรียน : 1 – 12 สัปดาห์ แบบเต็มเวลา ( 5 ชม. ต่อวัน 4 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน นักเรียนจะต้องทำข้อสอบวัดระดับ( Placement test) และสัมภาษณ์ปากเปล่า (oral interview) ในวันจันทร์แรกที่นักเรียนมาถึงเพื่อระบุระดับความรู้ที่เหมาะสม

GENERAL INTENSIVE ENGLISH PRE-INTERMEDIATE (CRICOS 079250G)

หลักสูตรนี้จะสอนให้นักเรียนเข้าใจประโยคต่างๆ รวมถึงการแสดงความรู้สึกที่ใช้กันบ่อยในสถานการณ์ประจำวัน นักเรียนจะสามารถสื่อสารด้วยบทสนทนาแบบธรรมดาที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไป และสามารถเล่าประวัติและอธิบายสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ด้วยประโยคที่ไม่ยาก 

นักเรียนสามารถเข้าใจบทความที่มีหลายประโยคหากเป็นเนื้อหาในระดับทั่วไปและคุ้นเคย สามารถอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วยทักษะการสรุปความ นักเรียนจะสามารถสร้างประโยคแบบสั้นในเนื้อหาแบบธรรมดา

ระยะเวลาในการเรียน : 1 – 12 สัปดาห์ แบบเต็มเวลา ( 5 ชม. ต่อวัน 4 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน : นักเรียนจะต้องทำข้อสอบวัดระดับ( Placement test) และสัมภาษณ์ปากเปล่า (oral interview) ในวันจันทร์แรกที่นักเรียนมาถึงเพื่อระบุระดับความรู้ที่เหมาะสม

GENERAL INTENSIVE ENGLISH ADVANCED (CRICOS 079252E)

หลักสูตรมุ่งเป้าหมายไปที่การรวบรวมความรู้ได้ได้เรียนมาจากระดับที่ผ่านมา และทำให้นักเรียนมีความมันใจในการใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะที่ได้เรียนไป นักเรียนจะสามารถพูดและมีส่วนร่วมในการพูดคุย รวมถึงการอ่าน และเข้าใจบทความและวรรณกรรมต่างๆ และพัฒนาการเขียนไปในเวลาเดียวกัน นักเรียนจะสามารถอ่านบทความหนังสือพิมพ์โดยไม่ติดขัดกับคำศัพท์ต่างๆ สามารถเขียนหรืออ่านงานต่างๆ เช่นจดหมายทางธุรกิจได้  และในสถานการณ์ต่างๆ นักเรียนจะสามารถมีการตอบโต้พูดคุยได้อย่างมีความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาในการเรียน : 1 – 12 สัปดาห์ แบบเต็มเวลา ( 5 ชม. ต่อวัน 4 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน : นักเรียนจะต้องทำข้อสอบวัดระดับ( Placement test) และสัมภาษณ์ปากเปล่า     (oral interview) ในวันจันทร์แรกที่นักเรียนมาถึงเพื่อระบุระดับความรู้ที่เหมาะสม

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES UPPER INTERMEDIATE (CRICOS 079253D)

Upper Intermediate English for Academic Purposes เป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนในการเรียนต่อด้านวิชาชีพ หรือระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะพิเศษที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนต่อที่สถาบันในประเทศออสเตรเลีย หัวข้อหลักที่ให้ความสำคัญคือ ทักษะการเรียน การอ่านเพื่อจับใจความ การเขียน essay การฟัง lecture การจดบันทึก การนำเสนอ และการมีส่วนร่วมในการสัมมนา เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา นำเสนอ ทำงานเป็นกลุ่ม จดบันทึก และจับประเด็นจากการฟัง lecture ได้

ระยะเวลาในการเรียน : 1 – 12 สัปดาห์ แบบเต็มเวลา ( 5 ชม. ต่อวัน 4 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน : นักเรียนจะต้องทำข้อสอบวัดระดับ( Placement test) และสัมภาษณ์ปากเปล่า (oral interview) ในวันจันทร์แรกที่นักเรียนมาถึงเพื่อระบุระดับความรู้ที่เหมาะสม

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES ADVANCED (CRICOS 079254C)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ทักษะทางภาษา และเตรียมนักเรียนให้พร้อมเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งนักเรียนอาจจะได้สัมผัสทั้งในการสังคมและจากการเรียน และพัฒนาการทางด้านทักษะการเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม และการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนและรูปแบบของสังคม 

เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะรู้สึกคุ้นเคย และสามารถภาษาอังกฤษระดับกลางไปปรับใช้ได้ สามารถเข้าใจบทความเชิงวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน การฟังและการพูดให้เหมาะสมกับเนื้อหาเชิงวิชาการต่างๆ ได้ 

ระยะเวลาในการเรียน : 1 – 24 สัปดาห์ แบบเต็มเวลา ( 5 ชม. ต่อวัน 4 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน : นักเรียนจะต้องทำข้อสอบวัดระดับ( Placement test) และสัมภาษณ์ปากเปล่า (oral interview) ในวันจันทร์แรกที่นักเรียนมาถึงเพื่อระบุระดับความรู้ที่เหมาะสม

IELTS PREPARATION UPPER-INTERMEDIATE TO ADVANCED (CRICOS 085409E)

หลักสูตร IELTS Preparation Upper-Intermediate to Advanced ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรในระดับ Intermediate และเตรียมตัวสอบ International English Language Testing System (IELTS) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด และใช้โครงสร้างภาษาและคำศัพท์ในระดับ upper-intermediate ซึ่งจำเป็นในการทำข้อสอบ IELTS 

ผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรนี้คือ

  • พัฒนาทักษะและความรู้ในการทำข้อสอบ IELTS แบบ general หรือ academic ได้
  • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งในด้านทั่วไปและด้านวิชาการ
  • เข้าใจถึงสาระสำคัญของข้อมูลในเนื้อทั้งจากการพูดและจากบทความ
  • สรุปความหมายเนื้อหาจากการพูดและจากบทความได้
  • ใช้หลักในการช่วยคาดคำศัพท์ที่ไม่รู้จัก
  • พูดเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และประเทศบ้านเกิดได้ 
  • แสดงความคิดเห็นทั้งโดยการพูดและการเขียนในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกี่ยวกับผู้คน
  • เขียนอธิบายกราฟและตารางได้ 
  • เขียน essay แบบสั้นได้ 
  • นำแนวทางการทำข้อสอบ IELTS ไปประยุกต์ใช้ได้

ระยะเวลาในการเรียน : 16 สัปดาห์ แบบเต็มเวลา ( 5 ชม. ต่อวัน 4 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน : นักเรียนจะต้องทำข้อสอบวัดระดับ( Placement test) และสัมภาษณ์ปากเปล่า (oral interview) ในวันจันทร์แรกที่นักเรียนมาถึงเพื่อระบุระดับความรู้ที่เหมาะสม

  Vocational Courses  

BSB20115 – CERTIFICATE II IN BUSINESS (CRICOS 086786E)

หลักสูตรนี้จะสะท้อนถึงบทบาทของบุคคลในตำแหน่งบริหารจัดการในระดับ junior ที่หลากหลาย ซึ่งปฏิบัติงานที่เป็นรูปแบบประจำโดยใช้ทักษะเชิงปฏิบัติและความรู้ในการปฏิบัติงานในระดับเบื้องต้น และส่วนใหญ่จะทำงานภายใต้การดูแลโดยตรงจากหัวหน้า

ระยะเวลาในการเรียน :  52 สัปดาห์  / 4  ภาคเรียน

วิชาเรียน

BSBWHS201          Contribute to Health and Safety of Self and Others
BSBINM202           Handle Mail
BSBIND201           Work Effectively in a Business Environment
BSBCMM201          Communicate in the Workplace
BSBWOR203          Work Effectively with Others
BSBWOR202          Organise and Complete Daily Work Activities
BSBWOR204          Use Business Technology
BSBINM201           Process and Maintain Workplace Information
BSBINN201           Contribute to Workplace Innovation
BSBCUS201           Deliver a Service to Customers
BSBITU201            Produce Simple Word Processed Documents
BSBITU202            Create and Use Simple Spreadsheets

BSB30415 – CERTIFICATE III IN BUSINESS ADMINISTRATION (CRICOS 086860M)

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบุคคลที่จะนำขีดความสามารถทางด้านการบริหารโดยกว้างๆ ใช้กับการที่หลากหลาย โดยใช้ดุลยพินิจและการตัดสอนใจ และอาจเป็นบุคคลที่ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนเชิงเทคนิคให้กับกลุ่ม

ระยะเวลาในการเรียน :  78 สัปดาห์  / 6  ภาคเรียน

วิชาเรียน

BSBWHS201            Contribute to Health and Safety of Self and Others
BSBADM307            Organise Schedules
BSBITU307              Develop Keyboarding speed accuracy
BSBWRT301            Write Simple Documents
BSBCMM301           Process customer Complaints
BSBITU306              Design and Produce Business Documents
BSBITU304              Produce Spreadsheets
BSBADM311            Maintain Business Resources
BSBFIA302              Process Payroll
BSBFIA303              Process Accounts Payable and Receivable
BSBFIA304              Maintain a General Ledger
BSBPRO301            Recommend Products and Services
BSBWOR301           Organise Personal Work Priorities and Development

BSB42615 – CERTIFICATE IV IN NEW SMALL BUSINESS (CRICOS 090357C)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ตั้งบริษัทขนาดเล็ก ผู้ที่จะพัฒนาทักษะและความรู้โดยกว้างในการแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ และวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และอาจแสดงความเป็นผู้นำและแนะแนวทางผู้อื่น รวมถึงรับผิดชอบต่อผลงานของผู้อื่นอีกด้วย

ระยะเวลาในการเรียน :  52 สัปดาห์  / 4  ภาคเรียน

วิชาเรียน

BSBREL401             Establish Networks
BSBSMB301            Investigate Micro Business Opportunities
BSBSMB401            Establish Legal and Risk Management Requirements of Small Business
BSBSMB402            Plan Small Business Finances
BSBSMB403            Market the Small Business
BSBSMB404            Undertake Small Business Planning
BSBSMB406            Manage Small Business Finances
BSBSMB407            Manage a Small Team
BSBSMB405            Monitor and Manage Small Business Operations
BSBCUS401            Coordinate Implementation of Customer Service Strategies

FNS40615 CERTIFICATE IV ACCOUNTING (CRICOS 087840G)

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทอาชีพทางการบัญชีในงานบริการด้านการเงิน และธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องได้รับการสนับสนุนทางการบัญชี บุคคลในบทบาทนี้จะนำความรู้และทักษะทั้งทางทฤษฏีและเฉพาะทางไปใช้ได้ด้วยตนเอง และใช้การตัดสินใจในกิจกรรมทั้งที่เป็นประจำและไม่ประจำ

ระยะเวลาในการเรียน :  52 สัปดาห์  / 4  ภาคเรียน

วิชาเรียน

BSBITU402              Develop and Use Complex Spreadsheets
BSBITU306              Design and Develop Business Documents
BSBWHS201            Contribute to Health and Safety of Self and Others
BSBWRT301            Write Simple Documents
FNSACC301            Process Financial Transactions and Extract Interim Reports
FNSACC302            Administer Subsidiary Accounts and Ledgers
FNSACC404            Prepare Financial Statements for Non-Reporting Entities
BSBFIA401              Prepare Financial Reports
FNSACC402            Prepare Operational Budgets
FNSACC406            Setup and Operate a Computerized Accounting System
FNSBKG404            Carry Out Business Activity and Instalment Activity Statement Tasks
FNSBKG405            Establish and Maintain a Payroll System
FNSINC401  Apply Principles of Professional Practice to Work in the Financial Services Industry

BSB42415 CERTIFICATE IV IN MARKETING AND COMMUNICATION (CRICOS 091981D)

หลักสูตรนี้เหมายสำหรับผู้ที่ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งฐานความรู้ที่กว้างขวางในเนื้อหาต่างๆ  บุคคลที่มีบทบาทเหล่านี้จะนำแนวทางแก้ไขมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และอาจแสดงความเป็นผู้นำและแนะแนวทางให้กับบุคคลอื่น โดยอาจต้องรับผิดชอบผลงานของผู้อื่นตามขอบเขตที่กำหนด อย่างไรก็ตามก็ยังต้องรายงานผลการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่า

ระยะเวลาในการเรียน :  52 สัปดาห์  / 4  ภาคเรียน

วิชาเรียน

BSBCMM401           Make a presentation
BSBCRT401            Articulate, present and debate ideas
BSBMGT407            Apply digital solutions to work processes
BSBMKG417            Apply marketing communication across a convergent industry
BSBMKG418            Develop and apply knowledge of marketing communication industry
BSBCUS401            Coordinate implementation of customers service strategies
BSBMKG401            Profile the market
BSBMKG413            Promote products and services
BSBMKG419            Analyse consumer behaviour
BSBRES401             Analyse and present research information
BSBWRT401            Write complex documents
BSBRSK501             Manage risk

FNS50215 DIPLOMA OF ACCOUNTING (CRICOS 087758A)

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทอาชีพทางการบัญชีในงานบริการด้านการเงินและธุรกิจอื่นๆ  บุคคลต่างๆ ในบทบาทนี้จะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาไปประยุกต์ใช้กับปัญหาที่มีความซับซ้อน วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย นำความคิดริเริ่มมาวางแผน นำไปใช้ร่วม และประเมินผลงานของตนเอง และแนะแนวทางให้บุคคลอื่นด้วยแนวทางที่ชัดเจน

ระยะเวลาในการเรียน :  104 สัปดาห์  / 8  ภาคเรียน

วิชาเรียน

FNSACC301            Process Financial Transactions and Extract Interim Reports
BSBFIA401              Prepare Financial Reports
FNSACC501            Provide Financial and Business Performance Information
FNSACC502            Prepare Tax Documentation for Individuals
FNSACC503            Manage Budgets and Forecasts
FNSACC504            Prepare Financial Reports for Corporate Entities
FNSACC506            Implement and Maintain Internal Control Procedures
FNSACC507            Provide Management Accounting Information
FNSACC505            Establish and Maintain Accounting Information Systems
FNSACC607            Evaluate Business Performance
FNSINC601             Apply Economic Principles to Work in the Financial Services Industry

BSB52415 – DIPLOMA OF MARKETING AND COMMUNICATION (CRICOS 091982C)

หลักสูตรนี้จะนำไปใช้กับบุคคลมีฐานความรู้เชิงทฤษฎีด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่แสดงทักษะด้านการจัดการเพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานในองค์กรและบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาในการเรียน :  104 สัปดาห์  / 8  ภาคเรียน 
ข้อกำหนดในการเข้าเรียน ผู้เรียนจะต้องเรียนหลักสูตร BSB42415 Certificate IV in Marketing and Communication ครบตามวิชาเรียน

วิชาเรียน

BSBMKG507             Interpret market trends and developments
BSBMKG523            Design and develop an integrated marketing communication plan
BSBPMG522            Undertake project work
BSBMKG514            Implement and monitor marketing activities
BSBMKG501            Identify and evaluate marketing opportunities
BSBMKG502            Establish and adjust the marketing mix
BSBMKG515            Conduct a marketing audit
BSBADV507             Develop a media plan
BSBMKG527            Plan social media engagement
BSBLDR502            Lead and manage effective workplace relationships
BSBMKG609            Develop a marketing plan
BSBPUB504            Develop and implement crisis management plans

BSB51915 DIPLOMA OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT (CRICOS 087757B)

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่นำความรู้ ทักษะเชิงปฏิบัติ และประสบการณ์การเป็นผู้นำและการจัดการมาประยุกต์ใช้ในงานทั่วทั้งองค์กรและธุรกิจ บุคคลในระดับนี้จะมีความคิดริเริ่มและการตัดสินใจในการวางแผน จัดการ การนำไปปฏิบัติใช้ และการสังเกตการณ์จำนวนงานของตนเองและบุคคลอื่น ใช้ทักษะการสื่อสารในการสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มให้ทำงานตามที่องค์กรหรือบริษัทต้องการ โดยจะวางแผน ออกแบบ ประยุกต์ใช้ และประเมินผลแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงการระบุ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

ระยะเวลาในการเรียน :  104 สัปดาห์  / 8  ภาคเรียน

วิชาเรียน

BSBMGT502            Manage People Performance
BSBMKG501            Identify and Evaluate Marketing Opportunities
BSBCUS501            Manage Quality Customer Service
BSBMKG507            Interpret Market Trends and Developments
BSBRSK501             Manage Risk
BSBWHS501            Ensure a Safe Workplace
BSBMGT517            Manage Operational Plan
BSBPMG522            Undertake Project Work
BSBHRM506            Manage Recruitment, Selection and Induction Processes
BSBLDR501            Develop and Use Emotional Intelligence
BSBLDR502            Lead and Manage Effective Workplace Relationships
BSBWOR502           Lead and Manage Team Effectiveness

BSB61015 ADVANCED DIPLOMA OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT (CRICOS 087756C)

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลนำความรู้และทักษะเฉพาะทาง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของบริษัทและธุรกิจต่างๆ  บุคคลในระดับนี้จะนำความคิดริเริ่มและการตัดสินใจในการวางแผนและนำการปฏิบัติงานด้านการเป็นผู้นำและการจัดการไปประยุกต์ใช้ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลงานของบุคคลหรือกลุ่มตามปัจจัยโดยทั่วๆ ไป และใช้ทักษะด้านการคิดและการติดต่อสื่อสารในการระบุ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้กับบุคคลอื่น และใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์หรือแนวความคิดรวบยอดเพื่อถ่ายทอดความคิดและความคิดเห็น หรือตอบสนองกับปัญหาที่ซับซ้อน

ระยะเวลาในการเรียน :  104 สัปดาห์  / 8  ภาคเรียน

วิชาเรียน

BSBMGT605            Provide Leadership Across the Organization
BSBRSK501             Manage Risk
BSBDIV601              Develop and Implement Diversity Policy
BSBMGT608            Manage Innovation and Continuous Improvement
PSPGOV602B          Establish and Maintain Strategic Networks
BSBMGT616            Develop and Implement Strategic Plans
BSBINM601             Manage Knowledge and Information
BSBINN601             Lead and Manage Organizational Change
BSBFIM601              Manage Finance
BSBSUS501             Develop Workplace Policy and Procedures for Sustainability
BSBMGT617            Develop and Implement a Business Plan
BSBMKG609            Develop a Marketing Plan