Ability English

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Commonwealth Register of Courses and Institutions for Overseas Students (CRICOS) และภายใต้กฎหมายของรัฐบาลออสเตรเลียที่ชื่อว่า Australian Government Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000 รวมทั้งกฎของ The National Code of Practice for Registration Authorities and Providers of Education and Training to Overseas Students 2007 (The National Code 2007) ซึ่งเป็นการการันตีที่จะทำให้น้องๆมั่นใจได้ว่า สถาบันนี้มีคุณภาพและเชื่อถือได้ในการเรียนภาษาอังกฤษ

น้องๆ มั่นใจได้ว่าจะได้เรียนกับครูผู้สอนที่เป็นผู้ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก แต่ละท่านมีประสบการณ์การสอนและการทำข้อสอบ IELTS หรือการสอบ Cambridge Tests และจะสอนน้องๆให้เก่งเรื่อง การเขียน การอ่านภาษาอังกฤษ และการพูดแบบสำเนียงอังกฤษที่ถูกต้อง 

website สถาบัน Ability English

ภาพรวม

สถานที่ตั้ง มี 2 สาขาสถานที่ตั้ง มี 2 สาขา

1. Sydney Campus 10 Quay Street, Sydney NSW 2000, Australia

ตั้งอยู่ใกล้กับ Central Station ซึ่งเป็นแหล่ง Chinatown และใกล้กับ Sydney Aquarium นอกจากนี้น้องๆจะได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของชายหาดในเมือง Sydney และยังได้ชื่นชมความโอ่อ่า สง่างามของ Opera House ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของโลก และยังมีสวนหย่อม หรือสวนสาธรณะให้ได้เดินเล่นแบบสบายๆกันอีกด้วย

2. Melbourne Campus Level 3, 55 Swanston St., Melbourne VIC 3000 Australia

อยู่ใกล้กับ Flinders St Station และ Melbourne’s laneways ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านถนนแฟชั่น ที่แวดล้อมไปด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามและน่าสนใจมากมาย และยังอยู่ใกล้กับแม่น้ำ Yarra ที่สวยแบบเงียบสงบ และน่ารื่นรมย์อย่างมาก และนอกจากนี้น้องๆยังจะได้เห็นเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นตลอดเวลาในเมือง Melbourne เช่น the Comedy Festival, the Arts Festivals, the Music Festivals และที่น่าสนใจในเมือง Melbourne อีกอย่างคือระบบการคมนาคมที่ยอดเยี่ยม น้องๆสามารถใช้รถ tram ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย

หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ Ability English มีดังนี้

 • General English & General English Plus
 • Pronunciation & Fluency
 • IELTS Test Preparation
 • English for Academic Purposes
 • Cambridge Test Preparation (FCE, CAE)
 • Survivor English
 • Study Choices

    GENERAL ENGLISH AND GENERAL ENGLISH PLUS    

(ภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเสริม)

หลักสูตรของทั้ง 2 วิชานี้ มีสอนตั้งแต่ระดับ Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate และ Advanced
เริ่มต้นสอนทุกวันจันทร์ โดยเรียน วันจันทร์ – พฤหัส เป็นเวลา 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ และมี Optional Class อีก 3 ชั่วโมงเรียนในวันศุกร์ 9:00 – 12:15 ระยะเวลาเรียนมีตั้งแต่ 1-72 weeks และมีทั้งแบบ

 • All day English 8:30 – 14:30 หรือ 9:00 – 15:00
 • Evening English 17:00 – 21:30

สำหรับวิชานี้ น้องสามารถเลือกเรียนที่เรียกว่า เรียนแบบ 20+3 Day หรือแบบ 20+3 evening
หากถือวีซ่าแบบ working holidays หรือ Tourist Visa สามารถเลือกเรียนแบบ 14 ชั่วโมง (8:30 – 12:15) (9:00 – 12:45) หรือ 6 ชั่วโมง (13:00-14:30) (13:30 – 15:00) ต่อสัปดาห์ได้

General English หลักสูตรนี้น้องจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานในการพูดคุยสนทนากับเพื่อนๆในชั้นและกับกลุ่มคนภายนอกเพราะจะมีกิจกรรมให้อ่านออกเสียงอย่างถูกต้องและรวมกลุ่มกันทำงานในห้องและนอกห้อง ทำให้น้องๆพูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น เพราะจะได้พูดคุยกับบุคคลที่มาจากหลายๆประเทศ น้องจะได้ฝึกเน้นการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เป็นการพัฒนาทักษะการพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษให้ได้ดีอย่างสมบูรณ์ เรียกได้ว่าน้องจะได้เรียนทั้งด้านการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น

 

General English Plus หลักสูตรนี้น้องจะได้เรียนเน้นการนำภาษาอังกฤษไปใช้เฉพาะทางมากขึ้น และนำไปใช้ในการสอบ IELTS หรือสอบ Cambridge Tests Preparation รวมทั้งภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (international business) ด้วย

 

    Pronunciation & Fluency (การอ่านออกเสียง และความคล่องแคล่วของการพูด)    

หลักสูตรนี้เป็นแบบ All Day English ระยะเวลาเรียน 10 weeks มีกำหนดวันที่สอนแน่นอน (เช็คข้อมูลลได้ที่ DUE) โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ – พฤหัส เวลา 9:00 – 15:00
หลักสูตรนี้เข้มข้นมาก น้องจะได้รับการฝึกการพูดอยู่ตลอดเวลา โดยจะฝึกให้คิดและพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษ คุณครูจะสอนให้รู้จักใช้น้ำหนักในการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องทำให้เกิดความมั่นใจในการพูดมากขึ้น ครูจะฝึกการใช้ลิ้น การใช้ปาก และหู ให้ฟังภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ฝึกการใช้สมองในการฟังภาษาอังกฤษอย่างตั้งใจ และยังฝึกการลดสำเนียงภาษาเดิมๆของน้องให้เป็นสำเนียงแบบคนอังกฤษหรือคนอเมริกันพูด และยังเรียนรู้ถึงความหมายของแต่ละคำ การจดจำความหมายนั้นๆ

ครูจะวิเคราะห์ถึงปัญหาในการอ่านออกเสียงของน้อง และจะแก้ไขให้ จนกว่าจะพูดได้ถูกต้อง น้องจะได้ฟังสำเนียงฝรั่งซ้ำไปซ้ำมาและให้อ่านออกเสียงตาม เราจะสอนเหมือนเป็นลูกโซ่ของเสียงเพลง ซึ่งทำให้น้องได้ใช้สมอง ใช้ท่าทางของร่างกาย และแสดงอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อเรื่องที่สอน ทำให้น้องๆเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

ถ้าเรียนที่สาขา Sydney ภาษาอังกฤษควรเป็นระดับ pre-intermediate

ถ้าเรียนที่สาขา Melbourne ภาษาอังกฤษควรเป็นระดับ intermediate

    IELTS TEST PREPARATION (ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS)    

หลักสูตรนี้มีทั้งแบบ All Day English (9:00 – 15:00) และ Evening English (17:00 – 21:30) เริ่มสอนทุกวันจันทร์ ระยะเวลาเรียน 14 สัปดาห์ เป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระดับภาษาอังกฤษที่ควรมีเพื่อเข้าเรียน : Upper intermediate และสอบวัดผลจาก ABILITY Entrance exam

หลักสูตรนี้เหมาะกับน้องที่ต้องการสอบ IELTS เพื่อนำคะแนนไปเข้าเรียนระดับวิชาชีพของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือในการลงใบสมัครที่จะเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลีย และยังเหมาะกับน้องที่เคยไปสอบมาแล้ว แต่คะแนนยังไม่ดีพอ และอยากไปสอบใหม่เพื่อทำคะแนนให้ดีขึ้น น้องจะได้เรียนรู้เทคนิคและ tips สำหรับการทำข้อสอบเพื่อที่จะได้คะแนนได้ดีที่สุด น้องจะได้รับการฝึกอย่างหนักในทุกๆเรื่องที่น้องๆจำเป็นต้องรู้เพื่อการสอบ ในทุกสัปดาห์ของการเรียน น้องๆจะได้รับ feedback แสดงให้เห็นว่าน้องๆมีพัฒนาหรือก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วโดยการทำแบบฝึกหัดทุกสัปดาห์ และยังจะได้ทราบรายละเอียดของการทำข้อสอบว่ามีผิดพลาดตรงไหน และควรแก้ไขอย่างไร ครูผู้สอนจะให้ความเอาใจใส่น้องอย่างใกล้ชิด ทำให้น้องเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ และมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

    ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP) (ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง)    

หลักสูตรนี้มีสอนทั้งแบบ All Day English (8:30-14:30) หรือ (9:00-15:00) และ Evening English (17:00-21:30) ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจะเริ่มต้นสอนทุกๆ 5 สัปดาห์

หลักสูตรนี้สำหรับน้องที่ต้องการเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อไปเรียนต่อทางสาขาวิชาชีพ หรือเข้าในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยจะได้เรียนทักษะที่สำคัญในการใช้สื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพนั้นๆอย่างถูกต้อง โดยครูผู้สอนจะเข้มงวดมาก น้องจะได้รับ feedback มาจากครูว่ามีการพัฒนาการไปอย่างไรบ้าง โดยนำเสนอเป็น video บอกถึงรายละเอียดว่าน้องควรพัฒนาตรงไหนบ้าง และน้องยังได้ฝึกการเขียน essaysในหลายๆแบบ การวิเคราะห์สถิติตัวเลข การเขียนอ้างอิง การเขียนโน้ต การนำเสนองาน การอ่านแบบความเข้าใจ และก่อนจบหลักสูตร น้องจะต้องเขียน essays เกี่ยวกับการเรียนการสอนของ Ability English ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งก็จะเป็นการฝึกการเขียนไปในตัว

หลักสูตรนี้มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ EAP 2 (intermediate) , EAP 3 (Upper-intermediate) และ EAP 4 (Advanced)

น้องที่จบหลักสูตรนี้จะสามารถเข้าเรียนโดยตรงกับสถาบันการศึกษาที่ทาง Ability English เป็นพันธมิตรด้วย (Direct Pathway Agreement)

ซึ่งสถาบันเหล่านั้นมีดังนี้

 • MGMT Institute
 • TAFE NSW
 • University of Western Sydney
 • The University of New South Wales
 • Swinburne University of Technology
 • Deakin College in associate with Deakin University Australia
 • Australian College Sport of Fitness (ACSF)
 • AICL Institute
 • Australian Institute of Translation and Interpretation
 • ALTEC
 • Box Hill Institute
 • City Institute
 • Endeavour College of Natural Health
 • Evolution
 • Hotel School Sydney
 • International College of Management (ICMS)
 • JMC Academy
 • Kaplan Business School of Australia
 • Kenvale College
 • King’s Own Institute (KOI)
 • Martin College
 • MNM Institute
 • NMIT
 • SAE Group
 • Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)
 • Sydney Film School
 • William Angliss Institute

น้องที่จะเข้าเรียนสถาบันเหล่านี้ควรต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือมากกว่า
โปรแกรมที่สอนมีทั้ง Diploma, Certificate, Foundation รวมทั้งระดับ Bachelor และ Master Degree
(รายละเอียดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันสอบถามได้ที่ DUE)

    CAMBRIDGE FCE AND CAE TEST PREPARATION (ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Cambridge FCE และ CAE)    

หลักสูตรนี้มีสอนแบบ All Day English (9:00-15:00) และ Evening English (17:00-21:30) ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ แต่ถ้าเรียนช่วงเดือน มกราคมและมิถุนายน เรียน 10 สัปดาห์ โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีวันที่ที่เรียนกำหนดแน่นอน (ให้เช็คได้ที่ DUE)

ทาง Ability English ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบ Cambridge FCE และ CAE เพราะน้องที่มีความรู้ระดับภาษาอังกฤษค่อนข้างสูงแล้ว และต้องการให้เป็นที่ยอมรับในการทำงานแบบนานาชาติ น้องต้องสอบ FCE หรือ CAE เพื่อได้รับใบประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งน้องจะได้รับการติวอย่างเข้มข้น จะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดมากมาย และเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองและทำการแก้ไข จะได้เรียนรู้ว่าข้อสอบเป็นอย่างไร เขาถามอะไร และน้องควรจะตอบอะไร และน้องจะได้เกร็ดกลยุทธ์ในการพิชิตข้อสอบ รู้ทักษะการทำข้อสอบภายใต้แรงกดดัน หรือ ความเครียด

 

    SURVIVOR ENGLISH (ภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อความอยู่รอด)    

หลักสูตรนี้เป็นการสอนแบบ All Day English (8:30-14:30) หรือ (9:00 – 15:00) ระยะเวลาเรียน 5-10 สัปดาห์ โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เริ่มเรียนทุกๆ 5 สัปดาห์ และมีกำหนดวันเรียนที่แน่นอน ( ให้สอบถามได้ที่ DUE)

หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นหรือมั่นใจให้น้องในการพูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ โดยจะทำให้น้องไม่กลัวและไม่ขี้อายในการที่จะพูด เกิดความกล้าที่จะพูด น้องจะได้ฝึกการพูดติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์จริงที่แตกต่างกันออกไป ได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ต่างๆ ซึ่งน้องจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ที่จะให้ feedback กลับมาว่าน้องมีการพัฒนาไปถึงไหนบ้าง น้องจะได้รับการฝึกทักษะของการพูดปฏิเสธ การแสดงออกความโกรธ ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย การรู้จักพูดทางโทรศัพท์ การรู้จักมีปฏิสัมพันธ์ในการพูดกับคนแบบธรรมชาติ หรือแบบมืออาชีพ รวมทั้งการใช้ภาษาท่าทาง หรือภาษามือเพื่อสื่อสารให้คนเข้าใจ การรู้จักการอ่านออกเสียง เน้นเสียงให้น่าฟังหรือน่าสนใจ น้องจะได้ทำกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องและส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการพูดมากขึ้น

    Study Choices Program (วิชาเลือก)    

หลักสูตรนี้สอนทุกเช้าวันศุกร์เป็นเวลา 3 ชั่วโมงสำหรับวิชาเลือก ซึ่งน้องๆสามารถเลือกเรียนหรือร่วมกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษให้พัฒนาการได้มากขึ้น ซึ่งทาง Ability English มีโปรแกรมให้ทำมากมาย เช่น

Conversation Club (สมาคมการสนทนา) น้องๆจะได้รับการเรียนรู้การพัฒนาการพูดและฟังภาษาอังกฤษในระดับหรือบรรยากาศต่างๆนานา จะทำให้น้องได้รู้จักศัพท์ใหม่ๆ และฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการออกพูดเพื่อไปเผชิญกับโลกภายนอก

DVD CLUB (สมาคมเล่น DVD) น้องๆจะได้ดูภาพยนตร์จากต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้ได้ฝีกการฟังเรื่องราว และได้ยินสำเนียงการออกเสียงของจริง และได้รู้ศัพท์หรือสำนวนใหม่ๆ ซึ่งเราจะสอนเทคนิคการฟังให้เข้าใจเนื้อเรื่องด้วย

Board-games (สมาคมการเล่น Board-games) น้องๆจะได้สนุกสนานไปกับ Board-Games ต่างๆนานาหลายประเภท ซึ่งครูจะนำมาให้เล่น เพื่อเป็นการเพิ่มคำศัพท์ และเรียนรู้วิธีทำให้เกิดความเร็วในการนึกคำศัพท์เพื่อเล่นเกมส์ให้ทันและชนะ

Media studies (สื่อศึกษา)น้องๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆในออสเตรเลีย เช่นจากทีวี จากหนังสือพิมพ์ จากวิทยุ หรือจากเว็บไซด์ต่างๆ เป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษให้กว้างขวางมากขึ้น

Music and listening (เพลงและดนตรี) น้องๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลงต่างๆนานา การอ่านหัวข้อเกี่ยวกับเพลง การโต้วาทีเกี่ยวกับเพลง และการฝึกหรือการทำเพลงเป็นภาษาอังกฤษ

Sports (กีฬา) น้องๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการเล่นกีฬาประเภทต่างๆของออสเตรเลีย น้องจะได้อ่านกฏกติกาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ การสนทนากับทีมเวิร์คเป็นภาษาอังกฤษ และให้ช่วยกันสร้างทีมเวิร์คที่แข็งแรงเป็นภาษาอังกฤษ

Vocabulary for real life (คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง) น้องจะได้เรียนรู้เรื่องสำนวนการพูดแบบที่คนออสเตรเลียพูด คำแสลงค่างๆ หรือคำที่พุดกันแบบชาวบ้าน พูดกันอย่างไร มีความหมายว่าอะไร ผู้คนตามท้องถนนเขาพุดกันอย่างไร น้องๆจะได้เข้าใจทั้งหมด

Business (ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ) น้องจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจแบบง่ายๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปประกอบธุรกิจกับนานาชาติได้มากขึ้น เรียนรู้เรื่องการประชุม การพูดโทรศัพท์ และเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และแสดงตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อติดต่อธุรกิจกับคนต่างชาติ

ค่าเล่าเรียน