loogo

Australian Careers Education (ACE)

ACE เป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพของเอกชน โดยมี National VET Regulator (NVR) และ Registered Training Organisation (RTO) เป็นเจ้าของ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการด้านหลักสูตรทางวิชาชีพให้กับนักศึกษานานาชาติ รวมถึงนักศึกษาท้องถิ่นในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ACE เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 2010 และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อนักศึกษาทุกคนด้วยดีมาตลอด

WEB SITE สถาบัน  Australian Careers Education (ACE)

ภาพรวม

ACE  ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย มีอยู่ 2 วิทยาเขตได้แก่  

 • Donald Street Campus (Aurora Building) ที่นี่จะให้บริการหลักสูตร Business and Hospitality เป็นหลัก
 • Victoria Street Campus ที่นี่จะให้บริการหลักสูตร Mechanical Technology เป็นหลัก

ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนที่ ACE จะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง เพราะระบบสาธารณะของที่นี่มีให้เลือกอย่างครบครัน สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆใหม่ที่มาจากนานาชาติ รวมถึงยังมีแหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งช็อปปิ้งมากมายที่ทำให้นักศึกษาไม่เบื่ออย่างแน่นอน นักศึกษาจึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้ทั้งความรู้ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเปิดโลกทัศน์ที่ทำให้เรานำไปต่อยอดและสร้างอนาคตที่สดใสได้

ACE ที่ตั้ง:     Donald Street Campus (Aurora Building)149-151 Donald Street, Brunswick East, VIC 3057
                                Victoria Street Campus 347-351 Victoria Street, Brunswick VIC 3056

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ ACE ?

 • มี Student Support Services ที่คอยให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาทุกคน
 • นักศึกษาสามารถ feedbackได้ตรงๆ กับการบริการของ ACE ให้กับทีมงานได้ตลอดเวลา
 • มีห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • มีห้องสมุดให้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มที่
 • มีห้องครัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตร

มีทั้งหมด 3 หลักสูตรหลัก ดังนี้

   1. Business (หลักสูตรธุรกิจ)   

 •     Certificate IV in Business (BSB40215)    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 10 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 1 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 9 หน่วยกิต

ระยะเวลา: 26 สัปดาห์ ( เรียน 22 สัปดาห์ หยุด 4 สัปดาห์)

วิทยาเขต: Donald Street Campus

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นหลักสูตร
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศีกษาชาวต่างชาติต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ*
 • หากนักศึกษาไม่มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้อง สำเร็จหลักสูตร EAL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ สามารถลงเรียนและสำเร็จหลักสูตรให้ได้ 5 ใน 10 สัปดาห์ของโปรแกรม ELICOS จาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) ด้วยคะแนน IELTS 0 คะแนน

ข้อยกเว้น ได้แก่

 • ผู้มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าดังต่อไปนี้ [Certificate III EAL (Access), Certificate IV EAL (Access), Certificate III EAL (Further Study), Certificate IV EAL (Further Study), Certificate III EAL (Professional), Certificate IV EAL (Professional/Employment)]
 • นักศึกษาที่เรียนอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมาตลอด 5 ปี
 • นักศึกษาที่สามารถสำเร็จหลักสูตร Certificate IV level จาก Registered Training Organisation (RTO).
 • นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการเรียนหลักสูตรพื้นฐานจากประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ *ผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

 • ผลคะแนน TOEFL IBT ที่ 46 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 35 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Pearson Test of English (PTE) ที่ 42 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 36 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Cambridge English: Advanced (CAE) ที่ 47 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 41 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Occupational English Test (OET) ต้อง “ผ่าน”
 • ผลคะแนน TOEFL Paper-Based Test (PBT) ที่ 527 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 500 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้ (โดยการทดสอบนี้จะยอมรับได้ต่อเมื่อหนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการสอบ IELTS ได้แก่ Belarus, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Mali, Moldova, Solomon Islands, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Uganda and Uzbekistan.)
 • Visa นักเรียน: ต้องมี Visa นักเรียนที่ตรงไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของ DIBP

      ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ทำให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะและมีความรู้พื้นฐานในการปรับใช้แก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งที่มาได้

      ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Administrator (พนักงานธุรการ)
 • Project Officer (พนักงานฝ่ายโครงการ)

 

 •    Diploma of Business (BSB50215)   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาเลือกทั้ง 8 หน่วยกิต

ระยะเวลา: 26 สัปดาห์ ( เรียน 22 สัปดาห์ หยุด 4 สัปดาห์)

วิทยาเขต: Donald Street Campus

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นหลักสูตร
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศีกษาชาวต่างชาติต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ*
 • หากนักศึกษาไม่มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้อง สำเร็จหลักสูตร EAL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ สามารถลงเรียนและสำเร็จหลักสูตรให้ได้ 5 ใน 10 สัปดาห์ของโปรแกรม ELICOS จาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) ด้วยคะแนน IELTS 0 คะแนน

ข้อยกเว้น ได้แก่

 • ผู้มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าดังต่อไปนี้ [Certificate III EAL (Access), Certificate IV EAL (Access), Certificate III EAL (Further Study), Certificate IV EAL (Further Study), Certificate III EAL (Professional), Certificate IV EAL (Professional/Employment)]
 • นักศึกษาที่เรียนอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมาตลอด 5 ปี
 • นักศึกษาที่สามารถสำเร็จหลักสูตร Certificate IV level จาก Registered Training Organisation (RTO).
 • นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการเรียนหลักสูตรพื้นฐานจากประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ *ผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

 • ผลคะแนน TOEFL IBT ที่ 46 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 35 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Pearson Test of English (PTE) ที่ 42 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 36 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Cambridge English: Advanced (CAE) ที่ 47 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 41 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Occupational English Test (OET) ต้อง “ผ่าน”
 • ผลคะแนน TOEFL Paper-Based Test (PBT) ที่ 527 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 500 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้ (โดยการทดสอบนี้จะยอมรับได้ต่อเมื่อหนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการสอบ IELTS ได้แก่ Belarus, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Mali, Moldova, Solomon Islands, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Uganda and Uzbekistan.)
 • Visa นักเรียน: ต้องมี Visa นักเรียนที่ตรงไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของ DIBP

      ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้รับประสบการณ์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการทำงาน และยังได้พัฒนาทักษะต่างๆในแง่ของธุรกิจ
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านธุรกิจในเชิงทฤษฎีซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อหรือ ทำงานในอนาคตได้

      ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Executive Officer (เจ้าหน้าที่บริหาร)
 • Program Consultant (ที่ปรึกษาด้านโปรแกรม)
 • Program Coordinator (ผู้ประสานงานด้านโปรแกรม)

 

 •     Advanced Diploma of Business (BSB60215)    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาเลือกทั้ง 8 หน่วยกิต

ระยะเวลา: 52 สัปดาห์ ( เรียน 40 สัปดาห์ หยุด 12 สัปดาห์)

วิทยาเขต: Victoria Street Campus

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นหลักสูตร
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศีกษาชาวต่างชาติต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ*
 • หากนักศึกษาไม่มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้อง สำเร็จหลักสูตร EAL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ สามารถลงเรียนและสำเร็จหลักสูตรให้ได้ 5 ใน 10 สัปดาห์ของโปรแกรม ELICOS จาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) ด้วยคะแนน IELTS 0 คะแนน

ข้อยกเว้น ได้แก่

 • ผู้มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าดังต่อไปนี้ [Certificate III EAL (Access), Certificate IV EAL (Access), Certificate III EAL (Further Study), Certificate IV EAL (Further Study), Certificate III EAL (Professional), Certificate IV EAL (Professional/Employment)]
 • นักศึกษาที่เรียนอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมาตลอด 5 ปี
 • นักศึกษาที่สามารถสำเร็จหลักสูตร Certificate IV level จาก Registered Training Organisation (RTO).
 • นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการเรียนหลักสูตรพื้นฐานจากประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ *ผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

 • ผลคะแนน TOEFL IBT ที่ 46 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 35 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Pearson Test of English (PTE) ที่ 42 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 36 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Cambridge English: Advanced (CAE) ที่ 47 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 41 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Occupational English Test (OET) ต้อง “ผ่าน”
 • ผลคะแนน TOEFL Paper-Based Test (PBT) ที่ 527 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 500 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้ (โดยการทดสอบนี้จะยอมรับได้ต่อเมื่อหนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการสอบ IELTS ได้แก่ Belarus, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Mali, Moldova, Solomon Islands, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Uganda and Uzbekistan.)
 • Visa นักเรียน: ต้องมี Visa นักเรียนที่ตรงไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของ DIBP

      ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้รับประสบการณ์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านธุรการในระดับอาวุโส ต้องการการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจในวงกว้างและหลายแง่มุมมากขึ้น
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านธุรกิจในเชิงทฤษฎีที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อหรือ ทำงานในอนาคตได้

      ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Senior Administrator (เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการระดับอาวุโส)
 • Senior Executive (เจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส)

    2. Hospitality (หลักสูตรการบริการ)    

 •     Certificate III in Commercial Cookery (SIT30816)    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 25 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 21 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

ระยะเวลา: 52 สัปดาห์ ( เรียน 46 สัปดาห์ หยุด 6 สัปดาห์)

วิทยาเขต: Donald Street Campus

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นหลักสูตร
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศีกษาชาวต่างชาติต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ*
 • หากนักศึกษาไม่มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้อง สำเร็จหลักสูตร EAL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ สามารถลงเรียนและสำเร็จหลักสูตรให้ได้ 5 ใน 10 สัปดาห์ของโปรแกรม ELICOS จาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) ด้วยคะแนน IELTS 0 คะแนน

ข้อยกเว้น ได้แก่

 • ผู้มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าดังต่อไปนี้ [Certificate III EAL (Access), Certificate IV EAL (Access), Certificate III EAL (Further Study), Certificate IV EAL (Further Study), Certificate III EAL (Professional), Certificate IV EAL (Professional/Employment)]
 • นักศึกษาที่เรียนอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมาตลอด 5 ปี
 • นักศึกษาที่สามารถสำเร็จหลักสูตร Certificate IV level จาก Registered Training Organisation (RTO).
 • นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการเรียนหลักสูตรพื้นฐานจากประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ *ผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

 • ผลคะแนน TOEFL IBT ที่ 46 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 35 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Pearson Test of English (PTE) ที่ 42 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 36 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Cambridge English: Advanced (CAE) ที่ 47 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 41 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Occupational English Test (OET) ต้อง “ผ่าน”
 • ผลคะแนน TOEFL Paper-Based Test (PBT) ที่ 527 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 500 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้ (โดยการทดสอบนี้จะยอมรับได้ต่อเมื่อหนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการสอบ IELTS ได้แก่ Belarus, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Mali, Moldova, Solomon Islands, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Uganda and Uzbekistan.)
 • Visa นักเรียน: ต้องมี Visa นักเรียนที่ตรงไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของ DIBP

      ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • มีทักษะและความรู้ทางด้านการทำอาหารในเชิงการค้า เป็นพ่อครัว/แม่ครัว ที่มีการพัฒนาทักษะให้ดี และมีพื้นฐานความรู้ในด้านการจัดการในครัวในการเตรียมอาหารและเตรียมเมนู
 • สามารถใช้ดุลยพินิจในการทำงานไม่ว่าจะทำด้วยตนเอง หรือ ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้า โดยการทำตามแผน ทำตามนโยบาย และกระบวนการต่างๆในการทำงาน

      ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้: (สถานที่: ภัตตาคาร,โรงแรม, คลับ, ผับ, คาเฟ่, ร้านอาหาร และร้านกาแฟ)

 • Cook (กุ๊ก)

 

 •     Certificate IV in Commercial Cookery (SIT40516)    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 33 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 26 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 7 หน่วยกิต

ระยะเวลา: 81 สัปดาห์ ( เรียน 69 สัปดาห์ หยุด 12 สัปดาห์)

วิทยาเขต: Donald Street Campus

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • **ต้องสำเร็จหลักสูตร Certificate III in Commercial Cookery ก่อน**
 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นหลักสูตร
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศีกษาชาวต่างชาติต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ*
 • หากนักศึกษาไม่มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้อง สำเร็จหลักสูตร EAL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ สามารถลงเรียนและสำเร็จหลักสูตรให้ได้ 5 ใน 10 สัปดาห์ของโปรแกรม ELICOS จาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) ด้วยคะแนน IELTS 0 คะแนน

ข้อยกเว้น ได้แก่

 • ผู้มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าดังต่อไปนี้ [Certificate III EAL (Access), Certificate IV EAL (Access), Certificate III EAL (Further Study), Certificate IV EAL (Further Study), Certificate III EAL (Professional), Certificate IV EAL (Professional/Employment)]
 • นักศึกษาที่เรียนอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมาตลอด 5 ปี
 • นักศึกษาที่สามารถสำเร็จหลักสูตร Certificate IV level จาก Registered Training Organisation (RTO).
 • นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการเรียนหลักสูตรพื้นฐานจากประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ *ผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

 • ผลคะแนน TOEFL IBT ที่ 46 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 35 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Pearson Test of English (PTE) ที่ 42 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 36 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Cambridge English: Advanced (CAE) ที่ 47 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 41 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Occupational English Test (OET) ต้อง “ผ่าน”
 • ผลคะแนน TOEFL Paper-Based Test (PBT) ที่ 527 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 500 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้ (โดยการทดสอบนี้จะยอมรับได้ต่อเมื่อหนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการสอบ IELTS ได้แก่ Belarus, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Mali, Moldova, Solomon Islands, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Uganda and Uzbekistan.)
 • Visa นักเรียน: ต้องมี Visa นักเรียนที่ตรงไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของ DIBP

      ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือ ผู้นำทีมในครัว โดยจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและทักษะความรู้ที่มีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

      ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้: (สถานที่: ภัตตาคาร,โรงแรม, คลับ, ผับ, คาเฟ่, ร้านอาหาร และร้านกาแฟ)

 • Chef (หัวหน้าพ่อครัว)
 • Chef De Partie (หัวหน้าหน่วยในครัว)

 

 •     Diploma of Hospitality Management (SIT50416)    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 28 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 13 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

ระยะเวลา: 74 สัปดาห์ ( เรียน 60 สัปดาห์ หยุด 14 สัปดาห์)

วิทยาเขต: Donald Street Campus

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • **ต้องสำเร็จหลักสูตร Certificate III and IV in Commercial Cookery ก่อน**
 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นหลักสูตร
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศีกษาชาวต่างชาติต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ*
 • หากนักศึกษาไม่มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้อง สำเร็จหลักสูตร EAL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ สามารถลงเรียนและสำเร็จหลักสูตรให้ได้ 5 ใน 10 สัปดาห์ของโปรแกรม ELICOS จาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) ด้วยคะแนน IELTS 0 คะแนน

ข้อยกเว้น ได้แก่

 • ผู้มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าดังต่อไปนี้ [Certificate III EAL (Access), Certificate IV EAL (Access), Certificate III EAL (Further Study), Certificate IV EAL (Further Study), Certificate III EAL (Professional), Certificate IV EAL (Professional/Employment)]
 • นักศึกษาที่เรียนอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมาตลอด 5 ปี
 • นักศึกษาที่สามารถสำเร็จหลักสูตร Certificate IV level จาก Registered Training Organisation (RTO).
 • นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการเรียนหลักสูตรพื้นฐานจากประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ *ผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

 • ผลคะแนน TOEFL IBT ที่ 46 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 35 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Pearson Test of English (PTE) ที่ 42 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 36 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Cambridge English: Advanced (CAE) ที่ 47 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 41 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Occupational English Test (OET) ต้อง “ผ่าน”
 • ผลคะแนน TOEFL Paper-Based Test (PBT) ที่ 527 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 500 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้ (โดยการทดสอบนี้จะยอมรับได้ต่อเมื่อหนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการสอบ IELTS ได้แก่ Belarus, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Mali, Moldova, Solomon Islands, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Uganda and Uzbekistan.)
 • Visa นักเรียน: ต้องมี Visa นักเรียนที่ตรงไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของ DIBP

      ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทักษะระดับสูง ในการให้บริการประกอบกับการจัดการ และต้องมีความรู้ในอุตสาหกรรมเพื่อที่จะสามารถประสานงานในสายงานการบริการได้
 • สามารถจัดการงานได้ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถรับผิดชอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจได้ด้วย
 • สามารถไปทำงานในด้านบริการได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่หรือเล็กได้ ซึ่งจะได้ทักษะที่หลากหลาย สามารถทำงานบริการได้หลายสายงาน เช่น ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และ ร้านเกมส์

      ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้: (สถานที่: ภัตตาคาร,โรงแรม, คลับ, ผับ, คาเฟ่, ร้านอาหาร และร้านกาแฟ)

 • Banquet Or Function Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง หรือ ผู้จัดการตามสายงาน)
 • Chef De Cuisine (พ่อครัวใหญ่)
 • Chef Patissier (หัวหน้าครัวขนมอบ)
 • Executive Housekeeper (หัวหน้าแผนกแม่บ้าน)
 • Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า)
 • Gaming Manager (ผู้จัดการแผนกเกมส์)
 • Kitchen Manager (ผู้จัดการแผนกครัว)
 • Motel Manager (ผู้จัดการโมเต็ล)
 • Restaurant Manager (ผู้จัดการร้านอาหาร)
 • Sous Chef (รองหัวหน้าแผนกครัว)
 • Unit Manager (Catering Operations) (ผู้จัดการหน่วย (ฝ่ายจัดเลี้ยง))

   3. Automotive (หลักสูตรยานยนต์)    

 •     Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology (AUR30616)    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 20 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 16 หน่วยกิต

ระยะเวลา: 52 สัปดาห์ ( เรียน 46 สัปดาห์ หยุด 6 สัปดาห์)

วิทยาเขต: Victoria Street Campus

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นหลักสูตร
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศีกษาชาวต่างชาติต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ*
 • หากนักศึกษาไม่มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาต้อง สำเร็จหลักสูตร EAL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ สามารถลงเรียนและสำเร็จหลักสูตรให้ได้ 5 ใน 10 สัปดาห์ของโปรแกรม ELICOS จาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) ด้วยคะแนน IELTS 0 คะแนน

ข้อยกเว้น ได้แก่

 • ผู้มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าดังต่อไปนี้ [Certificate III EAL (Access), Certificate IV EAL (Access), Certificate III EAL (Further Study), Certificate IV EAL (Further Study), Certificate III EAL (Professional), Certificate IV EAL (Professional/Employment)]
 • นักศึกษาที่เรียนอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมาตลอด 5 ปี
 • นักศึกษาที่สามารถสำเร็จหลักสูตร Certificate IV level จาก Registered Training Organisation (RTO).
 • นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการเรียนหลักสูตรพื้นฐานจากประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ *ผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

 • ผลคะแนน TOEFL IBT ที่ 46 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 35 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Pearson Test of English (PTE) ที่ 42 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 36 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Cambridge English: Advanced (CAE) ที่ 47 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 41 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้
 • ผลคะแนน Occupational English Test (OET) ต้อง “ผ่าน”
 • ผลคะแนน TOEFL Paper-Based Test (PBT) ที่ 527 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรง หรือ ได้คะแนน 500 แต่ต้องลงเรียนหลักสูตร ELICOS ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรหลักนี้ได้ (โดยการทดสอบนี้จะยอมรับได้ต่อเมื่อหนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการสอบ IELTS ได้แก่ Belarus, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Mali, Moldova, Solomon Islands, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Uganda and Uzbekistan.)
 • Visa นักเรียน: ต้องมี Visa นักเรียนที่ตรงไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของ DIBP

      ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับรถยนต์ขนาดเล็กที่มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของการขายรถยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมในการให้บริการและการซ่อมรถยนต์

      ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 • Light Vehicle Mechanical Technician (ช่างเครื่องกลสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม

 Line ID: krumam10