loogo

Adelaide College of Technical Education (ACTE)

สถาบัน Adelaide College of Technical Education (ACTE) ขอเชิญนักเรียนทุกท่านสู่สถาบันที่อบอุ่นไปด้วยการต้อนรับ ณ ใจกลางเมือง Adelaide CBD ที่ ACTE, เป้าหมายของเราคือ ช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาตัวไปสู่การเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ผ่านช่องทางทางการศึกษาและการอาชีพต่างๆของสถาบัน

หลักสูตรรายวิชาของสถาบัน ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อ สร้างความมั่นใจว่านักเรียนจะ มีการเตรียมพร้อม ทางทักษะอย่างสูง ไปสู่อาชีพ ที่นักเรียนที่นักเรียนต้องการ

Adelaide College of Technical Education (ACTE) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน และบริหารองค์กรเพื่อให้บริการทางการศึกษา โดยมีคำปฏิญาณคือ จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพ และช่วยสร้างสรรค์สังคม ผ่านทางหลักสูตรสายอาชีพ และการฝึกอบรม (VET) สถาบัน ACTE ให้การสอนต่อเนื่องหลังจบมัธยมศึกษา และให้การช่วยเหลือและบริการทางการศึกษา แก่นักเรียน ผู้ซึ่งสนใจและมีความสามารถที่จะเรียน ในหลักสูตร สายอาชีพต่างๆ

สถาบันเตรียมพร้อมและฝึกฝนนักเรียน ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตหลักจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยส่งเสริมหลักการต่างๆ ทางการศึกษาในเรื่องเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการศึกษาหาความรู้ที่ควรรู้โดยพื้นฐานในระดับวิทยาลัย นักเรียนจะจบออกไปจากสถาบันด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากมาย และมีความเข้าใจในความ หลากหลายของชีวิตคน

สถาบันจะทำให้นักเรียน มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมของตน ที่มีต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และมนุษย์เพื่อนร่วมโลกของนักเรียนเอง สถาบันจะให้โอกาสทางการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา และหลักสูตรการเรียนที่ ทำมาโดยเฉพาะให้พอดีกับความต้องการที่เกิดจาก ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

website สถาบัน Adelaide College of Technical Education (ACTE)

ภาพรวม

ทำไมต้อง ACTE

 • เราเตรียมทักษะที่จำเป็นเพื่อการสื่อสารและการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนที่พึ่งสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมปลาย เพื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพ ได้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อที่จะพัฒนาและดำเนินหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อช่วยนำนักเรียนไปสู่เป้าหมายของแต่ละบุคคล ซึ่งนั่นรวมถึง กิจกรรมในห้องเรียน การใช้คอมพิวเตอร์แล็ป การประเมินตนเอง และการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
 • ในการพัฒนาและดำเนินการสอน สำหรับหลักสูตรเฉพาะต่างๆ สถาบันออกแบบการสอนโดย ตอบสนองต่อความต้องการในเป้าหมายทางการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งมีแผนการสอนและทรัพยากรทางการศึกษาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะด้วย
 • สถาบัน ACTE พยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นชุมชนการเรียนรู้ รักษาเกียรติที่มีจากสมาชิกของชุมชนที่ตั้งวิทยาลัย ให้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชากร
 • สถาบันให้คุณค่าแก่บุคลากรของวิทยาลัย ส่งเสริมให้พวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบผลสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของสถาบัน

Adelaide

เป็นบ้านของผู้คนกว่า 1.2 ล้านคนและเป็นเมืองใหญ่สุดเป็นลำดับที่ 5 ของออสเตรเลีย, Adelaide ตั้งอยู่ระหว่างหาดทรายสีขาวกับ Mount Lofty Ranges เมืองนี้ถูกรับรู้ว่าเป็นเมือง 20 นาที คือมันใช้เวลาเพียง 20 นาทีจากในเมืองเพื่อไปยังชายหาด หรือภูเขา

Adelaide มี 4 ฤดู นั่นรวมถึงอุณหภูมิที่สบายตัวในหน้าร้อน จนถึงอากาศเย็นที่อ่อนโยนในฤดูหนาว ฤดูร้อนครอบคลุมเดือน ธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ ด้วยอุณหภูมิ 15 ถึง 35 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วงครอบคลุมเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม ด้วยอุณหภูมิ 10 ถึง 29 ฤดูหนาวครอบคลุม เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ด้วยอุณหภูมิ 5 ถึง 19 องศา และฤดูใบไม้ผลิคลอบคลุมเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ด้วยอุณหภูมิ 9 ถึง 25 องศา

Adelaide เป็นสถานที่ที่ง่ายที่จะเดินทาง ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกัน ทั้ง รถบัส รถไฟ รถแทรม ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อส่วนต่างๆของเมืองรวมทั้งชานเมืองด้วย

มันเป็นไปได้ที่จะไปถึงเกือบทุกจุดของเมืองด้วยระยะเวลาเพียง 20 นาที อีกทั้งนักเรียนได้รับส่วนลดค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ และมีตั๋ว 10 trips multitrip ticket ซึ่งมีราคา AUD$14.40 (อาจเปลี่ยนแปลงได้) Adelaide เป็นเมืองที่เป็นมิตร เป็นเมืองใหญ่ที่รายล้อมไปด้วย สวนที่เขียวและเย็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SA Visitor and Travel Centre

 

หลักสูตร

   Diploma of Business Administration   

ใช้เวลาอบรม 720 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียน 52 สัปดาห์รวมวันหยุด) โดยมีชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรอบรมนี้อยู่ในแพ็กเกจ BSB Business Services Training Package การอบรมบริการทางธุรกิจ

ในการสร้างสรรค์หลักสูตรนี้ กฎเกณฑ์ในการร่างแพ็กเกจหลักสูตรนี้ ถูกใช้อย่างเหมาะสม รายวิชาที่เป็นตัวผ่านก่อนลงเรียนหลักสูตรนี้ มีกำหนดไว้ในแพ็กเกจการอบรม การออกแบบหลักสูตรทำผ่านขบวนการคิดที่ ตอบสนองต่อผลลัพธ์ทางอาชีพ และความเกี่ยวพันธ์ของบุคคลต่ออุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น บทสรุปมาตรฐานการศึกษาตามแพ็กเกจ AQF ที่เหมาะสมตามระดับการศึกษา สำหรับแต่ละหน่วยการเรียน ได้ถูกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กลุ่มเป้าหมายของของคุณวุฒินี้ คือนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศออสเตรเลีย ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และมีความต้องการที่จะ ประกอบอาชีพด้านการบริหารธุรกิจ

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

ข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้:

• นักเรียนต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือคะแนนอื่นที่เทียบเท่ากัน หรือสูงกว่า
• นักเรียนต้องมีอายุ 18 ปี หรือสูงกว่า
• นักเรียนต้องมีวุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ค่าเล่าเรียน AUD $ 8,100.00 (เฉพาะค่าเล่าเรียน)

   Certificate IV in Business Administration   

ใช้เวลาอบรม 720 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียน 52 สัปดาห์รวมวันหยุด) โดยมีชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรอบรมนี้อยู่ในแพ็กเกจ BSB Business Services Training Package การอบรมบริการทางธุรกิจ

ในการสร้างสรรค์หลักสูตรนี้ กฎเกณฑ์ในการร่างแพ็กเกจหลักสูตรนี้ ถูกใช้อย่างเหมาะสม รายวิชาที่เป็นตัวผ่านก่อนลงเรียนหลักสูตรนี้ มีกำหนดไว้ในแพ็กเกจการอบรม การออกแบบหลักสูตรทำผ่านขบวนการคิดที่ ตอบสนองต่อผลลัพธ์ทางอาชีพ และความเกี่ยวพันธ์ของบุคคลต่ออุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น บทสรุปมาตรฐานการศึกษาตามแพ็กเกจ AQF ที่เหมาะสมตามระดับการศึกษา สำหรับแต่ละหน่วยการเรียน ได้ถูกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กลุ่มเป้าหมายของของคุณวุฒินี้ คือนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศออสเตรเลีย ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และมีความต้องการที่จะ ประกอบอาชีพด้านการบริหารธุรกิจ

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

ข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้:

• นักเรียนต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือคะแนนอื่นที่เทียบเท่ากัน หรือสูงกว่า
• นักเรียนต้องมีอายุ 18 ปี หรือสูงกว่า
• นักเรียนต้องมีวุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ค่าเล่าเรียน AUD $ 8,100.00 (เฉพาะค่าเล่าเรียน)

   Diploma of Human Resources Management   

ใช้เวลาอบรม 720 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียน 52 สัปดาห์รวมวันหยุด) โดยมีชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรอบรมนี้อยู่ในแพ็กเกจ BSB Business Services Training Package การอบรมบริการทางธุรกิจ(Release 9 ฉบับที่ 9)

ในการสร้างสรรค์หลักสูตรนี้ กฎเกณฑ์ในการร่างแพ็กเกจหลักสูตรนี้ ถูกใช้อย่างเหมาะสม รายวิชาที่เป็นตัวผ่านก่อนลงเรียนหลักสูตรนี้ มีกำหนดไว้ในแพ็กเกจการอบรม การออกแบบหลักสูตรทำผ่านขบวนการคิดที่ ตอบสนองต่อผลลัพธ์ทางอาชีพ และความเกี่ยวพันธ์ของบุคคลต่ออุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น บทสรุปมาตรฐานการศึกษาตามแพ็กเกจ AQF ที่เหมาะสมตามระดับการศึกษา สำหรับแต่ละหน่วยการเรียน ได้ถูกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กลุ่มเป้าหมายของของคุณวุฒินี้ คือนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศออสเตรเลีย ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และมีความต้องการที่จะ ประกอบอาชีพด้านการบริหารธุรกิจ

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

ข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้:

• นักเรียนต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือคะแนนอื่นที่เทียบเท่ากัน หรือสูงกว่า
• นักเรียนต้องมีอายุ 18 ปี หรือสูงกว่า
• นักเรียนต้องมีวุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ค่าเล่าเรียน AUD $ 8,100.00 (เฉพาะค่าเล่าเรียน)

   ADVANCED DIPLOMA OF MANAGEMENT   

ใช้เวลาอบรม 720 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียน 52 สัปดาห์รวมวันหยุด) โดยมีชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล, นักวางแผนกลยุทธ์ และผู้จัดการฝ่ายบุคคลระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก บุคคลจะให้ความเป็นผู้นำและทิศทางทางกลยุทธ์ ในกิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร และบุคคลเหล่านั้นยังสามารถ วิเคราะห์ ออกแบบ และใช้ดุลยพินิจในการแก้ปัญหา โดยใช้ความสามารถทาง เทคนิคที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ เป็นนามธรรม และความสามารถในการบริหารจัดการได้

ความรู้พื้นฐานของเขาเหล่านั้นมีความชำนาญเฉพาะทาง หรืออาจจะกว้างขวางภายในขอบเขตของงานบริหารทรัพยากรบุคคล บุคคลผู้สำเร็จการศึกษามักจะต้องรับผิดชอบต่อผลการทำงานของ ของทีมงาน หรือผลงานโดยรวมของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในองค์กร

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

ข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้:

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยมีระยะเวลาเรียน 12 ปี 
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ IELTS 5.5, TOEFL iBT46, PTE Academic 42 หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่ากัน

ค่าเล่าเรียน AUD $ 8,100.00 (เฉพาะค่าเล่าเรียน)

   Diploma of Leadership and Management   

ใช้เวลาอบรม 1080 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียน 78 สัปดาห์ รวมวันหยุดและปิดเทอม Six (6) by nine (9) study week terms) โดยมีชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณวุฒินี้สะท้อนถึงบทบาทของบุคคลผู้ใช้ ความรู้ ทักษะจากการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการบริหารและเป็นผู้นำ ในบริษัทต่างๆที่อยู่ในภาคส่วนของอุตสาหกรรม บุคคลที่ระดับนี้ สามารถแสดงพร้อมที่จะลงมือทำงานและใช้ดุลยพินิจ ในการวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ และตรวจสอบ งานในความรับผิดชอบของตัวเองและของผู้อื่น บุคคลยังสามารถ ใช้ความสามารถทางการสื่อสารเพื่อช่วยในงานของบุคคลอื่นหรือของทีมงาน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานของ องค์กร เขาเหล่านั้นยังสามารถ วางแผน ออกแบบ ดำเนินการ และประเมิน ทางแก้ของปัญหาที่คาดเดาไม่ได้ และระบุ วิเคราะห์ และควบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ประโยชน์ได้

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

ข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้:

• นักเรียนต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือคะแนนอื่นที่เทียบเท่ากัน หรือสูงกว่า
• นักเรียนต้องมีอายุ 18 ปี หรือสูงกว่า
• นักเรียนต้องมีวุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ค่าเล่าเรียน AUD $12,500.00 (เฉพาะค่าเล่าเรียน)

   Advanced Diploma of Leadership and Management   

ใช้เวลาอบรม 1080 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียน 78 สัปดาห์ รวมวันหยุดและปิดเทอม Six (6) by nine (9) study week terms) โดยมีชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณวุฒินี้สะท้อนบทบาทของบุคคลผู้ใช้ความรู้ ที่เป็นความชำนาญเฉพาะทาง และทักษะ ร่วมกับประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและผู้บริหาร ในหลายๆภาคส่วนของบริษัท และอุตสาหกรรม บุคคล ณ ตำแหน่งนี้ สามารถริเริ่มทำงาน และใช้ดุลยพินิจ ในการวางแผน และดำเนินการในตำแหน่งของผู้นำและผู้บริหาร พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง และของทีมงาน ภายใต้ตัวแปรข้อจำกับกว้างๆ บุคคลยังสามารถใช้ทักษะทางการคิดและการสื่อสาร ในการ ระบุ วิเคราะห์ ควบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และส่งต่อความรู้ไปยังผู้อื่นได้ และมีทักษะที่สร้างสรรค์และเป็นนามธรรม เพื่อที่จะนำเสนอและแสดงความคิดและมุมมองของตนแก่ผู้อื่น หรือเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อนได้

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

ข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้:

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยมีระยะเวลาเรียน 12 ปี 
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ IELTS 5.5, TOEFL iBT46, PTE Academic 42 หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่ากัน

ค่าเล่าเรียน AUD $12,500.00 (เฉพาะค่าเล่าเรียน)

   Certificate IV in Leadership and Management    

ใช้เวลาอบรม 720 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียน 52 สัปดาห์ รวมวันหยุดและปิดเทอม . Four (4) by nine (9) study week terms) โดยมีชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณวุฒินี้สะท้อนถึงบทบาทของบุคคล ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้นำที่กำลังพัฒนาตัว(ฝึกหัดเพื่อที่จะปรากฏเป็นผู้นำคนหนึ่ง) และผู้จัดการในขอบเขตของบริษัทและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และยังเป็นผู้ที่สามารถรู้พื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเพื่อแสดงผลงาน บุคคล ณ ระดับนี้ สามารถให้ความเป็นผู้นำ ให้แนวทาง และช่วยเหลืองานผู้อื่น เขาเหล่านั้นยังสามารถ ร่วมรับผิดชอบในการ จัดระบบ และตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของทีมงานตนเองได้

บุคคลผู้สำเร็จการศึกษา สามารถหาทางแก้ปัญหาได้ในขอบเขตหนึ่งๆ ทั้งปัญหาที่คาดเดาได้และปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ อีกทั้งยังสามารถ วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อ นำมาใช้ประโยชน์

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

ข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้:

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยมีระยะเวลาเรียน 12 ปี 
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ IELTS 5.5, TOEFL iBT46, PTE Academic 42 หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่ากัน

ค่าเล่าเรียน AUD $9,000.00 (เฉพาะค่าเล่าเรียน)

   Diploma of Franchising   

ใช้เวลาอบรม 720 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียน 52 สัปดาห์ รวมวันหยุดและปิดเทอม . Four (4) by nine (9) study week terms) โดยมีชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณวุฒินี้สะท้อนถึงบทบาทของบุคคล ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ แฟรนไชส์, ผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรโลโก้แฟรนไชส์ หรือเป็นผู้ขายวิธีการในการทำธุรกิจแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ แลกเปลี่ยนกับรายได้ที่สม่ำเสมอ และมักจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งของยอดขาย หรือกำไรขั้นต้น รวมทั้งค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน
ข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้:

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยมีระยะเวลาเรียน 12 ปี 
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ IELTS 5.5, TOEFL iBT46, PTE Academic 42 หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่ากัน

ค่าเล่าเรียน AUD $8,100.00 (เฉพาะค่าเล่าเรียน)

   Certificate III in Financial Services   

ใช้เวลาอบรม 720 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียน 52 สัปดาห์ รวมวันหยุดและปิดเทอม . Four (4) by nine (9) study week terms) โดยมีชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณวุฒินี้ออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงบทบาททางอาชีพของ พนักงานระดับแรกเข้าในภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรม บริการทางการเงิน บุคคลที่ปฏิบัติงานในระดับนี้ จะใช้ความรู้ และทักษะในการ แสดงความสามารถที่มีในตัวเอง และใช้ดุลยพินิจ และสามารถรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่รู้ล่วงหน้าภายให้การกำกับของหัวหน้า โดยตำแหน่งงานในบทบาทนี้คือ:

• Accounts Clerk เสมียนทำบัญชี
• Payroll and Accounts Clerk เสมียนบัญชีเงินเดือนและบัญชีทั่วไป
• Collections Clerk เสมียนเก็บเงิน

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน
ข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้:

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยมีระยะเวลาเรียน 12 ปี 
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ IELTS 5.5, TOEFL iBT46, PTE Academic 42 หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่ากัน

ค่าเล่าเรียน AUD $8,100.00 (เฉพาะค่าเล่าเรียน)