loogo

Astley English College (AEC)

AEC เป็นสถาบันผู้ให้การศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์ มุ่งเน้นการสอนในลักษณะร่วมสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในโลกปัจจุบัน สรรหาครูผู้สอนที่มีความสามารถมีคุณภาพ และมีประสบการณ์ สร้างบรรยากาศในการสอนให้สนุก ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษามาตรฐานความเป็นเลิศทางการศึกษาไว้ได้อย่างดี ที่สำคัญมีบริการช่วยเหลือนักศึกษาโดยให้ความสนใจกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคลที่มาจากหลายเชื้อชาติทั่วโลก เราบริการด้วยความจริงใจและเป็นมิตร เพราะที่ AEC ศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

website สถาบัน Astley English College (AEC)

ภาพรวม

AEC ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองของ Sydney ท่ามกลางศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สวนสาธารณะ, ร้านกาแฟ, ห้องสมุด, แหล่งช้อปปิ้ง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเช่น Sydney Opera House และ Darling Harbour ที่เพียงเดินเท้าไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้ว สำหรับการเดินทางไปยัง AEC สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกโดยขนส่งสาธารณะต่างๆจากที่ไหนก็ได้ของ Sydney

AEC ที่ตั้ง :  Level 1, 303 Pitt Street, Sydney  NSW 2000

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ AEC ?

 • AEC เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะเราเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูง สอนโดยอาจารย์ที่เก่งและมีประสบการณ์
 • AEC เป็นสถาบันใน Sydney ที่ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมีราคาไม่แพง
 • ตารางเรียนช่วงเช้า สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้
 • ตารางเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมีทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น
 • มีสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งติดเครื่องปรับอากาศ
 • มี Computer Language Centre
 • มี Study Library
 • มีบริเวณพื้นที่ส่วนกลางสำหรับนักศึกษา
 • มีระบบในการอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาตั้งแต่เดินทางมาถึงที่สนามบิน Sydney
 • AEC มีการจัดกิจกรรมนอกสถาบันเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมพบปะและทำความรู้จักกัน เช่น เล่นกีฬา กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กลุ่มดูภาพยนตร์ และกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีเวลาที่สนุกสนานและคุ้มค่าใน Sydney มากขึ้น
 • มีห้องสมุดขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ๆ สถาบัน ซึ่งมีหนังสือหลายประเภท มีสื่อในการฟังและ DVDs ต่างๆ

หลักสูตร

  GENERAL ENGLISH COURSE (COURSE CODE 092868G)  

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมทั้งการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตารางเรียนมีทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งนักศึกษาต้องทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเมื่อมาถึง เพื่อจะสามารถลงเรียนหลักสูตรตามระดับที่คะแนนสอบของนักศึกษาสอบได้

หลักสูตรนี้ มี 6 ระดับ ได้แก่

 • Beginner English (ระดับเบื้องต้น)
 • Elementary English (ระดับเริ่มเรียน)
 • Pre-Intermediate English (ระดับกลางตอนต้น)
 • Intermediate English (ระดับกลาง)
 • Upper Intermediate English  (ระดับกลางตอนปลาย)
 • Advanced English (ระดับสูง)
 •  

ระยะเวลา:  4-52 สัปดาห์ (ขึ้นกับหลักสูตรแต่ละระดับ) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร:  อายุ 18 ปี ขึ้นไป

สำหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตร General English Course ในระดับ Intermediate สามารถลงเรียนต่อใน
–  หลักสูตร Educational courses หรือ Vocational courses 
–  หลักสูตร IELTS preparation

  IELTS PREPARATION COURSE (COURSE CODE 092869G)  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS  ซึ่งใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ควรสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับ Intermediate English ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ :

 • ให้นักศึกษาคุ้นเคยกับองค์ประกอบด้านต่างๆของข้อสอบ IELTS
 • สอนทักษะและวิธีการทำข้อสอบเพื่อให้นักศึกษาสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้น
 • ช่วยให้นักศึกษาสอบได้ตามระดับคะแนนตามที่ต้องการ

ระยะเวลา:  12 สัปดาห์ (ขึ้นกับหลักสูตรแต่ละระดับ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร:  อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
ปฐมนิเทศน์: วันจันทร์ เวลา 10.00 น.  และ 15.00 น.

  ELECTIVE CLASSES AT ASTLEY ENGLISH COLLEGE  

ตารางเรียนวิชาเลือกช่วงเช้า (MORNING ELECTIVE CLASSES) 
(สำหรับนักศึกษาระดับ Intermediate ถึง ระดับ Advanced)  หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

 • เตรียมตัวสอบ Pearson Academic Test
 • เตรียมตัวสอบ IELTS
 • Business English (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
 • Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษ)

เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 08.15 – 12.30 น.

ตารางเรียนวิชาเลือกช่วงเย็น (EVENING ELECTIVE CLASSES)
(สำหรับนักศึกษาระดับ Upper Intermediate ถึง ระดับ Advanced) หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

 • Musical and Film (ละครเพลงและภาพยนตร์)
 • Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษ)

เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 17.15 – 21.30 น.

  Study Tours  

โปรแกรมนี้สำหรับนักศึกษาที่มีวีซ่าท่องเที่ยว (Holiday visa)  หรือ วีซ่าทำงาน (Working visa) เท่านั้น ซึ่งได้ถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ในช่วงเช้าและสามารถไปทำกิจกรรมยามบ่ายตามแบบวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียได้ เช่น  ศึกษาเรื่องราวชาวอะบอริจิน พายเรือคายัค ล่องแก่ง เป็นต้น จุดประสงค์ของการจัดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งสอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ จาก AEC และในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้มีโอกาสท่องเที่ยวและรู้จักเมือง Sydney อีกด้วย