loogo

Australian National Institute of Business and Technology

เมลเบิร์น เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีเรื่องราวที่ผู้คนได้กล่าวถึงมากที่สุดในโลก มีวัฒนธรรมที่สำคัญ กีฬา และศูนย์กลางธุรกิจ และประชากรจากหลากหลายวัฒนธรรม  เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารนานาชาติ, ร้านขายของชำ, ห้องสมุด วิดีโอและหนังสือพิมพ์มีประชากรหลากหลายเชื่อชาติในประเทศออสเตรเลีย เช่นจีน, เวียดนาม, ตะวันออกกลางและชุมชนอินเดีย

เมลเบิร์นเป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัยและง่ายต่อการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นชายหาด, หิมะปกคลุมภูเขา, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอื่น ๆ ภายในเมลเบิร์น มีแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ โรงละครและโรงภาพยนตร์อีกทั้งยังเป็นเป็นเจ้าภาพ จัดนิทรรศการนานาชาติและงานเทศกาลประจำตลอดทั้งปี

ที่ตั้ง       Australian National Institute of Business and Technology
Level 7, 474 Flinders Street, Melbourne VIC 3000, Australia

website สถาบัน ANIBT

หลักสูตรที่เปิดสอน

     ADMINISTRATION    

Certificate IV in Business Administration

จะช่วยให้คุณบรรลุสิ่งที่คุณมุ่งหวังในโลกของการบริหารธุรกิจ หลักสุตรนี้จะทำให้คนมีทักษะและความรู้ที่จะก้าวเข้าสู่การจ้างงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานด้วยความเข้าใจบทบาทในทุกอุตสาหกรรม

ที่อยู่: เมลเบิร์น

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 เดือนแบบเต็มเวลาหรือเพิ่มขึ้นถึง 12 เดือนแบบพาร์ทไทม์

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 495 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Certificate IV in Business Administration

     BUSINESS     

Certificate IV in Small Business Management

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณบรรลุสิ่งที่คุณมุ่งหวังอยากจะอยู่ในโลกธุรกิจขนาดเล็กและจะจัดให้คุณมีทักษะและความรู้ ที่สามารถที่เป็นเจ้าของในการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก ๆ

ที่อยู่: เมลเบิร์น

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 เดือนแบบเต็มเวลาหรือเพิ่มขึ้นถึง 12 เดือนแบบพาร์ทไทม์

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 480 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Certificate IV in Small Business Management

      Diploma of business      

เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในโลกของธุรกิจ ทำให้คุณมีทักษะและความรู้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานแง่มุมของธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตลาดและการโฆษณา

ที่อยู่: เมลเบิร์น

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 เดือนแบบเต็มเวลาหรือเพิ่มขึ้นถึง 12 เดือนแบบพาร์ทไทม์

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 440 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Diploma of business

      Advance Diploma of business     

เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้คุณบรรลุสิ่งที่คุณต้องการในโลกของธุรกิจ ทำให้คุณมีทักษะและความรู้ที่จะ จัดการทุกแง่มุมเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานของธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ

ที่อยู่: เมลเบิร์น

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 เดือนแบบเต็มเวลาหรือเพิ่มขึ้นถึง 12 เดือนแบบพาร์ทไทม์

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 460 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ:Advance Diploma of business

      CAREER DEVELOPMENT      

Graduate Certificate in Career Development Practice วุฒิการศึกษานี้มีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยทำงานและเป็นมืออาชีพอยู่แล้วในสายอาชีพด้านพัฒนาอาชีพ เช่นการแนะนำโรงเรียนทรัพยากรการศึกษาและการฝึกอบรม, การฟื้นฟูสมรรถภาพและสถานที่ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านการบริการและการจ้างงาน ในบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ที่อยู่: เมลเบิร์น

ระยะเวลาของหลักสูตร:ไม่เกิน 12 เดือน

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 450 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Graduate Certificate in Career Development Practice

      HOSPITALITY      

Certificate III in Commercial Cookery

เป็นหลักสูตรสำหรับ ศิลปะการปรุงอาหารเชิงพาณิชย์ ที่ให้ทักษะและความรู้แก่บุคคลในฐานะที่เป็นแม่ครัวที่มีคุณภาพ

ที่อยู่: เมลเบิร์น

ระยะเวลาของหลักสูตร: ไม่เกิน 12 เดือน

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 863 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Certificate III

      Certificate IV in Commercial Cookery      

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับการวางรากฐานที่ดีเยี่ยมในเรื่องของการจัดการด้านอาหารสอนให้ มีทักษะและความรู้ให้เป็นเชฟมืออาชีพ วุฒิการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเชฟเชิงพาณิชย์ที่บทบาทในการดูแลภายในห้องครัว พวกเขาทำงานได้อย่างอิสระหรืออาจจะได้รับคำแนะแนวจากผู้อื่น และสามารถใช้ดุลยพินิจในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ที่อยู่: เมลเบิร์น

ระยะเวลาของหลักสูตร: ไม่เกิน 12 เดือน

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 1200 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Certificate IV

      Certificate III in Patisserie      

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับการวางรากฐานที่ดีเยี่ยมในเรื่องของการจัดการบริการสอนให้ มีทักษะและความรู้สำหรับบุคคลที่จะเป็นเชฟที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของขนมอบและการกำกับดูแลหรือบทบาทนำในห้องครัวทำขนม

ระยะเวลาของหลักสูตร: ไม่เกิน 12 เดือน

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 851 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Certificate III

      Certificate IV in Patisserie      

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับการวางรากฐานที่ดีเยี่ยมในเรื่องของการจัดการบริการสอนให้ มีทักษะและความรู้สำหรับบุคคลที่จะเป็นเชฟที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของขนมอบและการกำกับดูแลหรือบทบาทนำในห้องครัวทำขนม

ระยะเวลาของหลักสูตร: ไม่เกิน 12 เดือน

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 1258 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Certificate IV

     Diploma of Hospitality      

อุตสาหกรรมด้านการบริการมีมากมายในหลากหลายสาขาและภาคส่วนหลักสูตรนี้สอนให้มีทักษะและความรู้ในฐานะผู้จัดการในงานบริการ ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และสามารถใช้ความสามารถทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการในการวางแผนดำเนินการและประเมินผลการทำงานของพวกเขา

หลักสูตรระยะเวลา: ไม่เกิน 15 เดือน

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 965 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Diploma Diploma of Hospitality – Accommodation Services เรียนหลักสูตร 28 หน่วยกิตของวุฒิ Diploma of Hospitality

Advance Diploma of Hospitality

อุตสาหกรรมด้านการบริการมีมากมายในหลากหลายสาขาและภาคหลักสูตรนี้สอนให้มีทักษะและความรู้ในฐานะผู้จัดการระดับสูงในงานบริการ เป็นผู้จัดการระดับสูงในการควบคุมการบริการในพื้นที่การทำงานใด ๆ บุคคลนี้จะวิเคราะห์ออกแบบและดำเนินการตัดสินโดยใช้หลากหลายเทคนิค, สร้างสรรค์, ความคิดหรือความสามารถในการบริหารจัดการ ฐานความรู้ของพวกเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในวงกว้าง หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินบทบาทรวมทั้งผู้จัดการอาวุโสในองค์กรขนาดใหญ่

ระยะเวลาของหลักสูตร: ไม่เกิน 24 เดือน

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 1600 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Advance Diploma Advance Diploma of Hospitality– Accommodation Services

      Certificate IV in Project Management Practice      

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อให้นักเรียนมีการปฏิบัติและมีทักษะการบริหารจัดการโครงการที่ดีที่สุดและมีความรู้เพื่อส่งมอบโครงการ ช่วยให้ความรู้ในการทำงานของหลักการ การบริหารจัดการโครงการและกระบวนการพร้อมกับ ความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการโครงการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคนิคและวิธีการ

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 เดือนแบบเต็มเวลา และ 12 เดือนแบบ พาร์ทไทม์

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 400 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Certificate IV

     Diploma in Project Management Practice      

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อให้นักเรียนมีการปฏิบัติและมีทักษะการบริหารจัดการโครงการที่ดีที่สุดและมีความรู้เพื่อส่งมอบโครงการ หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ประมวลผลฐานความรู้ทางทฤษฎี ใช้ความสามารถทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการในการวางแผนดำเนินการและประเมินผล

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 เดือนแบบเต็มเวลา และ 12 เดือนแบบ พาร์ทไทม์

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 510 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Diploma

      Advance Diploma in Project Management Practice      

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ถึงทักษะการบริหารจัดการโครงการที่ดีที่สุด และสามารถนำความรู้ไปใช้ในองค์กรของตนเองได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีความสามารถในการประมวลผลฐานความรู้ โดยเฉพาะความสามารถทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการในการวางแผนดำเนินการและประเมินผลการทำงานของตัวเองและทีมงาน

ระยะเวลาของหลักสูตร: 6 เดือนแบบเต็มเวลา และ 12 เดือนแบบ พาร์ทไทม์

ชั่วโมงการศึกษาปกติ: 440 ชั่วโมง

วุฒิการศึกษาระดับ: Advance Diploma