loogo

Arbutus College

 

Arbutus College เป็นวิทยาลัยเอกชนที่เป็นผู้นำในการสอนด้านธุรกิจ ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver ประเทศแคนาดา เรามีหลักสูตรทางด้านธุรกิจ (Business) การโรงแรม (Hospitality) การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การติดต่อสื่อสาร (Communication Arts) และการแปลภาษาต่างๆ เช่น ญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ หรือ เกาหลีเป็นอังกฤษ

เรามีความเป็นเอกลักษณ์ในการสอนทั้งทางวิชาการและสายอาชีพ ในการสอนทางวิชาการเราสอนทั้งการพูดและการเขียนซึ่งนักศึกษาที่จบจากทาง Arbutus College สามารถหางานทำได้ตรงกับที่ตลาดต้องการหรือไม่ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาที่ไม่นานนัก

นักศึกษาของเรามาจากหลายประเทศเช่น Latin America, Russia, Germany, Italy, China, Korea, Japan, Morocco, Turkey และ India ซึ่งเรามีความภูมิใจที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันของเพื่อนๆ ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก และจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักศึกษาเมื่อถึงเวลาทำงานที่ต้องเจอกับผู้ร่วมงานหลากหลายรูปแบบ หรือแม้แต่ในโลกของธุรกิจปัจจุบันที่นักศึกษาอาจจะได้เป็นผู้นำขององค์กร ก็จะสามารถบริหารงานคนจากหลากหลายประเภท หลักสูตรของเราได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในชีวิตการทำงาน

Arbutus College มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าทางเราเป็นสมาชิกของ CISOC นักศึกษาที่เรียนด้านการแปลภาษาต่างๆเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี หรือจีนสามารถเข้าสอบ CILISAT เพื่อนำผลคะแนนนี้ไปทำงานประกอบวิชาชีพได้

WEB SITE สถาบัน Arbutus College

 

Admission Requirements

สิ่งที่ต้องการในการสมัครเรียน (Admission Requirements)

 • จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (Graduation of secondary school)ด้วยผลการศึกษาที่ดี
 • จบการศึกษาระดับ 12 หรือเทียบเท่า หรือภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับสูง
 • คะแนน IELTS 5.0 หรือเทียบเท่าเช่น ผลสอบ TOEFL หรือหลักฐานการจบหลักสูตรภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ
 • ทาง Arbutus College จะทำการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยข้อสอบของ English Proficiency Test (EPT) ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัย และนักศึกษาต้องทำการนัดหมายในการสอบ 

หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องการเหล่านี้ ไม่สามารถยกเว้นได้

สิ่งที่ต้องการในการขอวีซ่านักเรียน (International Students Visa requirements)

 • นักเรียนที่ต้องการไปเรียนในช่วงเวลาสั้นๆ หรือ 6 เดือน ให้ขอ Temporary Resident Permit (Visitor Visa)
 • นักเรียนที่ต้องการไปทำงาน หรือต้องการอยู่มากกว่า 6 เดือน ให้สมัคร Study Permit (Student Visa)
 • นักเรียนที่ต้องการเรียน Co-op programs ของทางเรา ควรสมัคร Co-op Work Permit ด้วย
 • ถ้าต้องการสมัคร Student Visa หรือ Work Permit นักเรียนต้องติดต่อที่สถานทูตแคนาดาหรือสถานกงสุล โดยมีจดหมายจากทางโรงเรียนไปยื่นด้วย (Letter of Admission or Letter of Acceptance)

หลักสูตรการเรียนการสอน (Programs)
หลักสูตรของ Arbutus College มีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร 2 เดือน ไปจนถึง ระดับอนุปริญญา 2 ปี 
ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิจไปเข้าเรียนต่อได้ที่ Canada West University, Fairleigh Dickinson University, Montana State University

ในระดับอนุปริญญา นักศึกษาที่ลงเรียน co-op diploma program สามารถที่จะสมัคร Canadian Work Permit และสามารถเข้าทำงานกับบริษัทของแคนาดาได้

หลักสูตร

   Business Management   

: Foundation Certificate in Business Management 

 • เรียน 2 เดือน 
 • นักศึกษาจะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งในธนาคาร บริษัทการค้าระหว่างประเทศ การค้าปลีก และการผลิตสินค้าต่างๆ นักศึกษาจะสามารถฝึกฝนในภาคปฏิบัติจริงของโลกธุรกิจเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และเกิดความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้มีความมั่นใจในการเข้าถึงตำแหน่งงานต่างๆในโลกธุรกิจต่างๆ

: Practicum Foundation Certificate in Business Management

 • เรียน 2 เดือน และฝึกงาน 1 เดือน
 • นักศึกษาจะได้ประสบการณ์การทำงานในแคนาดาอย่างที่หาได้ยาก

: Business Management Certificate 

 • เรียน 3 เดือน 
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการให้บริการลูกค้า (customer service) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) และการประสานงาน ติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจ (Business Communication)

: Honors Certificate in Business Management

 • เรียน 4 เดือน
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องการติดต่อสื่อสารและทักษะการทำงานการบริหารงาน (Administrative skills) และพื้นฐานด้านบัญชี (Fundamentals of Accounting) ทำให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นนักบัญชีได้ นอกเหนือจากงานออฟฟิศ (administration) หรืองานการจัดการร้านค้าปลีก

: Practicum Certificate in Business Management 

 • เรียน 4 เดือน และฝึกงาน 2 เดือน
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพื้นฐานบัญชีและทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงาน และเตรียมพร้อมที่จะเข้าทำงานในชีวิตจริง นักศึกษาสามารถหางานทำทางด้านงานออฟฟิศ งานบัญชี และงานการจัดการธุรกิจรายย่อย

:Business Management Diploma 

 • เรียน 6 เดือน 
 • นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะด้านการจัดการ การติดต่อทางธุรกิจ และความรู้ด้ายเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กฎหมายทางธุรกิจ และการตลาด 

: Work Experience Diploma in Business Management 

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน
 • นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านการจัดการ และการติดต่อธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ และการตลาด และด้านบัญชี

: Co-op Diploma in Business Management

 • เรียน 6 เดือน และทำงาน 6 เดือน
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะของการจัดการทางธุรกิจอย่างเข้มงวด และการค้าระหว่างประเทศ ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ และการตลาด และการบัญชี

: Honors Diploma with Specializations in Business Management 
(also in Hospitality Management/ in Marketing/and International Trade)

 • เรียน 10 เดือน 
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการทำธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรม และการติดต่อสื่อสารแบบประยุกต์

: Honors Co-op Diploma with Specialization in Business Management (also in Hospitality Management/ Marketing/ International Trade)

 • เรียน 1 ปี และ ฝึกงาน 1 ปี
 • นักศึกษาได้มีเวลาในการเรียนรู้ด้านการจัดการธุรกิจอย่างเต็มที่ รวมทั้งเรียนรู้ด้านการตลาด การค้าระหว่างประเทศ การจัดการการโรงแรม และการติดต่อสื่อสารแบบประยุกต์ นักศึกษาสามารถเข้าทำงานด้านการโรงแรมระหว่างประเทศได้ด้วย (International Hospitality Management)

: Professional Diploma in Business Management

 • เรียน 20 เดือน
 • นอกเหนือจากการได้รับความรู้ด้านการจัดการธุรกิจอย่างเข้มข้นแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการตามแบบCanadian Institute of Management (CIM) ถ้าเรียนจบ 8 เครดิตสามารถมีสิทธิ์ไปสอบเพื่อเอา CIM certificationเพื่อนำไปหางานทำได้ง่ายและเร็วขึ้น

: Co-op Professional Diploma in Business Management

 • เรียน 20 เดือน และฝึกงาน 1 ปี
 • นักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้ด้านการจัดการธุรกิจตามแบบของ Canadian Institute of Management (CIM) ซึ่งถ้าจบ 8 เครดิตก็สามารถสอบเพื่อเอาใบ CIM Certification เพิ่อนำไปประกอบอาชีพได้จริง

    Hospitality Management    

นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกงานกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นอย่างดี

: Diploma in Hospitality Management

 • เรียน 6 เดือน 
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการจัดการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดการบุคล และการตลาด และเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่างกันของแขกที่มาพักที่มีหลากหลายประเภท และเรียนรู้การแก้ปัญหาเหล่านั้น
 • วิชาหลักที่เรียนคือ Hospitality & Tourism Management / Food and Beverage/ Finance / Accounting/ Human Resources / Management & Marketing / International Hotel Management
 • วิชาตัวเลือกที่เรียนคือ Computer Graphics / Economics / Business Law

: Co-op Diploma in Hospitality Management

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 6 เดือน 
 • นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย และสอนเรื่องการเงิน การจัดการบุคลากร และการตลาดของโรงแรม
 • วิชาหลัก และวิชาตัวเลือกที่เรียน เหมือนอย่างใน Diploma in Hospitality Management

: Professional Diploma in Hospitality Management

 • เรียน 20 เดือน 
 • หลักสูตรนี้เน้นทางด้านการจัดการธุรกิจการโรงแรม การพัฒนาทักษะทางภาคปฏิบัติแบบมืออาชีพ

: Co-op Professional Diploma in Hospitality Management

 • เรียน 20 เดือน ฝึกงาน 1 ปี
 • หลักสูตรนี้เน้นการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างมากมาย และยังสอนให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และเน้นถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับลูกค้าเหล่านั้น

    Marketing    

หลักสูตรนี้สอนให้นักศึกษาเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด นักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี และเรียนรู้ด้านการวิจัยค้นคว้าการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ และการรณรงค์การตลาดขายตรง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถไปเป็นนักการตลาดอย่างมืออาชีพ

: Foundation Certificate in Marketing

 • เรียน 2 เดือน 
 • นักศึกษาจะเรียนรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด สิ่งที่ควรจะต้องรู้ในการเป็นนักการตลาด การขาย และการโฆษณา

: Certificate in Marketing

 • เรียน 3 เดือน
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้การเป็นนักการตลาดอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและเรียนรู้การพูดจาชักชวนให้ซื้อสินค้าอย่างคล่องแคล่ว

: Practicum Certificate in Marketing

 • เรียน 4 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน
 • นักศึกษาจะได้รับการฝึกอย่างหนักในการให้ทำวิจัยทางการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การรณรงค์การตลาดตรง และฝึกทักษะด้านการตลาดอย่างมืออาชีพ และจะได้เรียนรู้การตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะวางแผนการตลาด และการติดต่อสื่อสารแบบจูงใจหรือชักชวนผู้ซื้อได้อย่างดี ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วย

: Diploma in Marketing

 • เรียน 6 เดือน
 • เน้นหนักทางด้านการฝึกฝนอย่างหนักในการทำวิจัยการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การขายตรง และการออกแบบทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพ และยังเรียนรู้ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วย

: Work Experience Diploma Marketing

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน
 • เน้นหนักการฝึกทางการตลาดอย่างมืออาชีพ การตลาดระหว่างประเทศ การขายตรง และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

: Co-op Diploma in Marketing

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 6 เดือน
 • เน้นการฝึกงานด้านการตลาด และการตลาดระหว่างประเทศ การขายตรง และการโฆษณา
  ประชาสัมพันธ์

    International Trade    

หลักสูตรนี้จะสอนให้นักศึกษามีทักษะและมีประสบการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งการอ่าน การพูด และการเขียนเอกสารในการทำการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งมอบเอกสารไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
เรามีความภูมิใจที่จะแจ้งว่า Arbutus College เป็นส่วนหนึ่งของ Forum for International Trade Training (FITT) ซึ่งเป็นที่ที่อบรมแบบนานาชาติที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยมีมาตรฐานการอบรมที่ได้มาจาก Certified International Trade Professional Designation (CITP) นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมที่นี่จะได้ฝึกทักษะที่นำไปปฏิบัติได้ และสามารถไปแข่งขันกับธุรกิจในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมการฝึกทักษะของ FITT (FITT skills Program):

 • นักศึกษาอาจจะเลือกเรียนวิชานี้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ International Trade Programs ซึ่งถ้าเรียนจบ 8 courses นักศึกษาจะได้จบหลักสูตร FITT Diploma in International Trade ซึ่งนำไปใช้ในการเข้าเรียน CITP Designation ได้
  The CITP Designation: 
 • นักศึกษาอาจจะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ โดยต้องมีเงื่อนไขดังนี้: 
 1. จบการศึกษาของ FITT
 2. จบหรือมีหลักฐานว่ามีประสบการณ์การทำงานทางด้านการค้าระหว่างประเทศมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 3. ต้องมีความประพฤติด้านจริยธรรมทางการค้า
 4. ชำระเงินค่าครบกำหนดจ่ายรายปี และรักษาสถานภาพสมาชิกที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
 5. เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

: Foundation Certificate in International Trade

 • เรียน 2 เดือน 
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการเป็นนักการค้าระหว่างประเทศ และมองเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

: International Trade Certificate

 • เรียน 3 เดือน 
 • หลักสูตรนี้เน้นหนักในการประยุกต์ทฤษฎีของการค้าระหว่างประเทศเข้ากับโลกแห่งธุรกิจที่เป็นจริง นักศึกษาจะได้เห็นบรรยากาศของการแข่งขันการทำธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเข้มข้น ซึ่งในหลักสูตรนี้มีสอนการออกงานการค้าระหว่างประเทศด้วย (Trade Show)

: Practicum Certificate in International Trade

 • เรียน 4 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน
 • นักศึกษาจะได้ฝึกงานอย่างมากมายในหลักสูตรนี้ และจะได้เรียนรู้การติดต่อการค้ากับองค์กรของรัฐบาล (Government Trade Agency) 

: Diploma in International Trade 

 • เรียน 6 เดือน 
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการการค้าระหว่างประเทศ การบริหารเงินในการทำการค้าระหว่างประเทศ การทำการตลาดระหว่างประเทศ และการวิเคราะห์การตลาดระหว่างประเทศ การคาดการณ์และวางแผนการค้าขายระหว่างประเทศ โดยอิงจากโลกธุรกิจที่แท้จริง

: Work Experience Diploma International Trade 

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน
 • นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้

: Co-op Diploma in International Trade 

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 6 เดือน 

    Office Administration    

หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องการติดต่อทางธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อธุรกิจ การจัดการการนัดหมาย และการจัดการการประชุม รวมถึงการจัดการเรื่องการเดินทางติดต่อธุรกิจของฝ่ายบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้เรียนรู้การสร้างแผ่นงาน (spreadsheets) การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล (database) และการนำเสนองานในที่ประชุม (presentations)

: Certificate in Office Administration

 • เรียน 3 เดือน 
 • หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์และการจัดการในออฟฟิศ การเป็นเลขให้กับระดับบริหาร

: Honours Certificate in Office Administration

 • เรียน 4 เดือน

: Diploma Office Administration

 • เรียน 6 เดือน

: Work Experience Diploma in Office Administration

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการติดต่อธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์ การบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  และการพัฒนาทางด้านการบริหารงานในออฟฟิศ และการเป็นเลขาให้กับระดับผู้บริหาร

: Co-op Diploma in Office Administration

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 6 เดือน

    Communication Arts Program    

หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและฝึกฝนการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนทางธุรกิจ การเขียนรายงาน และการจดบันทึกในที่ประชุม รวมทั้งการพูด เพื่อสร้างและเพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ พูดคุยทางธุรกิจ โดยสามารถนำเสนอความคิดของตนเองในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้การสัมภาษณ์งาน

: LIFT program (Language Improvement for Transfer) 

 • เรียน 4 เดือน
 • เน้นสอนการพัฒนาการเขียนทางวิชาการ การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ระดับที่เรียนคือ intermediate 

: Certificate in Communication (Business English) 

 • เรียน 3 เดือน 
 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจทั้งการพูดและการเขียนเพื่อให้นักศึกษามั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยปากเปล่า

: Honours Certificate in Communication (Business English) 

 • เรียน 4 เดือน 

    Translation & Interpreting    

หลักสูตรนี้เน้นสอนการแปลภาษาต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ และการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาตินั้นๆ โดยสอนทั้งการเขียนและการพูดภาษาต่างชาตินั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ โดยผู้สอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การแปลมาเป็นเวลาหลายปี

: Foundation Certificate in Translation & Interpreting 
(Korean/English, Japanese/English)

 • เรียน 2 เดือน

: Certificate in Translation & Interpreting (Korean/English, Japanese/English, and Mandarin/English)

 • เรียน 3 เดือน

: Practicum Certificate in Translation & Interpreting 
(Korean/English, Japanese/English)

 • เรียน 4 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน

:Diploma in Translation & Interpreting 
(Korean/English, Japanese/English, and Mandarin/English)

 • เรียน 6 เดือน

: Work Experience Diploma in Translation & Interpreting
(Korean/English, Japanese/English)

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน

: Co-op Diploma in Translation & Interpreting 
(Korean/English, Japanese/English)

 • เรียน 6 เดือน ฝึกงาน 6 เดือน