loogo

Australian Study Link Institute

Australian Study Link Institute เป็นสถาบันอบรมที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย โดยมีแคมปัสตั้งอยู่ที่มืองเมลเบิร์น ในช่วงเริ่มก่อตั้ง ASLI ก็ได้พัฒนาไปเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ ASLI มีคอร์สที่หลากหลายและมอบทางเลือกในการศึกษากับนักเรียน ภารกิจของสถาบันคือ เร่งการพัฒนา การแสดงออก ให้กับนักเรียน

website สถาบัน Australian Study Link Institute

ภาพรวม

 

ทำไมถึงควรเรียนที่ ASLI

 • ชั่วโมงเรียนวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันธรรมดา
 • สามารถผ่อนชำระค่าเรียนได้
 • ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจและอยู่ใกล้กับขนส่งสาธารณะ
 • เจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตร
 • เป็นการจัดอบรมที่เป็นที่รู้จักของประเทศ

หลักสูตร

Certificate I in EAL (Access)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงความต้องการของบุคคลและสังคม ไปพร้อมๆ กับวิชาเลือกที่คัดสรรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางสังคม การสร้างรากฐานและพื้นฐานทางการคำนวณ จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ เพิ่มเติม หรือ หลักสูตรทางวิชาชีพซึ่งอาจจะมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวส่งเสริมหรือช่วยในการจ้างงาน
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า

ระยะเวลา 26 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Certificate II in EAL (Access)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษจำกัด ผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า

ระยะเวลา 26 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Certificate III in EAL (Further Study)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขอบเขตที่มีความหลากหลายและเรียนเป็นภาษาตัวเลือก โดยเป็นผู้ที่จำเป็นต้องพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจเนื้อหาในการอบรมหรือศึกษาต่อ 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า

ระยะเวลา 26 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Certificate IV in EAL (Further Study)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขอบเขตที่มีความหลากหลายและเรียนเป็นภาษาตัวเลือก โดยเป็นผู้ที่จำเป็นต้องพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจเนื้อหาในการอบรมหรือศึกษาต่อ 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า

ระยะเวลา 26 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Certificate III in Commercial Cookery

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของพ่อครัวเชิงพาณิชย์ที่มีทักษะการทำอาหารในขอบเขตที่กว้าง  โดยสามารถใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจและมีความรู้เป็นอย่างดีในการปฏิบัติการในครัว และเป็นผู้ที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองภายใต้การควบคุมของหัวหน้า นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนสมาชิกในทีมได้ 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน

ข้อกำหนดทางภาษา

 • ผู้เรียนต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้ในเวลาที่สมัครเรียน

ระยะเวลา 52 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Certificate IV in Commercial Cookery

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของพ่อครัวที่มีตำแหน่งหน้าที่ในการควบคุมหรือหัวหน้าทีมในครัว สามารถทำงานคนเดียวได้หรือได้รับคำแนะนำในขอบเขตที่จำกัดจากผู้อื่น และใช้ดุลยพินิจในการแก้ปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ  โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการได้ Australian Apprenticeship
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน

ข้อกำหนดทางภาษา

 • ผู้เรียนต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้ในเวลาที่สมัครเรียน

ระยะเวลา 78 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Diploma of Hospitality Management

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ความรู้ที่มีเป็นอย่างดีทางด้านการปฏิบัติการอุตสาหกรรมและทักษะการจัดการอย่างกว้างๆ ในการประสานงานติดต่อทางด้านงานบริการ โดยสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในการทำงานของผู้อื่น รวมถึงมีส่วนในการตัดสินใจในธุรกิจ
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน

ข้อกำหนดทางภาษา

 • ผู้เรียนต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้ในเวลาที่สมัครเรียน

ระยะเวลา 60 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Advanced Diploma of Hospitality Management

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานในระดับอาวุโสและสามารถใช้ความรู้ที่มีอยากมากมายในเรื่องอุตสาหกรรมและทักษะความเชี่ยวชาญด้านการจัดการที่มีอย่างกว้างขวาง โดยสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในการทำงานของผู้อื่น รวมถึงมีส่วนในการตัดสินใจในกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน

ข้อกำหนดทางภาษา

 • ผู้เรียนต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้ในเวลาที่สมัครเรียน

ระยะเวลา 92 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

Certificate IV in Marketing and Communication

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้ทักษะการตลาดที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วมาใช้งานอย่างหลากหลาย ตำแหน่งงานอาจะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดโดยตรง ผู้ช่วยการสำรวจตลาด ผู้ประสานงานการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  โดยสามารถนำวิธีแก้ปัญหาไปปรับใช้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดีและอาจมีความรับผิดชอบในขอบเขตที่จำกัดในงานของผู้อื่น โดยที่ยังคงต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่อาวุโสกว่าในเกือบทุกกรณี 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า ตามระเบียบของ DIBP

หรือ

 • นักเรียนที่มีอายุจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีข้อกำหนดทางการศึกษาแต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยทั่วไปจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี แต่ละบุคคลจะได้รับการพิจารณาโดยใช้จดหมายรับรองการทำงานจำบริษัท ตัวอย่างงาน และใบประวัติ เป็นเอกสารประกอบ

ระยะเวลา   26 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

Diploma of Marketing and Communication

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานในด้านการตลาดในทุกธุรกิจซึ่งมีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีเป็นอย่างดีและมีทักษะการจัดการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบุคคลเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบในผลงานของพนักงานคนอื่นและเป็นผู้นำของทีมในด้านการตลาด

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้อง

 • เรียนและผ่านวิชาบังคับของหลักสูตร BSB42415 Certificate IV in Marketing and Communication ทั้งหมด
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า ตามระเบียบของ DIBP

หรือ

 • นักเรียนที่มีอายุจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีข้อกำหนดทางการศึกษาแต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยทั่วไปจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี แต่ละบุคคลจะได้รับการพิจารณาโดยใช้จดหมายรับรองการทำงานจำบริษัท ตัวอย่างงาน และใบประวัติ เป็นเอกสารประกอบ

ระยะเวลา   50 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน

วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

Advanced Diploma of Marketing and Communication

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การตลาด และผู้จัดการที่ดูแลการตลาดภายในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้จะต้องแสดงความเป็นผู้นำและแนะแนวทางกลยุทธ์เพื่อการตลาดขององค์กร โดยจะวิเคราะห์ ออกแบบและตัดสินใจโดยใช้ความสามารถทางเทคนิค แนวความคิด และการจัดการอย่างกว้าง ซึ่งพื้นฐานความรู้อาจจะเฉพาะทางเป็นอย่างมากหรือกว้างในขอบเขตความรู้ทางการตลาด 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้อง

 • เรียนและผ่านวิชาบังคับของหลักสูตร BSB52415 Diploma of Marketing and Communication ทั้งหมด
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า ตามระเบียบของ DIBP

หรือ

 • นักเรียนที่มีอายุจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีข้อกำหนดทางการศึกษาแต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยทั่วไปจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี แต่ละบุคคลจะได้รับการพิจารณาโดยใช้จดหมายรับรองการทำงานจำบริษัท ตัวอย่างงาน และใบประวัติ เป็นเอกสารประกอบ

ระยะเวลา   52 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Advanced Diploma of Leadership and Management

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่นำเอาความรู้และทักษะเฉพาะทาง รวมถึงประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติและนักเรียนในประเทศผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน โดยจะเรียนทฤษฎีการจัดการและได้ลองปฏิบัติและประเมินผล ซึ่งจะเป็นการจพลองสภาพแวดลอมในการทำงานจริง
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า ตามระเบียบของ DIBP

หรือ

 • นักเรียนที่มีอายุจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีข้อกำหนดทางการศึกษาแต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยทั่วไปจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี แต่ละบุคคลจะได้รับการพิจารณาโดยใช้จดหมายรับรองการทำงานจำบริษัท ตัวอย่างงาน และใบประวัติ เป็นเอกสารประกอบ

ระยะเวลา   52 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Certificate III in Business

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่หลากหลายของบุคคลที่ทำงานในธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป โดยเป็นผู้ประยุกต์นำความสามารถอย่างกว้างในการใช้ดุลยพินิจ การตัดสินใจ และความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใช้ และเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำและการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ทีม 
ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า ตามระเบียบของ DIBP
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12  ของประเทศออสเตรเลีย
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 10  ของประเทศออสเตรเลีย พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2 ปี
 • เรียนจบหลักสูตร certificate III หรือสูงกว่านั้น

ระยะเวลา   26 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน                                          

Certificate IV in Business

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและโครงการ  โดยในบทบาทนี้จะใช้ทักษะที่ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างดีและความรู้พื้นฐานที่กว้างในการนำแนวทางมาแก้ปัญหาซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และอาจจะต้องแสดงความเป็นผู้นำและแนะแนวทางให้กับผู้อื่นในขอบเขตการรับผิดชอบที่จำกัด รวมถึงดูแลผลงานของผู้อื่นด้วย 
ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า ตามระเบียบของ DIBP
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12  ของประเทศออสเตรเลีย
 • เรียนจบหลักสูตร certificate III หรือสูงกว่านั้น

หรือ

 • นักเรียนที่มีอายุจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีข้อกำหนดทางการศึกษาแต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยทั่วไปจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี แต่ละบุคคลจะได้รับการพิจารณาโดยใช้จดหมายรับรองการทำงานจำบริษัท ตัวอย่างงาน และใบประวัติ เป็นเอกสารประกอบ

ระยะเวลา   52 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Diploma of Business

หลักสูตรนี้จะประยุกต์ใช้ได้กับบุคคลที่ทำงานตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาโปรแกรม และผู้ประสานงานโปรแกรม บุคคลเหล่านี้อาจจะมีประสบการณ์จริงในเนื้อหาที่เรียนแต่ยังคงต้องการที่จะพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ 
ในขณะเดียวกันก็สามรถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านอาชีพไม่มากหรือไม่มีเลย แต่มีทักษะและความรู้ทางธุรกิจในเชิงทฤษฎีเป็นอย่างดี และต้องการที่จะพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานเพิ่มเติม
ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า ตามระเบียบของ DIBP
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12  ของประเทศออสเตรเลีย

หรือ

 • นักเรียนที่มีอายุจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีข้อกำหนดทางการศึกษาแต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยทั่วไปจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี แต่ละบุคคลจะได้รับการพิจารณาโดยใช้จดหมายรับรองการทำงานจำบริษัท ตัวอย่างงาน และใบประวัติ เป็นเอกสารประกอบ

ระยะเวลา    26 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน

Advanced Diploma of Business

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีประสบการณ์สำคัญๆ ในตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสซึ่งต้องการที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการทำธุรกิจ  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีความรู้และทักษะทางธุรกิจในเชิงทฤษฎี และต้องการที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงาน

ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในห้วงเวลาที่สมัครเรียน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า ตามระเบียบของ DIBP
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12  ของประเทศออสเตรเลีย

หรือ

 • นักเรียนที่มีอายุจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีข้อกำหนดทางการศึกษาแต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยทั่วไปจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี แต่ละบุคคลจะได้รับการพิจารณาโดยใช้จดหมายรับรองการทำงานจำบริษัท ตัวอย่างงาน และใบประวัติ เป็นเอกสารประกอบ

ระยะเวลา    52 สัปดาห์ 
วันเริ่มเรียน 
วันเริ่มเรียนของนักเรียนต่างชาติคือวันที่ 15 ของทุกเดือน