Australian Institute of Technical Training (AITT)

AITT ตั้งอยู่ที่ LeveL 1 | 600 Collins Street Melbourne VIC 3000, Australia ‎ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองของ Melbourne ใกล้เคียงบริเวณสำคัญเช่น The Railto Towers เมือง Melbourne เป็นเมืองที่ได้รับการจัดระดับจาก Economist Intelligence ของUK ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีชีวิตชีวามากที่สุดแห่งหนึ่ง และในปี 2000 ยังได้รับการยกย่องจาก WHO ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดด้วย

 

AITT ตั้งอยู่ที่ที่มีการคมนาคมสะดวกที่สุด ไม่ว่าจะด้วยรถสาธารณะ หรือรถไฟท้องถิ่น และรถ tramps ซึ่งป้ายรถอยู่ห่างจากจากโรงเรียนเพียง 2 นาที น้องๆสามารถเข้าถึงสถานที่สำคัญต่างๆอย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ร้านกาแฟร้านอาหาร สวนสาธารณะ ห้องสมุด ไนต์คลับ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัทท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ และอื่นๆอีกมากมาย

website สถาบัน Australian Institute of Technical Training (AITT)

ทำไมถึงต้องเรียนที่ AITT

ทำไมถึงต้องเรียนที่ AITT

 • เรานำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตจริงของน้องในการทำงานในอนาคต
 • หลักสูตรการเรียนการสอนของเราเป็นที่นิยมและยกย่อง
 • น้องสามารถเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง Lab ได้ตามที่ต้องการ
 • หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผลของนักเรียนได้รับการออกแบบให้ได้มาตรฐานสูงสุด
 • เรามีห้องเรียนที่กว้างขวาง และมีเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น Data Projector, Overhead Projector, DVD Players, Television, VCR และอื่นๆอีกมากมาย
 • น้องจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ทำให้อยากเรียนรู้และสนุกสนานไปกับการเรียนอยู่เสมอ และจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ที่มาจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว
 • เจ้าหน้าที่ยินดีที่จะให้คำแนะนำในด้านวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน การพูดหน้าชั้นเรียน หรือแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบต่างๆ
 • นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังให้บริการน้องในวันแรกที่มาถึงด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบิน และจะให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้ชีวิตในออสเตรเลียและการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีที่สุด พร้อมทั้งพาน้องไปถึงที่พักที่ได้มีการจองไว้อย่างปลอดภัย
 • และที่สำคัญ AITT ได้รับการรับรองจากสถาบันชื่อ AUSTRALIAN SKILLS QUALITY AUTHORITY (ASQA) ว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเหมาะสมและให้การช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติได้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย

หลักสูตรการเรียนการสอน

รายชื่อวิชาที่สอน

List of courses provided by AITT :

BSB60407 – Advanced Diploma of Management

BSB60507 – Advanced Diploma of Marketing

ICP50110 – Diploma of Printing and Graphic Arts (Digital Production)

BSB51207 – Diploma of Marketing

BSB51107 – Diploma of Management

ICP30212 – Certificate III in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press)

22255VIC- Certificate III in EAL (Further Study)

BSB40212 – Certificate IV in Business

22258VIC – Certificate IV in EAL (Further Study)

SIH30111 – Certificate III in Hairdressing

CHC50612 – Diploma of Community Services Work

SIH40111 – Certificate IV in Hairdressing

SIB50210 – Diploma of Salon Management

BSB50807 – Diploma of International Business

SIT30813 – Certificate III in Commercial Cookery

SIT40413 – Certificate IV in Commercial Cookery

SIT50313 – Diploma of Hospitality

SIT60313 – Advanced Diploma of Hospitality

Requirement (ความต้องการนักเรียนที่เข้าเรียนของแต่ละวิชา)

น้องต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

น้องต้องสำเร็จการศึกษาระดับ Year 12 หรือในระดับของสถาบันที่น้องเรียนมาในประเทศของตัวเองซึ่งควรต้องเท่ากับระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย

น้องควรมีระดับภาษาอังกฤษของ IELTSอยู่ที่ 5.5 หรือเทียบเท่า หรือผล TOEFL iBT อยู่ที่ 46 หรือเทียบเท่า หรือมากกว่า หรือคะแนนของ PTE Academic band score 42 หรือเทียบเท่า หรือมากกว่า รวมทั้งคะแนนของ CAE ต้องเป็น 47 หรือเทียบเท่าและคะแนนของ OET band Pass หรือเทียบเท่า หรือมากกว่า

Teaching Method (กระบวนการการสอนของแต่ละวิชา)

ผู้สอนจะเน้นสอนเนื้อหาของแต่ละวิชาให้มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการทำงานของแต่ละวิชา มีการสอนแบบตัวต่อตัว ทั้งในการ lecture การถกเถียง การแสดงความคิดเห็นและการทำงานวิจัย มีการเรียนแบบภาคสนาม การเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มที่บ้าน และให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

เมื่อสำเร็จการศึกษาของแต่ละวิชา ผู้สอนจะทำการทดสอบน้องด้วยหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา เช่น อาจจะให้ทดสอบเชิงปฎิบัติการ ให้ทำกิจกรรมต่างๆ มีทั้งการเขียน และการสัมภาษณ์ปากเปล่า หรืออาจจะให้ทำโครงงาน (project) หรือให้มีการแสดงในบทบาทต่างๆ (role plays)

Course Duration (ระยะเวลาในการเรียนของแต่ละวิชา)

โดยทั่วไปจะเรียนมากกว่า 1 ปีหรือมากกว่า 52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดสำหรับนักเรียน FULL TIME) สำหรับน้องที่จะเรียนด้าน Hairdressing , Salon จะเรียน 6 เดือน หรือ 26 สัปดาห์
(รายละเอียดระยะเวลาการเรียนของแต่ละวิชา สามารถสอบถามได้ที่ DUE)

ชั่วโมงที่เรียนของแต่ละวิชา

ส่วนมากจะเรียน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ในเวลา 36 สัปดาห์ บางวิชาชั่วโมงเรียนอาจจะแตกต่างออกไป (ให้สอบถามได้ที่ DUE)

รายละเอียดของแต่ละวิชา และค่าเล่าเรียน

หมายเหตุ : ราคาค่าเรียนที่ระบุในข้อความข้างล่างนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในข้อความนี้ คือ 1 AUD = 29.38 Baht (ณ วันที่ 20 กันยายน 2557)

I . BSB60407 Advanced Diploma of Management

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่องานด้านการจัดการ ซึ่งช่วยให้น้องสามารถทำงานระดับบริหารขั้นสูงในภาคธุรกิจที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้องจะเรียนรู้ถึงคุณสมบัติหลากหลายที่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบด้านการจัดการขั้นสูง คือสามารถวิเคราะห์การทำงานของผู้อื่นและสร้างทักษะและเรียนรู้ภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนธุรกิจ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ หรือเรียนรุ้วิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝึกเรื่องการบริหารบุคลากรและการจัดการงบประมาณให้เหมาะสม

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 7,900 (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน) = 232,102 Baht

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ น้องสามารถเป็น Area Manager (ผู้จัดการเขต) หรือ Department Manager (ผู้จัดการแผนก) และ Regional Manager (ผู้จัดการระดับภูมิภาค)

II.BSB60507 Advanced Diploma of Marketing

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีการตลาด การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การแก้ปัญหาทางการตลาด และการทบทวนบทบาททางการตลาด และยังได้เรียนรู้แนวคิดทางการตลาด การเข้าใจส่วนแบ่งทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่จะเกี่ยวเนื่องไปกับการจัดการการเงิน การติดต่อทางอินเตอร์เน็ต เนื้อหาหลักจะครอบคลุมการจัดการการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด การวิจัยทางการตลาด และกลยุทธ์การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้น้องยังได้เรียนรู้ภาวะความเป็นผู้นำทางการตลาด รู้จักที่จะหาแนวทางหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดให้กับองค์กร รู้จักการจัดการกับแผนการตลาด การจัดการกับงบประมาณ และพัฒนาการแผนการทางธุรกิจทั้งหมด

ค่าเล่าเรียน : AUD $ 8,000 = 235,040 Baht

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ : น้องสามารถเป็น Marketing Director (ผู้จัดการการตลาด) Marketing Strategist (ผู้แนะนำกลยุทธ์ทางการตลาด) หรือ National, Regional or Global Marketing Manager (ผู้จัดการระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ ระดับระหว่างประเทศ)

III.ICP50110 – Diploma of Printing and Graphic Arts (Digital Production)

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะสำหรับน้องที่สนใจความรู้ด้านทฤษฎีเสียงหรืออาจจะเคยผ่านงานด้านนี้มาบ้างแล้ว และต้องการฝึกการรับผิดชอบด้านขบวนการการผลิตแบบ digital ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น น้องจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์และประเมินแหล่งที่มาต่างๆของวัตถุดิบที่จะนำมาทำขบวนการการผลิตแบบ digital น้องจะได้เรียนรู้การวางแผน การจัดตารางงานของคนทำงานและเครื่องเสียงทั้งหลาย น้องจะได้เรียนรู้ภาวะการเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่นำทางผู้ร่วมงานคนอื่นๆให้ช่วยกันทำผลงานออกมาได้อย่างสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 9.500 = 275,500 Baht

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ : สามารถเข้าทำงานเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Production Development team ทำให้น้องได้ประสบการณ์กับธุรกิจด้านการผลิตแบบดิจิตอล

โครงสร้างของวิชานี้ ประกอบด้วย : 21 units แยกเป็น 4 วิชาหลัก 17 วิชาเลือก

IV.BSB51207 Diploma of Marketing

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการทำงานด้านการตลาดไปจนถึงต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านการตลาดให้มีมากขึ้น น้องจะได้เรียนรู้ด้านการจัดการทีมการตลาด การรณรงค์หรือการทำการตลาด รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการตลาด การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การแก้ไขปัญหาทางการตลาด และการทบทวนบทบาททางการตลาดของตัวเอง เป้าหมายของวิชานี้คือเพื่อเตรียมน้องให้เข้าทำงานด้านการตลาด การขาย หรือต้องการที่จะเรียนต่อด้านการตลาดให้สูงขึ้น น้องจะได้เรียนรู้ทักษะการตลาดที่กว้างขวางขึ้นและได้ความรู้การจัดการการตลาดเพื่อให้น้องสามารถได้ทำงานในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเล่าเรียน : AUD $ 7,000 = 205,660 Bt

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ : น้องสามารถทำงานได้หลากหลายในภาคธุรกิจเพราะการตลาดเป็นวิชาที่ครอบคลุมแทบทุกอาชีพ และยังทำงานด้านการตลาดโดยตรงหรือในระดับผู้บริหารได้ เช่น

 • Marketing Assistants (ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด)
 • Sales Representatives (พนักงานตัวแทนฝ่ายขาย)
 • Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)
 • Public Relations Manager (ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์)
 • Product Manager (ผู้จัดการฝ่ายการผลิต หรือฝ่ายผลิตภัณฑ์) • Marketing Director (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด)

V.BSB51107 Diploma of Management

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะสำหรับน้องที่ต้องมีบทบาทในการจัดการกับผู้อื่นในทางธุรกิจ จะได้ฝึกฝนจากแบบฝึกหัดหรือบททดสอบด้านการจัดการมากมายหลากหลายในรูปแบบของธุรกิจต่างๆนานา น้องจะได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นมากมายที่จะเป็นการสร้างกำลังใจและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถทางด้านการจัดการอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้องสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังสอนครอบคลุมถึง การจัดการการแสดงออก การจัดการกับกลยุทธ์ด้านบริการลูกค้า การจัดการการเงิน การจัดการโครงการต่างๆ เป็นต้น

ค่าเล่าเรียน : AUD 7,900 = 232,102 Bt

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ : น้องสามารถนำความรู้พื้นฐานและทักษะด้านการจัดการทางธุรกิจไปทำงานระดับ senior ในแผนกดูแลลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ

VI.ICP ICP30212 Certificate III in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press)

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะสำหรับน้องที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพิมพ์หรือออกแบบ graphic เป็นการเรียนรู้ถึงการเตรียมพวก layouts ออกแบบ artwork จัดการกับภาพที่จะวางและเนื้อหาที่จะให้เข้ากันกับการผลิตและตรงตามความต้องการของบริษัท และเรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านการพิมพ์ในทุกๆด้าน

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 9,500 = 279,110 Bt

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ : น้องสามารถเข้าทำงานในด้านขบวนการก่อนการผลิตหรือการพิมพ์งาน digital หรือ graphic design

โครงสร้างของวิชานี้ ประกอบด้วย : 21 units

VII.22255VIC Certificate III in EAL (Further Study)

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะกับน้องที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ listening speaking, reading, and writing และต้องการที่จะเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย (pathways)

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 4,500 = 132,210 Bt (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน)

โครงสร้างของวิชานี้ : ประกอบด้วย : 9 units แบ่งเป็น 7 units วิชาหลัก 2 units วิชาเลือก

VIII.BSB40212 CERTIFICATE IV IN BUSINESS

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้: เหมาะกับน้องที่มีความจำเป็นต้องการฝึกทักษะด้านการจัดการธุรกิจขนาดกลาง หรือต้องทำงานในสภาพแวดล้อมในที่ทำงานขนาดกลาง น้องจะได้รับการฝึกฝนทักษะและเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการบริการลูกค้า การทำงานฝ่ายadmin การพัฒนา network ทางธุรกิจและการตลาด รวมทั้งเรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ และวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ

ค่าเล่าเรียน : AUD $4,500 = 132,210 Bt (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน)

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ : น้องจะได้รับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อที่จะได้สามารถทำงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจต่างๆได

22258VIC Certificate IV in EAL (Further Study)

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะกับน้องที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบโดยรวม 4 ทักษะคือ speaking , listening, reading และ writing ไว้ด้วยกันเพื่อการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย (pathways) นอกจากนี้ยังเรียนรู้ทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยแบบ digital literacy อีกด้วย

ค่าเล่าเรียน : AUD 4,500 = 132,210 Bt (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียนกาสอน)

โครงสร้างของวิชานี้ประกอบด้วย : 9 units แยกเป็น 8 units วิชาหลัก และ 1 unit วิชาเลือก

SIH 30111 Certificate III in Hairdressing

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะสมกับน้องที่ต้องการการฝึกการออกแบบทรงผมในแบบที่แตกต่างกันไป โดยฝึกในฐานะที่เป็นช่างผมที่ทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ดังนั้นต้องเรียนรู้เรื่องการพูดจาติดต่อสื่อสารในที่ทำงาน ทั้งกับลูกค้า การขายสินค้าและการให้บริการ

ค่าเล่าเรียน : AUD 11,000 = 323,180 Bt (รวมค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ค่า Hairdressing Kit จะคิดต่างหาก)

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ : น้องจะได้รับความรู้พื้นฐานและทักษะด้านการทำงานเป็นนักออกแบบทรงผม ทั้งตัดผม ทำสีผม และออกแบบทรงผม หรือทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานใน salon team และยังขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทำผมและให้บริการการทำผม

ซึ่งการให้บริการการทำผมนี้จะทำโดยพนักงานฝึกงาน โดยทำที่ Salon Services น้องจะได้ฝึกการนัดหมาย การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การให้คำปรึกษากับลูกค้า และการทำการนัดหมายในคราวต่อไป ซึ่งการฝึกงานนี้จะมี supervisor คอยให้การดูแลและปรึกษา ส่วนมากนักเรียนที่มาฝึกงานนี้เป็นเจ้าของธุรกิจและต้องการที่จะฝึกทางด้านการทำผม

โครงสร้างของวิชานี้ ประกอบด้วย : 32 units แบ่งเป็น 26 units วิชาหลัก 6 units วิชาเลือก

CHC50612 Diploma of Community Services Work

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะสมกับน้องที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริการไม่ว่าจะให้กับลูกค้าโดยตรงหรือลูกค้าในชุมชน โดยสอนถึงการดูแลทั้งความประพฤติ ดูแลสุขภาพ และการพัฒนาสภาพสังคมที่ดีขึ้น และยังให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงานหรืออาสาสมัครในที่ทำงานด้วย

ค่าเล่าเรียน : AUD $ 16,990 = 499,166 Bt

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ : น้องสามารถทำงานได้หลายด้านทั้งการให้บริการชุมชนหรือสังคมในบ้าน การทำงานที่เกี่ยวกับเด็กให้กับราชการทั้งระดับชุมชนและระดับชาติ หรือทำงานให้กับกลุ่มผู้หญิงอพยพ หรือผู้อพยพทั่วไป การทำงานในฝ่ายดูแลสุขภาพ ศูนย์เยาวชน ศูนย์ให้บริการที่พักและการป้องกันการติดเหล้าและยาเสพติด ศูนย์การดูแลความรุนแรงของครอบครัวซึ่งศูนย์เหล่านี้เป็นทั้งของรัฐบาลและเอกชน

โครงสร้างของวิชานี้ ประกอบด้วย : 18 Units แยกเป็น 11 วิชาหลัก 7 วิชาเลือก รวม 400 ชั่วโมง ของการทดสอบ ( compulsory Supervised Field Work Placement)

SIH 40111 Certificate IV in Hairdressing

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของวิชานี้ : เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบทรงผมระดับ senior น้องจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่ยากและซับซ้อนขึ้น เช่นการทำสีผม การผสมผสานสีผมที่ถูกต้องและสวยงาม การผสมสีผม รวมทั้งทำผมให้ปรับเข้ากับการแต่งหน้า และยังได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ สามารถเป็นผู้ให้คำแนะนำผู้ร่วมงานได้ หรือต้องการเปิดธุรกิจด้านนี้เอง หรืออาจจะเป็น freelance ในธุรกิจด้านนี้

น้องที่จะเรียนหลักสูตรนี้ต้องจบ Certificate III in Hairdressing หรือต้องมีความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดผม การออกแบบผม หรือการผสมสีผมมาบ้าง ซึ่งน้องอาจจะจำเป็นต้องเรียนวิชา SIB 50210 Diploma of Salon Management และ SIH70111 Vocational Graduate Certificate in Hairdressing Creative Leadership เพื่อที่จะได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ น้องจะได้รับการทดสอบทั้งด้านการเขียน และการปฏิบัติ รวมทั้งต้องโชว์ผลงาน (portfolio)หรือรายงาน หรือโชว์โครงงานจากที่ทำงานจริงมาแสดงด้วย

ค่าเล่าเรียน : $ AUD 5,500 = 161,590 Bt (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียนการแต่งผม ที่ต้องคิดต่างหาก)

โอกาสในการทำงานเมื่อจบหลักสูตรนี้ : น้องสามารถทำงานระดับ Senior Hairdresser เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ น้องจะได้รับการเข้าไปฝึกงานในที่ Salon Services at AITT ซึ่งน้องจะได้ฝึกการทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การนัดหมายลูกค้า การติดต่อกับลูกค้า การให้คำปรึกษา การทำการนัดหมายในครั้งต่อไป ซึ่งการฝึกงานนี้จะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและเป็นอย่างดี

โครงสร้างของวิชานี้ ประกอบด้วย : 11 units แยกเป็น 2 units วิชาหลัก และ 9 units วิชาเลือก