loogo

BAY STATE COLLEGE

เป็นวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1946 ตลอด 60 กว่าปีที่ผ่านมา Bay State College ได้รักษาชื่อเสียงของตัวเองให้ตรงตามแนวทางที่กำหนดไว้คือ มีคุณภาพ (quality), มีความน่าเชื่อถือ (respect) และมีความช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนนักเรียน (support) เสมอมา และจะดำเนินการเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Bay State College มีชื่อเสียงทางด้านการให้ความรู้แบบใกล้ชิดเพราะห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้สามารถดูแลนักศึกษาได้ตัวต่อตัว ซึ่งสามารถให้ทั้งความรู้และคำแนะนำในการประกอบอาชีพต่างๆเป็นอย่างดี นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก Bay State College จะสามารถประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

website BAY STATE COLLEGE

ภาพรวม

สถานที่ตั้ง มี 2 ที่ คือ Boston Campus และ Middleborough Campus

Boston Campus

ตั้งอยู่ที่ 122 Commonwealth AvenueBoston, MA 02116

ซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองของบอสตัน ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง

Middleborough Campus

ตั้งอยู่ที่ Middleborough High School71 East Grove StreetMiddleborough, MA 02346

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนนอกตัวเมืองบอสตัน ซึ่ง campus นี้ตั้งอยู่ใน Middleborough High School ซึ่งเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ทางใต้ 

Online Division เพื่อเป็นการตอบสนองความยุ่งยากวุ่นวายของชีวิตประจำวันของนักศึกษา ทาง Bay State College มีการสอน ผ่านทาง internet ด้วย ซึ่งนักศึกษาก็จะได้รับความรู้เทียบเท่ากับที่เรียนในชั้นเรียนการเรียนที่ Bay State College 

นักศึกษาต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. ชำระเงินค่าบริการเป็นจำนวนเงิน $USD 40 
 2. เอกสารสำคัญต่างๆให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Official final high school grades, scores or transcripts ซึ่งจะต้องมีคำอธิบายความหมายของคะแนนต่างๆเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย
 3. ผลคะแนนข้อเขียนในการสอบ Toefl ต้อง 5.50 หรือมากกว่า / 213 คะแนนของ CBT / 79-80 คะแนนในการสอบ iBT หรือคะแนนของ IELTS ต้องได้ 6.5
 4. ถ้าเป็นนักเรียนที่ต้องโอนหน่วยกิต จะต้องใช้เอกสารที่แปล Transcript นั้นด้วย
 5. ต้องมีจดหมายรับรอง (Letter of Recommendation) ประกอยด้วยโดยเฉพาะสาขา Bachelors of Science Degree
 6. หลักฐานทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในขณะที่นักศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 7. จดหมายรับรอง ( Letter of Support) ของผู้ที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายครั้งนี้ ทางฝ่ายทะเบียนมีสิทธิ์ที่จะเรียกขอข้อมูลใดๆเพิ่มเติมได้ หากมีความจำเป็นใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะรับเข้าเรียนอย่างถูกต้อง

สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องมีก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ 

 • Health insurance waiver (การสละสิทธิ์ประกันสุขภาพ)
 • Immunization Records (บันทึกการฉีดวัคซีน)

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ Bay State College:

 1. เมือง Boston เป็นเมืองที่เป็นจุดสนใจของนักศึกษาระดับวิทยาลัยที่อยากเรียนต่อในเมืองนี้กันเยอะมากเพราะ Boston เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงให้เลือกมากมาย
 2. ห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนที่ Bay State College เป็นที่กล่าวขวัญว่าเหมือน ครอบครัว เพราะขนาดห้องเรียนแบบเล็ก จึงทำให้ง่ายต่อการพบปะพูดคุยและสร้างมิตรภาพที่ดีได้อย่างรวดเร็ว 
 3. นักศึกษาที่เรียนที่ Bay State College จะได้ทำกิจการนอกห้องเรียนที่สนุกสนานมากมายและหลากหลายรูปแบบ และยังได้ชื่นชมกับบรรยากาศของ parks ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ การแสดงคอนเสิรต์ การออกกำลังกาย และการเล่น water-skiing 
 4. เมือง Boston เป็นเมืองหลวงของรัฐ Massachusetts และเป็นแหล่งการตลาดของอเมริกาที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองที่เข้าถึง Vermont, New Hampshire และ Maine อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว เคยมี นักศึกษาที่ชอบการเดินทางหรือผจญภัยสามารถเดินทางไป Montreal และ Quebec ตอนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อพักผ่อนหลังจากเวลาเรียนมาแล้ว
 5. สถาปัตยกรรมในเมือง Boston นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอเมริกา นักศึกษาชาวยุโรปหลายคนเคยเล่าว่า เมื่อเห็นแล้วทำให้พวกเขาคิดถึงบ้าน
 6. สถานที่ตั้งของ Bay State College อยู่ใกล้ Back Bay มีความสวยงาม และปลอดภัย และยังเป็นที่ที่มีวัฒนธรรมที่เป็นมิตรและเป็นธรรมชาติอย่างมากมาย ลักษณะของอาคารเป็นแบบ brownstones ซึ่งมีความเป็นประวัติศาสตร์อยู่ในตัว 
 7. นักศึกษาที่เป็นแฟนคลับของ Red Sox Baseball ก็จะทราบว่าทีมนี้มีชื่อเสียงมากในอเมริกา สนามกีฬาที่ Red Sox เล่นชื่อ Fenway Park ก็อยู่ไม่ห่างไกลจาก Bay State College แค่นั่งรถไฟไปไม่กี่นาทีเท่านั้น ซึ่งเราสนับสนุนให้นักศึกษาควรไปมีส่วนร่วมเชียร์พร้อมกับแฟนๆชาวบอสตันได้ที่สนามเลย
 8. เมือง Boston ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีระบบการจราจรที่ดีมากที่สุดในอเมริกา เพราะสามารถเดินทางไปเหนือ-ใต้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว รวมทั้งการไปที่สนามบิน Boston’s Logan Airport ด้วย

หลักสูตร

  Bachelor’s Degree  

Criminal Justice Degree Program น้องจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของกระบวนการยุติธรรม เรียนรู้วิธีการพิจารณาตัดสินความด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม การว่าความตามประเภทของคดีต่างๆ

Entertain Management น้องจะได้เรียนรู้ทักษะการจัดการธุรกิจบันเทิง การนำเสนอและการต่อรอง รวมทั้งธุรกิจดนตรีซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านวงการบันเทิง ทำให้น้องจะได้เห็นภาพของจริงว่าเป็นอย่างไร และแผนก Career Services จะแนะนำน้องให้เข้าทำงานด้านวงการบันเทิงได้ด้วย

Fashion Merchandising น้องจะได้เรียนรู้ถึงเบื้องต้นของการออกแบบสินค้าในรูปแบบแฟชั่น หรือในแบบที่เป็นที่นิยมกัน โดยน้องจะเรียนรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและนำมาออกแบบดัดแปลงให้เข้ากับสินค้า จะมีการวิเคราะห์ด้านการจัดการสินค้าปลีก และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสินค้า

Information Technology น้องจะได้เรียนรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงการทำธุรกิจที่ทันสมัยมากขึ้น โดยทำธุรกิจติดต่อสื่อสารผ่านคอมฯ , smartphones , หรือ tablets

Management น้องจะได้เรียนรู้เทคนิค หรือเครื่องมือในการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยเรียนเรื่องการจัดการ การทำการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการบุคคลากร และการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม และน้องจะได้มีโอกาสฝึกงานจริงทำให้ได้เห็นว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง

Management – Healthcare Management น้องจะได้เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญของการจัดการธุรกิจด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะได้เรียนรู้ด้านการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการหาบุคลากร และกลยุทธ์หรือเล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างประสบผลสำเร็จ

Management – Information Systems น้องจะได้เรียนรู้พื้นฐานของ Management Information Systems (MIS) เรียนรู้เรื่องการจัดการบุคลากร การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลต่างๆของที่ทำงาน และน้องยังได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีแบบใหม่ซึ่งเป็นทีต้องการของตลาด ความรู้ด้าน MIS ช่วยให้น้องสามารถทำงานได้หลากหลายและหางานทำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการบริษัททั่วไป หรือบริษัทประกัน หรือธนาคาร และแม้แต่ร้านค้าส่ง ค้าปลีก และหน่วยงานรัฐบาล

Management – Hospitality Management น้องจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการงานโรงแรมอย่างมืออาชีพ โดยจะได้ความรู้พื้นฐานงานด้านการบริการการท่องเที่ยว การจัดการที่พัก การจัดการห้องประชุม หรือการจัดการงานเลี้ยงสำคัญๆในโรงแรม รวมทั้งการจัดการเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้รับประสบการณ์การทำงานของธุรกิจการโรงแรมในรูปแบบของ internship อีกด้วย

Management – Marketing Concentration
น้องจะได้เรียนรู้ด้านการตลาดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนรู้เรื่องของการขาย การวางแผนโฆษณา การออกแบบสร้างสรรค์ในตัวสินค้า การทำตราสินค้า (Branding) ซึ่งทำการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างมากมาย และยังได้มีโอกาสฝึกงานแบบ internship กับบริษัทชั้นนำอีกด้วย

Management – Finance Concentration น้องจะได้เรียนรู้ด้านการเงิน การธนาคารและการบริการธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจต่างๆาย รวมทั้งเรียนรู้เรื่องของการทำบัญชี การลงทุนเรื่องหุ้น เรื่องการเก็งกำไรค้าหุ้น การทำภาษี การทำงบดุล งบประมาณ รายจ่ายรายรับต่างๆ ซึ่งน้องจะได้เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเข้าใจเชิงลึกของการจัดการธุรกรรมทางการเงินของบริษัทต่างๆ

Nursing (RN to BSN) Bachelors Degree เหมาะกับน้องที่มีความรู้ด้านการพยาบาล และต้องการพัฒนาหรือต้องการทำอาชีพนี้อย่างจริงจัง ซึ่งน้องจะต้องเคยสอบ RN license และได้คะแนน 2.7 GPA ถึงจะเข้าเรียนได้

  Associate Degree  

Accounting น้องจะได้เรียนรู้เรื่องของการทำบัญชีของบริษัท (Accounts Payable, Accounts Receivable, Managerial Accounting) การทำ Bookkeeping , การทำ Taxation , การทำ Governmental and Not-for-profit Accounting และการทำ Auditing

Retail Business Management 
น้องจะได้เรียนรู้การจัดการธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งของร้านค้าตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ทำธุรกิจแบบ on-line business นอกจากจะเรียนกับคณาจารย์ที่มืออาชีพแล้ว ยังได้เรียนกับผู้บรรยายพิเศษที่มาจากนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและสามารถแนะนำงานแบบ internship ให้ด้วยซึ่งจะทำให้น้องได้มีโอกาสหรือมีปประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น

Physical Therapist Assistant หลักสูตรนี้ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดย Commission on Accreditation in Physical Therapy Education (CAPTE) น้องจะได้เรียนรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ การออกกำลังกายกับบุคคลทั่วไป และน้องจะได้ฝึกงานหรือทำงานกับโรงพยาบาลหรือสถานที่เพื่อสุขภาพมากมายเช่น Cambridge Health Alliance, Genesis Rehabilitation, Braintree Rehabilitation, Jump Start Physical Therapy, Brigham and Women’s Hospital, New England Sinai Hospital, Spaulding Rehabilitation Center, Falmouth Sports Therapy, Whittier Rehabilitation

Business Administration น้องจะได้เรียนรู้ทุกๆด้านของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กร การจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชีของบริษัท โดยคณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพและมืออาชีพที่จะคอยให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาการประกอบอาชีพในการทำธุรกิจต่างๆ

Nursing น้องจะได้เรียนรู้ด้านการพยาบาลด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยและนวัตกรรมแบบใหม่ น้องจะได้ฝึกเรื่อง NCLEX และได้ประสบการณ์ด้านการพยาบาลจากอาจารย์ผู้สอนที่จะนำแบบทดสอบด้านการพยาบาลมาให้ทำอย่างสม่ำเสมอ และจะแนะนำงานด้านการพยาบาลให้อีกด้วย

 

 

ค่าใช้จ่าย

Tuition Charges