BIT

BRIGHTON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

BIT มอบสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนและใส่ใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมและเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านธุรการจะให้การสนับสนุนนักเรียน จะสังเกตการณ์และให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ เป้าหมายของ BIT คือความสำเร็จของนักเรียน และเราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จตามที่หวังไว้ BIT ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne และ campus หลักของเราตั้งอยู่ที่ 380 Bourke Street ซึ่งเป็นใจกลางเมือง Melbourne

สถาบัน BIT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 และเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกๆ ปี BIT เปิดรับนักเรียนเป็นจำนวนมากจากหลากหลายประเทศ เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ออฟฟิศสำหรับการสมัครเรียน การบริหารจัดการ และคณะอาจารย์ เราจัดการเรียนการสอนแบบ first class ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและทันสมัยด้านการเรียนการสอน Campus ของ BIT ตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนและห้องสมุด BIT จัดเตรียมช่องทางสำหรับโอการในการจ้างงานและช่วยทำให้นักเรียนเห็นแนวทางชีวิตที่แตกต่างกันจากกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตามปฏิทินประจำปี การเดินทางมายัง BIT เป็นเรื่องสะดวกสบายเพราะมีขนส่งสาธารณะผ่านทุกประเภท มีร้านค้า โรงภาพยนตร์ Victorian Arts Centre Federation Square Chinatown ร้านอาหาร คาเฟ่ และสิ่งต่างๆ ที่ควรจะมีในเมืองขนาดใหญ่และทันสมัย เห็นได้ชัดว่า ที่ BIT กีฬา เพลง ศิลปะ การออกแบบ โรงภาพยนตร์ วรรณกรรม อาหารและไวน์ เหมือนอยู่หน้าบ้านของท่านตลอดปี

website สถาบัน BRIGHTON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ภาพรวม

Why Study at BIT

ทำไมถึงควรเรียนที่ BIT

ผลลัพธ์ทางการงานที่ดีกว่า
หลักสูตรของ BIT ที่จัดขึ้นโดยอิงอยู่กับความต้องการทางด้านทักษะของภาครัฐและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านอาชีพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักเรียนของ BIT เรียนจบออกไปด้วยทักษะและคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการสำหรับผู้จ้างงาน และนำไปสู่อาชีพต่างๆ

บุคคลากรที่มีประสบการณ์
บุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ที่ BIT เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเท่าทันในสายอาชีพต่างๆ และมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ความสำเร็จ และความทะเยอทะยาน บุคลากรที่สอนที่ BIT หลายท่าน ทำงานอยู่ในสายอาชีพที่สอน และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแรงกดดันต่างๆของตลาดทั่วทั้งวงการธุรกิจ และถ่ายทอดการพัฒนาด้านต่างๆ ในชั้นเรียนอย่างทันเหตุการณ์

ได้รับการรับรองระบบการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการเรียนที่เป็นลักษณะเฉพาะ  มีการทักษะการปฏิบัติ ฝีมือช่าง ซึ่งได้รับค่าตอบแทนสูงจากนายจ้าง จำนวนนักเรียนในชั้นจะมีขนาดไม่ใหญ่เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้สอน การประเมินผลจะขึ้นอยู่กับระดับความสามารถตามที่ได้เรียนรู้ไป

ยึดมั่นกับมาตรฐาน NRV ซึ่งเป็นองค์กรจดทะเบียนการฝึกอบรม (RTO)

  1. องค์กรจดทะเบียนการฝึกอบรม (RTO) จัดการอบรมและการประเมินผลที่มีคุณภาพในทุกๆ การดำเนินการ
  2. องค์กรจดทะเบียนการฝึกอบรม (RTO)  ยึดมั่นกับหลักการการเข้าถึงและความถูกต้องเพื่อผลลัพธ์อันสูงสุดของผู้รับบริการ 
  3. ระบบการจัดการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ บุคลากร ผู้ถือหุ้น และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรจดทะเบียนการฝึกอบรม (RTO) ดำเนินการอยู่ 

การให้ความสนใจในการบริการนักเรียน
บุคลากรของ BIT เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่นักเรียนประสบในการมาเรียนต่างประเทศ เราพยายามเป็นอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่และรู้สึกสบายใจ เราจะพูดคุยกับนักเรีนเป็นประจำเพื่อรวมรวมข้อมูลและประสบการณ์ของนักเรียนที่ BIT เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลลัพธ์ก็คือสิ่งแวดล้อมในการเรียนที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

การลงทะเบียนเรียน
BIT เป็นองค์กรจดทะเบียนการฝึกอบรม (RTO) ภายใต้ระเบียบแห่งชาติ สำหรับAustralia’s vocational education and training sector, ASQA (The Australian Skills Quality Authority) ASQA จะควบคุมสถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรและการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้มาตรฐานคุณภาพระดับชาติที่กำหนดไว้BIT มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนและยึดมั่นในกรอบงานด้านคุณภาพของ VET ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานสำหรับ NVR Registered Training Organisations และ Australian Quality Framework (AQF) ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกใช้โดย ASQA ให้เป็นเครื่องมือในการป้องกันผลประโยชน์ของนักเรียนที่ทุกคนที่สมัครเรียนหลักสูตรการอบรมวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย

แนวทาง
นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรในระดับ Diploma สามารถที่จะสมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียโดยได้รับข้อยกเว้น เนื่องจากประวัติการศึกษาที่ BIT

เทคนิคและวิธีการประเมิน
หลักสูตรของ BIT ผ่านการถ่ายทอดด้วยวิธีการที่หลายหลาย วิธีการถ่ายทอดประกอบด้วย การถ่ายทอดในห้องเรียน การบรรยาย การปรึกษาหารือกันเป็นกลุ่ม การนำเสนอ การวิเคราะห์การศึกษารายกรณี  BIT ประเมินผลนักเรียน โดยใช้ผลรวมของ งานเขียน ข้อสอบ และการปฏิบัติ  บางหลักสูตร การประเมินผลจะขึ้นอยู่กับขีดความสามารถ เช่น การแสดงทักษะเฉพาะทาง และจะต้องสำเร็จผ่านการ สังเกตการณ์ การพูดคุย งานเขียน การประเมินงานชั่วคราวที่ทำเพื่อประกอบหลักสูตรการเรียน  การสังเกตการณ์โดยตรง และ role plays

หลักสูตร