Cambridge College International

Cambridge College International เป็นสถาบันสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรทางธุรกิจ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถาบันของเราก่อตั้งขึ้นเป็นเวลากว่า 80 ปี และช่วยให้นักเรียนพัฒนาและบรรลุผลทางด้านการศึกษาและด้านวิชาชีพตามที่ตั้งไว้

 

Cambridge College International เป็นสถาบัน Registered Training Organisation โดยได้รับการรับรองจาก Australian Skills Quality Authority (ASQA) และมุ่งมั่นในการจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพและหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ สำหรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนในประเทศ คุณวุฒิทุกคุณวุฒิได้รับการรับรองภายใต้นโยบายของ Australian Qualifications Framework (AQF)

เจ้าหน้าที่ของ Cambridge College International มาจากหลากหลายเชื้อชาติและสามารถพูดได้หลายภาษา พวกเขามาทำงานที่ Cambridge College International เพราะความเป็นมืออาชีพ มิตรภาพในองค์กร และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เราสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับการศึกษา ได้เรียนรู้และเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร สนุกสนาน และมีคุณภาพ

Location
Cambridge College International ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของเมือง Sydney ใกล้กับ Queen Victoria Building และมีแหล่งช็อปปิ้งและสถานที่น่าท่องเที่ยว เช่น Sydney Opera House และ Darling Harbour ซึ่งอยู่ไม่ไกลและสามารถเดินถึงได้ อีกทั้ง บริเวณรอบๆ ยังมี Cafe ศูนย์การค้า ห้องสมุด ศูนย์กีฬา และชายหาด นักเรียนสามารถที่จะเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ (รถไฟ รถบัส Ferry) มายังสถาบันได้อย่างสะดวก

 

website สถาบัน Cambridge College International

หลักสูตร

   ENGLISH COURSES   

GENERAL ENGLISH (CRICOS CODE: 070205G)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ความรู้ด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง และนักเรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วๆ ไป หรือเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเรียนหลักสูตรอื่นๆ 
องค์ประกอบของหลักสูตรนี้มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของนักเรียน และเมื่อจบหลักสูตร นักเรียนควรที่จะพร้อมในการเรียนหลักสูตรต่อๆ ไป หลักสูตรนี้ยังช่วยวางพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ เช่น หลักสูตร IELTS Test Preparation เป็นต้น

ระยะเวลา :     
2 ถึง 50 อาทิตย์

ระดับ :

 • Elementary English
 • Pre-Intermediate English
 • Intermediate English
 • Upper Intermediate English
 • Advanced English

IELTS PREPARATION (CRICOS CODE: 070206F)

ข้อสอบ IELTS เป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา และประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรทางวิชาการและหลักสูตรอื่นๆ สมัครงาน หรืออพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ :

 • ให้นักเรียนคุ้นเคยกับองค์ประกอบด้านต่างๆ ของข้อสอบ IELTS
 • สอนทักษะและวิธีการทำข้อสอบเพื่อให้นักเรียนทำข้อสอบ และสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้น
 • ช่วยให้นักเรียนสอบได้ตามระดับคะแนนตามที่ต้องการ

ระยะเวลา : 4 ถึง 16 อาทิตย์
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • ภาษาอังกฤษระดับ Upper-Intermediate / คะแนน IELTS 5.5

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (CRICOS CODE: 070208D)

หลักสูตร English for Academic Purposes เป็นหลักสูตรที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการในการทำความเข้าใจ ตั้งคำถาม ประเมินผลและจัดทำวาทกรรมซึ่งมีเนื้อหาทางวิชาการ หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ต้องใช้ภาษาเฉพาะทางในการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพและหลักสูตรทางวิชาการต่างๆ ในสถาบันที่จัดอบรมหรือมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลา : 4 ถึง 12 อาทิตย์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • ภาษาอังกฤษระดับ Upper-Intermediate / คะแนน IELTS 5.5

    BUSINESS COURSES    

CERTIFICATE III IN BUSINESS (BSB30115)

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทอันหลากหลายของบุคคลต่างๆ จากส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีความสามารถที่ครอบคลุมในการใช้ดุลยพินิจ การตัดสินใจ และความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำและการสนับสนุนทางด้านเทคนิคให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
ระยะเวลา : 26 อาทิตย์ เต็มเวลา (รวมวันหยุด 6 อาทิตย์)
ทีตั้ง : Level 1, 56 York St, Sydney NSW 2000
ค่าเล่าเรียน :     AUD$3,300
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
–        อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน
–        จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
–        คะแนน IELTS 5.5 หรือ เทียบเท่า

CERTIFICATE IV IN BUSINESS (BSB40215)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารและผู้ดูแลโครงการ ซึ่งจะต้องใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาและพื้นฐานความรู้ที่ครอบคลุมในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่คาดไม่ถึง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีความเป็นผู้นำ สามารถแนะแนวทางปฏิบัติและรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น
ระยะเวลา : 39 อาทิตย์ เต็มเวลา (รวมวันหยุด 9 อาทิตย์)
ทีตั้ง : Level 1, 56 York St, Sydney NSW 2000
ค่าเล่าเรียน :     AUD$6,300
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
–        อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน
–        จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
–        คะแนน IELTS 5.5 หรือ เทียบเท่า

   LEADERSHIP & MANAGEMENT   

DIPLOMA OF LEADERSHIP & MANAGEMENT (BSB51915)

หลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่นำความรู้ ทักษะเชิงปฏิบัติ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการมาใช้ในองค์กรและส่วนต่างๆของอุตสาหกรรม 
บุคคลที่ศึกษาในหลักสูตรระดับนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม การตัดสินใจในการวางแผน การจัดการ การนำไปใช้ และการตรวจสอบปริมาณงานของตนเองและของผู้อื่น ใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อสนับสนุนผู้ร่วมงานแต่ละกลุ่ม และแต่ละบุคคลให้ทำงานได้ตามที่องค์กรต้องการ และจะวางแผน ออกแบบ นำไปใช้ และประเมินผล วิธีการแก้ไขปัญหาที่คาดไม่ถึง รวมถึง ระบุ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ระยะเวลา : 65 อาทิตย์ เต็มเวลา (รวมวันหยุด 15 อาทิตย์)
ทีตั้ง : Level 1, 56 York St, Sydney NSW 2000
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือ เทียบเท่า

ADVANCED DIPLOMA OF LEADERSHIP & MANAGEMENT (BSB61015)

หลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่นำความรู้และทักษะเฉพาะทาง รวมถึงประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการมาใช้ในองค์กรและส่วนต่างๆของอุตสาหกรรม 
บุคคลที่ศึกษาในหลักสูตรระดับนี้ จะใช้ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจในการวางแผน และการนำความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการไปใช้ในการทำงาน โดยมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของบุคคลและกลุ่มที่ทำงานภายในปัจจัยที่กำหนด 
ผู้เรียนจะมีทักษะในกระบวนการคิดและการสื่อสารเพื่อระบุ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆ รวมถึงทักษะเชิงสร้างสรรค์หรือทักษะด้านความคิด ในการถ่ายทอดความคิดและความเข้าใจ หรือการตอบสนองปัญหาที่ซับซ้อน

ระยะเวลา : 65 อาทิตย์ เต็มเวลา (รวมวันหยุด 15 อาทิตย์)
ทีตั้ง : Level 1, 56 York St, Sydney NSW 2000
ค่าเล่าเรียน :     AUD$15,000
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือ เทียบเท่า

   MARKETING   

ADVANCED DIPLOMA OF MARKETING (BSB60515)

หลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้ดูแลด้านยุทธศาสตร์การตลาด และผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภายในประเทศ ภายในภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะมีความเป็นผู้นำและวางแนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดให้กับองค์กรได้ สามารถที่จะวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจด้วยความสามารถเชิงเทคนิค สร้างสรรค์ เชิงแนวคิด และความสามารถที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้  และมีพื้นฐานความรู้เฉพาะทางหรือครอบคลุมด้านการตลาดเป็นอย่างดี ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีความรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม รวมถึงผลงานในภาพรวมด้านการตลาดขององค์กร

ระยะเวลา : 39 อาทิตย์ เต็มเวลา (รวมวันหยุด 9 อาทิตย์)
ทีตั้ง : Level 1, 56 York St, Sydney NSW 2000
ค่าเล่าเรียน :     AUD$15,000
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือ เทียบเท่า

   INFORMATION TECHNOLOGY   

DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY (ICT50115)

หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับทักษะและความรู้สำหรับบุคคลในการบริหารและจัดการการสนับสนุนด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (ICT) ในองค์กร SMEs โดยใช้เทคโนโลยีด้าน ICT ทั่วไปโดยครอบคลุม
บุคคลที่ทำงานในระดับนี้จะสามารถทำงานได้ครอบคลุม ไม่ใช่แค่เพียงการสนับสนุนด้าน ICT แต่จะใช้ทักษะด้านเทคนิคที่สูงขึ้นในด้าน ICT เช่น ด้านเครือข่าย การสนันสนุนด้าน IT การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาเขียนโปรแกรมและเวปไซต์

ระยะเวลา : 52 อาทิตย์ เต็มเวลา (รวมวันหยุด 12 อาทิตย์)
ทีตั้ง : Level 1, 56 York St, Sydney NSW 2000
ค่าเล่าเรียน :     AUD$15,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือ เทียบเท่า