loogo

Canterbury Business College (CBC)

“มุ่งเน้นให้การศึกษาที่มีคุณภาพกับนักศึกษาทุกคน เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสกว่าเดิม”

CBC เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชั้นนำใน Sydney ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน Canterbury Education Group (CEG)

ที่มีประสบการณ์มาหลายปีในการส่งมอบหลักสูตรทางวิชาชีพมากมาย ที่สำคัญหลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่รับประกันได้เลยว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่สนุกสุดๆ เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้น่าเรียนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

CBC ที่ตั้ง:  Level 6 / 29-37 Bellevue Street, Surry Hills, NSW 2010 Australia

WEB SITE สถาบัน Canterbury Business College (CBC)

ภาพรวม

CBC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney สะดวกสบายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินทาง แหล่งการศึกษา ด้านกีฬาต่างๆรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่สำคัญหลักสูตรของที่นี่ได้รับความสนใจอย่างมากและเป็นที่จดจำได้ เพราะเราออกแบบหลักสูตรขึ้นมาพิเศษเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้นเราก็มีบุคคลากรที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติครบถ้วน และมีทีมงานที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่ ประกอบกับมีห้องแล็บ มีชั้นเรียน ที่ทันสมัยคอยสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การเรียนรู้ก้าวหน้าตลอดเวลา และ CBC ยินดีรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ CBC ?

 • ทีมงานของเรา: มีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพที่จบมา มีความรู้แน่น เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างน้อย 2-3 ปี ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้ ที่สำคัญบุคคลากรของเรามุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดในการส่งมอบไม่เพียงแต่ข้อมูลความรู้ แต่ยังให้ความช่วยเหลืออีกด้วย
 • คุณภาพของหลักสูตร: ที่ CBC จะทำให้นักศึกษามั่นใจได้ว่าจะได้รับการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และ ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ในสาขาอาชีพที่นักศึกษาเลือกเรียนไปใช้ได้อย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเรียนที่ CBC:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องมีผลสอบ IELTS ขั้นต่ำที่คะแนน 5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ (สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติเท่านั้น) หรือ เว้นแต่นักศึกษาจบหลักสูตรจากสถาบันอื่น (Onshore) (สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ำกว่า 5.5 จำเป็นจะต้องเรียนหลักสูตร EAP ให้สำเร็จก่อน)
 • สำหรับการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร10365NAT Certificate IV in Spoken and Written English – Further Studies นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนน IELTS โดยรวมที่ 0 คะแนน
 • นักศึกษาต้องจบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ถ้าผู้สมัครมีวุฒิการศึกษาในระดับ Certificate II, III, IV or Dip ผู้สมัครจะต้องยื่นวุฒิการศึกษานั้นๆ/จดหมายเขียนรับรองจุดประสงค์ที่ต้องการจะศึกษาต่อ (SOP)
 • นักศีกษาต้องสำเร็จหลักสูตรขั้นต่ำกว่าก่อนจะที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาต้องจบหลักสูตรในระดับ Diploma ก่อนที่จะไปเรียนหลักสูตร Advanced Diploma

หลักสูตร

มีทั้งหมด 6 หลักสูตรหลัก ดังนี้

  1.  INFORMATION TECHNOLOGY (หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)   

ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

  Certificate IV in Programming – ICT40515  

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 18 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 10 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 8 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • มีความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Assistant Programmer (ผู้ช่วยนักเขียนโปรแกรม)
 • Support Programmer/Senior Programmers (นักเขียนโปรแกรม/นักเขียนโปรแกรมระดับอาวุโส)
 • Systems Analysts (นักวิเคราะห์ระบบ)

   Diploma of Software Development – ICT50715   

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 16 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 10 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • มีความรู้และทักษะเก่งในด้านการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • สามารถสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคอมพิวเตอร์แบบใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และรู้จักประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วให้พัฒนาตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Software Programmer (นักออกแบบซอฟต์แวร์)

 

    2. Business (หลักสูตรด้านธุรกิจ)    

ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

   Diploma of Business – BSB50215   

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาเลือกทั้ง 8 หน่วยกิต (ไม่มีวิชาหลัก)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้ประสบการณ์ความรู้ในด้านธุรกิจเบื้องต้น เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมาบ้างหรือแทบไม่มีเลย
 • นำความรู้ไปพัฒนาและสร้างโอกาสในการทำงานต่างๆในอนาคตได้

   Advanced Diploma of Business – BSB60215   

ระยะเวลา:    78 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาเลือกทั้ง 8 หน่วยกิต (ไม่มีวิชาหลัก)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านธุรกิจที่รอบด้านมากขึ้น ต้องเรียนรู้ทฤษฎีด้านธุรกิจมาระดับนึงแล้ว และสามารถนำเอาประสบการณ์และความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการหางานในอนาคตได้มากขึ้น

 

   3. Management (หลักสูตรการจัดการ)   

ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

   Diploma of Leadership and Management – BSB51915   

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 8 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ทักษะในการฝึกฝนด้านการสื่อสารกับผู้อื่นและการให้ความช่วยเหลือร่วมมือกันในที่ทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสมาชิกคนอื่นๆในทีมได้
 • สามารถจัดการตารางเวลาและลำดับความสำคัญของงานที่รับผิดชอบได้ตามนโยบายและกระบวนการขององค์กรได้
 • สามารถใช้ทักษะในด้านการสื่อสารเพื่อที่จะช่วยให้ตนเองและช่วยเหลือทีมให้บรรลุผลได้ตามนโยบายและความต้องการขององค์กรได้
 • สามารถวางแผน ออกแบบ ประยุกต์ และประเมินผลในการแก้ปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าได้
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆได้

   Advanced Diploma of Leadership and Management – BSB61015   

ระยะเวลา:    78 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 8 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีมาประยุกต์ใช้ ประกอบกันกับประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการจัดการเพื่อใช้กับองค์กร หรืออุตสาหกรรมนั้นๆได้
 • สามารถนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาวางแผน และทำให้สำเร็จได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและความเป็นผู้นำ ด้วยความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ออกมาทั้งของตนเองและของทีม
 • สามารถใช้ความรู้และทักษะในด้านการสื่อสารในการคิด วิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้กับผู้อื่นได้ด้วย อีกทั้งสามารถเสนอแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้

    4. Tourism (หลักสูตรการท่องเที่ยว)    

ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

    Certificate III in Tourism – SIT30116    

ระยะเวลา:    26 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 15 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 11 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้ทักษะในการพัฒนาอย่างดีเยี่ยมในธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว การขาย หรือ ทักษะการจัดการด้านการดำเนินการ
 • ได้ทักษะความความรอบคอบในการพิจารณา และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางด้านอุตาสาหกรรม
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามแผนงาน นโยบายและกระบวนการต่างๆในการทำงาน

    Diploma of Travel and Tourism Management – SIT50116    

ระยะเวลา:    78 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 23 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 12 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 11 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถนำทักษะความรู้ระดับสูง ขั้น Senior ในส่วนของงานท่องเที่ยวและการเดินทาง ร่วมกับทักษะทางด้านการจัดการได้ รวมถึงมีความรู้ในด้านงานปฏิบัติการเชิงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการประสานงานกับการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางได้
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสามารถตัดสินใจในส่วนงานด้านธุรกิจได้ด้วย

    5. Hospitality (หลักสูตรการบริการ)    

ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

    Certificate IV in Commercial Cookery – SIT40516    

ระยะเวลา: 78 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 33 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 26 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 7 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถเป็นกุ๊กได้โดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล หรือ เป็นหัวหน้าภายในครัว
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง หรือ ภายใต้คำแนะนำของผู้อื่น
 • สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแต่สถาณการณ์ได้

    Diploma of Hospitality Management – SIT50416    

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

                        *26 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิ Certificate IV in Commercial Cookery อยู่แล้ว

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 28 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 13 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถนำทักษะความรู้ระดับสูง ขั้น Senior ในส่วนของงานบริการ ร่วมกับทักษะทางด้านการจัดการได้ รวมถึงมีความรู้ในด้านงานปฏิบัติการเชิงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการประสานงานกับการจัดการด้านการบริการได้
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสามารถตัดสินใจในส่วนงานด้านธุรกิจได้ด้วย

    6. English (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)    

ปัจจุบันแบ่งเป็น 1 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

    Certificate IV in Spoken and Written English – Further Studies – 10365NAT    

ระยะเวลา: 26 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 7 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 1 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียนได้อย่างดีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
 • ได้เรียนหลักสูตร EAL เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น และสามารถได้ศึกษาต่อในหลักสูตรที่สูงขึ้นได้
 • เป็นหลักสูตรระดับสูงในการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม

 Line ID: krumam10