loogo

Canterbury Technical Institute (CTI)  

 

CTI ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก และจะให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาทุกอย่างทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตที่อยู่ในเมือง Brisbane

หลักสูตรที่เปิดสอนของเราเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรได้ออกแบบมาเพื่อสนองต่อความต้องการของนักศึกษานานาชาติ CTI มีครูผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายนักศึกษาอย่างเอาใจใส่ ด้วยความเป็นกันเอง นอกจากนี้ห้องเรียนและห้องแล็บคอมพิวเตอร์ของเรามีความทันสมัย เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนสามารถเต็มที่กับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

CTI ที่ตั้ง:  Level 1, 333 Adelaide Street Brisbane City QLD 4000

WEB SITE สถาบัน Canterbury Technical Institute (CTI)  

ภาพรวม

CTI ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane มีการคมนาคมที่สะดวก สบาย อยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ สถานที่ออกกำลังกายรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ทำให้ผู้มาเรียนหมดห่วงเรื่องการมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ CTI ?

 • ราคาย่อมเยา สมเหตุสมผล แต่ก็ยังได้คุณภาพการศึกษาที่สูง
 • ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีให้เลือกหลากหลายหลักสูตร โดยแบ่งเป็นนักศึกษาภายในประเทศ และนักศึกษาต่างประเทศ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน ที่ CTI เพียบพร้อมไปด้วยความทันสมัย ความสะอาด และปลอดภัย ในการช่วยให้นักศึกษาสามารถเต็มที่ได้กับทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม
 • บุคคลากรมีความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ในทุกเรื่อง โดยไม่ต้องกังวล เพราะเป้าหมายของ CTI คือจะช่วยให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งใจไว้ให้ได้ เพื่อให้ก้าวแรกในการเรียนที่นี่ เป็นก้าวที่สำคัญต่อไปในอนาคต

หลักสูตร(สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ)

มีทั้งหมด 5 หลักสูตรหลัก ดังนี้

   1.Business (หลักสูตรธุรกิจ)   

ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

   The BSB50215 Diploma of Business   

แนวคิดของหลักสูตร: “เพิ่มทักษะเพื่ออนาคตที่สดใส”

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (เรียน 43 สัปดาห์ วันหยุด 9 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 หน่วยกิต (ไม่มีวิชาหลัก)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 5 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการจัดการในสถาณการณ์ในการทำงานแบบชีวิตจริง
 • ได้เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำในส่วนของการตลาด(Marketing) การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR) รวมถึงการบริหารธุรกิจ (Business Administration)
 • ได้พัฒนาความเข้าใจในแนวคิดทางด้านธุรกิจ การจัดการด้านการตลาด
 • ได้ประสานงานในการดำเนินการ
 • การวิเคราะห์ผลกำไร
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการด้านกลยุทธ์ การบริการทางการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ และการทำวิจัย
 • ที่สำคัญทุกวิชาในแต่ละคาบเรียน CTI จะให้ความสำคัญในการพัฒนาไปพร้อมกับนักศึกษาเพื่อให้ตรงใจผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งจากประสบการณ์ในการสอนของทาง CTI มั่นใจได้เลยว่าจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาได้อย่างที่ตั้งใจ

   BSB60215 Advanced Diploma of Business   

แนวคิดของหลักสูตร: “นำความก้าวหน้าไปสู่อนาคตของคุณ”

ระยะเวลา:    78 สัปดาห์ (เรียน 69 สัปดาห์ วันหยุด 9 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 หน่วยกิต (ไม่มีวิชาหลัก)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องจบหลักสูตร Diploma of Business หรือ หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ามาก่อน หรือ
 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 5 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือฝึกงานมาบ้างแล้ว และอยู่ในระดับหัวหน้า (senior) มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ให้ประสบการณ์เฉพาะด้านที่สำคัญในบทบาทของนักบริหารการจัดการระดับหัวหน้า ซึ่งจะมีทักษะและความรู้ทางด้านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้น
 • นอกจากนี้ยังได้พัฒนาความเข้าใจในแนวคิดทางด้านธุรกิจ การจัดการด้านการตลาด อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงได้ประสานงานในการดำเนินการ การวิเคราะห์ประเมิณผลกำไร และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการด้านกลยุทธ์ การบริการทางการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ และการทำวิจัย
 • หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานทางด้านการเป็นผู้จัดการ เป็นนักการตลาด นักขาย หรือนักวิจัยทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

    2.Hospitality (หลักสูตรด้านการบริการ)    

ปัจจุบันแบ่งเป็น 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

    The SIT20316 Certificate II in Hospitality    

แนวคิดของหลักสูตร: ทำด้วยใจในทุกการกระทำ

ระยะเวลา:    6 เดือน (เรียน 26 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต (วิชาหลัก 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 5 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทักษะต่างๆในด้านการบริการจัดการขั้นพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การบริการลูกค้า การสื่อสาร และความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งผู้จบการศึกษาของหลักสูตรทุกคนจะมีความสามารถในการเข้าใจทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องในงานด้านบริการได้อย่างแน่นอน

   SIT30616 Certificate III in Hospitality    

แนวคิดของหลักสูตร: “พยายามนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (เรียน 48 สัปดาห์ วันหยุด 4 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 15 หน่วยกิต (วิชาหลัก 7 หน่วยกิต วิชาเลือก 8 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 0 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการจัดการ และพัฒนาทักษะด้านการบริการได้อย่างดี ซึ่งทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถทำงานในธุรกิจบริการโดยมีความรู้ในด้านการดำเนินการอุตสาหกรรมได้ด้วย
 • ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และ ภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา และอาจจะต้องสามารถให้คำแนะนำในด้านการดำเนินการและช่วยเหลือสมาชิกในทีมได้
 • ผู้เรียนจะรู้และเข้าใจถึงทักษะต่างๆที่สำคัญสำหรับใช้ในสาขาบริการ ซึ่งรวมถึง การบริหารจัดการ การจัดทำเอกสารต่างๆ การให้บริการคู่ค้าและลูกค้า การสื่อสารในแต่ละวัฒนธรรมที่ต้องรู้ การสอนงานผู้อื่น และความปลอดภัยในการทำงาน

    SIT40416 Certificate IV in Hospitality    

แนวคิดของหลักสูตร: “ใช้ความเป็นตัวคุณพร้อมกับทักษะใหม่ๆเพื่ออนาคตของตัวคุณเอง”

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (เรียน 48 สัปดาห์ วันหยุด 4 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 21 หน่วยกิต (วิชาหลัก 9 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 0 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการจัดการ และพัฒนาทักษะด้านการบริการได้อย่างดี ซึ่งทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถทำงานในธุรกิจบริการโดยมีความรู้ในด้านการดำเนินการอุตสาหกรรมได้ด้วย
 • ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และ ภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา และต้องสามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • นอกจากนี้ยังจะต้องสามารถวางแผน คววบคุม และประเมิณผลการทำงานของสมาชิกในทีมได้ด้วย
 • ผู้เรียนจะรู้และเข้าใจถึงทักษะต่างๆที่สำคัญสำหรับใช้ในสาขาบริการ ซึ่งรวมถึง การบริหารจัดการ การจัดทำเอกสารต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้น การให้บริการคู่ค้าและลูกค้า การสื่อสาร และความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการจัดการด้านการเงินให้อยู่ภายในงบที่กำหนด การจัดการคนที่แสดงถึงความเป็นผู้นำ ต้องสามารถสอนงานให้ผู้อื่นได้ และปัญหาอื่นๆอีกมากมายได้

    SIT50416 Diploma of Hospitality Management    

แนวคิดของหลักสูตร: “สรรสร้างงานบริการทุกระดับให้ประทับใจ”

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (เรียน 52 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 28 หน่วยกิต (วิชาหลัก 13 หน่วยกิต วิชาเลือก 15 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 5 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ให้บทบาทของผู้ดำเนินการในระดับหัวหน้า ต้องใช้ทักษะในการบริการขั้นสูงร่วมกับทักษะด้านการจัดการและความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมในการประสานงานด้านบริการทั้งหลาย
 • ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง แต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ด้วย
 • หลักสูตรนี้จะให้เส้นทางในการทำงานด้านธุรกิจบริการในส่วนแผนก หรือ อาจจะเป็นผู้จัดการในธุรกิจขนาดเล็กได้ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามงานต่างๆ

ในสโมรสร ในผับ ร้านกาแฟ ต่างๆ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับการทำอาหาร หรือแม้แต่บริการในด้านการเล่นเกมส์ รวมถึงบริการอื่นๆ

   3.Management (หลักสูตรด้านการจัดการ)   

ปัจจุบันแบ่งเป็น 5 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

    BSB51915 Diploma of Leadership and Management    

แนวคิดของหลักสูตร: การบริหารจัดการธุรกิจ และ ความสำเร็จของคุณ

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (เรียน 43 สัปดาห์ วันหยุด 9 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต (วิชาหลัก 4 หน่วยกิต วิชาเลือก 8 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 5 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ความรู้พื้นฐานและความสามารถในการจัดการในด้านการวางแผน การทำงานให้สำเร็จ และการประเมิณผลงานของตนเองและของทีมได้

   BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management    

แนวคิดของหลักสูตร: “ว่าที่ผู้นำในอนาคต”

ระยะเวลา:    78 สัปดาห์ (เรียน 69 สัปดาห์ วันหยุด 9 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต (วิชาหลัก 4 หน่วยกิต วิชาเลือก 8 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 0 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • จะเน้นในบทบาทของความรับผิดชอบในระดับหัวหน้า ผู้จัดการ ได้แก่ ต้องตรวจงานของผู้อื่น ให้กลยุทธ์ความเป็นผู้นำ ที่สำคัญจะได้ทั้งทักษะและความรู้ในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ต่อไป

    BSB41515 Certificate IV in Project Management Practice    

แนวคิดของหลักสูตร: “เกินความคาดหวัง”

ระยะเวลา:    6 เดือน (เรียน 27 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 9 หน่วยกิต (วิชาหลัก 3 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 0 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • การประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ทางด้านการจัดการในเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ซึ่งงานในตำแหน่งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทำสัญญา ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

    BSB51415 Diploma of Project Management    

แนวคิดของหลักสูตร: “เกินความคาดหวัง”

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (เรียน 45 สัปดาห์ วันหยุด 7 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต (วิชาหลัก 8 หน่วยกิต วิชาเลือก 4 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 5 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ให้บทบาทของผู้นำของโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ โดยนำความรู้ขั้นพื้นฐานที่มี และใช้ทักษะที่มีเฉพาะด้าน เทคนิคต่างๆรวมถึงความสามารถในการจัดการเพื่อที่จะริเริ่ม วางแผน ดำเนินการ และประเมิณผลทั้งงานที่เป็นของตนเองและผู้อื่นได้

    BSB61215 Advanced Diploma of Program Management    

แนวคิดของหลักสูตร: “หนทางที่นำไปสู่มืออาชีพ”

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (เรียน 45 สัปดาห์ วันหยุด 7 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต (วิชาหลัก 4 หน่วยกิต วิชาเลือก 8 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 5 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะและความรู้เฉพาะด้าน เนื้อหาจะเน้นไปทางประสบการณ์และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท องค์กร และอุตสาหกรรม ในตำแหน่งผู้จัดการโครงงาน ผู้จัดการแผนก และผู้จัดการระดับภาคได้ โดยต้องสามารถทำให้งานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้ด้วย
 • สามารถมีอำนาจตัดสินใจได้ วางแผน และเป็นผู้นำในส่วนงานของโปรเจคต่างๆ พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อทีมได้
 • สามารถใช้ความรู้และทักษะในการสื่อสารเพื่อคิดวิเคราะห์ ข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่มาได้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนี้ไปให้ผู้อื่นได้ อีกทั้งยังต้องมีทักษะในการสามารถสร้างสรรค์ความคิดที่แสดงไอเดียต่างๆออกมาในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

    4.Information Technology (หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)    

ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

    ICT50215 Diploma of Digital and Interactive Games    

แนวคิดของหลักสูตร: “สร้างเกมส์ 3D ในด่านใหม่ๆ”

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (เรียน 40 สัปดาห์ วันหยุด 12 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 16 หน่วยกิต (วิชาหลัก 5 หน่วยกิต วิชาเลือก 11 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 5 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ทักษะการออกแบบกราฟฟิกและสื่อทางดิจิตอล รวมถึงการเขียนโปรแกรม โดยคุณสามารถพัฒนาเกมส์โดยเป็นนักพัฒนาอิสระ หรือ จะทำงานร่วมกับทีมก็ได้
 • เป็นหลักสูตรที่สนุกและน่าตื่นเต้นที่จะทำให้ผู้เรียนทำงานในตำแหน่ง นักพัฒนาออกแบบเกมส์ออนไลน์ นักพัฒนาออกแบบเกมส์บนมือถือ นักพัฒนาออกแบบอินเตอร์เน็ต และ นักพัฒนาออกแบบเกมส์ทางทีวี เป็นต้น
 • หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงใจความต้องการของผู้เรียน และด้วยครูผู้สอนที่มากประสบการณ์ มีความรู้หรือความชำนาญที่ได้จากการฝึกปฏิบัติมาโดยเฉพาะทำให้นักศึกษาจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่

    ICT50715 Diploma of Software Development    

แนวคิดของหลักสูตร: “ออกแบบอนาคตของคุณ โดยการออกแบบการเขียนโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น”

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (วิชาหลัก 10 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต )

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 16 หน่วยกิต (ไม่มีวิชาหลัก)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องจบหลักสูตร Diploma of Business หรือ หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ามาก่อน หรือ
 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 5 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือฝึกงานมาบ้างแล้ว และอยู่ในระดับหัวหน้า (senior) มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ให้ทักษะและความรู้เพื่อที่จะมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งผู้จบหลักสูตรนี้จะต้องสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่ๆได้ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมด้านการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร (communication skills) การจัดการโครงการ (project management) การทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ (Software testing) การทำงานในออฟฟิศแผนกเครือข่ายหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (network and system administration) การเรียนรู้ภาษาและออกแบบ รวมทั้งวิเคราะห์ระบบต่างๆเช่น Java หรือ C++ (object-oriented programming and systems analysis in Java and C++)

 

    5.Commercial Cookery (หลักสูตรการทำอาหาร)    

ปัจจุบันแบ่งเป็น 1 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

   SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery   

แนวคิดของหลักสูตร: “เสิร์ฟความสำเร็จบนจาน”

ระยะเวลา:    78 สัปดาห์ (เรียน 72 สัปดาห์ วันหยุด 6 สัปดาห์)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 33 หน่วยกิต (วิชาหลัก 26 หน่วยกิต วิชาเลือก 7 หน่วยกิต )

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12
 • ต้องมีผลสอบ IELTS 0 คะแนน หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้
 • ยื่นสำเนา Transcript ให้กับทาง CTI พิจารณาก่อน

*จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองก่อนยื่นสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าพ่อครัวในร้านอาหาร โรงแรม ผับ บาร์ คาเฟ่ และร้านกาแฟต่างๆ หรือ แม้แต่การดำเนินกิจการเล็กๆ ก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม

 Line ID: krumam10