loogo

DALTON COLLEGE

DALTON COLLEGE เป็นสถาบันมืออาชีพที่ใส่ใจนักเรียน มีการสื่อสารที่เปิดกว้างและจริงใจ ในขณะเดียวกัน ก็มีมาตรฐาน ASQA ที่สูงกว่าระดับทั่วไปที่กำหนดไว้ เราเชื่อในความสำคัญของการแนะแนวทางและการให้การศึกษากับบุคคลที่จะทำงานต่อไปในอนาคต การเพิ่มอำนาจให้กับธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคง จัดการ และพัฒนาความสามารถของมนุษย์

website สถาบัน DALTON COLLEGE

ภาพรวม

ทำไมถึงต้องเรียนที่ Dalton College

ด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นเหมือนผู้ที่ริเริ่ม ในธุรกิจขององค์กรจดทะเบียนการฝึกอบรม (RTO) การเข้าถึงการศึกษา การช่วยเหลือธุรกิจและนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย นั้น Dalton College ไม่เป็นที่สองรองใคร และเรายังคงมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ตลอดเวลา  ในโลกที่ความสำเร็จทางธุรกิจถูกตัดสินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและพัฒนา หลักสูตรต่างๆ ของเรามีความอ่อนตัวแต่เอาจริงเอาจังและกลมกลืนกับความต้องการของธุรกิจด้วยเนื้อหา นโยบายและกระบวนการทำงานของนักเรียนของเรา
 
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน 
เรามีข้อมูลที่เหมาะกับการนำไปใช้ แหล่งข้อมูล และตัวเลือกในการช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนที่ Dalton College

เมื่อเลือกเรียนที่ Dalton College 
Dalton College จะเป็นสถาบันที่มอบสิ่งแวดล้อมที่ดีและเสริมสร้างการเรียนรู้ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเอกสารของหลักสูตร และผู้สอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน รายการที่ปฏิบัติจริงและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยของเราหยิบยื่นโอกาสให้นักเรียน ช่วยดึงเอาความสามารถของนักเรียนที่มีอยู่ออกมา และช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่เลือก

หลักสูตร

   Certificate III in EAL(Access)   

Qualification Code: 22253VIC / CRICOS Course No: 091769G

ผลลัพธ์ของหลักสูตร Certificate III in EAL (Access) มุ่งเน้นที่ทักษะภาษาอังกฤษที่รวมกันทุกด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อที่ผู้เข้าเรียนสามารถเข้าถึงทางเลือกทางด้านการศึกษาเพิ่มเติมทางวิชาชีพที่อาจจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ผู้เข้าเรียนรวมถึงผู้ที่เคยทำงานช่วงเวลาหนึ่งและต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หาตัวเลือกแนวทางอาชีพ หรือเพื่อสมัครงาน

ระยะเวลา :    52 สัปดาห์  เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
เข้าเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน
Term 1: 10 weeks              Term break: 2 weeks
Term 2: 10 weeks              Mid term break: 4 weeks
Term 3: 10 weeks             Term break: 2 weeks
Term 4: 8 weeks                Break: 6 weeks.

ค่าเล่าเรียน :             AUD $7600
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปี
 • Certificate III in EAL (Access) จะต้องผ่านการพิจารณา จาก Pre-Training Test โดยใช้เครื่องมือประเมินผลที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
 • ผู้เรียนที่จะสมัครเรียนใน Level III in EAL จะระบุว่าเป็น ISLPR Level 2 หรือเทียบเท่า

นอกจากนี้ ในเรื่องของการสมัครและข้อกำหนดในการเข้าเรียน นักเรียนทุกคนจะต้องผ่าน Language, Literacy and Numeracy (LLN) ในกระกระบวนการสมัครเพื่อพิจารณาว่านักเรียนจำเป็นจะต้องใช้ LLN เพื่อให้เรียนจบหลักสูตรหรือไม่ การสอบจะมีขึ้นก่อนการเปิดเรียนและจะได้รับการประเมินโดยครูที่มีคุณสมบัติในการทำการทดสอบ

 

   Certificate IV in EAL (Access)    

Qualification Code: 22256VIC / CRICOS Course No: 091770D

ผลลัพธ์ของหลักสูตร Certificate III in EAL (Access) มุ่งเน้นที่ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงที่รวมกันทุกด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อที่ผู้เข้าเรียนสามารถเข้าถึงทางเลือกสังคมต่างๆ ได้ 
ผลลัพธ์จะอยู่ในขอบเขตภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสารที่ซับซ้อนทักษะภาษาและความสามารถในการอ่านและเขียน  การพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวัฒนธรรม

หลักสูตรCertificate IV in EAL (Access) ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษดี และเริ่มที่จะสื่อสารทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมและชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่และรวมถึงในที่ทำงานด้วย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือช่วยให้ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่มีอยู่แล้วเพิ่มเติมเพื่อการเข้ามีส่วนร่วมอย่างเป็นประสิทธิผลในชุมชนและในบทบาทความเป็นผู้นำด้วยเช่นกัน 

ระยะเวลา :  52 สัปดาห์  เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
เข้าเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน 
Term 1: 10 weeks              Term break: 2 weeks
Term 2: 10 weeks              Mid term break: 4 weeks
Term 3: 10 weeks             Term break: 2 weeks
Term 4: 8 weeks                Break: 6 weeks.

ค่าเล่าเรียน :    AUD $7600
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปี ผู้ที่เข้าเรียน ใน 22256VIC Certificate IV in EAL (Access) จะต้องสามารถอ่านและเขียนได้ และมีทักษะภาษาเพื่อมีส่วนร่วมในการสื่อสารโต้ตอบซึ่งหน้า และการติดต่อธุรกิจในเนื้อหาของสังคมและชุมชน
 • Certificate III in EAL (Access) จะต้องผ่านการพิจารณา จาก Pre-Training Test โดยใช้เครื่องมือประเมินผลที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
 • ผู้เรียนที่จะสมัครเรียนใน Level IV in EAL จะระบุว่าเป็น ACSF Level 3 หรือ ISLPR Level 2+ หรือเทียบเท่า

นอกจากนี้ ในเรื่องของการสมัครและข้อกำหนดในการเข้าเรียน นักเรียนทุกคนจะต้องผ่าน Language, Literacy and Numeracy (LLN) ในกระบวนการสมัครเพื่อพิจารณาว่านักเรียนจำเป็นจะต้องใช้ LLN เพื่อให้เรียนจบหลักสูตรหรือไม่ การสอบจะมีขึ้นก่อนการเปิดเรียนและจะได้รับการประเมินโดยครูที่มีคุณสมบัติในการทำการทดสอบ
หากนักเรียนไม่ผ่าน LLN จะมีรายงานระบุให้มีการปฏิบัติเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนจบหลักสูตร

  Certificate IV in Leadership and Management   
BSB 42015 / CRICOS Course No: 091771C

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติซึ่งจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกเต็มเวลาในห้องเรียนเพื่อที่จะได้รับทักษะและความรู้ที่ต้องใช้ในหลักสูตรนี้
หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทหน้าที่การทำงานคนเดียว ไปพร้อมๆ กับ ผู้นำด้านการพัฒนาและการแสดงออกหัวหน้าและผู้จัดการในสถานที่ประกอบการและธุรกิจ
นอกเหนือจากความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความเป็นผู้นำและแนะแนวทางและสนับสนุนผู้อื่น และรับผิดชอบผลการจัดจัดการและเฝ้าติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม นอกจากนี้จะประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ไปใช้ในปัญหาที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

ระยะเวลา :   26 สัปดาห์  เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
ค่าเล่าเรียน :   AUD $3000
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • ต้องมีผลการสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าในการสมัครเรียนหลักสูตรทางวิชาชีพ (VET course) โดยตรง  หรือมีผลการสอบ IELTS 4.5 หรือเทียบเท่าและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย (ELICOS) (เวลาเรียน 20 สัปดาห์ขึ้นไป) ซึ่งสมัครเรียนก่อนลงเรียนหลักสูตรทางวิชาชีพ (VET course) ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตร Certificate IV  จะต้องแสดงหลักฐานการจบการศึกษา Year 11 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า

  DIPLOMA OF BUSINESS  
BSB 50215 / CRICOS Course No: 089423G

หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีทักษะที่ได้รับการพัฒนาและมีฐานความรู้ที่กว้างในเนื้อหาที่หลากหลาย สามารถคิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่คาดไม่ถึง วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความเป็นผู้นำและแนะแนวทางให้กับผู้อื่นได้ปฏิบัติและรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น 

ระยะเวลา :   26 สัปดาห์  เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
ค่าเล่าเรียน :   AUD $3500
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • ต้องมีผลการสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าในการสมัครเรียนหลักสูตรทางวิชาชีพ (VET course) โดยตรง  หรือมีผลการสอบ IELTS 4.5 หรือเทียบเท่าและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย (ELICOS) (เวลาเรียน 20 สัปดาห์ขึ้นไป) ซึ่งสมัครเรียนก่อนลงเรียนหลักสูตรทางวิชาชีพ (VET course) ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับ Diploma จะต้องแสดงหลักฐานการจบการศึกษา Year 11 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า หรือ Certificate IV หรือ สูงกว่า

  Advanced Diploma of Business  
BSB 60215 / CRICOS Course No: 089424G

หลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีประสบการณ์สำคัญในบทบาทของเจ้าที่ที่ดูและด้านธุรการระดับสูง ซึ่งต้องการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้กว้างขึ้นในขออบเขตของการทำธุรกิจ 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีทักษะและความรู้ทางธุรกิจเชิงทฤษฎีที่สำคัญ และหวังที่จะรวบรวมและสร้างหนทางเพื่อศึกษาเพิ่มเติมหรือโอกาสทางการจ้างงาน

ระยะเวลา :    52 สัปดาห์  เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าเล่าเรียน :   AUD $6500
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • ต้องมีผลการสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าในการสมัครเรียนหลักสูตรทางวิชาชีพ (VET course) โดยตรง  หรือมีผลการสอบ IELTS 4.5 หรือเทียบเท่าและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย (ELICOS) (เวลาเรียน 20 สัปดาห์ขึ้นไป) ซึ่งสมัครเรียนก่อนลงเรียนหลักสูตรทางวิชาชีพ (VET course) ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับ Advanced Diploma level จะต้องแสดงหลักฐานการจบการศึกษา Year 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า หรือ Certificate IV หรือ Diploma หรือ สูงกว่า

  Diploma of Leadership and Management  
BSB 51915 / CRICOS Course No: 091983B

หลักสูตรถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะเข้ารับการอบรมเต็มเวลาในห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นต้องมีในการสมัครงาน
หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่นำความรู้ ทักษะเชิงปฏิบัติ และประสบการณ์ในเรื่องความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในขอบเขตเนื้อหาการค้าและธุรกิจ 
บุคคลในระดับนี้จะแสดงให้ถึงความคิดริเริ่มและการตัดสินใจในการวางแผน จัดการ นำมาปฏิบัติใช้ สังเกตการณ์ ในงานของตนเองและงานของผู้อื่น จะใช้ทักษะในการติดต่อสื่อสารมาช่วยสนับสนุนรายบุคคลและกลุ่มเพื่อให้ตรงคามความต้องการของบริษัทหรือสถานประกอบการ  และจะวางแผน ออกแบบ ประยุกต์ และประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ และสามารถระบุ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

ระยะเวลา :    52 สัปดาห์  เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ค่าเล่าเรียน : AUD $6000
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • ต้องมีผลการสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าในการสมัครเรียนหลักสูตรทางวิชาชีพ (VET course) โดยตรง  หรือมีผลการสอบ IELTS 4.5 หรือเทียบเท่าและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย (ELICOS) (เวลาเรียน 20 สัปดาห์ขึ้นไป) ซึ่งสมัครเรียนก่อนลงเรียนหลักสูตรทางวิชาชีพ (VET course) ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับ Advanced Diploma level จะต้องแสดงหลักฐานการจบการศึกษา Year 11 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า หรือ Certificate IV หรือ Certificate IV หรือ สูงกว่า