loogo

Danford college

Danford college เป็นวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามตั้งอยู่ในเมลเบิร์น นักเรียนจะได้เล่าเรียนศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเรามีพนักงานที่เป็นมืออาชีพ เป้าหมายของเราคือ ให้นักศึกษามีความรู้ทางเทคนิคทักษะในการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อการประสบความสำเร็จ เราทุ่มเททุกทางเพื่อให้โปรแกรมที่นำเสนอมีคุณภาพมีรากฐานที่มั่นคง สำหรับการจ้างงานในอนาคต

คณะครูอาจารย์ของเรา ล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์สูง และ ล้วนประสบความสำเร็จในอาชีพ นักเรียนจะได้รวมทำงานด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์และรูปแบบใหม่ล่าสุด Danford College เป็นองค์กรการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก the Australian Government Qualification Authorities และถูกควบคุมโดยAustralian Skills Quality Authority (ASQA) ซึ่งมั่นใจได้ว่าเราจะให้การบริการและมั่นใจในศักยภาพที่จะได้รับจากสถาบันของเรา

ที่ตั้ง
Melbourne Campus: Basement 416-420 Collins Street, Melbourne Vic 3000

website สถาบัน Danford college

หลักสูตรที่เปิดสอนและค่าเล่าเรียน

Streamlined Visa Processing (SVP)

วิทยาลัย Danford เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษามีสิทธิ์ภายใต้ กรมการตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดน (DIBP) Streamlined Visa Processing (SVP)) เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2014, การทำ Streamlined Visa Processing มีขั้นตอนคล้ายการทำวีซ่าสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันทั่วไปที่ให้ให้บริการการศึกษา และยังได้รับการขยายไปยังนักเรียนที่ศึกษาทางสายอาชีพและหลักสูตรระดับอนุปริญญาชั้นสูง

ข้อตกลงนี้เข้าถึงโดยตรงกับการขอ Streamlined Visa Processing (SVP)
สำหรับผู้ให้บริการการศึกษา ทั้งในการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษา (VET) และภาคการศึกษาสูง

การขอวีซ่าลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากสำหรับขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าในแง่ของเอกสารที่จำเป็นและระยะเวลาที่ใช้ในการขอวีซ่า ผ่านผู้ให้บริการเหล่านี้

ภายใต้ข้อตกลงการขอวีซ่าแบบ Streamlined Visa Processing (SVP) นี้ การยื่นขอวีซ่านักศึกษารอคอยการยืนยันของการลงทะเบียน (CoE) จากผู้ให้บริการการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  โดยทั่วไปอาจมีความต้องการหลักฐานที่ลดลง (คล้ายกับระดับการประเมินในเลเวล 1) โดยไม่คำนึงถึงประเทศของผู้สมัคร

หลักสูตรที่มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่านี้ ของวิทยาลัยDanford ภายใต้วีซ่า Streamlined Visa Processing (SVP)

  • Advanced Diploma of Management (BSB60407)
  • Advanced Diploma of Accounting (FNS60210)
  • Advanced Diploma of Banking Services Management (FNS60610)

ผู้สมัครสามารถสมัครหลักสูตรเรียน 2 หรือมากว่านั้น  เพื่อสร้างเส้นทางการศึกษาที่สนับสนุนการประกอบอาชีพของนักเรียนและเป้าหมายทางวิชาการ