loogo

Douglas College

Douglas College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่ Vancouver ในประเทศ Canada เรามีหลักสูตรการศึกษาทั้ง ปริญญาตรี, การเทียบโอนวุฒิจากสถาบันอื่น, หลักสูตรดิปโพลม่า และ ดิปโพลม่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี  (Post Graduate Diploma) ในหลากหลายสาขาวิชาการ เช่น ศิลปะศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ในทุกๆปี นักเรียนเกือบ 1,000 คนโอนย้ายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศแคนาดา และมากกว่าจำนวนนั้น เริ่มต้นอาชีพของเขาหลังจบการศึกษา สถาบันของเรามี อาจารย์ที่ดีเลิศ, ห้องเรียนที่เล็ก, และการโอนย้ายสถานศึกษาที่สะดวกไร้รอยต่อไปยังการศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย, Douglas College จะช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และทางอาชีพของคุณ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม

ในแต่ละปี Douglas College ต้อนรับนักเรียนต่างชาติ มากกว่า 2,200 คน จากมากกว่า 80 ประเทศและมากกว่า 14,000 คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นชาวแคนาดาเองจากภายในประเทศ สถาบันมี 2 campus ใน Vancouver อีกทั้ง Douglas College เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา

website สถาบัน Douglas College

ภาพรวม

ทำไมควรเลือกเรียนที่ Douglas College?

 • มี 500 หลักสูตรที่สามารถโอนวุฒิไปมหาวิทยาลัยได้
 • มีการศึกษาที่มีคุณภาพสูง (พูดได้ว่า หลายๆหลักสูตรของสถาบันสามารถโอนไปศึกษาต่อเนื่องใน หาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้)
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก (มากที่สุดคือนักเรียน 35 คนใน 1 ชั้นเรียน)
 • มีการโอนย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นจาก หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ไปสู่การศึกษาในหลักสูตรอื่นๆในวิทยาลัย
 • เดินทางมาเรียนสะดวก โดยที่ New Westminster Campus มาได้โดย SkyTrain และที่ Coquitlam Campus มาโดยรถบัสจาก เกือบทุกที่ใน Vancouver
 • ประหยัดค่าเล่าเรียนโดยประมาณ $16,500 โดยการลงเรียน 2 ปีแรกที่ Douglas ก่อนที่จะโอนไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสถาบันต่างๆ

ทำไมควรเลือกเรียนที่ Douglas? 
ชื่อวิทยาลัยบอกอะไรบ้าง สำหรับวิทยาลัย Douglas มีเรื่องราวมากมาย ค้นหาด้วยตัวท่านเองว่าทำไม!

ทำในสิ่งที่คุณรัก
ที่ Douglas, อาชีพที่ดี หมายถึงการรักในสิ่งที่ทำ และเก่งในสิ่งนั้นด้วย

คุณจะทำอะไร?
การตอบคำถามนี้เป็นเรื่องยาก นั่นเป็นเหตุว่าทำไมเรา ส่งเสริมให้ คุณสำรวจ และค้นหาความต้องการ ความแข็งแกร่ง ความฝัน โดยเราสัญญาว่าเราจะสนับสนุนคุณ และผลักดันคุณเพื่อให้คุณเรียนรู้ เติบโต และได้เป็นสิ่งที่คุณปรารถนา ที่จะเป็น
คุณจะไปถึงจุดนั้น อย่างแน่นอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

    Child, Family & Community Studies    

 • การศึกษาทางอาชีพขั้นพื้นฐาน – อีเล็กทรอนิกส์ และการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ระยะเวลาเรียน กำหนดด้วยตัวเอง
 • การศึกษาทางอาชีพขั้นพื้นฐาน – บริการทางอาหาร ระยะเวลาเรียน กำหนดด้วยตัวเอง
 • การศึกษาทางอาชีพขั้นพื้นฐาน – ค้าปลีกและบริการทางธุรกิจ ระยะเวลาเรียน กำหนดด้วยตัวเอง
 • การแทรกแซงทางพฤติกรรม ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การเตรียมพร้อมสำหรับ อาชีพและการจ้างงาน ระยะเวลาเรียน 1 เทอม
 • การดูแลเด็กและวัยรุ่น (Bachelor of Arts) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • การดูแลเด็กและวัยรุ่น (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การช่วยเหลือในชั้นเรียนและชุมชน (Certificate) ระยะเวลาเรียน 3 เทอม
 • การช่วยเหลือในชั้นเรียนและชุมชน (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • งานบริการสังคมและชุมชน ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ความผิดปกติที่เกิดร่วมกัน ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การฝึกหัดทางลูกค้าสัมพันธ์และพนักงานเก็บเงิน ระยะเวลาเรียน 1 เทอม
 • การวิเคราะห์ความพิการและพฤติกรรมในทางปฏิบัติ ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การศึกษาเด็กอ่อน (Certificate) ระยะเวลาเรียน 3 เทอม
 • การศึกษาเด็กอ่อน (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การศึกษาเด็กอ่อน: ทารก/เด็กวัยหัดเดิน (Post-Basic Certificate) ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • การศึกษาเด็กอ่อน: ความต้องการพิเศษ – รวมถึงการฝึกปฏิบัติ (Post-Basic Certificate)
  ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • การช่วยเหลือด้านการจ้างงานเพื่อเป็นอาชีพ ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • การอบรมโกดังเก็บสินค้า ระบบแสง ระยะเวลาเรียน 1 เทอม
 • การแปลภาษามือ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การผ่อนคลายเพื่อบำบัดสุขภาพ (Bachelor) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • การผ่อนคลายเพื่อบำบัดสุขภาพ (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ความยุติธรรมสำหรับวัยหนุ่มสาว ระยะเวลาเรียน 4 เทอม

   Commerce & Business Administration   

 • บัญชี (Bachelor of Business Administration) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • บัญชี (Certificate) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • บัญชี (Post-Degree Diploma) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การบริหารบัญชี (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • บัญชีศึกษา (Post-Degree Diploma) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • ผู้ช่วยงานทั่วไป ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • ผู้ช่วยงานทั่วไป (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ทักษะพื้นฐานในออฟฟิศ ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • การบริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การบริหารธุรกิจ – ธุรกิจทั่วไป (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การพาณิชย์และบริหารธุรกิจ (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • คอมพิวเตอร์ศึกษาและระบบสารสนเทศ (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ข้อมูลและการวิเคราะห์ ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • เศรษฐศาสตร์ (วุฒิ Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การเงิน (Post-Baccalaureate Diploma) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • การวางแผนทางการเงิน (Post-Degree Diploma) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • บริการทางการเงิน (Bachelor of Business Administration) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • บริการทางการเงิน (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ธุรกิจทั่วไป (Certificate) ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • การธนาคารระดับโลกและเศรษฐศาสตร์ (Post-Degree Diploma) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การบริหารการโรงแรม (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การบริหารการโรงแรม (Post-Degree Diploma) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การตลาดการโรงแรม (Post-Degree Diploma) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การบริหารบริการการโรงแรม (Post Baccalaureate Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (Post-Degree Diploma) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • ผู้ช่วยจัดการด้านกฎหมาย ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • ทักษะทางออฟฟิศนักกฏหมาย – เรียน Online ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • การตลาด (Certificate) ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • การตลาด (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การตลาด (ดิปโพลม่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • ผู้ช่วยในออฟฟิสทางการแพทย์ ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • ผู้ช่วยในออฟฟิศทางการแพทย์– เรียน Online ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • ดิปโพลม่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปาทานระหว่างประเทศ ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • ดิปโพลม่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การบริหารโครงการ (ดิปโพลม่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การขาย ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • การบริหารห่วงโซ่อุปาทาน (ดิปโพลม่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี) ไม่ปรากฏในเว็บ
 • เว็บและการคำนวณในอุปกรณ์สื่อสาร ระยะเวลาเรียน 2 เทอม

    Health Sciences    

 • พื้นฐานวิชาการสำหรับผู้ต้องการเป็นพยาบาล ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • พื้นฐานวิชาการสำหรับผู้ต้องการเป็นพยาบาลด้านจิตเวช ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตชุมชน ระยะเวลาเรียน 1 เทอม
 • ผู้ช่วยหมอฟัน ระยะเวลาเรียน 3 เทอม
 • ผู้ช่วยด้านดูแลสุขภาพ ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือดูแลสุขภาพ ระยะเวลาเรียน 3 เทอม
 • การบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • การพยาบาล (Bachelor of Science) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • การพยาบาลจิตเวช (Bachelor of Science) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • การพยาบาลด้านจิตเวช (Diploma) ระยะเวลาเรียน 6 เทอม

    Humanities & Social Sciences    

 • พื้นฐานวิชาการ ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • มานุษยวิทยา ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • อาชญากรรมศึกษาประยุกต์ (วิชาโท Minor) ไม่ปรากฏในเว็บ
 • วุฒิ สาขา Associate of Arts ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • วุฒิ สาขา Associate of Arts (รับจำนวนจำกัด) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ด้านอาชญากรรมศึกษาประยุกต์ ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ด้านอาชญากรรมศึกษาประยุกต์ (เกียรตินิยม) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • ความยุติธรรมทางอาชญากรรมวิทยา ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • อาชญากรรมวิทยา (วุฒิ Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • อาชญากรรมศึกษา (Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • สิ่งแวดล้อมศึกษา ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การศึกษาด้านชันสูตรวัตถุพยาน (วุฒิ Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การเตรียมเป็นนักบินอาชีพ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การเตรียมเป็นครู (วุฒิ Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การศึกษาทั่วไป ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ภูมิศาสตร์ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ประวัติศาสตร์ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การศึกษากฎหมาย ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ศิลปะศาสตร์ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ปรัชญา ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • รัฐศาสตร์ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • จิตวิทยา (วุฒิ Associate of Arts – และระดับก่อนปริญญา Pre-Bachelor’s) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • จิตวิทยา (วุฒิ Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • จิตวิทยา (ปริญญา TRU-OL/Douglas College Bachelor of Arts) ไม่ปรากฏบนเว็บ
 • จิตวิทยา, ประยุกต์ (ปริญญา Bachelor of Arts) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • จิตวิทยา, ประยุกต์ (ปริญญา Bachelor of Arts, เกียรตินิยม Honours) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • การบำบัดพักพื้นทางจิตเวช (หลังปริญญาตรี Graduate Diploma) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • สังคมวิทยา ระยะเวลาเรียน 4 เทอม

   Language, Literature & Performing Arts   

 • ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาในวิทยาลัย (ELLA) ระยะเวลาเรียน 1 เทอม
 • การสื่อสาร (วุฒิ Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การสื่อสาร (ใบประกาศ Certificate) ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • การเขียนอย่างสร้างสรรค์ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การศึกษาวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ภาษาสมัยใหม่ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ภาษาสมัยใหม่ (ใบประกาศ Certificate) ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • ดนตรี (วุฒิ Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ดนตรี (วุฒิ Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • เทคโนโยลีดนตรี (ใบประกาศ Certificate) ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • เทคโนโยลีดนตรี วุฒิ Diploma ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ความเป็นนักดนตรี พื้นฐาน (ใบประกาศ Certificate) ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • ศิลปะการแสดงและวิจิตรศิลป์ (ปริญญา Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ศิลปะการแสดงและวิจิตรศิลป์ (ใบประกาศ Certificate) ระยะเวลาเรียน 2 เทอม
 • ศิลปะการแสดง (ปริญญา Bachelor) ระยะเวลาเรียน 3 เทอม
 • การสื่อสารโดยอาชีพ (วุติสูงกว่าปริญญาตรี Post-Degree Diploma) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • เทคโนโลยีการแสดงบนเวทีและงานแสดงต่างๆ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ระยะเวลาเรียน 1 เทอม
 • การละคร (วุฒิ Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การละคร (วุฒิ Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • สตรีศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ (ปริญญา Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม

    Science & Technology    

 • วิทยาศาสตร์ วุฒิ Associate of Science ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ชีวะวิทยา ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • เคมี ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ผู้รักษาอาการทางตา ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • วิศวะกรรม ที่จำเป็น ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • วิศวกรรม พื้นฐาน ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • ภูมิศาสตร์ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • คณิตศาสตร์ (วุฒิ Associate of Arts) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • คณิตศาสตร์ (วุฒิ Associate of Science) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • การสอน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • พละศึกษา (วุฒิ Graduate Diploma) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • พละศึกษาและการสอนทีม (ปริญญา Bachelor) ระยะเวลาเรียน 8 เทอม
 • พละศึกษาและการสอนทีม (วิชาโท Minor) ไม่ปรากฏในเว็บ
 • วิทยาศาสตร์ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา (วุฒิ Diploma) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม
 • เทคโนโลยีสัตวแพทย์ ระยะเวลาเรียน 4 เทอม