loogo

DUKE College

DUKE College โด่งดังเป็นอย่างมากในสาขาแฟชั่น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 โดย Elizabeth Bence นักออกแบบเสื้อผ้าผู้เชี่ยวชาญชื่อดัง มีประสบการณ์ต่างๆมากมายทุกแง่มุมของธุรกิจแฟชั่นตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการจำหน่าย ของแบรนด์ดังๆมากมาย เช่น Yves Saint Laurent, Givenchy และ Valentino ในประเทศออสเตรเลีย และด้วยการศึกษาอย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขาด้านแฟชั่นและธุรกิจของ Elizabeth Bence ทำให้สามารถก่อตั้ง DUKE College ได้อย่างประสบความสำเร็จ ต่อมาก็ได้ขยายสาขาการศึกษาในวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทั้งสาขาด้านธุรกิจ, การจัดการ และการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ DUKE College แข็งแกร่งด้วยความทันสมัยมากขึ้น และจัดเตรียมทุกอย่างให้กับนักศึกษาทั้งความรู้ การทำกิจกรรมต่างๆ การเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งทางเราจะดูแลและคอยช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆเรื่อง เพื่อที่จะสร้างให้นักศึกษาของเราสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายทักษะและมีประสิทธิภาพ

website สถาบัน Duke college

DUKE College ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney เมืองใหญ่ เมืองที่เก่าแก่ และเป็น เมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ที่สำคัญที่ Sydney ได้รับการโหวตเป็นเมืองที่มีความ Friendly ที่สุดในโลก จึงมั่นใจได้เลยว่ามาเรียนที่เมืองนี้คุณสามารถมีเพื่อนดีๆได้แน่นอน

ที่ตั้ง:  Level 1, 20 Macquarie St, Parramatta, NSW 2150

ภาพรวม

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ DUKE College ?

 • สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ คุณวุฒิสูง และ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนครบครัน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คุ้มค่าด้วยค่าเรียนที่ไม่แพงแต่ยังคงรักษามาตรฐานการเรียนการสอนสูง
 • สถานศึกษาตั้งอยู่ที่ Parramatta ใจกลางเมือง Sydney สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
  โดยขนส่งสาธารณะต่างๆทั่วไป
 • สร้างสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากนักศึกษาที่มาจากทั่วโลก
 • การบริการนักศึกษาทุกระดับประทับใจอย่างโดดเด่นด้วยพนักงานที่น่ารักเป็นมิตร คอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ เมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น คำแนะนำในการทำงาน, การอำนวยความสะดวก, กิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ, เรื่องส่วนตัว รวมถึงประเด็นทางด้านการเงิน

หลักสูตร

  Courses in Business: หลักสูตรทางธุรกิจ  

BSB50215 Diploma of Business (CRICOS Course Code 087182C)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานได้หลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่บริหาร (Executive Officers), ที่ปรึกษาด้านโปรแกรม (Program Consultants) และ ผู้ประสานงานด้านโปรแกรม (Program Coordinators) เป็นต้น

ระยะเวลาการเรียน:  มากกว่า 6 เดือน หรือ 28 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

ชั่วโมงเรียน:  20 ชั่วโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าYear 11หรือ12 ของประเทศออสเตรเลีย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้

 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับตามกฏของ DIBP (Australian Department of Immigration and Border Protection) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 46 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ PTE Academic ได้คะแนน 42 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ Cambridge English Advanced (CAE) ได้คะแนน 47 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องสอบ OETให้ได้คะแนนที่ผ่าน หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศออสเตรเลียโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (Medium)
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรเรียนเต็มเวลาในประเทศออสเตรเลียด้วย Certificate III หรือ สูงกว่า
 • นักศีกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตร ESL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเพียงพอที่น่าเชื่อถือได้ หรือ จบหลักสูตร ELICOS 5-10 สัปดาห์จาก  National ELT Accreditation Scheme (NEAS) สถาบันรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษด้วย คะแนน IELTS 5.0
 • หรือ ผลสอบรูปแบบอื่นๆจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ

โครงสร้างหลักสูตร: มี 8 รายวิชาหลัก
General Administration

 • BSBADM502:    Manage meetings
 • BSBADM506:    Manage business document design and development

Risk Management

 • BSBRSK501:     Manage risk

Project Management

 • BSBPMG522:    Undertake project work

Workplace Effectiveness

 • BSBWOR501:    Manage personal work priorities and professional development

General Administration

 • BSBADM504:    Plan and implement administrative systems

Marketing

 • BSBMKG501:    Identify and evaluate marketing opportunities

Learning and Development

 • BSBLED502 Manage programs that promote personal effectiveness

BSB60215 Advanced Diploma of Business (CRICOS Course Code 087471E)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการระดับอาวุโส (Senior administrator), เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับอาวุโส (Senior executive) เป็นต้น

ระยะเวลาการเรียน:  ประมาณ 30 สัปดาห์ หรือ มากกว่า (รวมวันหยุดแล้ว)

ชั่วโมงเรียน:  20 ชั่วโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าYear 11หรือ12 ของประเทศออสเตรเลีย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้

 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับตามกฏของ DIBP (Australian Department of Immigration and Border Protection) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 46 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ PTE Academic ได้คะแนน 42 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ Cambridge English Advanced (CAE) ได้คะแนน 47 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องสอบ OETให้ได้คะแนนที่ผ่าน หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศออสเตรเลียโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (Medium)
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรเรียนเต็มเวลาในประเทศออสเตรเลียด้วย Certificate III หรือ สูงกว่า
 • นักศีกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตร ESL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเพียงพอที่น่าเชื่อถือได้ หรือ จบหลักสูตร ELICOS 5-10 สัปดาห์จาก  National ELT Accreditation Scheme (NEAS) สถาบันรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษด้วย คะแนน IELTS 5.0
 • หรือ ผลสอบรูปแบบอื่นๆจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ

โครงสร้างหลักสูตร: มี 8 รายวิชาหลัก
Innovation

 • BSBINN601:       Lead and manage organisational change

Marketing

 • BSBMKG603:    Manage the marketing process
 • BSBMKG607:    Manage market research
 • BSBMKG609:    Develop a marketing plan

Financial management

 • BSBFIM601:       Manage finances

Sustainability

 • BSBSUS501:      Develop workplace policy and procedures for sustainability

Risk Management

 • BSBRSK501:      Manage risk

Project Management

 • BSBPMG522:     Undertake project work

Courses in Marketing: หลักสูตรทางการตลาด

BSB51215 Diploma of Marketing (CRICOS Course Code 087376D)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น ผู้จัดการด้านการตลาด (Marketing manager), หัวหน้าทีมการตลาด (Marketing team leader), ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ (Product manager), ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public relations manager) เป็นต้น

ระยะเวลาการเรียน:  มากกว่า 6 เดือน หรือ 28 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

ชั่วโมงเรียน:  20 ชั่วโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าYear 11หรือ12 ของประเทศออสเตรเลีย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้

 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับตามกฏของ DIBP (Australian Department of Immigration and Border Protection) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 46 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ PTE Academic ได้คะแนน 42 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ Cambridge English Advanced (CAE) ได้คะแนน 47 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องสอบ OETให้ได้คะแนนที่ผ่าน หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศออสเตรเลียโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (Medium)
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรเรียนเต็มเวลาในประเทศออสเตรเลียด้วย Certificate III หรือ สูงกว่า
 • นักศีกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตร ESL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเพียงพอที่น่าเชื่อถือได้ หรือ จบหลักสูตร ELICOS 5-10 สัปดาห์จาก  National ELT Accreditation Scheme (NEAS) สถาบันรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษด้วย คะแนน IELTS 5.0
 • หรือ ผลสอบรูปแบบอื่นๆจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ

โครงสร้างหลักสูตร: มี 8 รายวิชาหลัก
Marketing

 • BSBMKG501:    Identify and evaluate marketing opportunities
 • BSBMKG502:    Establish and adjust the marketing mix
 • BSBMKG506:    Plan market research
 • BSBMKG507:    Interpret market trends and developments
 • BSBMKG514:    Implement and monitor marketing activities

Advertising

 • BSBADV507:     Develop a media plan

Financial management

 • BSBFIM501:       Manage budgets and financial plans

Marketing

 • BSBMKG513:    Promote products and services to international markets

BSB60515 Advanced Diploma of Marketing (CRICOS Course Code 087552D)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น ผู้อำนวยการด้านการตลาด (Marketing director), นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategist), ผู้จัดการด้านการตลาดดูระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ ระดับโลก (National, regional หรือ global marketing manager) เป็นต้น

ระยะเวลาการเรียน:  ประมาณ 30 สัปดาห์ หรือ มากกว่า (รวมวันหยุดแล้ว)

ชั่วโมงเรียน:  20 ชั่วโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าYear 11หรือ12 ของประเทศออสเตรเลีย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้

 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับตามกฏของ DIBP (Australian Department of Immigration and Border Protection) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 46 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ PTE Academic ได้คะแนน 42 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ Cambridge English Advanced (CAE) ได้คะแนน 47 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องสอบ OETให้ได้คะแนนที่ผ่าน หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศออสเตรเลียโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (Medium)
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรเรียนเต็มเวลาในประเทศออสเตรเลียด้วย Certificate III หรือ สูงกว่า
 • นักศีกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตร ESL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเพียงพอที่น่าเชื่อถือได้ หรือ จบหลักสูตร ELICOS 5-10 สัปดาห์จาก  National ELT Accreditation Scheme (NEAS) สถาบันรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษด้วย คะแนน IELTS 5.0
 • หรือ ผลสอบรูปแบบอื่นๆจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ

โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาหลัก 4 วิชา

 • BSBMKG608:    Develop organisational marketing objectives
 • BSBMKG603:    Manage the marketing process
 • BSBMKG607:    Manage market research
 • BSBMKG609:    Develop a marketing plan

รายวิชาเลือก 4 วิชา

 • BSBCOM603:     Plan and establish compliance management systems
 • BSBRSK501:      Manage risk
 • BSBMGT608:     Manage innovation and continuous improvement
 • BSBMGT617:     Develop and implement a business plan

  Courses in Fashion: หลักสูตรด้านแฟชั่น  

LMT41007 Certificate IV in Applied Fashion Design and Technology (CRICOS Course Code 060964F)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น ผู้ช่วยดีไซเนอร์ (Assistant Designers) และผู้ออกแบบลวดลาย (Pattern Makers) เป็นต้น

ระยะเวลาการเรียน:  มากกว่า 1.5 ปี หรือ 78 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

ชั่วโมงเรียน:  20 ชั่วโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าYear 11หรือ12 ของประเทศออสเตรเลีย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้

 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับตามกฏของ DIBP (Australian Department of Immigration and Border Protection) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 46 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ PTE Academic ได้คะแนน 42 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ Cambridge English Advanced (CAE) ได้คะแนน 47 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องสอบ OETให้ได้คะแนนที่ผ่าน หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศออสเตรเลียโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (Medium)
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรเรียนเต็มเวลาในประเทศออสเตรเลียด้วย Certificate III หรือ สูงกว่า
 • นักศีกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตร ESL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเพียงพอที่น่าเชื่อถือได้ หรือ จบหลักสูตร ELICOS 5-10 สัปดาห์จาก  National ELT Accreditation Scheme (NEAS) สถาบันรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษด้วย คะแนน IELTS 5.0
 • หรือ ผลสอบรูปแบบอื่นๆจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ

โครงสร้างหลักสูตร: มี 25 รายวิชาหลัก

 • LMTGN2001B:    Follow defined OHS policies and procedures
 • LMTCL2003B:    Identify fibres and fabrics
 • LMTFD2005B:    Identify design process for fashion designs
 • LMTCL2011B:    Draw and interpret a basic sketch
 • LMTCL 3001B:   Identify fabric performance and handling requirements
 • LMTFD4001B:    Apply design studio processes
 • LMTFD4006B:    Interact and network with fashion industry participants
 • LMTCL3009B:    Develop patterns from a block using basic pattern making principles
 • LMTFD3004B:    Draw a trade drawing for fashion design
 • LMTFD4003B:    Assist in the preparation of preliminary design concepts
 • LMTFD4004B:    Calculate cost estimates for fashion products
 • LMTFD4008B:    Construct stock size block for garment to meet size and fit
  specifications
 • LMTFD4010B:    Create pattern to meet design specifications applying advanced 
  pattern making principles
 • LMTFD4011B:    Cut fabrics for prototype designs
 • LMTFD4012B:    Develop product specifications for fashion designs
 • LMTFD4013B:    Grade 2D patterns
 • LMTFD4015B:    Create pattern from block to meet customer specifications
 • LMTFD4016B:    Sew design prototypes
 • LMTFD4017B:    Source materials and resources for production of fashion designs
 • LMTFD4018B:    Use and apply sizing systems appropriate for fashion design
 • LMTFD4021B:    Drape fabrics to make patterns
 • LMTCL2004B:    Sew components
 • LMTCL2010B:    Modify patterns to create basic styles
 • LMTCL2001B:    Use a sewing machine
 • MSAENV272B:   Participate in environmentally sustainable work practices

LMT50307 Diploma of Applied Fashion Design and Technology (CRICOS Course Code 066378J)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น ผู้ออกแบบชุดระดับเริ่มต้น (Entry Level Fashion Designers) และ ผู้ออกแบบลวดลายระดับสูง (Advanced Pattern Makers) เป็นต้น

ระยะเวลาการเรียน:  ประมาณ 2 ปี หรือ 104 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

ชั่วโมงเรียน:  20 ชั่วโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าYear 11หรือ12 ของประเทศออสเตรเลีย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้

 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับตามกฏของ DIBP (Australian Department of Immigration and Border Protection) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 46 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ PTE Academic ได้คะแนน 42 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ Cambridge English Advanced (CAE) ได้คะแนน 47 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องสอบ OETให้ได้คะแนนที่ผ่าน หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศออสเตรเลียโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (Medium)
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรเรียนเต็มเวลาในประเทศออสเตรเลียด้วย Certificate III หรือ สูงกว่า
 • นักศีกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตร ESL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเพียงพอที่น่าเชื่อถือได้ หรือ จบหลักสูตร ELICOS 5-10 สัปดาห์จาก  National ELT Accreditation Scheme (NEAS) สถาบันรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษด้วย คะแนน IELTS 5.0
 • หรือ ผลสอบรูปแบบอื่นๆจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ

โครงสร้างหลักสูตรมี 35 รายวิชาหลัก

ก่อนที่จะได้วุฒิ LMT50307 Diploma of Applied Fashion Design and Technology นักศึกษาต้องสำเร็จหลักสูตร LMT41007 Certificate IV in Applied Fashion Design and Technology ก่อน และต้องเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก 10 วิชา

รายชื่อวิชาทั้งหมด ดังต่อไปนี้

 • LMTGN2001B:    Follow defined OHS policies and procedures
 • LMTCL2003B:    Identify fibres and fabrics
 • LMTFD2005B:    Identify design process for fashion designs
 • LMTCL2011B:    Draw and interpret a basic sketch
 • LMTCL 3001B:   Identify fabric performance and handling requirements
 • LMTFD4001B:    Apply design studio processes
 • LMTFD4006B:    Interact and network with fashion industry participants
 • LMTCL3009B:    Develop patterns from a block using basic pattern making principles
 • LMTFD3004B:    Draw a trade drawing for fashion design
 • LMTFD4003B:    Assist in the preparation of preliminary design concepts
 • LMTFD4004B:    Calculate cost estimates for fashion products
 • LMTFD4008B:    Construct stock size block for garment to meet size and fit
  specifications
 • LMTFD4010B:    Create pattern to meet design specifications applying advanced 
  pattern making principles
 • LMTFD4011B:    Cut fabrics for prototype designs
 • LMTFD4012B:    Develop product specifications for fashion designs
 • LMTFD4013B:    Grade 2D patterns
 • LMTFD4015B:    Create pattern from block to meet customer specifications
 • LMTFD4016B:    Sew design prototypes
 • LMTFD4017B:    Source materials and resources for production of fashion designs
 • LMTFD4018B:    Use and apply sizing systems appropriate for fashion design
 • LMTFD4021B:    Drape fabrics to make patterns
 • LMTCL2004B:    Sew components
 • LMTCL2010B:    Modify patterns to create basic styles
 • LMTCL2001B:    Use a sewing machine
 • MSAENV272B:   Participate in environmentally sustainable work practices
 • LMTFD4002B:    Apply principles of colour theory to fashion design development
 • LMTFD5001B:    Design bras and swimwear
 • LMTFD5002B:    Develop and test patterns for bras and swimwear
 • LMTFD4014B:    Identify influences on contemporary fashion designs & 
  construction techniques
 • LMTFD5003B:    Analyse fit model
 • LMTFD5010B:    Develop and present design concepts within specific guidelines
 • LMTFD5011B:    Produce fashion illustrations
 • LMTFD5012B:    Perform contour draping
 • LMTFD5014B:    Construct complex blocks for fashion garments
 • LMTFD5015B:    Develop patterns for complex fashion garments

LMT60307 Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Technology (CRICOS Course Code 066377K)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น ผู้ออกแบบทรงชุด (Fashion Designer) หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจสร้างแบรนด์ของตัวเอง เป็นต้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆทั้งด้านการออกแบบและด้านธุรกิจ รวมไปถึงด้านการตลาด ต้นทุนต่างๆอย่างละเอียดด้วย ทำให้นักศึกษาสามารถมีโอกาสสูงมากในการเข้าทำงานในวงการธุรกิจแฟชั่นได้อย่างมืออาชีพ

ระยะเวลาการเรียน:  ประมาณ 143 สัปดาห์ หรือ มากกว่า (รวมวันหยุดแล้ว)

ชั่วโมงเรียน:  20 ชั่วโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าYear 11หรือ12 ของประเทศออสเตรเลีย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้

 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับตามกฏของ DIBP (Australian Department of Immigration and Border Protection) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 46 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ PTE Academic ได้คะแนน 42 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ Cambridge English Advanced (CAE) ได้คะแนน 47 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องสอบ OETให้ได้คะแนนที่ผ่าน หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศออสเตรเลียโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (Medium)
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรเรียนเต็มเวลาในประเทศออสเตรเลียด้วย Certificate III หรือ สูงกว่า
 • นักศีกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตร ESL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเพียงพอที่น่าเชื่อถือได้ หรือ จบหลักสูตร ELICOS 5-10 สัปดาห์จาก  National ELT Accreditation Scheme (NEAS) สถาบันรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษด้วย คะแนน IELTS 5.0
 • หรือ ผลสอบรูปแบบอื่นๆจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ

โครงสร้างหลักสูตรมี 35 รายวิชาหลัก

ก่อนที่จะได้วุฒิ LMT60307 Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Technology นักศึกษาต้องสำเร็จหลักสูตร LMT50307 Diploma of Applied Fashion Design and Technology ก่อน และต้องเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก 10 วิชา

รายชื่อวิชาทั้งหมด ดังต่อไปนี้

 • LMTGN2001B:    Follow defined OHS policies and procedures
 • LMTCL2003B:    Identify fibres and fabrics
 • LMTFD2005B:    Identify design process for fashion designs
 • LMTCL2011B:    Draw and interpret a basic sketch
 • LMTCL 3001B:   Identify fabric performance and handling requirements
 • LMTFD4001B:    Apply design studio processes
 • LMTFD4006B:    Interact and network with fashion industry participants
 • LMTCL3009B:    Develop patterns from a block using basic pattern making principles
 • LMTFD3004B:    Draw a trade drawing for fashion design
 • LMTFD4003B:    Assist in the preparation of preliminary design concepts
 • LMTFD4004B:    Calculate cost estimates for fashion products
 • LMTFD4008B:    Construct stock size block for garment to meet size and 
  fit specifications
 • LMTFD4010B:    Create pattern to meet design specifications applying advanced
  pattern making principles
 • LMTFD4011B:    Cut fabrics for prototype designs
 • LMTFD4012B:    Develop product specifications for fashion designs
 • LMTFD4013B:    Grade 2D patterns
 • LMTFD4015B:    Create pattern from block to meet customer specifications
 • LMTFD4016B:    Sew design prototypes
 • LMTFD4017B:    Source materials and resources for production of fashion designs
 • LMTFD4018B:    Use and apply sizing systems appropriate for fashion design
 • LMTFD4021B:    Drape fabrics to make patterns
 • LMTCL2004B:    Sew components
 • LMTCL2010B:    Modify patterns to create basic styles
 • LMTCL2001B:    Use a sewing machine
 • LMTFD4002B:    Apply principles of colour theory to fashion design development
 • LMTFD5001B:    Design bras and swimwear
 • LMTFD5002B:    Develop and test patterns for bras and swimwear
 • LMTFD4014B:    Identify influences on contemporary fashion designs & 
  construction techniques
 • LMTFD5003B:    Analyse fit model
 • LMTFD5010B:    Develop and present design concepts within specific guidelines
 • LMTFD5011B:    Produce fashion illustrations
 • LMTFD5012B:    Perform contour draping
 • LMTFD5014B:    Construct complex blocks for fashion garments
 • LMTFD5015B:    Develop patterns for complex fashion garments
 • LMTFD6001B:    Evaluate commercial viability of designs
 • LMTFD6002B:    Manage product development for fashion designs
 • LMTFD6003B:    Manage fashion design processes
 • LMTFD6006B:    Develop a fashion range
 • LMTFD6008B:    Apply studio processes to create and produce 
  designs for commercial production
 • LMTFD5009B:    Cost design production
 • LMTFD5016B:    Grade shaped patterns
 • LMTFD5004B:    Develop marketing plans for fashion products
 • LMTFD6004B:    Manage advanced pattern making processes
 • LMTFD6005B:    Drape structured over garments
 • MSAENV272B:   Participate in environmentally sustainable work practices

 Courses in Hospitality: หลักสูตรด้านการบริการ  

SIT40413 Certificate IV in Commercial Cookery (CRICOS Course Code 089612C)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานบริการในครัว ไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหาร, โรงแรม, ผับ, คาเฟ่ร้านการแฟ เป็นต้น สำหรับตำแหน่งงาน เช่น หัวหน้าพ่อครัว (Chef), หัวหน้าครัวหรือหัวหน้าหน่วยในครัว (Chef de partie) เป็นต้น

ระยะเวลาการเรียน:  มากกว่า 1.5 ปี หรือ 78 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

ชั่วโมงเรียน:  20 ชั่วโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าYear 11หรือ12 ของประเทศออสเตรเลีย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้ (คุณสมบัตินี้ไม่สามารถนำไปใช้กับหลักสูตร EAL ได้)

 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับตามกฏของ DIBP (Australian Department of Immigration and Border Protection) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 46 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ PTE Academic ได้คะแนน 42 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ Cambridge English Advanced (CAE) ได้คะแนน 47 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องสอบ OETให้ได้คะแนนที่ผ่าน หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศออสเตรเลียโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (Medium)
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรเรียนเต็มเวลาในประเทศออสเตรเลียด้วย Certificate III หรือ สูงกว่า
 • นักศีกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตร ESL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเพียงพอที่น่าเชื่อถือได้ หรือ จบหลักสูตร ELICOS 5-10 สัปดาห์จาก  National ELT Accreditation Scheme (NEAS) สถาบันรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษด้วย คะแนน IELTS 5.0
 • หรือ ผลสอบรูปแบบอื่นๆจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ

โครงสร้างหลักสูตรมีทั้งหมด 33 วิชา แบ่งเป็น
รายวิชาหลัก 27 วิชา ดังนี้

 • BSBDIV501A:   Manage diversity in the workplace
 • BSBSUS301A:   Implement and monitor environmentally sustainable work practices
 • HLTAID003:      Provide first aid
 • SITHCCC101:    Use food preparation equipment *
 • SITHCCC201:    Produce dishes using basic methods of cookery *
 • SITHCCC202:    Produce appetisers and salads *
 • SITHCCC203:    Produce stocks, sauces and soups *
 • SITHCCC204:    Produce vegetable, fruit, egg and farinaceous dishes *
 • SITHCCC301:    Produce poultry dishes *
 • SITHCCC302:    Produce seafood dishes *
 • SITHCCC303:    Produce meat dishes *
 • SITHCCC307:    Prepare food to meet special dietary requirements *
 • SITHCCC308:    Produce cakes, pastries and breads *
 • SITHCCC309:    Work effectively as a cook *
 • SITHKOP302:    Plan and cost basic menus
 • SITHKOP402:    Develop menus for special dietary requirements
 • SITHKOP403:    Coordinate cooking operations *
 • SITHPAT306:    Produce desserts *
 • SITXCOM401:   Manage conflict
 • SITXFIN402:     Manage finances within a budget
 • SITXFSA101:    Use hygienic practices for food safety
 • SITXFSA201:    Participate in safe food handling practices
 • SITXHRM301:   Coach others in job skills
 • SITXHRM402:   Lead and manage people
 • SITXINV202:     Maintain the quality of perishable items *
 • SITXMGT401:   Monitor work operations
 • SITXWHS401:   Implement and monitor work health and safety practices

รายวิชาเลือก 6 วิชา ดังนี้

 • SITXCCS401:    Enhance the customer service experience
 • SITXHRM401:   Roster staff
 • SITHFAB401:    Plan and monitor espresso coffee service
 • SITHKOP101:    Clean kitchen premises and equipment*
 • BSBSUS201A:   Participate in environmentally sustainable work practices
 • BSBWOR203B: Work effectively with others

(*ต้องเรียนวิชา SITXFSA101: Use hygienic practices for food safety ก่อน)
นอกจากนี้นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าร่วม Work Based Training / Practical Placement จำนวน 180ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของหลักสูตร

SIT50313 Diploma of Hospitality (CRICOS Course Code 089616K)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น  
•  ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง (Banquet or function manager)
• พ่อครัวใหญ่ (Chef de cuisine)
• หัวหน้าครัวขนมอบ (Chef patissier)
• หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive housekeeper)
• ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front office manager)
• ผู้จัดการแผนกเกมส์ (Gaming manager)
• ผู้จัดการแผนกครัว (Kitchen manager)
• ผู้จัดการโมเต็ล (Motel manager)
• ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant manager)
• รองหัวหน้าแผนกครัว (Sous chef)
• ผู้จัดการหน่วย (ฝ่ายจัดเลี้ยง) [Unit manager (catering operations) ]

ระยะเวลาการเรียน:  มากกว่า 2 ปี หรือ 104 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

ชั่วโมงเรียน:  20 ชั่วโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่าYear 11หรือ12 ของประเทศออสเตรเลีย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้ (คุณสมบัตินี้ไม่สามารถนำไปใช้กับหลักสูตร EAL ได้)

 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับตามกฏของ DIBP (Australian Department of Immigration and Border Protection) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 46 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ PTE Academic ได้คะแนน 42 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ Cambridge English Advanced (CAE) ได้คะแนน 47 หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องสอบ OETให้ได้คะแนนที่ผ่าน หรือ มากกว่า
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศออสเตรเลียโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (Medium)
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตรเรียนเต็มเวลาในประเทศออสเตรเลียด้วย Certificate III หรือ สูงกว่า
 • นักศีกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • นักศีกษาต้องจบหลักสูตร ESL/หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเพียงพอที่น่าเชื่อถือได้ หรือ จบหลักสูตร ELICOS 5-10 สัปดาห์จาก  National ELT Accreditation Scheme (NEAS) สถาบันรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษด้วย คะแนน IELTS 5.0
 • หรือ ผลสอบรูปแบบอื่นๆจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ

โครงสร้างหลักสูตรมีทั้งหมด 28 วิชา แบ่งเป็น
รายวิชาหลัก 13 วิชา ดังนี้

 • BSBDIV501A:   Manage diversity in the workplace
 • BSBMGT515A: Manage operational plan
 • SITXCCS401:    Enhance the customer service experience
 • SITXCCS501:    Manage quality customer service
 • SITXCOM401:   Manage conflict
 • SITXFIN402:     Manage finances within a budget
 • SITXFIN501:     Prepare and monitor budgets
 • SITXGLC501:    Research and comply with regulatory requirements
 • SITXHRM401:   Roster staff
 • SITXHRM402: Lead and manage people
 • SITXMGT401: Monitor work operations
 • SITXMGT501: Establish and conduct business relationships
 • SITXWHS401: Implement and monitor work health and safety practices

รายวิชาเลือก 15 วิชา ดังนี้

 • SITXFSA101:    Use hygienic practices for food safety
 • SITHCCC309:    Work effectively as a cook *
 • SITHCCC201:    Produce dishes using basic methods of cookery *
 • SITHCCC202:    Produce appetisers and salads *
 • SITHCCC203:    Produce stocks, sauces and soups *
 • SITHCCC204:    Produce vegetable, fruit, egg and farinaceous dishes *
 • SITHCCC301:    Produce poultry dishes *
 • SITHCCC302:    Produce seafood dishes
 • SITHCCC303:    Produce meat dishes *
 • SITHKOP402:  Develop menus for special dietary requirements
 • SITHKOP302:  Plan and cost basic menus
 • SITHPAT306:  Produce desserts *
 • HLTAID003:    Provide first aid
 • SITXFSA201:  Participate in safe food handling practices
 • SITXINV202:   Maintain the quality of perishable supplies *

 (*ต้องเรียนวิชา SITXFSA101: Use hygienic practices for food safety ก่อน)
นอกจากนี้นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าร่วม Work Based Training / Practical Placement จำนวน 180ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของหลักสูตร