loogo

Education Access Australia (EAA)

สถาบัน EAA มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการศึกษาและ การเรียนการสอนที่ ดีเลิศ ภายใต้สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนับสนุนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานของ Australian Qualifications Framework (AQF) สถาบันเข้าใจ ความต้องการที่จะประสบผลสำเร็จทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียน เราจึงมีปรัชญา คือการเน้นไปที่การส่งเสริมให้นักเรียน บรรลุผลสำเร็จในการศึกษาตามความตั้งใจ โดยการถ่ายทอดความรู้ และการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน  EAA ตอบสนองต่อความต้องการ ของนักศึกษาทั้งภายในประเทศออสเตรเลีย และนักศึกษาจากต่างชาติ เป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวของเราคือ การให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด แก่นักเรียนและ ส่งเสริมให้นักเรียน บรรลุผลสำเร็จทางการศึกษา อย่างดีเยี่ยม

ทางสถาบันมั่นใจว่า นักเรียนจะได้พบกับ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ สนุกสนาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ โดยการเลือก สถาบัน EAA เป็นเส้นทางไปสู่ ความสำเร็จในการศึกษา และอาชีพของนักเรียนแต่ละท่าน

website สถาบัน Education Access Australia (EAA)

ภาพรวม

เป้าหมายของ สถาบัน Education Access Australia (EAA) คือ การให้นำเสนอหลักสูตรการศึกษา และบริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้มีที่มาที่หลากหลายและแตกต่างกัน สถาบันจะบรรลุผลสำเร็จในเป้าหมายนี้โดย:

  • ให้การสอนและการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเติมเต็มความรู้, ส่งต่อความต้องการเรียนรู้ และผลักดัน การศึกษาในชุมชนโดยรอบสถาบัน
  • ให้การฝึกสอนทักษะทางการศึกษา และให้บริการด้านต่างๆแก่นักเรียน เพื่อช่วยเหลือให้ นักเรียน ให้พัฒนาไปสู่การเป็น ผู้เรียนรู้ที่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
  • ก่อตั้งความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนกับ ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและ สถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า ทางเศรษฐศาสตร์
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และชุมชนผ่านทาง การวิจัยที่กว้างขวาง และหลักสูตรที่สร้าง ผู้มีความรู้ในทางวิชาการ
  • ให้การศึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเรียนจบ ในภาวะแวดล้อมของโลกใน ศตวรรษ ที่ 21
  • เตรียมการล่วงหน้าโดย การจัดทำหลักสูตรการสอนที่ เหมาะสมกับ ความท้าทายใหม่ๆ โดยการ ตรวจสอบตัวเองอย่างต่อเนื่อง และจัดลำดับความสำคัญของ หลักสูตร บริการ และความต้องการของชุมชน
  • เสาะหาทรัพยากรทางการศึกษา ที่เป็นที่ต้องการในการที่จะ ทำการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรต่างๆ

สถาบัน Education Access Australia ตั้งอยู่ที่

17-35 Abbotsford Street,‎ West Melbourne, Victoria 3003, Australia

 

หลักสูตร

   ICT40115 Certificate IV in Information Technology   

CRICOS CODE 086527B
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ เตรียมมาเพื่อ ฝึกฝนทักษะและสร้างความรู้ สำหรับบุคคลหนึ่งๆ ในการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตที่กว้างขวางทางด้าน เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร (general information and communications technology (ICT)) เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ใน บริษัทขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง (SMEs) ซึ่งมีความต้องการ ความรู้และการสนับสนุนทางด้านนี้ ในทางกว้าง แต่ไม่เฉพาะเจาะจง

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 52 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $11,000Tuition Fee: $11,000
Admission Fee: $250
Resources: $1,200

   ICT40415 Certificate IV in Information Technology Networking   

CRICOS CODE 086563J
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ เตรียมทักษะและความรู้ให้กับนักเรียน ในการที่จะสามารถ ติดตั้ง และบริหาร ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น ช่างเทคนิก อิสระ หรือ เป็นช่างเทคนิกในทีมที่ ให้การสนับสนุนระบบเครือข่าย

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 52 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $11,000
Admission Fee: $250
Resources: $1,200

   ICT50115 Diploma of Information Technology   

CRICOS CODE 086609M
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ ฝึกสอน ทักษะและความรู้สำหรับนักเรียน เพื่อที่จะสามารถ จัดการและบริหาร เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งทำงานได้ใน บริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (SMEs) โดยใช้ความรู้ที่ขว้างขวางทาง เทคโนโลยี ICT บุคคลผู้ทำงานในระดับนี้ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิก ในทางกว้างมากกว่าในทางเฉพาะเจาะจง ทางด้าน ICT support โดยการใช้ ทักษะทาง ICT ที่กว้างและเป็นขั้นสูง เช่น ระบบเครือข่าย, การช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์, การพัฒนาฐานข้อมูลse, การเขียนโปรแกรม และการเขียนเว็บ

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 52 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $11,000
Admission Fee: $250
Resources: $1,200

   ICT50415 Diploma of Information Technology Networking   

CRICOS CODE 086649C
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ ฝึกสอน ทักษะและความรู้ สำหรับบุคคล เพื่อที่จะ บริหาร ในฐานะผู้ชำนาญการทางเทคนิกอิสระ หรือเป็นทีมช่างเทคนิก ทางด้าน ICT ในการ ติดตั้ง ระบบเครือข่ายที่กว้างขวาง รวมทั้งการติดต่อระหว่างเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และการรวมเอาระบบ e-business ไว้ในเครือข่ายด้วย

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 52 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $11,000
Admission Fee: $250

   BSB40215 Certificate IV in Business    

CRICOS CODE 086909K
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคคลผู้งานด้าน ธุรการหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งในบทบาทนี้ บุคคลผู้สำเร็จวุฒิการศึกษานี้ จะใช้ทักษะที่พัฒนาแล้วอย่างดี และความรู้ที่ศึกษามาอย่างกว้างขวาง ทั้งหมดร่วมกันในการหาทางออกของปัญหา และกำหนดขอบเขตของปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆแหล่ง อีกทั้งยังสามารถแสดงบทบาทผู้นำ และให้คำคำชี้แนะแก่บุคคลอื่นได้ เพื่อผลสำฤทธิ์ของงาน ในระดับความรับผิดชอบที่จำกัดไว้หนึ่งๆ

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 26 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $4,000
Admission Fee: $250
Resources: $500

    BSB50215 Diploma of Business    

CRICOS CODE 087176A
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ สามารถใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ในหลายตำแหน่ง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่บริหาร, ที่ปรึกษาโครงการ และ ผู้ประสามงานโครงการ บุคคลในบทบาทนี้ จะมีประสบการณ์การทำงานอย่างดีในหลากหลายสภาพแวดล้อม แต่ยังเป็นผู้ที่ค้นหาเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในทักษะของตน เพื่อการทำงานภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจ ในขณะเดียวกัน หลักสูตรนี้ก็เหมาะสมกับ ผู้มีประสบการณ์ทางอาชีพน้อย และมีความรู้ทางทฤษฎีธุรกิจมาก และมีความต้องการที่จะ พัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างโอกาสที่ดี ในทางการศึกษาและทางอาชีพ

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 26 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $4,000
Admission Fee: $250
Resources: $500

   Diploma of Leadership and Management   

CRICOS CODE 088810E
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้สะท้อนบทบาท ของบุคคลผู้ใช้ความรู้, ทักษะจากการทำงาน และประสบการณ์ ในการบริหารงาน และเป็นผู้นำทีมใน บริษัทในภาคส่วนธุรกิจต่างๆในบริบทที่กว้างขวาง บุคคลที่ปฏิบัติงานในระดับนี้ สามารถแสดงออกถึง ความคิดริเริ่มใหม่ๆ การตัดสินในการวางแผน การจัดระเบียบ การดำเนินการและ ตรวจสอบภาระงานของตนเอง ตลอดจนภาระงานของผู้อื่น และเป็นผู้สามารถใช้ทักษะทางการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลื่อบุคคลอื่นหรือทีมงาน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งยังสามารถ วางแผน ออกแบบ ใช้และประเมินทางแก้ของปัญหา และระบุ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 52 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $8,000
Admission Fee: $250
Resources: $500

   BSB60215 Advanced Diploma of Business   

CRICOS CODE 087467A
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ ฝึกสอนทักษะและความรู้สำหรับบุคคลเพื่อที่จะมีความสามารถในการ ทำงานด้าน ธุรการหรือพนักงานโครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาจะใช้ทักษะที่พัฒนาแล้ว และความรู้ที่เรียนมาอย่างกว้างขวาง เพื่อทำงานในเนื้องานต่างๆที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถหาทางออกให้ปัญหา ในขอบเขตหนึ่งๆของปัญหาที่พยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ วิเคราะห์และประเมิน ข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยความเข้าใจ และสามารถแสดงบทบาทผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้อื่นได้ เพื่อผลลัพธ์ในขอบเขตความรับผิดชอบหนึ่งๆ

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 52 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $4,000
Admission Fee: $250
Resources: $500

   BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management   

CRICOS CODE 088811D
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ สะท้อนถึงบทบาทของบุคคลผู้ใช้ความรู้ที่ชำนาญโดยเฉพาะ ประกอบกับประสบการณ์ที่มีโดยสายงาน ในการนำทีมและบริหารงาน ได้ในบริบทที่ หลากหลายของบริษัท และหลากหลายภาคอุตสาหกรรม บุคคลที่ทำงานมนระดับนี้ สามารถใช้ความคิดริเริ่ม และดุลยพินิจในแผนงานต่างๆ และสามารถแสดงบทบาทผู้นำและผู้บริหารงาน พร้อมรับผิดชอบต่อผลงานทั้งของตนเองและของทีมงานโดยรวม ภายใต้ตัวแปรต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถ ทักษะทางการคิด และการสื่อสาร เพื่อ ระบุ วิเคราะห์ และควบรวม ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และส่งต่อความรู้ไปสู่ผู้อื่น และมีทักษะทางความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อแสดงออก ซึ่งความคิดและมุมมองเพื่อตอบสนองต่อ ปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆ

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 52 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $8,000
Admission Fee: $250
Resources: $500

   FNS40615 Certificate IV in Accounting   

CRICOS CODE 088421G
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ สะท้อนถึงบทบาททางอาชีพทางด้านการบัญชีในธุรกิจบริการทางการเงิน หรือภาคส่วนอื่นที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านบัญชี  บุคคลในตำแหน่งนี้ สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อทำงานได้โดยตัวเอง อีกทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจ ในการทำงานทั้งงานประจำและงาน ที่คาดไม่ได้อื่นๆ ขณะนี้ยังไม่มี การเชื่อมต่อโดยตรงของวุฒิการศึกษานี้กับ ไปอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี หรือข้อบังคับอื่นๆของรัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เรียนต้องการ หน่วยความรู้ที่เหมาะสมกับ ใบอนุญาตหรือข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ จะถูกแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง

ระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรนี้เรียน 52 สัปดาห์ เต็มเวลา (รวม การเรียน การวัดผล วันหยุดราชการ และปิดเทอม)

ภาษาอังกฤษ

IELTS (Academic English)  : Overall band score of 5.5 
TOEFL (Paper Based) : 527 
TOEFL (Internet Based) : 46 
PTE Academic : 42

ผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ากำหนด ต้องลงเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) การจัดนักเรียนลงเรียนภาษา จะทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ เป็นพันธมิตรกับ EAA โดยค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้เรียนต้องจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Tuition Fee: $8,000
Admission Fee: $250
Resources: $1,200