loogo

Edenz college

ก่อตั้งขึ้นในปี 1988
โดยผู้อำนวยการ Tim Cooper Edenz ศูนย์ฝึกอบรมภาคเอกชน (PTE) Edenz ได้รับการลงทะเบียนมาตรฐานจาก New Zealand Qulification Authority (NZQA) ในปี 1989 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนนิวซีแลนด์และออสเตรเลียอันดับแรกๆที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และ มาตรฐานคุณภาพ (Q-Base)เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ Edenz มีชื่อเสียงที่ดีด้านคุณภาพการเรียนการสอนรวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่นักเรียนของเรา เราได้รับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของนักเรียนของเรามาโดยตลอด

website สถาบัน Edenz college

ภาพรวม

ในขณะที่ Edenz เริ่มต้นด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเราก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะเพิ่มการฝึกอบรมครูด้านการภาพยนตร์และเช่นเดียวกับธุรกิจและคอมพิวเตอร์คุณจะรู้สึกได้ถึงการเริ่มต้นที่ดีที่สุดกับสายอาชีพของคุณโดยผ่านการศึกษาระดับนานาชาติที่วิทยาลัย Edenz ในประเทศนิวซีแลนด์

สถาบันตั้งอยู่ทั้งในเกาะเหนือและเกาะใต้ วิทยาลัยในโอ๊คแลนด์เป็นสำนักงานใหญ่และเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองโอ๊คแลนด์และให้นักเรียนได้เลือกหลักสูตรในการเรียนได้ถึงสี่หลักสูตรใหญ่ ดังนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงธุรกิจภาพยนตร์และมีหลักสูตรฝึกอบรมครู

หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

ESOL college

   General English   

Day class นักเรียนสามารถเริ่มต้นเรียนได้ทุกวันจันทร์ โดยทางโรงเรียนจะอธิบายการเรียนการสอนให้นักเรียนและทำการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ให้นักเรียนได้เรียนในระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสม การเรียนตอนเช้าเริ่มต้นที่เวลา 08:30 ของทุกวันและการเรียนในช่วงบ่ายเริ่มที่ 1:45 นาฬิกา การเรียนในภาคบ่ายมีหัวข้อที่หลากหลายและน่าสนใจตามความสนใจของนักเรียน และในวันศุกร์จะมีการเรียนผ่านกิจกรรมทางสังคมใน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น beginner จนถึง Advance ซึ่งจากหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนหลักสูตร มีให้นักเรียนเลือกเรียนคือหลักสูตร Intensive (30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และหลักสูตร Full Time (25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หรือหลักสูตรมาตรฐาน (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ค่าเล่าเรียน

 • Intensive (30-hr per wk)   NZD 405 
 • Full time Eng (25-hr per wk) NZD 360
 • Standard Eng (20-hr per wk) NZD 320

ค่าใช้จ่าย ราคาพิเศษ

 • Registration fee NZD 100
 • Materials and Textbook NZD 100
 • Homestay Arrangement Fee NZD 200
 • Homestay Fee (+18 yrs old) NZD 235
 • Homestay Fee (-17 yrs old) NZD 275

   Academic English   

เราให้บริการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

 • IELTS คือระบบการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  อีกทั้งผลการทดสอบยังมีความจำเป็นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์รวมไปถึงเป็นเอกสารสำคัญสำหรับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วย

• TOEIC ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอีกอย่างหนึ่งมักใช้ผลสอบนี้ในแถบเอเชีย,อเมริกาใต้และยุโรป

• OET ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษด้านอาชีพมีความคล้ายคลึงกับการสอบ IELTS แต่เน้นมากขึ้นในวิชาชีพเฉพาะเช่นการพยาบาล

• ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นการสอนให้รู้ถึงคำศัพท์ที่ใช้ในเชิงธุรกิจและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจ

TESOL College

หลักสูตร TESOL 

หลักสูตร ใบรับรอง TESOL ให้คุณมีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีภาษาแม่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ Edenz Colleges มีหลักสูตรดังนี้

 • หลักสูตร Trinity  TESOL (Trinity College, London) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษและผู้ที่ไม่ใช่แต่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เชี่ยวชาญแล้วเท่านั้น
 • หลักสูตร Edenz TESOL (ผ่านการรับรองจาก NZQA) หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติการรับรองจาก NZQA จะเหมาะกับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่มีระดับภาษาอังกฤษไม่ถึงระดับAdvance และมีความจำเป็นต้องผ่านมาตรฐาน Trinity  TESOL ทั้งสองหลักสูตรมีการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่แตกต่าง
 • TESOL การฝึกอบรมกลุ่ม Edenz เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม TESOL แบบกลุ่ม  เราสามารถออกแบบโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ล่ะกลุ่ม หากมีผู้ใดสนใจสามารถที่จะติดต่อเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณและทางเราจะส่งในเสนอราคาให้กับท่านได้

   Business college   

นับตั้งแต่ปี 1999 วิทยาลัยธุรกิจ Edenz มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งหลักสูตรที่เป็นใบรับรองและหลักสูตรประกาศนียบัตรในด้านธุรกิจ, การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการบริการด้านสุขภาพ, การตลาด, สื่อดิจิตอลและการบัญชี หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อระดับ มหาวิทยาลัย แต่ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรนี้ถูกนำไปใช้เพื่อการพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง

เรามีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทางด้านการงานอย่างถูกต้อง คณาจารย์ของเรามีประสบการณ์ในการเรียนการสอนและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่สอนอย่างแท้จริงประกาศนียบัตรของเราจะอยู่ที่ระดับ 5 ระดับ 6 และระดับ 7 ในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ระดับที่ 5 เทียบเท่ากับปีแรกของระดับมหาวิทยาลัย

Pathway : เราพยายามทำให้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักเรียนที่จะย้ายจากที่หนึ่งไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นทั้งในวิทยาลัย Edenz หรือสถาบันการศึกษาอื่น อนุปริญญาทางด้านธุรกิจของเราสามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปได้หลายสถาบัน และผู้สำเร็จการศึกษาของเราได้รับความไว้ใจเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์และบางส่วนในออสเตรเลีย

   New Zealand Film Academy   

The New Zealand Film Academy (NZFA) ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ ซึ่งนั้นหมายถึงคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมทางด้านนี้ ทั้งประสบการณ์ คำแนะนำต่างๆ

Certificate in Applied Filmmaking and Television

หลักสูตร 16 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีทำภาพยนตร์โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการท้าทายในการสร้างภาพยนตร์ที่แตกต่างกันรวมทั้งการฝึกหัดและการทำหนังสั้นซึ่งจะรวมไปถึง การเขียนบท ,การคัดเลือกนักแสดง ,ออกแบบฉาก, ไฟ, การถ่ายภาพ, ผู้กำกับ  การแก้ไขและการจัดการด้านการผลิต นักเรียนจะได้ทำงานในทีมงานการผลิตขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสนใจที่ต้องการเพื่อที่จะเรียนรู้  มันสนุก,ท้าทายและเข้มข้น ในระหว่างวันที่มีการเรียนและหลังจากการถ่ายทำ, การแก้ไขหรือการเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทำต่อไป หลักสูตรของเราจะถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีอาชีพด้านนี้ในประเทศนิวซีแลนด์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ ในบางครั้งหากมีผู้สอนมารวมกันทั้งหมด มาช่วยสอนและในขณะมีการถ่ายทำภาพยนตร์ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เช่นเดียวกันกับมืออาชีพ หลักสูตรเน้นหลักสำคัญดังนี้

 1. DEVELOPING ความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราว
 2. Gaining ทักษะทางเทคนิค
 3. Acting ความเป็นมืออาชีพและการทำงานเป็นทีมในช่วง สัปดาห์ที่16 เรามีจุดมุ่งหมายที่สร้างความเชื่อมั่นและความรู้โดยการให้นักเรียนได้ทำหนังสั้นของตัวเอง – และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเส้นทางอาชีพในภาพยนตร์และโทรทัศน์

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรนี้

Domestic 

 • ค่าเล่าเรียน         NZD 3000
 • ค่าใช้จ่ายอื่น       NZD 250

International  

 • ค่าเล่าเรียน      NZD 9650
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     NZD 250

   Digital Media Academy    

หากชื่นชอบและหายใจเป็นงาน 3D Animation ตอนนี้โอกาสได้เปิดขึ้นให้คุณได้มีอาชีพการงานในอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล ที่นี้เป็นโรงเรียนที่เข้าใจในงานอุตสาหกรรมและเป็นหลักสูตรเดียวที่ครอบคลุมทั้ง การศึกษาพื้นฐานและขั้นสูง ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการและเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับการงานด้านนี้ในอนาคต เป้าหมายของเราคือการทำให้คุณประสบความสำเร็จที่สุดในจุดที่คุณต้องการ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากเราประสบความสำเร็จและได้ประกอบอาชีพที่ถนัด ระหว่างที่คุณเรียน เราจัดให้มีผู้แทนอุตสาหกรรมที่สำคัญที่จะคอยนำเสนอและวิจารณ์การทำงานของคุณ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการจ้างงานในอนาคต ที่นี่คุณจะได้ศึกษาสื่อดิจิตอลที่สมบูรณ์ ขั้นตอนการผลิตจนไปถึงผลผลิตสุดท้ายซึ่งทำให้คุณได้ความรู้อย่างเต็มรูปแบบและสมบูรณ์แบบที่สุด และยังช่วยให้คุณค้นพบความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับความท้าทายด้านความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นกลุ่มและโครงการการผลิตขั้นสุดท้ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมหลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 ปี จากระดับ 6 และระดับ 7 อนุปริญญาใน 3D Animation โครงสร้างหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้รับความรู้พื้นฐานในปีที่ 1 ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านเทคนิคและแนวคิดที่สำคัญ ปีที่ 2 ยกระดับการศึกษาของคุณไปยังระดับที่สูงขึ้น สอนให้คุณได้เรียนรู้ถึงความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ความสำเร็จของหลักสูตรนี้จะทำให้คุณแข็งแกร่งพอที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 3D Animation