loogo

English in Paradise (EIP)

EIP ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 โดยเป็นสาขาการศึกษาของ Crumps International Pty Ltd ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่เป็นที่ยอมรับของออสเตรเลีย

ตั้งแต่ปีแรก ๆ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา EIP ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจบประสบผลสำเร็จเป็นองค์กรสำหรับการฝึกอบรมประชาชน หรือ registered training organisation (RTO) โดยได้รับการลงทะเบียน CRICOS ซึ่งการรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลียนี้ช่วยให้ EIP สามารถขยายขอบเขตหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency), ธุรกิจ (Business), ความเป็นผู้นำและการจัดการ (Leadership and Management), การท่องเที่ยว (Tourism),และสื่อมีเดีย (Media) ที่มีระดับตั้งแต่ Certificate I ไปจนถึง Diploma และขณะนี้ EIP กำลังมอบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) ทั้งหมดที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศแก่นักเรียนจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

website : http://eip.edu.au/

ภาพรวม

สถานที่ตั้ง EIP ตั้งอยู่ในย่านเซิร์ฟเฟอร์สพาราไดส์ใจกลางเมืองโกลด์โคสต์ รัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยชายหาดสีทอง โดยอาคารเรียนเป็นอาคารสไตล์โมเดิร์น 3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ทันสมัยและกว้างขวางถึง ​​17 ห้อง EIP มีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องสตูดิโอ ห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียน ห้องครัว และห้องสมุดที่ครอบคลุมทุกสื่อการเรียนรู้และมีอุปกรณ์ภาพและเสียงที่หลากหลาย

ทำไมถึงควรเรียนที่ EIP

การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่นักเรียนคือเป้าหมายของครูทุกคนที่EIP ครูผู้สอนของเราเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ และมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา ครูผู้สอนจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนของนักเรียนที่ EIP นั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและน่าสนใจ

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการการฝึกอบรมที่มีคุณค่าและการปฏิบัติการณ์ควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในสถานที่ที่สวยงามนั้น EIPจึงเป็นทางเลือกที่ชัดเจนสำหรับคุณ 

ติดต่อเราได้ที่

โทร: +61 7 5570 6313

ที่อยู่: 3059 Surfers Paradise Blvd Surfers Paradise QLD 4217 Australia

หลักสูตร

EIP เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำและวิทยาลัยนานาชาติที่ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่ปีคศ2001หลักสูตรทั้งหมดนี้มีให้สำหรับทั้งนักเรียนนักศึกษาภายในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ

 English Proficiency  

English in Paradise (EIP) มีการสอนและฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน 4 ระดับขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันของนักเรียน โดยนักเรียนจะได้เรียนในหลักสูตรระดับที่เหมาะสมและทำให้นักเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาทักษะหลักทางภาษาอังกฤษทั้งสี่ประการซึ่งประกอบไปด้วย การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน หลักสูตร English Proficiency จัดอบรมโดยวิทยากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ซึ่งใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติการณ์จริง หลักสูตรเหล่านี้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย

CERTIFICATES I AND CERTIFICATE II IN ENGLISH PROFICIENCY  

หลักสูตร English Proficiency ทั้งหมดของ EIP ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยมีการเรียนการสอนทั้ง 5 วันสำหรับCertificate I และ Certificate II

ระยะเวลา: 22 สัปดาห์ต่อหลักสูตร

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน

วันที่รับสมัครนักเรียน: ทุกสัปดาห์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการสำหรับหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการสัมภาษณ์ในวันปฐมนิเทศเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษ และกำหนดระดับของหลักสูตรที่เหมาะสม
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

CERTIFICATES III AND CERTIFICATE IV IN ENGLISH PROFICIENCY  

ประกาศนียบัตรในหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับที่สูงขึ้น

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน

วันที่รับสมัครนักเรียน: ทุกสัปดาห์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการสำหรับหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการสัมภาษณ์ในวันปฐมนิเทศเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษ และกำหนดระดับของหลักสูตรที่เหมาะสม
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

 Business  

คอร์ส Business ที่ EIP เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย หลักสูตรที่ครอบคลุมและทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ส่วนสำคัญต่างๆในการดำเนินธุรกิจเช่นการทำงานเป็นทีมการ จัดการตนเอง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานการบริการลูกค้า การบริหารงาน ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และการจัดการเอกสารทางการเงิน

CERTIFICATE II IN BUSINESS  

ระยะเวลา: 20 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: ทุกสัปดาห์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5
 • นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องผ่านการประเมินผล EIP Language, Literacy and Numeracy ก่อนที่จะได้รับสมัครเข้าเรียน
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

CERTIFICATE III IN BUSINESS  

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: ทุกสัปดาห์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5
 • นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องผ่านการประเมินผล EIP Language, Literacy and Numeracy ก่อนที่จะได้รับสมัครเข้าเรียน
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

CERTIFICATE IV IN BUSINESS

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย หลักสูตรที่ครอบคลุมและทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ส่วนสำคัญต่างๆในการดำเนินธุรกิจในด้านของการจัดการแรงงาน การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ การสรรหาบุคลากร การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ การบริการลูกค้า และการทำแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: ทุกสัปดาห์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5
 • นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องผ่านการประเมินผล EIP Language, Literacy and Numeracy ก่อนที่จะได้รับสมัครเข้าเรียน
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

DIPLOMA OF BUSINESS  

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: ทุกสัปดาห์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5
 • นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องผ่านการประเมินผล EIP Language, Literacy and Numeracy ก่อนที่จะได้รับสมัครเข้าเรียน
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

 ADVANCED DIPLOMA OF BUSINESS  

คอร์สนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์ค่อนข้างมากในบทบาทการบริหารธุรกิจและต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะเหมาะสมกับบุคคลที่มีทักษะและความรู้ทางธุรกิจในเชิงทฤษฎีและต้องการที่จะรวบรวมและสร้างเส้นทางสู่โอกาสในการศึกษาหรือเพื่อตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

ระยะเวลา: 59 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: ทุกสัปดาห์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อสามารถเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของหลักสูตรได้ ทาง EIP จะจัดให้มีการสอบวัดระดับภาษา ซึ่งจะประเมินทักษะการใช้ภาษา การอ่าน การเขียน และการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณของผู้เรียนในกรณีที่ไม่มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ

–          ไม่มีข้อจำกัด ในการเข้าเรียนตามอายุ เพศ ความสามารถทางกายภาพ สถานภาพ และประวัติทางการศึกษา

 • เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับระดับความสามารถ แต่หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาในระดับสูง ดังนั้นผู้เรียนควรมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma หรือ Certificate IV จากภายในหลักสูตรเดียวกัน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศบ้านเกิดของผู้เรียน
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Certificate IV in English Proficiency และการสำเร็จการศึกษาระดับ Certificate IV หรือ Diploma ในสาขาวิชาสายอาชีพ
  • มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ระดับหัวหน้า) แต่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

 Media  

หลักสูตร Creative Industries (Media) จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ คุ้นเคยกับการใช้กล้อง DSLR การถ่ายภาพและการผลิตวิดีโอและเป็นใบเบิกทางไปสู่การทำงานที่น่าตื่นเต้นพร้อมกับโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย นักเรียนจะได้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมที่พัฒนาทักษะในการผลิตและถ่ายภาพวิดีโอ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ สำรวจโลก และถ่ายทอดเรื่องราวของตัวคุณเอง

ติดตามช่อง vimeo ของเราได้ที่ vimeo.com/channels/1071641

CUA20215 – CERTIFICATE II IN CREATIVE INDUSTRIES (MEDIA)

หลักสูตร Media ทั้งหมดของ EIP ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ระยะเวลา: 18 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 19:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: กรุณาติดต่อ EIP

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีผลสอบ IELTS 5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับเนื้อหาของวิชาเรียนได้
 • EIP จะจัดให้มีการสอบเข้าเพื่อประเมินทักษะการใช้ภาษา และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียนก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

CUA31015 – CERTIFICATE III IN SCREEN AND MEDIA

หลักสูตรนี้จะช่วยผู้เรียนสำหรับการสร้าง portfolio และความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สื่อ หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งรวมไปถึงการทำภาพเคลื่อนไหว 2D การถ่ายทำและการตัดต่อ นักเรียนจะได้เรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ในอุตสาหกรรมศิลปะสร้างสรรค์และใช้เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์

หลักสูตร Media ทั้งหมดของ EIP ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 19:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: กรุณาติดต่อ EIP

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีผลสอบ IELTS 5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับเนื้อหาของวิชาเรียนได้
 • EIP จะจัดให้มีการสอบเข้าเพื่อประเมินทักษะการใช้ภาษา และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียนก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

  Design  

Certificate IV in Design ผสมผสานทักษะด้านเทคนิคความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิดเพื่อสร้างการออกแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ visual communication หลักสูตรนี้จะให้ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบและการปฏิบัติ และสอนนักเรียนในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อแก้ปัญหาในการออกแบบ

092754G / CUA40715 CERTIFICATE IV IN DESIGN

นักเรียนในหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่จะทำงานในตำแหน่ง junior หรือเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป โดยผลงานของพวกเขาอาจรวมถึงการออกแบบโฆษณา โปรโมชัน การสร้างตราสินค้า การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร การออกแบบสื่อการเรียนการสอน และสื่อดิจิทัล

ระยะเวลา: ระยะเวลาเรียน 43 สัปดาห์ และปิดเทอม 8 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง

วันที่รับสมัครนักเรียน: กรุณาติดต่อ EIP

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีผลสอบ IELTS 5 ได้รับ Certificate IV in English Proficiency หรือคะแนนเทียบเท่าในการสอบ LLN ที่ EIP เนื่องจากผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับเนื้อหาของวิชาเรียนได้
 • EIP จะจัดให้มีการสอบเข้าเพื่อประเมินทักษะการใช้ภาษา และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียนก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

  Management  

 หลักสูตร Leadership and Management ที่ EIP เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น รวมถึงการรับผิดชอบต่อการทำงานและดูแลผลงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการแรงงานรวมถึงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในภาคธุรกิจ การตรวจสอบดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้การพัฒนาเป้าหมายและลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงาน และนำมาตรฐานการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงมาพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง และการสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมของทีม

CERTIFICATE IV IN LEADERSHIP & MANAGEMENT

ระยะเวลา: 29 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: กรุณาติดต่อ EIP

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5
 • นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องผ่านการประเมินผล EIP Language, Literacy and Numeracy ก่อนที่จะได้รับสมัครเข้าเรียน
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน 

DIPLOMA OF LEADERSHIP & MANAGEMENT
หลักสูตร Management ที่ EIP เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการการทำงานของผู้อื่น เพิ่มมูลค่าหรือตรวจสอบแนวทางการจัดการ และวางแผนดำเนินการและประเมินผลงานของตนเองหรือการทำงานของทีม หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดการการดำเนินงานรวมทั้งประสิทธิภาพของบุคลากร การจัดการความหลากหลายภายในทีมทรัพยากรบุคคล การวางแผนฝ่ายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย  การพัฒนามาตรฐานการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง การสนับสนุนทีม และการส่งเสริมประสิทธิภาพของทีม

ระยะเวลา: 41 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: กรุณาติดต่อ EIP

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5
 • นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องผ่านการประเมินผล EIP Language, Literacy and Numeracy ก่อนที่จะได้รับสมัครเข้าเรียน
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน 

ADVANCED DIPLOMA OF MANAGEMENT (HUMAN RESOURCES)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบทบาทของผู้ที่ทำงานในฐานะผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล นักยุทธศาสตร์หรือผู้จัดการทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคหรือระดับโลก โดยเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร ทำหน้าที่วิเคราะห์ออกแบบและใช้วิจารณญาณโดยใช้ความสามารถทางด้านเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ หรือการบริหารจัดการที่หลากหลาย โดยพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนอาจมีความเชี่ยวชาญสูงหรือกว้างในสาขาทรัพยากรมนุษย์ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของกลุ่มและเพื่อประสิทธิภาพโดยรวมของการทำงานของทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา: 59 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: ทุกสัปดาห์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อสามารถเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของหลักสูตรได้ ทาง EIP จะจัดให้มีการสอบวัดระดับภาษา ซึ่งจะประเมินทักษะการใช้ภาษา การอ่าน การเขียน และการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณของผู้เรียนในกรณีที่ไม่มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ

–          ไม่มีข้อจำกัด ในการเข้าเรียนตามอายุ เพศ ความสามารถทางกายภาพ สถานภาพ และประวัติทางการศึกษา

 • เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับระดับความสามารถ แต่หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาในระดับสูง ดังนั้นผู้เรียนควรมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma หรือ Certificate IV จากภายในหลักสูตรเดียวกัน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศบ้านเกิดของผู้เรียน
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Certificate IV in English Proficiency และการสำเร็จการศึกษาระดับ Certificate IV หรือ Diploma ในสาขาวิชาสายอาชีพ
  • มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ระดับหัวหน้า) แต่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

ADVANCED DIPLOMA OF LEADERSHIP & MANAGEMENT

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบทบาทของผู้เรียนที่ใช้ความรู้และทักษะพิเศษพร้อมกับประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการในภาคส่วนของธุรกิจและองค์กร ผู้เรียนในระดับนี้จะได้ใช้ความคิดริเริ่มและการตัดสินใจในการวางแผนและดำเนินการในการเป็นผู้นำและการจัดการหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบต่อผลส่วนบุคคลและทีมงานภายในวงกว้าง

ระยะเวลา: 88 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30

วันที่รับสมัครนักเรียน: กรุณาติดต่อ EIP

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อสามารถเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของหลักสูตรได้ ทาง EIP จะจัดให้มีการสอบวัดระดับภาษา ซึ่งจะประเมินทักษะการใช้ภาษา การอ่าน การเขียน และการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณของผู้เรียนในกรณีที่ไม่มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ

–          ไม่มีข้อจำกัด ในการเข้าเรียนตามอายุ เพศ ความสามารถทางกายภาพ สถานภาพ และประวัติทางการศึกษา

 • เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับระดับความสามารถ แต่หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาในระดับสูง ดังนั้นผู้เรียนควรมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma หรือ Certificate IV จากภายในหลักสูตรเดียวกัน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศบ้านเกิดของผู้เรียน
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Certificate IV in English Proficiency และการสำเร็จการศึกษาระดับ Certificate IV หรือ Diploma ในสาขาวิชาสายอาชีพ
  • มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ระดับหัวหน้า) แต่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

  Project Management  

หลักสูตร Project management จะสอนวิธีทำงานให้สำเร็จลุล่วง โดยหลักสูตรนี้จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดองค์กรและทรัพยากรของบริษัท เพื่อให้งานนั้นๆประสบผลสำเร็จโดยproject managerจะช่วยในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

CERTIFICATE IV IN PROJECT MANAGEMENT PRACTICE

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้ทักษะการจัดการโครงการและความรู้ในบริบทต่างๆได้อย่างหลากหลาย ตำแหน่งงานของผู้เรียนในหลักสูตรนี้อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่สัญญา ผู้บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก

ระยะเวลา: 34 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน

วันที่รับสมัครนักเรียน: กรุณาติดต่อ EIP

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีผลสอบ IELTS 5 ได้รับ Certificate IV in English Proficiency หรือคะแนนเทียบเท่าในการสอบ LLN ที่ EIP เนื่องจากผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับเนื้อหาของวิชาเรียนได้

–          ไม่มีข้อจำกัด ในการเข้าเรียนตามอายุ เพศ ความสามารถทางกายภาพ สถานภาพ และประวัติทางการศึกษา

 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน

DIPLOMA OF PROJECT MANAGEMENT
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะการจัดการโครงการ ผู้เรียนจะมีความสามารถจัดการโครงการต่างๆในแต่ละบริบท ในหลายภาคอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำในโครงการและมีบทบาทในการบริหารจัดการและรับผิดชอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีพื้นฐานความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเสียงและใช้ความสามารถพิเศษด้านเทคนิคและการบริหารเพื่อเริ่มต้นวางแผนดำเนินการและประเมินผลงานของตนเองหรืองานของผู้อื่น

ระยะเวลา: 70 สัปดาห์

วันเรียน: สัปดาห์ละ 2 วัน

วันที่รับสมัครนักเรียน: กรุณาติดต่อ EIP

ข้อกำหนดการเข้าเรียน:

 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีผลสอบ IELTS 5 ได้รับ Certificate IV in English Proficiency หรือคะแนนเทียบเท่าในการสอบ LLN ที่ EIP เนื่องจากผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับเนื้อหาของวิชาเรียนได้

–          ไม่มีข้อจำกัด ในการเข้าเรียนตามอายุ เพศ ความสามารถทางกายภาพ สถานภาพ และประวัติทางการศึกษา

 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่าในวันที่สมัครเรียน