loogo

Harward International College (HIC)

วิทยาลัยนานาชาติ Harward (HIC) มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูง เราเชื่อมั่นในพลังความรู้และตอบสนองความต้องการของนักเรียน “ความรู้คืออำนาจสูงสุด”

วิทยาลัยนานาชาติ Harward (HIC) คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET) ที่อยู่ในเมลเบิร์น มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับนครเมลเบิร์นมีขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย

ที่ตั้ง 422 little Collins street Melbourne 3000

 

website สถาบัน Harward International College (HIC)

หลักสูตร

  Certificate IV in Business  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นบทบาททั้งการพัฒนาทักษะและความรู้ทางธุรกิจที่กว้างขวางในหลากหลายหน้าที่ พวกเขาจะได้นำความรู้ทางด้านบริหารไปใช้แก้ปัญหาที่คาดเดาไม่ได้รวมไปถึงการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา

งานที่เกี่ยวของในการเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้ดูแลระบบ
 • เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณสมบัติสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้

 • จบการศึกษา Certificate III in Business หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนด้านการบริหารหรือการดำเนินงานเป็นรายบุคคล หรือ เป็นทีม แต่อาจไม่มีวุฒิการศึกษาธุรกิจอย่างเป็นทางการ

งานที่เกี่ยวข้องได้แก่

 • บัญชีเสมียน
 • ที่ปรึกษาบริการลูกค้า
 • เสมียน
 • E-business สำหรับผู้ประกอบการ
 • Legal Receptionist
 • Medical Receptionist
 • ผู้ช่วยการบริหารสำนักงาน
 • เจ้าหน้าที่บริการนักศึกษา
 • Word Processing Operator

การเรียนการสอน

โปรแกรมนี้จะเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีการทำกิจกรรมความรู้เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับนักเรียนและสภาพแวดล้อมต่อการเรียนการสอน

ระยะเวลา

หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 26 สัปดาห์ ของการศึกษาแบบเต็มเวลา

โปรแกรมนี้ใช้เวลาสำหรับการเรียนการสอน 20 สัปดาห์ของการเรียนเต็มเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของการเรียนที่กำหนดไว้ เวลาในแต่ละสัปดาห์ มีวันหยุดรวมทั้งหมด 6 สัปดาห์ (ระยะกลาง) – ซึ่งรวมวันหยุดทั่วไปแล้ว เช่น คริสมาสต์และอีสเตอร์และวันหยุดของโรงเรียน

ข้อกำหนดในการเข้าเรียนหลักสูตร

 • นักเรียนทุกคนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในช่วงเวลาของการยื่นขอสมัครเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ Harward
 • ต้องมีคะแนนสอบ IELTS ของรวม 5.5 หรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาจากประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครเทียบเท่ากับ Year 12 ของ ออสเตรเลีย วุฒิการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าสู่หลักสูตรนี้
 • นักเรียนวัยผู้ใหญ่ก็จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องในสายการศึกษา ซึ่งโดยปกติต้องการประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี แต่อาจจะขึ้นอยู่กับ กรณี และการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป
 • ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องมีหนังสือหลักฐานรับรองการทำงานจากบริษัทมายืนยัน รวมถึงการส่งประวัติของตนมาเพื่อร่วมพิจารณา

    Certificate IV in Marketing    

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นบทบาททั้งการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการตลาดที่กว้างขวางในหลากหลายหน้าที่ พวกเขาจะได้นำความรู้ทางด้านการตลาดไปใช้แก้ปัญหาที่คาดเดาไม่ได้รวมไปถึงการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา พวกเขาอาจจะได้เป็นผู้นำและให้คำแนะนำกับคนอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เลือก

งานที่เกี่ยวของในการเรียนหลักสูตรนี้

 • เจ้าหน้าที่การตลาดโดยตรง
 • ผู้ช่วยวิจัยตลาด
 • ผู้ประสานงานการตลาด
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้

 • จบการศึกษา Certificate III in Business หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพในการช่วยเหลือผู้นำทีมการตลาดของผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการที่จะดำเนินกิจกรรมการสื่อสารการตลาด แต่อาจจะวุฒิการศึกษาทางการตลาดอย่างเป็นทางการ

การเรียนการสอน โปรแกรมนี้จะเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีการทำกิจกรรมความรู้เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับนักเรียนและสภาพแวดล้อมต่อการเรียนการสอน

ระยะเวลา

หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 26 สัปดาห์ ของการศึกษาแบบเต็มเวลา

โปรแกรมนี้ใช้เวลาสำหรับการเรียนการสอน 20 สัปดาห์ของการเรียนเต็มเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของการเรียนที่กำหนดไว้ เวลาในแต่ละสัปดาห์ มีวันหยุดรวมทั้งหมด 6 สัปดาห์ (ระยะกลาง) – ซึ่งรวมวันหยุดทั่วไปแล้ว เช่น คริสมาสต์และอีสเตอร์และวันหยุดของโรงเรียน

ข้อกำหนดในการเข้าเรียนหลักสูตร

 • นักเรียนทุกคนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในช่วงเวลาของการยื่นขอสมัครเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ Harward
 • ต้องมีคะแนนสอบ IELTS ของรวม 5.5 หรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาจากประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครเทียบเท่ากับ Year 12 ของ ออสเตรเลีย วุฒิการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าสู่หลักสูตรนี้
 • นักเรียนวัยผู้ใหญ่ก็จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องในสายการศึกษา ซึ่งโดยปกติต้องการประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี แต่อาจจะขึ้นอยู่กับ กรณี และการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป
 • ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องมีหนังสือหลักฐานรับรองการทำงานจากบริษัทมายืนยัน รวมถึงการส่งประวัติของตนมาเพื่อร่วมพิจารณา

    Diploma of Management    

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการงานของผู้อื่นหรือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการปฏิบัติงานหรือแสดงความคิดเห็นการจัดการ บทบาทของพวกเขาในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยปกติแล้วคนที่อยู่ในบทบาทเหล่านี้จะได้รับประสบการณ์มากในอุตสาหกรรมของตน รวมถึงมุมมองการจัดการที่เฉพาะเจาะจงในการทำงานด้วยวิธีการบริหารจัดการของพวกเขา ซึ่งต้องใช้ฐานความรู้ทางทฤษฎีเสียงและความสามารถในการบริหารจัดการในการวางแผนดำเนินการและประเมินผลการทำงานของตัวเองหรือการทำงานของทีม

บทบาทการทำงานที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้จัดการ

คุณสมบัติสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้

 • จบการศึกษา Certificate IV Frontline Management
 • หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในสายอาชีพ แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาการจัดการอย่างเป็นทางการ

การเรียนการสอน

โปรแกรมนี้จะเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีการทำกิจกรรมความรู้เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับนักเรียนและสภาพแวดล้อมต่อการเรียนการสอน

ระยะเวลา หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 26 สัปดาห์ ของการศึกษาแบบเต็มเวลา

โปรแกรมนี้ใช้เวลาสำหรับการเรียนการสอน 20 สัปดาห์ของการเรียนเต็มเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของการเรียนที่กำหนดไว้ เวลาในแต่ละสัปดาห์ มีวันหยุดรวมทั้งหมด 6 สัปดาห์ (ระยะกลาง) – ซึ่งรวมวันหยุดทั่วไปแล้ว เช่น คริสมาสต์และอีสเตอร์และวันหยุดของโรงเรียน

ข้อกำหนดในการเข้าเรียนหลักสูตร

 • นักเรียนทุกคนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในช่วงเวลาของการยื่นขอสมัครเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ Harward
 • ต้องมีคะแนนสอบ IELTS ของรวม 5.5 หรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาจากประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครเทียบเท่ากับ Year 12 ของ ออสเตรเลีย วุฒิการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าสู่หลักสูตรนี้
 • นักเรียนวัยผู้ใหญ่ก็จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องในสายการศึกษา ซึ่งโดยปกติต้องการประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี แต่อาจจะขึ้นอยู่กับ กรณี และการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป
 • ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องมีหนังสือหลักฐานรับรองการทำงานจากบริษัทมายืนยัน รวมถึงการส่งประวัติของตนมาเพื่อร่วมพิจารณา

    Diploma of Maketing    

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทของบุคคลที่มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการตลาดและการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของทักษะการบริหารจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานดานการตลาดที่จะดำเนินการนั้นมีประสิทธิภาพในพื้นที่องค์กรหรือธุรกิจ โดยปกติแล้วพวกเขาจะมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ และนำทีมไปสู่การทำแคมเปญการตลาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เลือกไว้สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครจะได้รับวุฒิการศึกษาตลาดทั่วไปหรือมีความเชี่ยวชาญในการตลาดทางตรงการประชาสัมพันธ์หรือการตลาดระหว่างประเทศ

บทบาทการทำงานที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • ผู้นำทีมการตลาด
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • ผู้จัดการประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้

 • จบการศึกษา Certificate IV in Marketin หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในสายอาชีพ ด้านการตลาด แต่พึ่งเริ่มต้นกับบทบาทของผู้นำทีมการตลาดของผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการ อาจจะไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านการตลาดอย่างเป็นทางการ
 • หรือ ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด เป็นผู้นำทีมการตลาดการกำกับดูแลหรือผู้บริหารที่กำลังมองหาความรู้และ เสริมทักษะและความรู้ในการจัดการฟังก์ชั่นทางการตลาดในองค์กร แต่ไม่มีไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านการตลาดอย่างเป็นทางการ

การเรียนการสอน

โปรแกรมนี้จะเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีการทำกิจกรรมความรู้เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับนักเรียนและสภาพแวดล้อมต่อการเรียนการสอน

ระยะเวลา

หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 26 สัปดาห์ ของการศึกษาแบบเต็มเวลา

โปรแกรมนี้ใช้เวลาสำหรับการเรียนการสอน 20 สัปดาห์ของการเรียนเต็มเวลา 22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของการเรียนที่กำหนดไว้ เวลาในแต่ละสัปดาห์ มีวันหยุดรวมทั้งหมด 6 สัปดาห์ (ระยะกลาง) – ซึ่งรวมวันหยุดทั่วไปแล้ว เช่น คริสมาสต์และอีสเตอร์และวันหยุดของโรงเรียน

ข้อกำหนดในการเข้าเรียนหลักสูตร

 • นักเรียนทุกคนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในช่วงเวลาของการยื่นขอสมัครเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ Harward
 • ต้องมีคะแนนสอบ IELTS ของรวม 5.5 หรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาจากประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครเทียบเท่ากับ Year 12 ของ ออสเตรเลีย วุฒิการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าสู่หลักสูตรนี้
 • นักเรียนวัยผู้ใหญ่ก็จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องในสายการศึกษา ซึ่งโดยปกติต้องการประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี แต่อาจจะขึ้นอยู่กับ กรณี และการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป
 • ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องมีหนังสือหลักฐานรับรองการทำงานจากบริษัทมายืนยัน รวมถึงการส่งประวัติของตนมาเพื่อร่วมพิจารณา

     Advance Diploma of Management    

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีความรับผิดชอบระดับสูงหรือการบริหารจัดการ พวกเขาอาจจะดูแลการทำงานของคนอื่นหรือมีบทบาทเฉพาะที่พวกเขาไม่ได้กำกับดูแลอื่น ๆ แต่ให้ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์

บทบาทการทำงาน

 • ผู้จัดการพื้นที่
 • ผู้จัดการฝ่าย
 • ผู้จัดการระดับภูมิภาค

คุณสมบัติสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้

 • สำเร็จการศึกษา Diploma of Management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หรือมีประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมที่มีนัยสำคัญในการบริหารจัดการ แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างของงานที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้สมัครที่กำลังมองหาสำหรับรายการขึ้นอยู่กับประสบการณ์วิชาชีพของพวกเขา เช่น ผู้จัดการ ความเชี่ยวชาญด้านนี้จะถือเอาความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินการเป็นตัวรับรอง

การเรียนการสอน

โปรแกรมนี้จะเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีการทำกิจกรรมความรู้เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับนักเรียนและสภาพแวดล้อมต่อการเรียนการสอน

ระยะเวลา หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 50 สัปดาห์ ของการศึกษาแบบเต็มเวลา

โปรแกรมนี้ใช้เวลาสำหรับการเรียนการสอน 40 สัปดาห์ของการเรียนเต็มเวลา 20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของการเรียนที่กำหนดไว้ เวลาในแต่ละสัปดาห์ มีวันหยุดรวมทั้งหมด 10 สัปดาห์ (ระยะกลาง) – ซึ่งรวมวันหยุดทั่วไปแล้ว เช่น คริสมาสต์และอีสเตอร์และวันหยุดของโรงเรียน

ข้อกำหนดในการเข้าเรียนหลักสูตร

 • นักเรียนทุกคนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในช่วงเวลาของการยื่นขอสมัครเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ Harward
 • ต้องมีคะแนนสอบ IELTS ของรวม 5.5 หรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาจากประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครเทียบเท่ากับ Year 12 ของ ออสเตรเลีย วุฒิการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าสู่หลักสูตรนี้
 • นักเรียนวัยผู้ใหญ่ก็จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องในสายการศึกษา ซึ่งโดยปกติต้องการประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี แต่อาจจะขึ้นอยู่กับ กรณี และการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป
 • ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องมีหนังสือหลักฐานรับรองการทำงานจากบริษัทมายืนยัน รวมถึงการส่งประวัติของตนมาเพื่อร่วมพิจารณา

    Advance Diploma of Maketing    

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ให้ความเป็นผู้นำและทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดขององค์กร พวกเขาวิเคราะห์ออกแบบและดำเนินการตัดสินโดยใช้หลากหลายเทคนิค, ความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถทางความคิดและการบริหารจัดการ ฐานความรู้ของพวกเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญสูงในวงกว้างหรือภายในเขตการตลาด บุคคลเหล่านี้มักจะรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่มและประสิทธิภาพโดยรวมของการตลาดในองค์กร

บทบาทการทำงาน

 • ผู้อำนวยการการตลาด
 • ยุทธศาสตร์การตลาด
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาคหรือระดับโลก

คุณสมบัติสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้

 • สำเร็จการศึกษา Diploma of Marketing หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาก มีความรับผิดชอบสำหรับการให้บริการโดยรวมเชิงกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดสำหรับการทำงานขององค์กรทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาตลาดอย่างเป็นทางการ หรือ
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดกว้างขวางในตำแหน่งการตลาดอาวุโสที่มีความหลากหลายของทักษะในการสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะ และกำลังมองหาทักษะการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการจัดการมากขึ้น แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาตลาดอย่างเป็นทางการ

การเรียนการสอน

โปรแกรมนี้จะเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีการทำกิจกรรมความรู้เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับนักเรียนและสภาพแวดล้อมต่อการเรียนการสอน

ระยะเวลา หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 50 สัปดาห์ ของการศึกษาแบบเต็มเวลา

โปรแกรมนี้ใช้เวลาสำหรับการเรียนการสอน 40 สัปดาห์ของการเรียนเต็มเวลา 20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของการเรียนที่กำหนดไว้ เวลาในแต่ละสัปดาห์ มีวันหยุดรวมทั้งหมด 10 สัปดาห์ (ระยะกลาง) – ซึ่งรวมวันหยุดทั่วไปแล้ว เช่น คริสมาสต์และอีสเตอร์และวันหยุดของโรงเรียน

ข้อกำหนดในการเข้าเรียนหลักสูตร

 • นักเรียนทุกคนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในช่วงเวลาของการยื่นขอสมัครเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ Harward
 • ต้องมีคะแนนสอบ IELTS ของรวม 5.5 หรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาจากประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครเทียบเท่ากับ Year 12 ของ ออสเตรเลีย วุฒิการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าสู่หลักสูตรนี้
 • นักเรียนวัยผู้ใหญ่ก็จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ แต่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องในสายการศึกษา ซึ่งโดยปกติต้องการประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี แต่อาจจะขึ้นอยู่กับ กรณี และการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป
 • ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องต้องมีหนังสือหลักฐานรับรองการทำงานจากบริษัทมายืนยัน รวมถึงการส่งประวัติของตนมาเพื่อร่วมพิจารณา

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าลงทะเบียน (ไม่สามารถคืนได้) AU$ 200
 • ค่าอุปกรณ์ (ไม่สามารถคืนได้) AU$200

The campus location is in Melbourne CBD.
Under the same management, Harward International College also have Australian Education Academy in Sprinvale, Victoria which offers courses in cookery and automotive.

For onshore application, I can advise you their promotional prices for SVP package.

 • Certificate IV Business 6 months | $2,500

 • Certificate IV Marketing 6 months | $2,500

 • Diploma of Management 6 months | $2,500

 • Diploma or Marketing 6 months | $2,500

 • Advance Diploma of Management | $5,000

 • Advance Diploma of Marketing | $5,000