loogo

iLSC SAN FRANCISCO & NEW YORK

สถาบันสอนภาษา iLSC เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 100 ประเทศ จากประสบการถึง 24 ปี สถาบันสอนภาษา iLSC ก่อตั้งครั้งแรกปี คศ. 1991 ที่ประเทศแคนนาดา และจนถึงปัจจุบันมีสาขามากมากอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Vancouver, Toronto and Montréal, Canada; San Francisco ; New York, USA; New Delhi, India; and Brisbane and Sydney, Australia.

iLSC San Francisco 

สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง San Francisco เป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ทั้งด้าน การโดยสารสาธารณะ ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้ง ที่มีมากมาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในเมืองที่ทันสมัย และ สถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่โอบล้อมไปในเวลาเดียวกัน อีกทั้ง San Francisco ยังเป็นเมืองที่มีคนหลากหลายเชื่อชาติ และหลากหลายวัฒนธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไม่มีวันเบื่อ

iLSC New York

สถาบันตั้งอยู่ใจกลางการค้าของ นครนิวยอร์ก ติดกับสะพาน Brooklyn , Wall Street , และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นหลายแห่ง อีกทั้งมีระบบการ คมนาคมที่สะดวกสบาย และยอดเยี่ยมที่สุดทีเดียว เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงไม่มีความจำเป็นต้องกังวลเรื่องการเดินทางเพราะมีรถไฟใต้ดินที่จะพาไปยังสถานที่ๆต้องการได้ในทุกๆที

website สถาบัน ilsc Language School

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก Facilities

มีห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้องเรียน พร้อมด้วยห้องแลป คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง มีห้องโถงสำหรับนักเรียน ห้องครัว และมี wifi ให้ใช้ตลอดการอยู่ในสถาบัน

หลักสูตร

 General Study 

เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษาและ บุคคลทั่วไป แบ่งเป็นหลายระดับตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน มีทั้งแบบการเรียนการสอนทั่วไป และ การเรียนการสอนแบบเข้มข้นเร่งรัดสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนคอร์สที่รวดเร็วที่สุด จะช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

 Junior Programs 

ILSC ซานฟรานซิสโก มีหลักสูตรสำหรับเยาวชนอายุ 13 – 17 ปี โดยเฉพาะนักเรียนจะได้เรียนภาษาในช่วงเช้า และเข้าร่วมกิจกรรมและการผจญภัย ในช่วงบ่ายและวันหยุด โดยนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา จากทั้งในและนอกห้องเรียนไปพร้อมๆ กับการสำรวจวัฒนธรรมที่หลากหลายและสิ่งต่างๆ ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 18 – 21 ปี เรามีโปรแกรมใหม่ Counselor in Training Program ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ สำหรับนักเรียนที่สนใจต้องการช่วยนำกิจกรรมใน Youth program ในฐานะ Junior Leaders

 Special Academic 

มีคอร์สหลากหลายให้เลือกเรียนขึ้นอยู่กับความสนใจและจุดประสงค์ของผู้เรียนว่าต้องการเตรียมความพร้อมในด้านใด

 Test Preparation Programs 

คอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับทำการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับชั้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี ปริญญาโท และอื่นๆ เพื่อทำการสอบให้ได้คะแนนตามที่สถาบันและมหาวิทยาลัยกำหนด

 Language Adventure Programs 

เป็นคอร์สภาษาอังกฤษที่พานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ในลักษณะการท่องเที่ยวและเรียนรู้ในเวลาเดียวกันเพื่อให้นักเรียนได้สนุกและเปิดโอกาสให้ได้ใช้ทักษะการเรียนรู้จากสถานะการ์ณต่างๆ ได้

 Business Programs 

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจในรูปแบบต่างๆ โดนเรียนรู้จาก Case Study, การทำแบบฝึกหัดโต้ตอบ, ฝึกการนำเสนอผลงาน, การประชุมกลุ่ม, การจำลองการประชุมและการเขียนรายงาน คุณจะพัฒนาความสามารถพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 University Pathway Program 

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในมหาลัย โดยไม่ต้องใช้ผล TOELF หรือ IELST ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาและวิชาการให้มีความพร้อมสำหรับจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญาของสถาบันต่อไป

ค่าลงทะเบียนและใช้จ่าย