loogo

Impact English College

IMPACT ENGLISH COLLEGE ตั้งอยู่ที่ Level 5/620 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000,Australia
ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne และอยู่ห่างไม่ไกลจาก Sourthern Cross Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่มีความสวยงามของการออกแบบของตัวอาคาร และจะพบกับ Etihad Stadium ซึ่งเป็นศูนย์รวมการแข่งขันกีฬาต่างๆในเมลเบอร์น และจะเห็น Rialto Tower ที่เป็นอาคารสูงที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆของเมลเบอร์นได้ชัดเจนและสวยงาม 

น้องๆสามารถมาที่โรงเรียนนี้ด้วยรถไฟ โดยออกจากสถานี Southern Cross Station ฝั่ง Spencer St. และก็จะพบกับ Bourke Street และน้องๆเดินมาตามถนนนี้ประมาณ 1 block จนเจอกับสี่แยก King St น้องๆก็จะเห็น Impact อยู่ตรงหัวมุมด้านซ้าย

หรือถ้าน้องๆอยากจะสัมผัสกับการเดินทางแบบยุโรปโบราณ ก็สามารถใช้รถ Tram เพือ่เดินทางมาที่ถนน Bourke St. ก็จะพบกับ Impact ซึ่งตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน เหนือ Hudson’s Coffee.

สถาบัน Impact English College เป็น 1 ใน 5 สถาบันสอนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียที่ได้รับรางวัล Star Awards จาก Shortlisted: English Language School-Southern Hemisphere 2012 ด้วยคุณภาพของการสอนจากครูและการทำงานที่มุ่งมั่นของพนักงานทุกคนที่ช่วยกันและให้ความร่วมมือในการสอนภาษาอังกฤษให้ดีที่สุดแก่นักเรียนทุกคน

website สถาบัน Impact English College

ภาพรวม

สิ่งที่แตกต่างของการเรียนภาษาอังกฤษที่ Impact English College คือ
1. มีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลายและเข้มข้น เช่น สอน General English | Business English | IELTS/Further Studies Preparation | Cambridge FCE and CAE Preparation | Barista/Café English

2. มีห้องเรียนที่มีขนาดเล็กคือ จำนวนแค่ 13 คน ทำให้น้องๆสามารถเข้าถึงครูผู้สอนได้ใกล้ชิด

3. มีความเข้มงวดในการใช้ภาษาอังกฤษในช่วงระหว่างเรียน เพราะน้องๆจะอยู่ภายใต้ English Only Policy โดยจะมีป้ายโชว์ว่า “English Only Zone” เพื่อให้น้องๆต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งวันและตลอดเวลา

4. วิชาและหลักสูตรต่างๆของ Impact English College ออกแบบโดย National body – NEAS) และจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของออสเตรเลียที่ชื่อว่า – ASQA/TESQA. ซึ่งหมายความว่า หลักสูตรของ Impact English College เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ


5. Impact English College เป็นสถาบันแห่งนวัตกรรมใหม่ๆ คือทางสถาบันสามารถมีโปรแกรมการเรียนการสอนที่ใหม่ๆ หรือทันสมัยมาสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้เสมอๆ เช่นล่าสุดเพิ่งจะมีการเปิดหลักสูตรทางด้าน Barista Kick-Start และจัดตั้งImpact Cambridge Exam Centre เพื่อบริการน้องๆที่ต้องการสอบ Cambridge Exam และอาจจะมีหลักสุตรใหม่ๆ เข้ามาได้อีกเสมอๆ

6. หลักสูตรของการ Impact English College มุ่งเน้นให้น้องๆมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับสถานการณ์ต่างๆ

7. น้องๆ จะได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ โดยมีทั้งการบ้านและข้อสอบให้ทำ และน้องๆ จะได้รับรายงานผลการเรียนเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆ ทุกครั้ง

8. ครุผู้สอนของ Impact English College เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมานานและเป็นมืออาชีพ ซึ่งทางสถาบันมีการอบรมครูและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เและที่สำคัญคุณครูและพนักงานของ Impact English College เคยเดินทางและอยู่ต่างประเทศจึงทำให้มีความเข้าใจน้องๆ ที่มาเรียนในต่างประเทศเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือ แนะนำน้องๆได้ในทุกๆเรื่อง

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใน Impact English College
– ห้องเรียนใหม่ ทันสมัย เงียบสงบ และสบาย
– ห้องสมุดที่เงียบสงบและบริการทั้งหนังสือ และนิตยสารต่างๆมากมาย
– ห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถเข้าเล่น internet ได้อย่างสะดวกสบาย
– ห้องพักผ่อนที่กว้างใหญ่
– ห้องครัวที่มีตู้เย็น เตาไมโครเวฟ เตาอบ และเครื่องกดน้ำดื่ม หรือกดอาหารว่าง (vending machines)
– มีการบริการ Impresso Café โดยนักเรียนที่เรียน Barista มาให้บริการ
– สถานที่ของ Impact English College สะอาด กว้างขวาง และมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีสีสรรของโปสเตอร์ต่างๆติดตามบอร์ดของสถาบันทำให้ดูสวยงาม และทำให้ดูครึกครื้น มีชีวิตชีวา

หลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อที่ต้องรับทราบไว้ก่อนคือ

หลักสูตรทุกหลักสูตรจะดำเนินการสอนเมื่อมีจำนวนนักเรียนที่เพียงพอ
นักเรียนทุกคนต้องผ่านการวัดระดับในทุกหลักสูตร
อายุของนักเรียนทีเรียนที่ Impact English College ต้องมีอายุขั้นต่ำสุด 18 ปี

    General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป )    

เริ่มสอนจากระดับ Elementary จนถึง Advanced ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ หรืออย่างน้อยต้องเรียนขั้นต่ำ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ โดยเริ่มเรียนทุกวันจันทร์
เนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้จริง เหมาะกับน้องๆที่ต้องการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติแบบทุกๆวัน
โดยจะสอนทั้งไวยากรณ์ การเขียน การอ่าน การพูด การเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ทุกเช้าของวันเรียนจะมีการทบทวนที่เรียนไปแล้ว และเฉลยแบบฝึกหัดหรือการบ้าน

    Extreme English (ภาษาอังกฤษขั้นสูง)    

เริ่มสอนจากระดับ Pre-Intermediate ถึง Intermediate to Upper-Intermediate ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์

เนื้อหาเป็นการต่อยอดจาก General English คือจะเข้มข้นมากขึ้นและยากขึ้น เน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เน้นการอ่าน และการเขียนในรุปแบบต่างๆที่หลากหลายขึ้น ในสัปดาห์สุดท้ายน้องๆจะได้รับการวัดผลการเรียนว่าจะเข้าไปสู่การเรียน Cambridge FCE Class หรือ IELTS /Further Studies หรือ Business English หรือไม่

    Barista/Café English (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟ หรือการโรงแรม)    

เริ่มสอนจากระดับ Intermediate ถึง Upper Intermediate ระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห์
จำนวนนักเรียน 15 คนต่อหลักสูตร

 

เนื้อหาของวิชานี้เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในแวดวงธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟ หรืองานทางด้านการโรงแรม โดยเนื้อหาจะเป็นไปตาม หลักสูตรของ William Angliss TAFE Coffee Academy Barista Course ซึ่งจะทำให้น้องๆสามารถเข้าไปทำงานในธุรกิจการทำเครื่องดิ่มร้านกาแฟ หรือในธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้องๆจะได้รับการฝึกงานทางด้านการทำกาแฟทั้งหมด 11.5 ชั่วโมง และมีการฝึกอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งการทดสอบต่างๆเพิ่มเติมจากทาง William Angliss TAFE Bakehouse และที่ Impact’s Café Impresso อีกด้วย

น้องๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของกาแฟ การทำกาแฟ ชนิดของกาแฟ การผสมนมหรือศิลปะการใส่ latte
นอกจากนี้ยังสอนเกี่ยวกับการเขียนจดกมายสมัครงาน และแนะนำเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ในการสมัครงานอีกด้วย.

    Cambridge FCE and CAE (ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ FCE และ CAE)    

หลักสูตรนี้เหมาะกับน้องๆที่ต้องการเน้นการฝึกภาษาอังกฤษที่จะไปสอบ FCE หรือ CAE ซึ่งจะมุ่งเน้นเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง การใช้คำศัพท์ด้านต่างๆ ทักษะการติดต่อสื่อสาร และการเขียนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เรียนรู้การเรียบเรียงเนื้อหาในการเขียนให้เป็นที่เข้าใจ และเขียนในรูปแบบที่ถูกต้อง และเรียนรู้เทคนิคการอ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาหรือข้อความที่ยาก และการรู้จักเทคนิคในการทำข้อสอบ สามารถเข้าถึงข้อสอบที่ยากๆได้อย่างง่ายและถูกต้อง รวมทั้งสอนการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆโดยรู้จักการให้เหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ เรียนรู้การพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารด้วยความมั่นใจ

    Cambridge First Certificate in English (FCE) Exam Preparation    

เริ่มสอนระดับ Upper-intermediate ระยะเวลาในการเรียน 10-12 สัปดาห์ ขนาดของนักเรียนแค่ 12 คน

    Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) Exam Prepara

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นสอนระดับ Advanced ระยะเวลาเรียน 10-12 สัปดาห์ ขนาดนักเรียน 12 คน

    IELTS/Further Studies Preparation    

หลักสูตรนี้สอนระดับ Intermediate ถึง Advanced ระยะเวลาในการเรียน 5-30 สัปดาห์
เนื้อหาของหลักสูตรนี้เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย หรือแม้แต่ต้องการจะทำงานในออสเตรเลีย ซึ่งจะต้องมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า IELTS

โดยหลักสูตรนี้จะเน้นให้เป็นไปตามความต้องการของ Higher Education from Certificate to Post Graduate level studies และน้องๆจะต้องได้รับการฝึกการทำการวิจัยงานแบบระดับมหาวิทยาลัย เช่นการฝึกการจดโน้ต ( note-taking) การสรุปเนื้อหาของการอ่าน (summarizing) การเขียน essay การทำงานแบบกลุ่ม และการนำเสนอที่หน้าชั้นเรียน
และที่สำคัญคือเรื่องของการสอบ IELTS ที่น้องจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ การรู้จักตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ไขปัญหาที่อยู่ภายใต้แรงกดดันในเรื่องของเวลาในการทำข้อสอบ โดยน้องๆยังคงตอบคำถามได้ถูกต้อง แม่นยำ และมั่นใจและรวดเร็วทันเวลาในการทำข้อสอบ

ตารางเวลาเรียน IELTS
IELTS (Intermediate) Intake Dates: Every Monday

    Business English (ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)    

หลักสูตรนี้สอนระดับ Upper Intermediate ถึง Advanced ระยะเวลาเรียน 5-30 สัปดาห์ และเริ่มเรียนทุกวันจันทร์
เนื้อหาของหลักสูตรนี้เน้นสอนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เพื่อให้น้องมีความมั่นใจในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ น้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะการเขียนในรุปแบบต่างๆ การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจกับบุคคลในหลากหลายแบบ การทำงานแบบนักธุรกิจว่าเป็นอย่างไร การใช้คำศัพท์ทางธุรกิจ เหมือนเป็นการเตรียมตัวให้น้องๆรับรู้ไว้ว่าโลกธุรกิจที่แท้จริงเป็นอย่างไร หรือแม้แต่เตรียมตัวไปเข้าเรียนทางด้านธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพราะหลักสูตรนี้มีสอนหรือแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบทั้ง Cambridge Business English Certificate (BEC) และ Test Of English for International Communication (TOEIC)

    English plus Conservation Volunteer Work Experience    

หลักสูตรนี้สำหรับน้องๆที่เรียนที่ Impact English College มาเป็นเวลาอย่างต่ำ 10 สัปดาห์แล้ว จะสามารถมีสิทธิ์เพิ่มอีก 1 สัปดาห์สำหรับการฝึกหาประสบการณ์การทำงานในสถานที่จริง ซึ่งน้องต้องทำการจองล่วงหน้าเพื่อจัดทำตารางหรือกำหนดการออกไปทำงานซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนจบหลักสูตรต่างๆ

ตารางการเรียนของหลักสูตรนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของวันที่มีอยุในโปรแกรมนี้ เช่น น้องที่เรียน General English / IELTS / Business English สามารถลงเรียนในวิชานี้ได้ในระหว่างเรียนหลักสูตรเหล่านั้นอยู่

ส่วนน้องที่ลงเรียน Barista/Café หรือ English of FCE ไมสามารถลงเรียนวิชานี้ในระหว่างทีเรียนวิชาเหล่านั้นอยู่ แต่สามารถลงเรียนได้หลังจากจบหลักสูตรเหล่านั้นแล้ว
ตัวอย่างตารางการลงเรียนวิชานี้ (Here are three examples of possible programs):
5 weeks English + 1 week conservation work experience + 5 weeks English = Total 11 weeks
7 weeks English + 1 week conservation work experience + 7 weeks English = Total 15 weeks
12 weeks English + 1 week conservation work experience = Total 13 week

    Impact Pathways    

Impact English College จัดนำเสนอโอกาสให้น้องๆได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำใน Melbourne คือถ้าหากเรียนจบหลักสูตรต่างๆของ Impact English College น้องๆจะสามารถเข้าไปทาง Pathways โดยไม่ต้องกังวลกับการสอบ IELTS
ตัวอย่างสถาบันที่ให้โอกาสเหล่านั้นเช่น

 

Introducing: Impact’s Workplace Integration Program
ขอแนะนำโปรแกรมใหม่ ภายใต้ Impact’s workplace Integration program ซึ่งมี 2 โปรแกรมคือ

    Barista Kickstart Program    

โปรแกรมนี้สำหรับน้องที่เรียน Impact Barista สามารถได้เข้าฝึกงานกับร้านกาแฟในเมืองMelbourne ซึ่งจะทำให้ได้ประสบการณ์การทำงานทางด้านร้านกาแฟ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในฐานะนักชงกาแฟ (Barista) และทำให้ได้พูดคุยสนทนาติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในร้านกาแฟ และเป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้ทางด้านธุรกิจการโรงแรมไปในตัวด้วย

    Education Assistant Program    

โปรแกรมนี้เป็นเหมือนให้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างยาวนานกับน้องๆ ที่จะได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนากับเด็กๆชาวออสเตรเลีย และช่วยทำการพัฒนาระบบการศึกษาให้กับพวกเชา เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับทางสังคมหรือผู้คนในกลุ่มนั้นๆ ทำให้เป็นคนกว้างขวางมากขึ้น เรียนรู้สภาพสังคมที่แท้จริงของทางออสเตรเลีย
นอกเหนือจาก 2 โปรแกรมนี้แล้ว ทาง Impact English College จะมีโปรแกรมใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจออกมาอยู่สม่ำเสมอ ให้น้องๆคอยติดตามได้

ค่าเล่าเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียน (Enrolment Fee) $200 (6,000 THB.)

ค่าเล่าเรียน (Tuition):

General English           $320/week (9,600 THB. / สัปดาห์)
IELTS/Further Studies $320/week (9,600 THB. / สัปดาห์)
Business English         $320/week (9,600 THB. / สัปดาห์)
Barista/Café English    $320/week (9,600 THB. / สัปดาห์)
Extreme English          $320/week (9,600 THB. / สัปดาห์)

Cambridge FCE $350/week ( 10,500 THB. / สัปดาห์)
Cambridge CAE $350/week (10,500 THB. / สัปดาห์

ค่าธรรมเนียมการในการสอบ (Exam & Training Fees):
Cambridge FCE Exam & Registered Postage $300 (9,000 THB.)
Cambridge CAE Exam & Registered Postage $300 (9,000 THB.)
Barista Training Fee $300 (9,000 THB.)

โปรแกรมการฝึกงาน Workplace Integration Program (WIP):
Barista Kickstart Program $450 (13,500 THB.)
Education Assistant Program $450 (13,500 THB.)

ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ 
(Textbook Fees & Materials Fees):
General English, Business English, $10 per study week (300 THB. / สัปดาห์ของการเรียน)
IELTS/Further Studies, Extreme English (min. $60 per course) (1,800 THB. ต่อ วิชา)

Cambridge FCE & CAE $150 (4,500 THB.)
Barista/Café English     $100 (3,000 THB.)

*All fees subject to change (ราคาที่แจ้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ : 
– ราคาเงินไทยที่แสดงข้างบนนี้ คิดมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท ต่อ 1 ออสเตรเลียดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
– ราคาที่แจ้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในปีหน้า (2014)
– ทางสถาบัน Impact English College มีราคาพิเศษให้กับนักเรียนที่มาจากประเทศไทยด้วย ซึ่งทาง D.U.E. จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีๆไป