Imperial College of Australia

Imperial College of Australia

จุดมุ่งหมายของเราคือเป็นผู้มอบการศึกษาที่มีคุณภาพในประเทศออสเตรเลีย มุ่งเป้าหมายทั้งนักเรียนเรียนในประเทศและนักเรียนต่างชาติ เราจะพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่ และเป็นผู้ที่สนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต Imperial College of Australia จะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำตัวอย่างด้านการศึกษา โดยร่วมมือกับชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในชุมชน

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของ Imperial College of Australia คือ จัดการโปรแกรมการเรียนและการบริการที่    โดดเด่น ซึ่งตอบสนองกับนักเรียนและสภาพชุมชนที่มีความหลากหลาย โดยเราบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ด้วยการจัดการสอนและกระบวนการคุณภาพสูงเพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในชุมชนโดยรอบ และจัดการศึกษาทางด้านทักษะต่างๆ รวมถึงโปรแกรมบริการนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน

website สถาบัน Imperial College of Australia

ภาพรวม

ทำไมถึงควรจะเลือกเรียนที่ Melbourne
Melbourneเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่และมีชีวิตชีวาที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย และถูกจัดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในการจัดอันดับของนานาชาติโดยตลอด ความหลายหลายทางวัฒนธรรมเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงการต้อนรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย Melbourne มีระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ชานเมืองทั้งทางรถบัส รถไฟ และ รถราง อีกทั้ง Melbourne ซึ่งเป็นเมืองที่ทันสมัยนั้น ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ ดังนั้น Imperial College of Australia ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ Melbourne จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวกที่นักเรียนจะได้รับที่ Imperial College of Australia คือ

 • state-of-the-art teaching facilities อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย พร้อม presenter computer และ data projectors
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใช้ได้สะดวก
 • แหล่งข้อมูลที่ห้องสมุด
 • อินเทอร์เน็ต ฟรี
 • พื้นที่สันทนาการ
 • มีจุดชงชาและกาแฟ

หลักสูตร

  Faculty of Information & Communication Technology  

ICT30115 Certificate III in Information, Digital Media and Technology

หลักสูตรนี้จะมอบความรู้และทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อให้มีความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยทั่วไปและเพื่อมีคุณสมบัติเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง  บุคคลที่ทำงานในระดับนี้จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในที่งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ICT ได้แก่ การสนับสนุนด้านเทคนิค การดูแลจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเวปไซต์ การใช้ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี digital media

ระยะเวลา : 40 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน
Core Units
BSBWHS304     Participate effectively in WHS communication and consultation processes
BSBSUS301      Implement and monitor environmentally sustainable work practices
ICTICT202       Work and communicate effectively in an ICT environment
ICTICT301       Create user documentation
ICTICT302       Install and optimise operating system software
ICTSAS301      Run standard diagnostic tests
Elective Units
ICTSAS304        Provide basic system administration
ICTICT303         Connect internal hardware components
ICTSAS303        Care for computer hardware
ICTSAS305        Provide ICT advice to clients
ICTSAS306        Maintain equipment and software
ICTNWK301       Provide network systems administration
ICTNWK304       Administer network peripherals
ICTNWK305       Install and manage network protocols
ICTNWK303       Configure and administer a network operating system
ICTICT306          Migrate to new technology
ICTWEB301        Create a simple markup language document

ICT40415 Certificate IV in Information Technology Networking

หลักสูตรนี้จะมอบทักษะและความรู้ให้กับบุคคลเพื่อติดตั้งและจัดการเครือข่ายมาตราส่วนขนาดเล็ก ไม่ว่าจะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนเครือข่ายอิสระ หรือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของทีม

ระยะเวลา : 52 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล) 
ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน
Core Units
BSBWHS304     Participate effectively in WHS communication and consultation processes
ICTICT401          Determine and confirm client business requirements
ICTICT418          Contribute to copyright, ethics and privacy in an ICT environment
ICTNWK401       Install and manage a server
ICTNWK402       Install and configure virtual machines for sustainable ICT
ICTNWK403       Manage network and data integrity
ICTNWK404       Install, operate and troubleshoot a small enterprise branch network
ICTTEN4198A     Install, configure and test an internet protocol network

Elective Units
ICTNWK411       Deploy software to networked computers
ICTNWK405       Build a small wireless local area network
ICTTEN4199A     Install, configure and test a router
ICTSAS426        Locate and troubleshoot ICT equipment, system and software faults
ICTNWK410       Install hardware to a network
ICTNWK408       Configure a desktop environment
ICTICT408          Create technical documentation
ICTNWK409       Create scripts for networking
ICTPMG401        Support small scale ICT projects

ICT50415 Diploma of Information Technology Networking

หลักสูตรนี้จะมอบทักษะและความรู้ให้กับแต่ละบุคคลเพื่อการจัดการในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้าน ICT หรือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของทีม ในการดูแลการติดตั้งเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย การบรูณาการของการรักษาความปลอดภัยและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา : 52 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล) 
ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน
Core Units
ICTICT418          Contribute to copyright, ethics and privacy in an ICT environment
ICTICT511          Match ICT needs with the strategic direction of the enterprise
ICTNWK529       Install and manage complex ICT networks
ICTSUS5187A    Implement server virtualisation for a sustainable ICT system
ICTTEN6206A     Produce an ICT network architecture design

Elective Units
ICTNWK506       Configure, verify and troubleshoot WAN links and IP services in a medium enterprise network
ICTNWK507       Install, operate and troubleshoot medium enterprise routers
ICTNWK508       Install, operate and troubleshoot medium enterprise switches
ICTNWK505       Design, build and test a network server
ICTNWK501       Plan, implement and test enterprise communication solutions
ICTSAS406        Implement and hand over system components
ICTICT603          Manage the use of appropriate development methodologies
ICTICT501          Research and review hardware technology options for organisations
ICTSAD506        Produce a feasibility report
ICTPMG501        Manage ICT projects
BSBSUS501      Develop workplace policy and procedures for sustainability

ICT60215 Advanced Diploma of Network Security

หลักสูตรนี้จะมอบทักษะและความรู้ให้กับแต่ละบุคคลเพื่อวางแผน ออกแบบ จัดการ และเฝ้าสังเกต เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้าน ICT หรือเจ้าหน้าที่ในทีมที่เกี่ยวข้างรับผิดชอบ หลักสูตรนี้มีฐาน ICT เชิงเทคนิคระดับสูง ซึ่งมีหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและความสามารถเฉพาะทางในด้านต่างๆ ได้แก่ เสียง wireless เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและความยั่งยืน

ระยะเวลา : 40 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน
Core Units
ICTNWK502       Implement secure encryption technologies
ICTNWK509       Design and implement a security perimeter for ICT networks
ICTNWK601       Design and implement a security system
ICTNWK602       Plan, configure and test advanced server based security
ICTSUS6233A    Integrate sustainability in ICT planning and design projects

Elective Units
BSBPMG517      Manage project risk
ICTNWK607       Design and implement wireless network security
ICTICT609          Lead the evaluation and implementation of current industry specific technologies
ICTSUS6234A    Establish a business case for sustainability and competitive advantage in ICT projects
ICTTEN8195B     Evaluate and apply network security
ICTPMG501        Manage ICT projects
ICTSAD506        Produce a feasibility report

  Faculty of Telecommunication Engineering  

ICT30613 Certificate III in Broadband and Wireless Networks

หลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ นักธุรกิจที่มีทักษะด้านโทรคมนาคม ซึ่งสามารถติดตั้งและดูแลการเข้าถึงของเคเบิลและอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายประเทศ อุปกรณ์ wireless และใยแก้วสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลการโทรคมนาคม เคเบิลข้อมูลและผลิตภัณฑ์เคเบิลในพื้นที่ของลูกค้าตามข้อกำหนดของ Australian Communications and Media Authority (ACMA)

ระยะเวลา : 26 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล) 
ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

โอกาสทางอาชีพ
หลักสูตรนี้อาจเป็นตัวปูทางให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

 • ผู้ติดตั้ง Broadband
 • ผู้ติดตั้ง Optical broadband
 • ผู้ติดตั้ง Wireless broadband network
 • ผู้ติดตั้ง Broadband network ของโครงสร้างพื้นฐาน
 • ผู้ติดตั้ง Access network cabling
 • ผู้ติดตั้ง   เคเบิลโทรคมนาคมและข้อมูล
 • ผู้ติดตั้ง เครือข่ายการเข้าถึงเคเบิลโทรคมนาคมทางอากาศ
 • ผู้ติดตั้ง เครือข่ายการเข้าถึงเคเบิลโทรคมนาคมใต้ดิน

วิชาเรียน
Core units
BSBSUS301A    Implement and monitor environmentally sustainable work practises
ICTCBL3015A     Locate and identify cable system faults
ICTWHS2170B   Follow work health and safety and environmental policy and procedures
ICTTEN2008A    Use electrical skills in telecommunications work
ICTTEN2140B    Use hand and power tools
ICTBWN3205B   Use optical and radio frequency measuring instruments

Elective units
ICAICT302A      Install and optimise operating system software
ICAICT303A      Connect internal hardware components
ICASAS305A    Provide IT advice to clients
ICTTEN3063A    Locate, identify and rectify recurrent network faults
ICTNWK304      Administer network peripherals
ICTNWK303      Configure and administer a network operating system

ICT40613 Certificate IV in Telecommunications Networks Technology

หลักสูตรนี้จะสะท้อนถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีทักษะด้านโทรคมนาคม ซึ่งสามารถติดตั้งและดูแลเครือข่ายของบริษัท เทคโนโลยี emerging และ converging อุปกรณ์ wireless และใยแก้วสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์โทรคมนาคมเครือข่ายIP based  เครือข่ายIP based ในเครือข่ายครัวเรือน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เคเบิลเครือข่ายการเข้าถึงโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน ระบบและอุปกรณ์พื้นฐานในพื้นที่ของลูกค้า ข้อกำหนดการติดตั้งของการเข้าถึงเสียง converging วิดีโอ และ เครือข่าย data IP แผนและการติดตั้งปฏิบัติ อุปกรณ์ติดตั้งคำถามและตรวจหาข้อบกพร่อง

ระยะเวลา : 52 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล) 
ข้อกำหนดการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

โอกาสทางอาชีพ 
หลักสูตรนี้อาจเป็นตัวปูทางให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

 • ผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ฝั่งลูกค้า
 • ผู้ติดตั้งเครือข่ายของที่พักอาศัย
 • ผู้ติดตั้ง IP based network
 • ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเครือข่าย
 • ผู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายใยแก้ว  
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยุ
 • ผู้ติดตั้งระบบ RFID
 • ผู้ติดตั้งเครือข่ายความปลอดภัย IT
 • ผู้ติดตั้งเครือข่าย SME
 • ผู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายที่ยั่งยืน
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคเครือข่ายโทรคมนาคม
 • ผู้ติดตั้ง Wireless LAN
 • ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ wireless

วิชาเรียน 
Core units
ICTBWN3205B   Use optical and radio frequency measuring instruments
ICTWHS2170B   Follow work health and safety and environmental policy and procedures
ICTPMG4152A   Manage the delivery of network infrastructure
ICTSUS4185A    Install and test power management software
ICTTEN2008A    Use electrical skills in telecommunications work
ICTTEN2219A    Install and test internet protocol devices in convergence networks
ICTTEN2140B    Use hand and power tools
ICTTEN4081A    Locate, diagnose and rectify faults

Elective units
ICAICT401A       Determine and confirm client business requirements
ICASAS301A     Run standard diagnostic tests
ICANWK411A    Deploy software to networked computers
ICANWK410A    Install hardware to a network
ICTTEN4199A    Install, configure and test a router
ICTTEN4198A    Install, configure and test an internet protocol network
ICTICT408         Create technical documentation
ICTICT418         Contribute to copyright, ethics and privacy in an IT environment
ICTNWK408      Configure a desktop environment

ICT50210 Diploma of Telecommunications Network Engineering

หลักสูตรนี้จะสะท้อนถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีทักษะด้านโทรคมนาคม ซึ่งสามารถติดตั้งและดูแลเครือข่ายของบริษัท เทคโนโลยี emerging และ converging อุปกรณ์ wireless และใยแก้วสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์โทรคมนาคมเครือข่ายIP based  เครือข่ายIP based ในเครือข่ายครัวเรือน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เคเบิลเครือข่ายการเข้าถึงโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน ระบบและอุปกรณ์พื้นฐานในพื้นที่ของลูกค้า ข้อกำหนดการติดตั้งของการเข้าถึงเสียง converging วิดีโอ และ เครือข่าย data IP แผนและการติดตั้งปฏิบัติ อุปกรณ์ติดตั้งคำถามและตรวจหาข้อบกพร่อง

ระยะเวลา : 26 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล) 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • ต้องฝ่านการเรียน ICT40613 Certificate IV in Telecommunications Networks Technology หรือ  ICT40415 Certificate IV in Information Technology Networking หรือ มีประสบการณ์ทางวิชาชีพแต่ไม่มีเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการ
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

โอกาสทางอาชีพ 
หลักสูตรนี้อาจเป็นตัวปูทางให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

 • ผู้ติดตั้งเทคโนโลยีก่อกำเนิด
 • ผู้ติดตั้ง IP based network
 • ผู้ติดตั้งเครือค่ายโครงสร้างพื้นทางเฉพาะทาง 
 • ผู้ติดตั้งเครือข่ายความปลอดภัย IT
 • ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคโทรคมนาคม

วิชาเรียน 
Core units
BSBPMG522A   Undertake project work
BSBSUS501A    Develop workplace policy and procedures for sustainability
ICTPMG5031A   Prepare a project brief
ICTTEN5037A    Design a telecommunications project

Elective units
ICTICT418        Contribute to copyright, ethics and privacy in an ICT environment
ICTTEN5147A   Administer a data communications network
ICTTEN5200A   Install, configure and test a local area network switch
ICTTEN5201A   Install, configure and test a server
ICTPMG501      Manage ICT projects
ICTNPL5071A   Develop planning strategies for core network design

ICT60210 Advanced Diploma of Telecommunications Network Engineering

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีทักษะเทคนิคเฉพาะทาง และความรู้ด้านโทรคมนาคม และเครือข่าย IT โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต IP และเป็นผู้ที่สามารถคาดการณ์การเจริญเติบโตของเครือข่ายในการวางแผนเครือข่ายบริษัท ออกแบบและจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคม IP based network     การนำเทคโนโลยีการขับเคลื่อนการรวมกันในเครือข่ายโทรคมนาคมของบริษัทไปใช้ ออกแบบและจัดการสถาปัตยกรรมเครือข่ายโทรคมนาคมแบบใยแก้วและ wireless สำหรับความขีดความสามารถ broadband ความเร็วสูง

ระยะเวลา : 26 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • ต้องผ่านการเรียน ICT50210 Diploma of Telecommunications Network Engineeringหรือ ICT50415 Diploma of Information Technology Networking หรือ มีประสบการณ์ทางวิชาชีพแต่ไม่มีเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการ
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

โอกาสทางอาชีพ 
หลักสูตรนี้อาจเป็นตัวปูทางให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

 • ผู้จัดการเครือข่ายโทรคมนาคม
 • ผู้ออกแบบเครือข่าย
 • ผู้รวบรวม IP based convergence
 • ผู้ออกแบบ IP based network
 • ผู้จัดการความปลอดภัยเครือข่าย

วิชาเรียน 
Core units
ICTPMG6033A   Develop a project management plan
ICTPMG6034A   Prepare a detailed design brief
ICTSUS6233A    Integrate sustainability in ICT planning and design projects
ICTTEN6206A    Produce an ICT network architecture design
Elective units
ICANWK509A    Design and implement a security perimeter for ICT networks
ICANWK502A    Implement secure encryption technologies
ICANWK503A    Install and maintain valid authentication processes
ICTTEN8195B   Evaluate and apply network security
ICANWK520A   Design IT system security controls
BSBWHS501A  Ensure a safe workplace

ICT80415 Graduate Diploma of Telecommunications Network Engineering

 หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดทักษะและความรู้ให้กับแต่ละบุคคลในเรื่องของบทบาทการเป็นผู้นำที่มีกลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติการในโลกของเทคโนโลยี บุคคลจะมีความเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการคิด สามารถประเมินทางแก้ปัญหาและการบริการของเครือข่ายโทรคมนาคมที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และสามารถใช้การได้ สามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายและระบบที่เกี่ยวข้องด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และroadmap เกี่ยวกับเทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของเครือข่าย และสามารถพัฒนาการแก้ปัญหาที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ได้

ระยะเวลา : 40 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จะต้องเป็นผู้ที่ เรียนจบระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลา 2 ปี แบบเต็มเวลาโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำหรือการจัดการโครงการหรือโปรแกรมในระดับสำคัญในบริษัท  หรือ  เรียนจบในระดับ Diploma หรือ Advanced Diploma ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลา 3 ปี แบบเต็มเวลาโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำหรือการจัดการโครงการหรือโปรแกรมในระดับสำคัญในบริษัท  หรือ  มีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลา 5 ปี แบบเต็มเวลาโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำหรือการจัดการโครงการหรือโปรแกรมในระดับสำคัญในบริษัท
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน 
Core Units
ICTPMG802        Manage a telecommunications project
ICTPMG804        Evaluate and use telecommunications management networks
ICTSUS806        Lead applied research in ICT sustainability
Elective Units
ICTTEN813         Produce engineering solutions using numerical computations and simulation
ICTPMG801        Manage a telecommunications workplace
ICTTEN812         Evaluate and apply digital signal processing to communications system
ICTTEN811         Evaluate and apply network security
ICTICT801          Lead research into identifying new marketplace opportunities

  Faculty of Business and Management  

BSB40215 Certificate IV in Business

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพเป็นผู้มีตำแหน่งด้านการบริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งในบทบาทนี้ บุคคลจะใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาและฐานความรู้ที่กว้างขวางในการประยุกต์ใช้กับแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อระบุปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และอาจจะแสดงความเป็นผู้นำและช่วยแนะแนวทางให้กับผู้อื่นรวมถึงรับผิดชอบผลงานของบุคคลอื่นในขอบเขตที่กำหนด

ระยะเวลา : 26 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

โอกาสทางอาชีพ 
หลักสูตรนี้อาจเป็นตัวปูทางให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

 • ผู้มีตำแหน่งด้านการบริหาร
 • เจ้าหน้าที่โครงการ

วิชาเรียน
Core Units
BSBWHS401     Implement and monitor WHS policies, procedures and programs to meet legislative requirements
Elective Units
BSBLED401       Develop teams and individuals
BSBCMM401     Make a presentation
BSBRES401       Analyse and present research information
BSBHRM405      Support the recruitment, selection and induction of staff
BSBSMB404      Undertake small business planning
BSBSMB402      Plan small business finances
BSBMKG401      Profile the market
BSBADM405      Organise Meetings
BSBWRT401      Write complex documents

BSB40515 Certificate IV in Business Administration

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทของผู้ที่จะใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านงานบริหารและฐานความรู้ที่อย่างกว้างๆ ด้านการบริหารจัดการ ในการประยุกต์ใช้กับแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อระบุปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และอาจจะแสดงความเป็นผู้นำและช่วยแนะแนวทางให้กับผู้อื่นรวมถึงรับผิดชอบผลงานของบุคคลอื่นในขอบเขตที่กำหนด

ระยะเวลา : 26 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

โอกาสทางอาชีพ 
หลักสูตรนี้อาจเป็นตัวปูทางให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

 • ที่ปรึกษาด้านการบัญชี
 • Executive Personal Assistant
 • เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านธุรการ (Office Administrator)
 • ผู้ช่วยงานโครงการ

วิชาเรียน 
Elective Units
BSBADM405      Organise Meetings
BSBWRT401      Write complex documents
BSBITU401        Design and develop complex text documents
BSBITU402        Develop and use complex spreadsheets
BSBITU404        Produce complex desktop published documents
BSBREL401       Establish networks
BSBRES401       Analyse and present research information
BSBCUS402      Address customer needs
BSBWOR501     Manage personal work priorities and professional development
BSBWHS401     Implement and monitor WHS policies, procedures and programs to meet legislative requirements

BSB50215 Diploma of Business

หลักสูตร Diploma of Business จะนำไปประยุกต์ใช้กับบุคคลหลากหลายอาชีพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ที่ปรึกษาโปรแกรม และผู้ประสานงานโปรแกรม ซึ่งบุคคลในบทบาทเหล่านี้อาจจะมีประสบการณ์อย่างมากในการวางพื้นฐานต่างๆ แต่จะแสวงหาการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในขอบเขตธุรกิจโดยกว้าง  ในทางกลับกัน หลักสูตรนี้อาจใช้กับบุคคลต่างๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพหรือมีแต่ไม่มาก แต่มีทักษะและความรู้ในธุรกิจเชิงทฤษฎีซึ่งจะนำไปพัฒนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้และโอกาสในการจ้างงาน

ระยะเวลา : 26 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน
Elective Units
BSBADM502      Manage meetings
BSBADM506      Manage business document design and development
BSBHRM506      Manage recruitment, selection and induction processes
BSBWOR404     Develop work priorities
BSBWOR501     Manage personal work priorities and professional development
BSBRSK501      Manage risk
BSBWHS501     Ensure a safe workplace
BSBADV507      Develop a media plan

BSB60515 Advanced Diploma of Marketing

หลักสูตรนี้ เหมาะกับบทบาทของผู้บริหารด้านการตลาด นักยุทธศาสตร์ด้านการตลาด และผู้จัดการด้านการตลาดภายในประเทศ ในภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ  ซึ่งจะมีความเป็นผู้นำและแนวทางทางด้านยุทธศาสตร์ในกิจกรรมการตลาดขององค์กร

ระยะเวลา : 52 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
วิชาเรียน 
Core Units
BSBMKG603      Manage the marketing process
BSBMKG607      Manage market research
BSBMKG608      Develop organisational marketing objectives
BSBMKG609      Develop a marketing plan
Elective Units
BSBMKG523      Design and develop an integrated marketing communication plan
BSBINM601       Manage knowledge and information
BSBMKG605      Evaluate international marketing opportunities
BSBMKG606      Manage international marketing programs

BSB51215 Diploma of Marketing

หลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานในด้านการตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีฐานความรู้เชิงทฤษฎีเป็นอย่างดีและมีทักษะการจัดการ โดยทั่วไปแล้วจะมีความรับผิดชอบในงานของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และเป็นผู้นำของกลุ่มในการวางนโยบายการตลาด

ระยะเวลา : 52 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล) 
วิชาเรียน 
Elective Units
BSBMKG501      Identify and evaluate marketing opportunities
BSBMKG502      Establish and adjust the marketing mix
BSBMKG506      Plan market research
BSBMKG507      Interpret market trends and developments
BSBMKG514      Implement and monitor marketing activities
BSBMKG515      Conduct a marketing audit
BSBMKG517      Analyse consumer behaviour for specific international markets
BSBSLS501       Develop a sales plan

BSB51915 Diploma of Leadership and Management

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบุคคลที่นำความรู้ ทักษะเชิงปฏิบัติ และประสบการณ์มาใช้ในการเป็นผู้นำและการจัดการกับทั้งองค์กรและอุตสาหกรรม บุคคลในระดับนี้จะริเริ่มและตัดสินใจในการวางแผน จัดการ นำไปปฏิบัติใช้ และสังเกตการณ์งานของตนเองและงานของผู้อื่น ใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารในการสนับสนุนบุกคนต่างๆและกลุ่มให้ตรงตามความต้องการขององค์กร

ระยะเวลา : 52 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน
Core Units
BSBMGT517      Manage operational plan
BSBLDR501       Develop and use emotional intelligence
BSBLDR502       Lead and manage effective workplace relationships
BSBWOR502     Lead and manage team effectiveness
Elective Units
BSBLED501       Develop a workplace learning environment
BSBCUS501      Manage quality customer service
BSBHRM512      Develop and manage performance management processes
BSBMGT516      Facilitate continuous Improvement
BSBPMG522      Undertake project work
BSBMKG413      Promote products and services
BSBFIM501        Manage budget and financial plans
BSBRSK501      Manage risk

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง พร้อมทั้งประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการจัดการ ในองค์กรหรืออุตสาหกรรมต่างๆ  โดยบุคคลในระดับนี้จะเป็นผู้ริเริ่มและสามารถตัดสินใจได้ในการวางแผนและนำเอาความรู้ในการเป็นผู้นำและการจัดการ

ระยะเวลา : 52 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล) 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)
วิชาเรียน
Core Units
BSBMGT617      Develop and implement a business plan
BSBMGT605      Provide leadership across the organisation
BSBINN601       Lead and Manage organisational change
BSBFIM601        Manage finances
Elective Units
BSBMKG608      Develop organisational marketing objectives
BSBMKG609      Develop a marketing plan
BSBMGT616      Develop and implement strategic plans
BSBMGT502      Manage people performance
BSBRSK501      Manage risk
BSBMGT608      Manage innovation and continuous improvement
BSBSUS501      Develop workplace policy and procedures for sustainability
BSBWHS605     Develop, implement and maintain WHS management systems

  Faculty of Hospitality Management  

SIT30813 Certificate III in Commercial Cookery

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงพ่อครัวและใช้ทักษะการทำอาหารในหลายๆ ด้าน  บุคคลเหล่านี้จะมีดุลยพินิจและการตัดสินใจ รวมถึงความรู้ในการปฏิบัติการในห้องครัว และจะทำงานอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ นอกจากนี้อาจะให้คำแนะนำและการสนับสนุนกับสมาชิกในกลุ่มด้วย

ระยะเวลา : 52 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล) 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน 
Core Units 
BSBSUS201A    Participate in environmentally sustainable work practices
BSBWOR203B   Work effectively with others
HLTAID003         Provide first aid
SITHCCC101     Use food preparation equipment *
SITHCCC201     Produce dishes using basic methods of cookery *
SITHCCC202     Produce appetisers and salads *
SITHCCC203     Produce stocks, sauces and soups *
SITHCCC204     Produce vegetable, fruit, egg and farinaceous dishes *
SITHCCC301     Produce poultry dishes *
SITHCCC302     Produce seafood dishes *
SITHCCC303     Produce meat dishes *
SITHCCC307     Prepare food to meet special dietary requirements *
SITHCCC308     Produce cakes, pastries and breads *
SITHCCC309     Work effectively as a cook *
SITHKOP101      Clean kitchen premises and equipment *
SITHKOP302      Plan and cost basic menus
SITHPAT306      Produce desserts *
SITXFSA101      Use hygienic practices for food safety
SITXFSA201      Participate in safe food handling practices
SITXHRM301      Coach others in job skills
SITXINV202       Maintain the quality of perishable items *
SITXWHS101     Participate in safe work practices
*Prerequisite unit is SITXFSA101 Use hygienic practices for food safety

Elective Units 
SITHASC301 Produce Asian cooked dishes
SITHCCC304 Produce and serve food for buffets
SITXINV401 Control stock

SIT40413 Certificate IV in Commercial Cookery

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของพ่อครัวที่ทำหน้าที่ในการดูแลควบคุมหรือเป็นหัวหน้าทีมในครัว จะทำงานโดยอิสระหรือแนวทางที่ได้รับจากผู้อื่น และใช้ดุลยพินิจในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ไมได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลา : 76  สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน 
Core Units 
BSBDIV501A     Manage diversity in the workplace
BSBSUS301A    Implement and monitor environmentally sustainable work practices
HLTAID003         Provide first aid
SITHCCC101     Use food preparation equipment *
SITHCCC201     Produce dishes using basic methods of cookery *
SITHCCC202     Produce appetisers and salads *
SITHCCC203     Produce stocks, sauces and soups *
SITHCCC204     Produce vegetable, fruit, egg and farinaceous dishes *
SITHCCC301     Produce poultry dishes *
SITHCCC302     Produce seafood dishes *
SITHCCC303     Produce meat dishes *
SITHCCC307     Prepare food to meet special dietary requirements *
SITHCCC308     Produce cakes, pastries and breads *
SITHCCC309     Work effectively as a cook *
SITHKOP302      Plan and cost basic menus
SITHKOP402      Develop menus for special dietary requirements
SITHKOP403      Coordinate cooking operations *
SITHPAT306      Produce desserts *
SITXCOM401     Manage conflict
SITXFIN402        Manage finances within a budget
SITXFSA101      Use hygienic practices for food safety
SITXFSA201      Participate in safe food handling practices
SITXHRM301      Coach others in job skills
SITXHRM402      Lead and manage people
SITXINV202 Maintain the quality of perishable items *
SITXMGT401 Monitor work operations
SITXWHS401 Implement and monitor work health and safety practices
*Prerequisite is SITXFSA101 Use hygienic practices for food safety 

Elective Units
SITXWHS101     Participate in safe work practices
BSBWOR203B   Work effectively with others
BSBSUS201A    Participate in environmentally sustainable work practices
SITHASC301     Produce Asian cooked dishes
SITXINV401       Control stock
SITHCCC304     Produce and serve food for buffets

SIT50313 Diploma of Hospitality

หลักสูตรนี้จะสะท้อนถึงบทบาทของบุคคลที่มีความรู้ด้านการดำเนินการของอุตสาหกรรมและทักษะการจัดการในการประสานงานด้านงานบริการ และจะทำงานเป็นอิสระ มีหน้าที่รับผิดชอบผู้อื่นและเป็นผู้ตัดสินใจในธุรกิจเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลา : 100 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน 
Core Units 
BSBDIV501A Manage diversity in the workplace
BSBMGT515A Manage operational plan
SITXCCS401 Enhance the customer service experience
SITXCCS501 Manage quality customer service
SITXCOM401 Manage conflict
SITXFIN402 Manage finances within a budget
SITXFIN501 Prepare and monitor budgets
SITXGLC501 Research and comply with regulatory requirements
SITXHRM401 Roster staff
SITXHRM402 Lead and manage people
SITXMGT401 Monitor work operations
SITXMGT501 Establish and conduct business relationships
SITXWHS401 Implement and monitor work health and safety practices

Elective Units
SITXFSA101 Use hygienic practices for food safety
SITHKOP101 Clean kitchen premises and equipment
SITHCCC201 Produce dishes using basic methods of cookery
SITHCCC202 Produce appetisers and salads
SITHASC301 Produce Asian cooked dishes
SITHCCC203 Produce stocks, sauces and soups
SITHCCC204 Produce vegetable, fruit, egg and farinaceous dishes
SITHCCC301 Produce poultry dishes
SITHCCC302 Produce seafood dishes
SITHCCC303 Produce meat dishes
SITHCCC307 Prepare food to meet special dietary requirements
SITHCCC308 Produce cakes, pastries and breads
SITHPAT306 Produce desserts
SITHCCC304 Produce and serve food for buffets
SITHCCC309 Work effectively as a cook (WBT)

SIT60313 Advanced Diploma of Hospitality

หลักสูตรนี้จะสะท้อนถึงบุคคลที่ทำงานในระดับอาวุโส ซึ่งใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และทักษะการจัดการเฉพาะทางอย่างกว้างขวาง โดยจะปฏิบัติงานเป็นอิสระและดูแลรับผิดชอบผู้อื่นรวมถึงเป็นคนตัดสินใจในเรื่องของธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์

ระยะเวลา : 126 สัปดาห์โดยประมาณ (เต็มเวลา รวมวันหยุดเทศกาล)
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 / TOEFL (Paper Based) :527 / TOEFL (Internet Based) : 46 / PTE Academic : 42 อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับนักเรียนที่คะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะต้องเรียน English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)

วิชาเรียน

Core Units

BSBDIV501A Manage diversity in the workplace
BSBFIM601A Manage finances
BSBMGT515A Manage operational plan
BSBMGT617A Develop and implement a business plan
SITXCCS501 Manage quality customer service
SITXFIN402 Manage finances within a budget
SITXFIN501 Prepare and monitor budgets
SITXFIN601 Manage physical assets
SITXGLC501 Research and comply with regulatory requirements
SITXHRM402 Lead and manage people
SITXHRM501 Recruit, select and induct staff
SITXHRM503 Monitor staff performance
SITXMGT401 Monitor work operations
SITXMGT501 Establish and conduct business relationships
SITXMPR502 Develop and implement marketing strategies
SITXWHS601 Establish and maintain a work health and safety system

Elective Units

SITXFSA101 Use hygienic practices for food safety
SITHCCC201 Produce dishes using basic methods of cookery
SITHCCC202 Produce appetisers and salads
SITHASC301 Produce Asian cooked dishes
SITHCCC203 Produce stocks, sauces and soups
SITHCCC204 Produce vegetable, fruit, egg and farinaceous dishes
SITHCCC301 Produce poultry dishes
SITHCCC302 Produce seafood dishes
SITHCCC303 Produce meat dishes
SITHCCC307 Prepare food to meet special dietary requirements
SITHCCC308 Produce cakes, pastries and breads
SITHPAT306 Produce desserts
SITHCCC309 Work effectively as a cook (WBT)
SITXWHS401 Implement and monitor work health and safety practices
SITXCCS401Enhance the customer service experience
SITXCOM401 Manage conflict
SITXHRM401 Roster staff