INUS

INUS AUSTRALIA EDUCATION AND TRAINING

INUS เป็นคำที่มาจากภาษา latin ในคำว่า INspirationem และ คำว่า anglicUS 

INUS มีความภูมิใจที่นำเสนอหลักสูตร training ซึ่งจะทำการสอนทุกๆด้านเพื่อพัฒนาทักษะให้กับน้องๆมากที่สุด ภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญของเรา คือการพัฒนาแรงบันดาลใจและนำนวัตกรรมใหม่ๆให้กับน้อง โดยออกแบบโปรแกรมหรือหลักสูตรและให้บริการด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้น้องได้ประสบการณ์และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

INUS AUSTRALIA CAMPUS

INUS ตั้งอยู่ที่ level 5 และ 8 เลขที่ 85 ของ Queen Street , Melbourne, VIC 30000 INUS Australia ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne ซึ่งเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ (CBD Central Business District) ตั้งอยู่หัวมุมถนนของ Collins และ Queens Street สามารถเดินทางมาถึงได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีการคมนาคมจากรถสาธารณะ เช่น รถ tram และรถเมล์ซึ่งป้ายรถก็อยู่ใกล้หน้าประตูของโรงเรียน และใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีก็ถึงสถานีรถไฟ Flinders Street Station นอกจากนั้นยังใกล้ธนาคารต่างๆ และร้านกาแฟอยู่ชั้นใต้ดิน รวมทั้งยังแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ซึ่งแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์หรือจุดเด่นเป็นของตัวเอง ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิต การศึกษา และการทำงาน ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการคือภาษาอังกฤษ แต่ว่าประชากรในออสเตรเลียมาจากการอพยพของผู้คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก จึงเหมาะสมกับการที่นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจากเพื่อนนานาประเทศ

website สถาบัน INUS AUSTRALIA EDUCATION AND TRAINING

ภาพรวม

ทำไม INUS ถึงดีที่สุดสำหรับน้อง

 • มีนโยบายการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้น้องได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันและทุกเวลา เพราะสภาพแวดล้อมและบรรยากาศต่างๆในโรงเรียน จะทำให้น้องได้มีโอกาสตลอดเวลาในการใช้ภาษาอังกฤษกับทุกสถานการณ์
 • มีอาคารและห้องเรียนที่ทันสมัย บรรยากาศห้องเรียนแบบสบายๆ พร้อมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่ใช้ในห้องเรียน คือมีจอกระดานดำที่มีขนาด 40 นิ้ว full HD LCD มีบริการ HDMI, USB และ Ethernet wired ขนาด 1920×1080 format to DVD และยังมีระบบ High speed wireless ที่บริการตลอดทั่วโรงเรียน
 • เป็นสถาบันแรกที่ใช้ I-PAD ในห้องเรียนทำให้น้องรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมากมาย
 • มีห้องพักผ่อนที่โอ่โถงและน่าประทับใจที่น้องๆสามารถนั่งดื่มกาแฟ หรือทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุข
 • มีบริการ E-Learning คือ
  มีห้องคอมพิวเตอร์ ที่เป็นโต๊ะส่วนตัว เพื่อให้น้องได้ฝึกหัด หรือทำกิจกรรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งยัง มีหูฟังพร้อมไมโครโฟนให้ฝึกการฟังและการพูด
 • มี iPad Lab ซึ่งมีแบบฝึกหัดที่น่าสนใจ ให้ความบันเทิงในการฝึกฟัง อ่าน และเรียนหลักภาษา
 • มี IT Support Desk ซึ่งคือโต๊ะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน
 • มีคุณครูที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ ซึ่งมีความเอาใจใส่ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด คุณครูจะดูถึงพัฒนาการหรือความก้าวหน้าของน้องแต่ละคนและยินดีที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องเรียนตลอดจนเรื่องความเป็นอยู่ใน Melbourne ในกรณีที่น้องอาจจะมีปัญหาอะไรร้ายแรง ทางโรงเรียนจะให้อาจารย์ที่ปรึกษามาให้คำแนะนำอย่างอบอุ่นและเหมาะสม
 • นอกจากนี้ยังมี student service team ที่คอยให้ความช่วยเหลือน้องๆในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องเรียน เรื่องที่พัก หรือเรื่องการใช้ชีวิต หรือช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละวันอีกด้วย
 • และที่น่าสนใจคือ INUS ช่วยน้องหาที่ทำงานให้เหมาะกับทักษะและความต้องการหรือความสามารถของน้อง เช่น จะแนะนำการสัมภาษณ์งาน หรือการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องกับงานที่จะทำ เป็นต้น

หลักสูตรและค่าใช้จ่าย

    CORE English Programs (โปรแกรมภาษาอังกฤษหลัก)     

ICEP (INUS Customised English Programs) General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป)

 Course Duration 
(ระยะเวลาการเรียน )              

สูงสุด 50 สัปดาห์  cricos course code no. 077983G

 Hours per Week
(ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์)  

เรียนแบบเต็มเวลา 20 ชั่วโมง และหลักสูตรเสริมอีก 5-6 ชั่วโมง (ส่วนเรียนแบบบางเวลา หรือ part time สามารถเรียนได้เฉพาะที่แจ้งขอมาเท่านั้น)

Level
(ระดับที่สอน)

Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate and Advanced.

Class size            
(ขนาดของชั้นเรียน)

มากที่สุด 18 คน

 Assessment                        
(การวัดระดับ)

บททดสอบด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนอย่างเป็นทางการ

Entry Requirement 
(คุณสมบัติที่ต้องการ)

ต้องมีความรู้ หรือสำเร็จวิชาภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ INUS Australia เรียนเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตริยมน้องให้พร้อมในการสมัครงานและเพิ่มคุณค่าในการใช้ชีวิต  น้องจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเวลาจับจ่ายซื้อของ เวลาทำธุรกรรมที่ธนาคาร  หรือแม้แต่ท่องเที่ยว การเข้าสังคม และการหาที่พักอาศัย  รวมทั้งยังเรียนรู้ทักษะในการสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนการเขียนโต้ตอบจดหมายและอีเมลล์  ซึ่งสามารถลงเรียนแบบภาษาอังกฤษเข้มข้น (intensive program) ได้

Sample Timetable (ตัวอย่างตารางเวลาเรียน)

    JRP (Job Ready Program)     

(โปรแกรมสำหรับพร้อมเข้าทำงาน)

Course Duration 
(ระยะเวลาเรียน)

8 – 17 สัปดาห์  บวกกับประสบการณ์ 3 เดือนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นได้ทั้งได้รับค่าแรงในการทำงาน หรือเป็นแบบอาสาสมัคร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถภาษาอังกฤษ

Entry Requirement 
(คุณสมบัติที่ต้องการ)

ต้องมีคะแนน IELTS 4.5 หรือระดับภาษาอังกฤษขั้น intermediate หรือระดับกลาง

เราได้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับน้องๆแต่ละคนเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน โดยจะสอนให้น้องรู้จักการเขียน resume และการพัฒนาบุคลิกภาพในช่วงการสัมภาษณ์งาน น้องๆจะมีส่วนร่วมในการฝึกอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีทางเลือกในการฝึกงานในสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงทักษะและความรู้ที่เรียนมาในสถานที่นั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ

Sample Units of English for Employment  (ตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน) 
Speaking & Listening (การพูดและการฟัง)

 • Telephone skills (ทักษะการพูดคุยทางโทรศัพท์)
 • Customer service skills (ทักษะการให้บริการลูกค้า)
 • Conflict resolution (การแก้ปัญหาความขัดแย้ง)
 • Problem Solving (ทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ)
 • Cross Cultural Communication (ทักษะการติดต่อพูดคุยระหว่างประเทศ)
 • Resume Strategies (เรียนรู้กลยุทธการเขียน resume)
 • Job Interview strategies (กลยุทธในการสัมภาษณ์งาน)

Reading & Writing (การอ่าน และ การเขียน)

 • Formal and Informal emails (การเขียนอีเมลล์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
 • Formal and Informal letters (การเขียนจดหมายอย่างเป็นทางการ และอย่างไม่เป็นทางการ)
 • Reports (การเขียนรายงาน)
 • Meeting Agenda and Minutes (การจดบันทึกการประชุม และตารางเวลาทำงาน)
 • Brochures (การเขียนหรือทำ brochures)

Industry Knowledge Training: (การฝึกงานเพื่อความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม)

 • การเรียนหลักสูตรนี้น้องจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพด้านต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการโรงแรม หรืออุตสาหกรรมการบิน
 • ตัวอย่างหัวข้อที่เรียนเช่น การบริการลูกค้า การทำกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆ การเข้าใจเมนูอาหารและเมนูเครื่องดื่ม หรือการรักษาความปลอดภัยในอาหารและเครื่องดิ่ม

Industry Partnership with (ธุรกิจที่เข้าร่วมฝึกงานได้มีสาขาต่างๆดังนี้)

 • การดูแลความสวยความงาม 
 • การให้ข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • งานการโรงแรมหรือที่พัก 
 • งานเกี่ยวกับเครื่องดื่มไวน์หรือกาแฟ 
 • งานร้านอาหาร 
 • งานอื่นๆอีกมากมาย

    Up-skill Programs    

(โปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น)

Up-skill with ELC (English for Life Classes) 3:30 pm – 4:30 pm 
(ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  ช่วงเวลาเรียนบ่าย 3:30 – 4:30)

Theme Theatre (ด้านภาพยนตร์) : เรียนทุกวันจันทร์ ตั้งแต่ 12:30 – 2:30 
เรียนภาษาอังกฤษโดยผ่านภาพยนตร์ ซึ่งจะมีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ เช่น สารคดี หรือเรื่องชีวิตจริง หรือโปรแกรมที่น่าสนใจต่างๆ หรือบทหนัง บทละครโทรทัศน์ หรือรายการทางทีวีอื่นๆ รวมทั้งรายการตลก

Practical Users : เป็นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้น้องๆมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวัน เช่นการเงินการธนาคาร การช๊อปปิ้ง การไปหาหมอทั่วไป หรือหมอฟัน ซึ่งแต่ละวิชาจะเน้นการปฎิบัติอย่างแท้จริง

Dance Class : เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และเพิ่มความนุกสนานด้วยการเต้นรำไปกับเพื่อนๆ

Business Writing class : เป็นการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยได้เรียนการเขียนจดหมายทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนอีเมลล์ที่มีเนื้อหาแตกต่างกันไปเช่นการเขียนเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมบริษัท การเขียนร้องเรียน การแจ้งลูกค้าถึงการบริการของเราที่มี หรือการเขียนถึงพนักงานเกี่ยวกับเรื่องสำคัญๆ หรือแจ้งว่าจะมีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นบ้างในอนาคต

Idiom Class : การเรียนรู้ศัพท์แสลง ศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษในแบบต่างๆ หรือศัพท์การพูดแบบทั่วไป (phrasal verbs, colloquialisms)  โดยผ่านการสร้างบทบาทต่างๆ และทำเป็นฉากๆเพื่อให้น้องได้มีกิจกรรมแสดงบนเวที

     Academic Programs (โปรแกรมการเรียนเชิงวิชาการ)     

English for Academic Purposes (EAP) (ภาษาอังกฤษมีเป้าหมายเชิงวิชาการ)

Course Duration 
(ระยะเวลาเรียน)

5 – 25 สัปดาห์ (CRICOS Course Code No.077984G)

Hours per Week 
(ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์)     

20 ชั่วโมง แบบเต็มเวลา

Level (ระดับที่สอน)

Intermediate, Upper-Intermediate and Advanced

Assessment 
(การวัดระดับ)

ทดสอบการพูด การฟัง  การอ่าน และ การเขียน

Entry Requirement (คุณสมบัติที่ต้องการ)

คะแนน IELTS 4.5  หรือจบภาษาอังกฤษขั้นระดับ intermediate

การเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ INUS Australia ได้ออกแบบมาเพื่อให้น้องได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เมื่อต้องการเรียนระดับสูงขึ้นไป ซึ่งน้องจะได้เรียนการเขียนเรียงความ การเขียนรายงาน การเขียนงานวิจัย การนำเสนอในห้องเรียนหรือห้องประชุม การมีส่วนร่วมที่จะแสดงความคิดเห็น และถกเถียงกันในห้องเรียน และเรียนรู้การจด lecture หรือการบันทึกข่าวสารหรือสารคดีประจำวัน

    Intensive IELTS Preparation    

(การเตรียมตัวอย่างเข้มข้นเพื่อสอบ IELTS)

Course Duration 
ระยะเวลาเรียน       

5 – 20 สัปดาห์

Hours per Week 
(ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ )

20 ชั่วโมงแบบเต็มเวลา (ถ้าจะเรียนเป็นบางเวลา ต้องทำเรื่องร้องขอเท่านั้น)

Level 
(ระดับที่สอน)

Upper-Intermediate

Assessment 
(การวัดระดับ)

ทดสอบการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

Entry Requirement 
(คุณสมบัติที่ต้องการ)

คะแนน IELTS 5 หรือไม่ก็จบภาษาอังกฤษระดับ Upper intermediate

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS ที่ INUS Australia น้องจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์และสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ หรือเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนให้กับน้อง 
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า *This course is not able to be applied in support of a student visa application  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถใช้ในการขอสมัครวีซ่านักเรียนได้) 

    Culture Experience Programs Short term study     

(โปรแกรมเสริมประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม) เป็นโปรแกรมระยะสั้น

Summer / Winter Program (โปรแกรมช่วงฤดูร้อน  หรือ ฤดูหนาว)

Course Duration
(ระยะเวลาเรียน)

2 – 8 สัปดาห์

Hours per Week 
(ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์)

20 – 25 ชั่วโมง

Entry Requirement 
(คุณสมบัติที่ต้องการ)

ไม่มีระบุความต้องการว่าขั้นต่ำเป็นแบบไหน

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เหมาะกับน้องที่อายุระหว่าง 10 – 15 ปี ซึ่งจะสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น พร้อมๆไปกับการสอนวัฒนธรรมต่างๆที่จะให้ประสบการณ์ที่สนุกสนาน เพราะน้องจะได้ออกไปชมพวกพิพิธภัณฑ์  ห้องภาพ หรือสวนสัตว์ (National Art Gallery/ the Melbourne Zoo / the Melbourne Aquarium) และยังมีสถานทีอื่นๆอีกมากมายให้เยี่ยมชมและศึกษา 

Study Tours (การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา)

Course Duration 
(ระยะเวลาเรียน)

2 – 8 สัปดาห์

Hours per Week 
(ชั่วโมงเรียน ต่อสัปดาห์)

3 ชั่วโมง เรียนในห้องเรียน และอีก 2 ชั่วโมงเรียนนอกห้องเรียน / วัน

Level
(ระดับทีเรียน)

Upper Intermediate

Group Size 
(ขนาดของกรุ๊ป)

ขึ้นอยู่กับความต้องการของน้องที่ขอมา

Entry Requirement 
(คุณสมบัติที่ต้องการ)

ไม่มีคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับวิชานี้

การเรียนหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่มีการจัดเป็นกลุ่มที่แจ้งความต้องการว่าอยากไปเที่ยวที่ไหน โดยสามารถเรียนได้ทั้งวันหรือครึ่งวันก็ได้โดยใช้ภาษาอังกฤษด้วย น้องสามารถไปเที่ยวหรือเยี่ยมชมสถานทีท่องเที่ยวใน Melbourne ที่มีอยู่มากมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยผ่าน audio หรือ visual stimuli

ตัวอย่างตารางเวลาต่อสัปดาห์

     (Date & Fees ) Courses Intake & Tuition Fee      

ค่าเล่าเรียนและวันเริ่มเรียน

Course name ชื่อหลักสูตร

เวลาเรียน

ค่าเล่าเรียน

ICEP – GE 
(Full time (เรียนตัวต่อตัว20ชั่วโมง / สัปดาห์)

Part time ครั้งละ4ชั่วโมงต่ออาทิตย์เรียนแบบตัวต่อตัว

 

ทุกวันจันทร์

320$ต่ออาทิตย์ เต็มเวลา
90$ ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
(สอนการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน)

EAP-20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ตัวต่อตัวfull time

ทุก 5 สัปดาห์

320$ ต่อสัปดาห์ แบบเต็มเวลา

 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 

 ค่าใบสมัครเข้าเรียน (ไม่สามารถคืนเงินได้)

 100$ (ไม่ใช่วีซ่านักเรียน) 200$(วีซ่านักเรียน)

 การจัดหาที่พัก

 100$ถึง250$

 ค่าพาหนะไปรับที่สนามบิน(เที่ยวเดียว)

 180$ 230$

 ตำราเรียน

 60$แต่ละระดับ

 การคืนค่าธรรมเนียนการสมัคร

 200$(ไม่สามารถคืนได้)

 ค่าเงินมัดจำการยืมหนังสือห้องสมุด

 20$ เงินมัดจำจะคืนต่อเมื่อได้คืนอุปกรณ์ต่างทั้งหมดแล้ว

 

กิจกรรมต่างๆของนักเรียน

กิจกรรมต่างๆของนักเรียน

เช่น น้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรพิเศษ ที่มีทุกวันจันทร์และหลังจากเวลาเรียน ซึ่งน้องสามารถเลือกที่จะเรียนเรื่องใดๆก็ได้ เช่นการแต่งหน้าเค้ก การปรุงกาแฟ หรือการทำกาแฟ การดูภาพยนตร์ การร้องเพลง karaoke หรือการเข้าร่วมแข่งขันทีทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่นน้องสามารถเข้าเยี่ยมชมอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หรือไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะหรือไปปิกนิกที่ชายหาดซึ่งจะมีบรรยากาศของ Aussie Barbie และรวมทั้งเรียนรู้เรื่องกีฬาของชาวออสเตรเลีย เช่น Cricket หรือ Australian Rules Football (หรือเรียกอีกอย่างว่า Footy and Aussie Rules) Inus Australia ยังช่วยน้องจองทัวร์เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ในรัฐวิคตอเรีย และที่อื่นๆในประเทศออสเตรเลีย