loogo

King’s Institute of Management and Technology (KIMT)

KIMT ก่อตั้งในปี 2010 ตั้งอยู่ในเมือง Brisbane แวดล้อมไปด้วยอ่าวและทิวทัศน์ที่สวยงาม สะดวกสบายในการเดินทาง และมีแหล่องท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมมากมาย โดยสถาบันให้ความสำคัญกับการให้คุณภาพทางการศึกษาเป็นอย่างมาก มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และ ที่สำคัญมีความก้าวหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีอนาคตที่สดใสได้ และมั่นใจได้ว่าการศึกษาจากที่ KIMT จะทำให้นักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันได้ เพราะที่ KIMT สอนให้คุณได้เรียนรู้ มุ่งเน้นให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้ง:     KIMT ABN 54130306295

RTO Provider No. 31766 CRICOS Provider Code 03105M

74 Annerley Road Woolloongabba Queensland 4102 |Brisbane Australia

 

 เวบไซต์สถาบัน  King’s Institute of Management and Technology (KIMT) 

ภาพรวม

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ KIMT

ที่ KIMT ได้จัดเตรียมความสะดวกที่มากมายไว้ให้กับนักศึกษาทุกคนได้สามารถใช้บริการที่มีคุณภาพของเราได้อย่าง เช่น อุปกรณ์ทางการกีฬา, ห้องเรียนที่ทันสมัย, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่ครบครันทั้งเครื่องปริ้นท์ เครื่องสแกน, ฟรีอินเตอร์เน็ต, ห้องนั่งเล่นของนักศึกษาที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวที่สะดวกสบาย และห้องแล็บคลินิคที่ใช้สำหรับให้นักศึกษาที่เรียนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Aged Care Student)ได้ฝึกใช้งานได้

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ KIMT ?

 • มุ่งเน้นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้นำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพในอนาคตทั้งในและนอกประเทศออสเตรเลีย และหลักสูตรการฝึกอบรมของ KIMT ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Training Packages ที่ได้รับการอนุมัติระดับนานาชาติอีกด้วย
 • ทีมการสอนและฝึกอบรมที่มีคุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์และเป็นมิตรคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการหางาน ทำเรซูเม่การสัมภาษณ์งานให้นักศึกษาอีกด้วย
 • สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางเมือง เดินทางง่ายสะดวกสบาย
 • KIMT ยินดีรับ feedback จากนักศึกษาทุกคนเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

หลักสูตร

มีทั้งหมด 5 หลักสูตรหลัก ดังนี้

   1.  HOSPITALITY (หลักสูตรงานบริการ)   

ปัจจุบัน หลักสูตร Accounting มี 3 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

 • SIT30813 – Certificate III in Commercial Cookery

หลักสูตรนี้ให้ทั้งทักษะและความรู้ในการทำอาหาร โดยงานที่ได้ทำจะรับผิดชอบในส่วนงานบริการต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวกับอาหารและการเสิร์ฟอาหาร รวมถึงร้านอาหาร ภัตตาคารต่างๆ โรงแรม ผับ บาร์ คาเฟ่ ฯลฯ รวมถึงยังสามารถให้คำแนะนำทางเทคนิคและช่วยเหลือทีมได้ด้วย

ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่   Cook เป็นต้น

ระยะเวลา:    47 สัปดาห์ ( เรียน 41 สัปดาห์ วันหยุด 6 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ
 • SIT40413 – Certificate IV in Commercial Cookery

หลักสูตรนี้สอนทักษะผู้ดำเนินการที่ใช้ความรู้ในการบริการและความรู้ในการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองในการแก้ปัญหา และจะต้องรับผิดชอบในการวางแผน ดูแล และ ประเมินผลงานของลูกน้องในทีม ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่   Chef, Chef de partie (หัวหน้าหน่วยในครัว) เป็นต้น

ระยะเวลา:    69 สัปดาห์ ( เรียน 63 สัปดาห์ วันหยุด 6 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ
 • SIT50416 – Diploma of Hospitality Management

หลักสูตรนี้สอนทักษะและความรู้สำหรับการเป็น “ผู้จัดการ” ในส่วนของงานบริการ  ซึ่งจะต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปใช้ในความสามารถเฉพาะด้าน ด้านเทคนิค และด้านการจัดการ ในการวางแผน แก้ปัญหา ประเมินผลงาน ของลูกน้องในทีมได้ด้วย ซึ่งจะอยู่ในส่วนงานของการบริการในหลากหลายสาขา เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคารต่างๆ โรงแรม ผับ บาร์ ฯลฯ

ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่   Restaurant Manager, Kitchen Manager, Front Office Manager, Chef de cuisine (พ่อครัวใหญ่) เป็นต้น

ระยะเวลา:    70 สัปดาห์ ( เรียน 60 สัปดาห์ วันหยุด 10 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ

   2 . BUSINESS (หลักสูตรธุรกิจ)   

ปัจจุบัน หลักสูตร Accounting มี 3 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

 • BSB40215 – Certificate IV in Business

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ซึ่งต้องใช้ทักษะในการพัฒนาที่ดีและความรู้พื้นฐานทั่วไป เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ไม่คาดคิดได้ และ วิเคราะห์และประเมินผลของข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลได้ ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่  Administrator, Customer Service Advisor, Student Services Officer เป็นต้น

ระยะเวลา:    30 สัปดาห์ ( เรียน 24 สัปดาห์ วันหยุด 6 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ
 • BSB50215 – Diploma of Business

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ในด้านธุรกิจต่างๆกับผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพน้อยมาก หรือ ไม่มีเลย แต่มีความทักษะความรู้ทางทฤษฎีด้านธุรกิจ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดโอกาศทางอาชีพต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่  Executive Officer, Program Consultant, Program Coordinator เป็นต้น

ระยะเวลา:    32 สัปดาห์ ( เรียน 26 สัปดาห์ วันหยุด 6 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ
 • BSB60215 – Advanced Diploma of Business

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ในด้านธุรกิจต่างๆกับผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพน้อยมาก หรือ ไม่มีเลย แต่มีความทักษะความรู้ทางทฤษฎีด้านธุรกิจ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดโอกาศทางอาชีพต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่  Senior Executive, Senior Administrator เป็นต้น

ระยะเวลา:    30 สัปดาห์ ( เรียน 26 สัปดาห์ วันหยุด 4 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ

   3 .MARKETING (หลักสูตรการตลาด)   

ปัจจุบัน หลักสูตร Accounting มี 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

 • BSB51215 – Diploma of Marketing

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการด้านการตลาดและแสดงให้เห็นถึงทักษะการจัดการที่เหมาะสมกับหน้าที่ทางการตลาดให้กับองค์กรและสาขาธุรกิจ อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบในส่วนงานของผู้อื่น รวมถึงเป็นผู้นำในการทำแคมเปญทางด้านการตลาดอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนด้านการตลาดทั่วไป หรือ อาจจะมีบ้างในส่วนที่เป็นด้านการตลาดโดยตรง รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาดแบบต่างประเทศ ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่   Marketing Manager, Marketing Team Leader, Product Manager,
Public Relations Manager เป็นต้น

ระยะเวลา:    30 สัปดาห์ ( เรียน 22 สัปดาห์ วันหยุด 8 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ
 • BSB51215 – Diploma of Marketing

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำและทิศทางการนำกลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดไปใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทหรือองค์กร ต้องมีการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และใช้ข้อมูลที่หลากหลายมากมายอย่างสร้างสรรค์ในการจัดการ ซึ่งความรู้ที่ได้นั้นจะอยู่ในขอบเขตด้านการตลาด ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่ Marketing Director, Marketing Strategist, และ National, Regional or Global Marketing Manager เป็นต้น

ระยะเวลา:    30 สัปดาห์ ( เรียน 22 สัปดาห์ วันหยุด 8 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ

   4. AGED CARE (หลักสูตรดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)   

ปัจจุบัน หลักสูตร Accounting มี 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

 • CHC33015 – Certifi­cate III in Individual Support

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ที่ทำงานในชุมชน หรือ แหล่งที่อยู่อาศัย ที่ต้องการได้รับการดูแลเนื่องจากสูงวัย, พิการ หรือ เหตุผลอะไรก็ตาม ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้าน ข้อมูลทางทฤษฎีอย่างเป็นระบบขั้นตอนและต้องได้รับการฝึนอย่างถูกวิธีก่อนที่จะไปให้บริการช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่

 • Personal care assistant
 • Community care worker
 • Home care assistant
 • Nursing assistant
 • Community support worker
 • Residential care worker
 • Support worker เป็นต้น

ระยะเวลา:    41 สัปดาห์ ( เรียน 34 สัปดาห์, ฝึกงาน 3 สัปดาห์,วันหยุด 4 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ
 • CHC43015 – Certi­ficate IV in Ageing Support

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ที่ทำงานให้ความช่วยเหลือ ผู้ซึ่งจบหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ และต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองภายใต้แนวทางขององค์กรและรักษาคุณภาพในการบริการ มีการพัฒนาและกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดเวลา  ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่

 • Accommodation Support Worker
 • Care supervisor
 • Care Team Leader
 • Community Program Coordinator
 • Day Activity Worker
 • Personal care assistant
 • Personal care giver
 • Personal care worker
 • Residential care officer
 • Residential Care Worker
 • Support Worker (Community Services) เป็นต้น

ระยะเวลา:    48 สัปดาห์ ( เรียน 39 สัปดาห์, ฝึกงาน 3 สัปดาห์,วันหยุด 6 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ

   5. LEADERSHIP & MANAGEMENT (หลักสูตรภาวะความเป็นผู้นำและการจัดการ)   

ปัจจุบัน หลักสูตร Accounting มี 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

 • BSB51915 – Diploma of Leadership and Management

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการฝึกฝน และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการจัดการ ซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้เตรียมไว้เพื่ออาชีพในอนาคต ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่  Manager, Retail Manager, Team Leader เป็นต้น

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ ( เรียน 46 สัปดาห์, วันหยุด 6 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ
 • BSB61015 – Advanced Diploma of Leadership and Management

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ที่มีความรับผิดชอบในตำแหน่งที่สูงระดับอาวุโสขึ้นไป และอาจจะต้องตรวจงานของคนอื่น หรือ อาจจะมีหน้าที่พิเศษที่ไม่ใช่ไปควบคุมคนอื่น แต่อาจจะเป็นการให้กลยุทธ์ของความเป็นผู้นำแทน ซึ่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ Area Manager, Regional Manager, Business Executive, Operations Manager เป็นต้น

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ ( เรียน 46 สัปดาห์, วันหยุด 6 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 530 หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ

หลักสูตรอื่นๆ

   GENERAL ENGLISH (CRICOS Code 091567G) (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป)   

เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษาะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเริ่มจาก Beginner จนถึงขั้น Advance ซึ่งหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นในการสื่อสารเป็นสำคัญ ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการออกเสียงอย่างถูกต้อง และได้เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องอีกด้วย

หลักสูตรนี้ มี 6 ระดับ ได้แก่

 • Starter (ระดับเริ่มต้น)
 • Elementary (ระดับเริ่มเรียน)
 • Pre-Intermediate (ระดับกลางตอนต้น)
 • Intermediate (ระดับกลาง)
 • Upper Intermediate (ระดับกลางตอนปลาย)
 • Advanced Levels (ระดับสูง)

ระยะเวลา:  65 สัปดาห์ ( เรียน 59 สัปดาห์, วันหยุด 6 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้

 • สามารถพัฒนาระดับของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะทำให้สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือ เป้าหมายทางการศึกษาได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
 • พัฒนาความสามารถในการฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันและรายการทีวีได้อย่างเข้าใจ
 • สามารถอ่านได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
 • สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน และถูกต้อง
 • สามารถประยุกต์ความรู้ทางไวยากรณ์มาใช้ได้
 • สามารถเข้าใจทั้งภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ และ แบบใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตารางเรียน

เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์

ช่วงเช้า:    8:30 am to 12:45 pm

ช่วงบ่าย:    1:00 pm to 5:15 pm