loogo

Melbourne City Institute of Education (MCIE) 

 

MCIE เป็นหนึ่งในสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับหารยอมรับในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดในรัฐวิคตอเรีย ที่MCIE เราให้การฝึกอบรมระดับสูงที่มุ่งเน้นไปที่ภาคปฏิบัติเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ โดยหลักสูตรการสอนออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม น้องๆจะได้รับการผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งด้านของความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อความยอดเยี่ยมในเส้นทางอาชีพที่เลือกไว้

“เราเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวาและสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ในเมลเบิร์นที่จัดเตรียมหลักสูตรอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ”

WEB SITE สถาบัน Melbourne City Institute of Education (MCIE) 

ภาพรวม

เราเป็นสถาบันการเรียนการสอนในเมลเบิร์นที่มุ่งเน้นความมีชีวิตชีวาและสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ นับตั้งแต่ปี 2008 ที่เราได้ช่วยให้น้องๆบรรลุเป้าหมายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น การบริการและการโรงแรม การศึกษาปฐมวัยและการดูแลผู้สูงอายุ เรามีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพื่อสาขาอาชีพต่างๆที่ได้รับการพัฒนาโดยได้รับคำแนะนำจากผู้นำทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่เราเตรียมให้น้องๆนั้นเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้น้องๆบรรลุเป้าหมายทั้งในเรื่องการหางานและการประกอบวิชาชีพ

 สี่เสาหลักที่สร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันของเรานั้นอยู่ที่การมุ่งเน้นที่กระบวนการการเรียนการสอน ทรัพยากรบุคคล และผลิตภัณฑ์ทางการเรียนการสอน ทีมงานครูและเจ้าหน้าที่ของMCIEทุกคนเชื่อว่าความสำเร็จนั้นเป็นผลมาจากการสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมาคู่กัน ซึ่งความมั่นใจเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจัดการฝึกอบรมที่มีคุณภาพที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆและส่งผลให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืนและให้ผลกำไร

ในขณะเดียวกัน ทีมงานของเราก็เชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือกับน้องๆ นักเรียนทุกเมื่อที่ทำได้ เราได้จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่น้องๆที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ และเราไม่เคยลังเลที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

ประกาศนียบัตรที่ได้รับจาก MCIE จะเป็นใบเบิกทางให้น้องๆในสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่มีหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลีย เรายึดมั่นในความรับผิดชอบต่อการรักษามาตรฐานคุณภาพที่กำหนดโดยรัฐบาลออสเตรเลียภายใต้กรอบสถาบันส่งเสริมวิชาชีพ VET ที่ได้รับการตรวจสอบโดย Australian Skills Quality Authority (ASQA)

การฝึกอบรมเน้นอาชีพ

หลักสูตรทั้งหมดของMCIEได้รับการพัฒนาโดย คำแนะนำจากผู้นำทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่เราเตรียมให้นักเรียนนั้นเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการทำงานได้  เนื่องจากเป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าน้องๆจะบรรลุเป้าหมายของน้องๆ เราจึงยินดีที่จะสนับสนุนและให้คำแนะนำชี้แนะในทุกๆขั้นตอนเพื่อการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ

วิยาเขตหลัก

วิทยาเขตหลักของ MCIE ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2, 52-58 Chetwynd Street, West Melbourne, Victoria, 3003

ในวิทยาเขตนี้จะประกอบไปด้วย:

 • ห้องเรียนที่กว้างขวางสไตล์โมเดิร์น
 • ห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตและอีเมลฟรี
 • พื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ
 • วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเมลเบิร์นและสามารถเดินทางได้สะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • ห้องเรียนที่ทันสมัยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและการศึกษาปฐมวัย

วิทยาเขตอื่นๆ

MCIE Head Office & Campus ชั้น 5, 250 Collins St, Melbourne, Victoria, 3000

Werribee Campus  1-13 Watton St,Werribee, Victoria, 3030

MCIE Victoria St Kitchen  644 Victoria St, North Melbourne, Victoria, 3051

MCIE Peel St Kitchen   112 Peel St,North Melbourne, VIC 3051

 

หลักสูตรการเรียนในวิทยาเขตเมลเบิร์น – หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

หลักสูตรการเรียนในวิทยาเขตเมลเบิร์น – หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

   CERTIFICATE IV IN BUSINESS (International)   

หลักสูตร Certificate IV in Business เหมาะสำหรับน้องๆที่ทำงานในตำแหน่งธุรการและเจ้าหน้าที่โครงการ ในบทบาทนี้น้องๆจะใช้ทักษะต่างๆและฐานความรู้ที่มี เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ น้องๆอาจต้องใช้ทักษาะความเป็นผู้นำและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นในขอบเขตความรับผิดชอบที่จำกัดเพื่อเป็นผลงานให้กับผู้อื่น

รายละเอียดคอร์ส CERTIFICATE IV IN BUSINESS

 • รหัสวิชาBSB40215
 • ค่าธรรมเนียม: เริ่มต้นที่ $4,250
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน: $250
 • ค่าสมัครเรียน: $200
 • ระยะเวลา: 26 สัปดาห์
 • CRICOS Code: 093954B
 • ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน:

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ผลคะแนนสอบ IELTS 5.5 หรือผลการสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเทียบเท่ากับระเบียบ DIBP
 • เรียนจบหลักสูตร ELICOS กับ Explore English

ข้อกำหนดอืนๆในการเข้าเรียนประกอบด้วย:

ข้อกำหนดทางการศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับการศึกษาในออสเตรเลียปี 12

 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย: หนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ และวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตร
 • อายุของผู้เรียน: MCIE จะไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในขณะที่เริ่มเข้าศึกษา

    DIPLOMA EARLY CHILDHOOD EDUCATION & CARE (International)    

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็กจะช่วยให้น้องๆสามารถทำงานเป็นครูระดับปฐมวัยและสามารถออกแบบและดำเนินการตามหลักสูตรที่ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของทารก เด็กวัยหัดเดิน และเด็กก่อนวัยเรียน ประกาศนียบัตรนี้อยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดย Australian Qualifications Framework (AQF) และ Community Services and Health Training Package ที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดคอร์ส DIPLOMA OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE

 • รหัสวิชา: CHC50113
 • ค่าธรรมเนียม: $20,000
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน:$300
 • ค่าสมัครเรียน:$200
 • ระยะเวลา: 102 สัปดาห์
 • CRICOS Code: 088945A
 • ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 ข้อกำหนดในการเข้าเรียน:

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ผลคะแนนสอบ IELTS 5.5 หรือผลการสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเทียบเท่ากับระเบียบ DIBP
 • เรียนจบหลักสูตร ELICOS กับ Explore English

ข้อกำหนดอื่นๆในการเข้าเรียนประกอบด้วย:

 ข้อกำหนดทางการศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับการศึกษาในออสเตรเลียปี 12

 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย: หนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ วีซ่านักเรียนที่ถูกต้องซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตร และผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากตำรวจในประเทศของนักเรียน
 • อายุของผู้เรียน: MCIE จะไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในขณะที่เริ่มเข้าศึกษา 

   DIPLOMA OF HOSPITALITY MANAGEMENT (International)   

 สำหรับน้องๆที่อยากทำงานเป็นเชฟ  ประกาศนียบัตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้ประกอบการอาวุโสที่มีทักษะขั้นสูงในการให้บริการรูปแบบต่างๆรวมทั้งทักษะการบริหารจัดการและความรู้ด้านอุตสาหกรรมเพื่อประสานงานด้านการดำเนินงานบริการ น้องๆจะได้ปฏิบัติงานอย่างอิสระ มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและมีการตัดสินใจทางธุรกิจในหลายรูปแบบ

รายละเอียดคอร์ส DIPLOMA OF HOSPITALITY MANAGEMENT

 • รหัสวิชาSIT50416
 • ค่าธรรมเนียม: $18,900
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน: 650
 • ค่าสมัครเรียน: $200
 • ระยะเวลา: 78 สัปดาห์
 • CRICOS Code: 093953C
 • ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 ข้อกำหนดในการเข้าเรียน:

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ผลคะแนนสอบ IELTS 5.5 หรือผลการสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเทียบเท่ากับระเบียบ DIBP
 • เรียนจบหลักสูตร ELICOS กับ Explore English

ข้อกำหนดอื่นๆในการเข้าเรียนประกอบด้วย:

ข้อกำหนดทางการศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับการศึกษาในออสเตรเลียปี 12

 • ข้อกำหนดทางกฎหมายหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ วีซ่านักเรียนที่ถูกต้องซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตร
 • อายุของผู้เรียนMCIE จะไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในขณะที่เริ่มเข้าศึกษา

อุปกรณ์การเรียน (ราคารวมอยู่ในค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว)

ชุดพ่อครัว

 • 1 X เสื้อเชฟแขนยาวมีกระดุม
 • 1 X การเกงเชฟลายตารางหมากรุก
 • 1 X หมวกคลุมผมสีขาว
 • 1 X ผ้าพันคอสีขาว
 • 1 X ผ้ากันเปื้อนลายขาวและดำ
 • 1 X รองเท่านิรภัย/รองเท้ากันลื่น

ชุดมีด

 • มีดทำครัว 22 ซม.
 • มีดปอกเปลือก 9 ซม.
 • มีดแกะสลัก 6 ซม.
 • มีดปาดหน้าเค้ก 20 ซม.
 • ที่ตีไข่สแตนเลส 30 ซม.
 • ช้อนไม้ 30 ซม.
 • ช้อนเสิร์ฟ 30 ซม.
 • แปรงpastry 2.5 ซม.
 • ที่ปอกเปลือก
 • ถุงครีมแต่งหน้าเค้ก 40 ซม.
 • หัวบีบครีมแบบธรรมดา 1 ซม.
 • หัวบีบครีมรูปดาว 1 ซม.
 • กล่องเครื่องมือหรือกระเป๋าใส่อุปกรณ์

   CERTIFICATE IV IN COMMERCIAL COOKERY (International)   

 สำหรับน้องๆที่อยากทำงานเป็นเชฟ  หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้ประกอบการอาหารที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมครัวน้องๆจะได้ปฏิบัติงานอย่างอิสระภายใต้คำแนะนำของผู้อื่น และใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ประกาศนียบัตรนี้จะช่วยในการทำงานในองค์กรต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม สถานบันเทิง คาเฟ่ ร้านกาแฟ หรือธุรกิจขนาดเล็กในสายงานนี้

รายละเอียดคอร์ส CERTIFICATE IV IN COMMCERICAL COOKER

 • รหัสวิชาSIT40516
 • ค่าธรรมเนียม: $14,500
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน: $650
 • ค่าสมัครเรียน: $200
 • ระยะเวลา: 85 สัปดาห์
 • CRICOS Code: 093953C
 • ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 ข้อกำหนดในการเข้าเรียน:

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ผลคะแนนสอบ IELTS 5.5 หรือผลการสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเทียบเท่ากับระเบียบ DIBP
 • เรียนจบหลักสูตร ELICOS กับ Explore English

ข้อกำหนดอื่นๆในการเข้าเรียนประกอบด้วย:

ข้อกำหนดทางการศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับการศึกษาในออสเตรเลียปี 12

 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย: หนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ วีซ่านักเรียนที่ถูกต้องซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตร
 • อายุของผู้เรียน: MCIE จะไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในขณะที่เริ่มเข้าศึกษา

อุปกรณ์การเรียน (ราคารวมอยู่ในค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว)

ชุดพ่อครัว

 • 1 X เสื้อเชฟแขนยาวมีกระดุม
 • 1 X การเกงเชฟลายตารางหมากรุก
 • 1 X หมวกคลุมผมสีขาว
 • 1 X ผ้าพันคอสีขาว
 • 1 X ผ้ากันเปื้อนลายขาวและดำ
 • 1 X รองเท่านิรภัย/รองเท้ากันลื่น

ชุดมีด

 • มีดทำครัว 22 ซม.
 • มีดปอกเปลือก 9 ซม.
 • มีดแกะสลัก 6 ซม.
 • มีดปาดหน้าเค้ก 20 ซม.
 • ที่ตีไข่สแตนเลส 30 ซม.
 • ช้อนไม้ 30 ซม.
 • ช้อนเสิร์ฟ 30 ซม.
 • แปรงpastry 2.5 ซม.
 • ที่ปอกเปลือก
 • ถุงครีมแต่งหน้าเค้ก 40 ซม.
 • หัวบีบครีมแบบธรรมดา 1 ซม.
 • หัวบีบครีมรูปดาว 1 ซม.
 • กล่องเครื่องมือหรือกระเป๋าใส่อุปกรณ์

   CERTIFICATE III IN COMMERCIAL COOKERY (International)   

สำหรับน้องๆที่อยากเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารในเมลเบิร์น หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้ประกอบการอาหารที่สามารถใช้ทักษะความรู้ที่หลากหลายในการทำอาหาร และความรู้ในการประกอบการครัวเพื่อการเตรียมเมนูอาหารต่างๆ น้องๆจะได้ตัดสินใจและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้คำแนะนำของหัวหน้าตามแผนงาน กฎ และข้อปฏิบัติของงานนั้นๆ

รายละเอียดคอร์ส CERTIFICATE III IN COMMERCIAL COOKERY

 • รหัสวิชา: SIT30816
 • ค่าธรรมเนียม: เริ่มต้นที่ $11,500
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน: $650
 • ค่าสมัครเรียน: $200
 • ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
 • CRICOS Code: 093952D
 • ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 ข้อกำหนดในการเข้าเรียน:

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ผลคะแนนสอบ IELTS 5.5 หรือผลการสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเทียบเท่ากับระเบียบ DIBP
 • เรียนจบหลักสูตร ELICOS กับ Explore English

ข้อกำหนดอื่นๆในการเข้าเรียนประกอบด้วย:

ข้อกำหนดทางการศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับการศึกษาในออสเตรเลียปี 12

 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย: หนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ วีซ่านักเรียนที่ถูกต้องซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตร
 • อายุของผู้เรียน: MCIE จะไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในขณะที่เริ่มเข้าศึกษา

 อุปกรณ์การเรียน (ราคารวมอยู่ในค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว)

ชุดพ่อครัว

 • 1 X เสื้อเชฟแขนยาวมีกระดุม
 • 1 X การเกงเชฟลายตารางหมากรุก
 • 1 X หมวกคลุมผมสีขาว
 • 1 X ผ้าพันคอสีขาว
 • 1 X ผ้ากันเปื้อนลายขาวและดำ
 • 1 X รองเท่านิรภัย/รองเท้ากันลื่น

ชุดมีด

 • มีดทำครัว 22 ซม.
 • มีดปอกเปลือก 9 ซม.
 • มีดแกะสลัก 6 ซม.
 • มีดปาดหน้าเค้ก 20 ซม.
 • ที่ตีไข่สแตนเลส 30 ซม.
 • ช้อนไม้ 30 ซม.
 • ช้อนเสิร์ฟ 30 ซม.
 • แปรงpastry 2.5 ซม.
 • ที่ปอกเปลือก
 • ถุงครีมแต่งหน้าเค้ก 40 ซม.
 • หัวบีบครีมแบบธรรมดา 1 ซม.
 • หัวบีบครีมรูปดาว 1 ซม.
 • กล่องเครื่องมือหรือกระเป๋าใส่อุปกรณ์

   CERTIFICATE IV IN NEW SMALL BUSINESS (International)   

หากน้องๆอยากเรียนคอร์สธุรกิจในสถาบันชั้นนำที่ได้รับรางวัลในเมลเบิร์น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการสร้างธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ทักษะการพัฒนาที่ดีและมีฐานความรู้ที่กว้างขวางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ น้องๆอาจต้องมีความเป็นผู้นำและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและรับผิดชอบต่อผลงานของผู้อื่น

รายละเอียดคอร์ส CERTIFICATE IV IN NEW SMALL BUSINESS

 • รหัสวิชาBSB42615
 • ค่าธรรมเนียม: From $4,250
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน: $250
 • ค่าสมัครเรียน: $200
 • ระยะเวลา: 26 weeks
 • CRICOS Code: 073297G
 • ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 ข้อกำหนดในการเข้าเรียน:

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ผลคะแนนสอบ IELTS 5.5 หรือผลการสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเทียบเท่ากับระเบียบ DIBP
 • เรียนจบหลักสูตร ELICOS กับ Explore English

ข้อกำหนดอื่นๆในการเข้าเรียนประกอบด้วย:

 ข้อกำหนดทางการศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับการศึกษาในออสเตรเลียปี 12

 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย: หนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ วีซ่านักเรียนที่ถูกต้องซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตร
 • อายุของผู้เรียน: MCIE จะไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในขณะที่เริ่มเข้าศึกษา

   DIPLOMA OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT (International)   

สำหรับน้องๆที่อยากเรียนหลักสูตร Diploma of Leadership and Management ในเมลเบิร์น หลักสูตรนี้เหมาะกับบทบาทของน้องๆที่ ใช้ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการจัดการในองค์กรและบริบทของอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้จะจัดเตรียมน้องๆให้มีความพร้อมในด้านธุรกิจโดยใช้กรณีศึกษาในชีวิตจริงและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปัจจุบันที่ MCIE  เรามุ่งเน้นที่ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจในทางปฏิบัติและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดเตรียมนักเรียนของเราด้วยทักษะและฐานความรู้แบบกว้างๆในบริบทต่างๆ MCIE ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของจิตวิญญาณของการประกอบการและสะท้อนให้เห็นในหลักสูตรที่เราจัดเตรียมให้กับนักเรียนของเรา นักเรียนบางคนของเราดำเนินธุรกิจที่มีขนาดเล็กซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายตัวเนื่องจากบทเรียนที่พวกเขาเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้เรายังได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยและการบริการด้วย  โดยมีเป้าหมายคือการจัดเตรียมนักเรียนในการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กของตนเอง

รายละเอียดคอร์ส DIPLOMA OF LEADERSHIP & MANAGEMENT

 • รหัสวิชา: BSB51915
 • ค่าธรรมเนียม: เริ่มต้นที่ $9,000
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน:$250
 • ค่าสมัครเรียน:$200
 • ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
 • CRICOS Code: 088944B
 • ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน:

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ผลคะแนนสอบ IELTS 5.5 หรือผลการสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเทียบเท่ากับระเบียบ DIBP
 • เรียนจบหลักสูตร ELICOS กับ Explore English

ข้อกำหนดอื่นๆในการเข้าเรียนประกอบด้วย:

 ข้อกำหนดทางการศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับการศึกษาในออสเตรเลียปี 12

 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย: หนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ วีซ่านักเรียนที่ถูกต้องซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตร
 • อายุของผู้เรียน: MCIE จะไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในขณะที่เริ่มเข้าศึกษา

   IELTS PREPARATION COURSE   

 ระบบทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS) เป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการย้ายถิ่นฐานทั่วโลก เราจะช่วยน้องๆในการเพิ่มคะแนน IELTS!

สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ในเมลเบิร์นกับ Explore English  การสอบ IELTSเป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการย้ายถิ่นทั่วโลกโดยมีการทดสอบมากกว่า 2 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มีให้เลือกสองระดับสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงคะแนน IELTS หลักสูตรนี้เปิดให้ทุกประเภทวีซ่าและสอนแบบเต็มเวลา – 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทางสถาบัน Explore Englishไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • Upper Intermediate
 • ระยะเวลา: 2-54 สัปดาห์
 • CRICOS: 085253J
 • เปิดสอนสองระดับ

ทำไมถึงต้องเรียน IELTS?
การสอบ IELTS จะประเมินทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดของน้องๆ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด และการสอบนี้ได้ออกแบบขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าน้องๆจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน ในที่ทำงาน และในการใช้ชีวิตของน้องๆในต่างประเทศ
การทดสอบ IELTS ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกด้านการประเมินภาษา มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและได้รับการยอมรับจากกว่า 9,000 องค์กรทั่วโลกรวมทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย นายจ้าง หน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมือง และองค์กรวิชาชีพ

คุณสมบัติของหลักสูตร IELTS ของเรา:

 • เรียนรู้เทคนิคการสอบและสร้างความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบ การทดสอบนี้เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง การอ่านและการฟังข้อความสำหรับข้อสอบIELTS ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมาย และในระหว่างหลักสูตรจะมีการขยายความรู้ทั่วไปของน้องๆเพื่อช่วยในการหาความหมายจากหัวข้อที่พบโดยทั่วไป
 • การเพิ่มคลังศัพท์ของน้องๆ คำศัพท์มีบทบาทสำคัญในทั้งสี่ทักษะหลัก และน้องๆจะได้รับการกระตุ้นเพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านคำศัพท์ โดยการบันทึกคำศัพท์ใหม่และการทบทวนคำศัพท์ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการจดจำคำศัพท์ใหม่ๆ
 • โอกาสในการทดลองทำข้อสอบ พาร์ทการเขียนของ IELTS มีความเฉพาะเจาะจงมากและน้องๆจะได้รับโอกาสในการทดลองทำข้อสอบและควรใช้เทคนิคที่ได้รับในห้องเรียนในการแก้ไขตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
 • โอกาสมากมายในชั้นเรียนเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการอ่านหัวข้อต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้น้องๆได้พัฒนาคำศัพท์เพิ่มเติมและได้ฝึกการพูดเพื่อใช้ในการสอบ IELTS

Explore English เป็น บริษัท ในเครือของสถาบันการศึกษาในเมืองเมลเบิร์นในฐานะผู้ดำเนินการร่วมกับสถาบัน MCIE Explore English ได้รับการรับรองโดย NEAS ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการประกันคุณภาพสำหรับภาคการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ELT)

   GENERAL ENGLISH COURSE   

หลักสูตรนี้จัดสอนโดย Explore English ซึ่งเน้นที่ทักษะการสื่อสาร และหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาในหัวข้อต่างๆที่พบบ่อยในการสนทนาในชีวิตประจำวัน
หากน้องๆเป็นหนึ่งคนที่ต้องการเรียนหลักสูตร General English ในเมลเบิร์น หลักสูตรนี้มีให้เลือกสองระดับและได้รับการออกแบบมาสำหรับน้องๆที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด หลักสูตรนี้เปิดให้ทุกประเภทวีซ่าและสอนแบบเต็มเวลา – 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทางสถาบัน Explore Englishไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • Pre Intermediate to Advanced
 • ระยะเวลาเรียน: 2-52 สัปดาห์
 • CRICOS: 085252K
 • ตารางเรียนยืดหยุ่นได้

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตร GENERAL ENGLISH กับเรา?

เพราะเราเน้นที่การสื่อสารและหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆมีทักษะในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาในหัวข้อต่างๆที่พบบ่อยในการสนทนาในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำธุรกรรมที่มักพบบ่อยๆในขณะเดินทางหรือขณะอาศัยอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียน:

 • ภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อสินค้า การซื้อตั๋วการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การอ่านตารางเวลาและข้อมูลการเดินทาง การอ่านเมนู หนังสือพิมพ์ และบทความในนิตยสาร
 • การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
 • วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย
 • ทัศนศึกษาและฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตจริง


 Explore English เป็น บริษัทในเครือของสถาบันการศึกษาในเมืองเมลเบิร์นในฐานะผู้ดำเนินการร่วมกับสถาบัน MCIE Explore English ได้รับการรับรองโดย NEAS ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการประกันคุณภาพสำหรับภาคการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ELT)

   ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES   

เป้าหมายของหลักสูตร EAP ของเราคือการแนะนำน้องๆให้มีทักษะที่จำเป็นในการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้น หากน้องๆเป็นหนึ่งคนที่ต้องการเรียนหลักสูตร English for Academic Purposes ในเมลเบิร์น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP)นี้ มีให้เลือกสองระดับและออกแบบมาสำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรนี้เปิดให้ทุกประเภทวีซ่าและสอนแบบเต็มเวลา – 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทางสถาบัน Explore Englishไม่รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • CRICOS: 085251M
 • ระยะเวลา: 10 สัปดาห์
 • ตารางเรียนยืดหยุ่นได้
 • Upper Intermediate to Advanced

 ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตร ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES กับเรา?

การเรียนในระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เป้าหมายของหลักสูตร EAP คือการแนะนำนัน้องๆให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้น การได้รับทักษะและความรู้ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยให้นัน้องๆมั่นใจในการเริ่มเรียนต่อในสาขาวิชาที่เลือก

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียน:

 • ทักษะการศึกษาและการวิจัย
 • การวางแผนและเขียนเรียงความ
 • การเขียนอ้างอิง
 • การพิสูจน์อักษรและการแก้ไข
 • การจดบันทึกและการมีส่วนร่วมในการสอน
 • ทักษะการนำเสนอ

Explore English เป็น บริษัท ในเครือของสถาบันการศึกษาในเมืองเมลเบิร์นในฐานะผู้ดำเนินการร่วมกับสถาบัน MCIE Explore English ได้รับการรับรองโดย NEAS ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการประกันคุณภาพสำหรับภาคการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ELT)