loogo

Mercury College

เรามีความยินดีที่จะต้อนรับคุณเข้า Mercury college ซิดนีย์, ออสเตรเลีย
Mercury college ได้รับการต้อนรับจากนักเรียนมานานกว่า 50 ปี วิทยาลัยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในประเทศออสเตรเลียและได้รับชื่อเสียงสำหรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  Mercury college ได้รับความสนใจจากนักเรียนผ่านการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ที่ตั้ง Level 1 & 2 Anzac House, 245 Castlereagh St, Sydney NSW 2000, Australia

Mercury college  ตั้งอยู่ใจกลางของนครซิดนีย์ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่นโอเปร่าเฮาส์,สะพานฮาร์เบอร์, Royal Botanic Gardens the Queen ,Victoria Building และอื่น ๆ อีกมากมาย วิทยาเขตสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยขนส่งสาธารณะ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะได้สัมผัสชีวิตในเมือง

website สถาบัน Mercury college

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

     GENERAL ENGLISH     

ระยะเวลาเรียน : ตั้งแต่ 1-48 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความต้องการทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มุ่งหมายที่จะสอนวัฒนธรรมภาษาอังกฤษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปด้วย

คุณสมบัติการเรียนหลักสูตร General English

นักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าในช่วงเวลาของการลงทะเบียน

ระดับภาษาอังกฤษ  มีระดับดังนี้ 

Beginner, Lower Elementary , Elementary  ,Pre-Intermediate , Intermediate , Upper intermediate , Advance

    IELTS Preparation Course    

ระยะเวลา: 12 สัปดาห์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้นักศึกษามีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการสอบ IELTS, ทั้งเรื่องระยะเวลาในการสอบ และวิธีการที่จะดำเนินการสอบ และโครงสร้างชนิดของคำถาม และวิธีการประเมิน นอกจากนั้นยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ ทำการจำลองการทดสอบเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงการบอกเคล็ดลับสำหรับการสอบที่จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ภายใต้ระยะเวลาที่ต้องการและยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณใหม่และกลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อที่จะกลายเป็นผู้เรียนที่มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีทักษะและความรู้ที่พร้อมสำหรับการสอบ IELTS

คุณสมบัติการเรียนหลักสูตร :

IELTS 5, Cambridge FCE, TOEFL 235, CEF B2, จบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ Intermediate

    English for Academic Purposes    

ระยะเวลา: 12 สัปดาห์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : นักศึกษาที่จบหลักสูตรในเวลา 12 สัปดาห์นี้ จะได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่อไปนี้

 • เข้าใจในหลักการของสถาบันการศึกษาในตะวันตก
 • กลยุทธ์ในการทำวิจัยโดยใช้วารสาร, หนังสือ, ห้องสมุด และอินเทอร์เน็ต
 • คำศัพท์ที่มีประโยชน์ทางวิชาการ
 • การใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับการลงทะเบียนทั้งพูดและเขียน
 • ความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจทางวิชาการเช่น บทความ, ตำราและเอกสารอ้างอิง
 • ความถูกต้องในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ทางวิชาการ

คุณสมบัติการเรียนหลักสูตร

IELTS 6 เคมบริดจ์ FCE, TOEFL 547 ตระเวณ B2, หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate

    Certificate III  in business    

ระยะเวลา: วันที่ 23-26 สัปดาห์แบบเต็มเวลา เรียน 20 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ต่อเทอม เรียนทั้งหมด 2 เทอม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรนี้ Certificate III in business จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกัน นักเรียนสามารถใช้ความรู้และการตัดสินใจของตัวเองเพื่อทำงานและแก้ปัญหาของงาน รวมถึงให้คำแนะนำและการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับทีมงาน

คุณสมบัติการเรียนหลักสูตร

 • จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย (Year 12 หรือเทียบเท่า)
 • อายุมากกว่า 18 ปีในช่วงเวลาของการลงทะเบียน
 • มีผลประเมินภาษาอังกฤษระดับ : IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

    Certificate IV in business    

ระยะเวลา: วันที่ 36-39 สัปดาห์แบบเต็มเวลา เรียน 20 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ต่อเทอม เรียนทั้งหมด 3 เทอม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

สะท้อนให้เห็นบทบาทของบุคคลที่ใช้ทักษะทั้งการพัฒนาและฐานความรู้ที่กว้างขวางในความหลากหลายของบริบท พวกเขาสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในระยะเวลาที่กำหนดหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน สามารถทำการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากความหลากหลายของแหล่งที่มา เป็นผู้นำและให้คำแนะนำกับคนอื่น ๆ ที่มีความรับผิดชอบที่จำกัด

คุณสมบัติการเรียนหลักสูตร

 • จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย (Year 12 หรือเทียบเท่า)
 • หรือจบหลักสูตร Certificate III in business
 • อายุมากกว่า 18 ปีในช่วงเวลาของการลงทะเบียน
 • มีผลประเมินภาษาอังกฤษระดับ : IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

    Diploma in Management    

ระยะเวลา: 36-39 สัปดาห์แบบเต็มเวลา เรียน 20 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ต่อเทอม เรียนทั้งหมด 3 เทอม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Diploma in Management นักเรียนจะเข้าใจหลักการพื้นฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มงานไม่ว่าจะทำเพียงคนเดียวหรือภายในองค์กรขนาดใหญ่

คุณสมบัติการเรียนหลักสูตร

 • จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย (Year 12 หรือเทียบเท่า)
 • หรือจบหลักสูตร Certificate IV in business
 • อายุมากกว่า 18 ปีในช่วงเวลาของการลงทะเบียน
 • มีผลประเมินภาษาอังกฤษระดับ : IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร


ราคาโปรโมชั่น