loogo

 

OXFORD HOUSE COLLEGE, CANADA

Oxford House College ซึ่งก่อนหน้านี้คือ SOL Schools International โดยในประเทศแคนาดามี 3 สาขาใน 3 เมือง คือ Toronto Vancouver และ Calgary โดยหลักสูตรที่เปิดสอน มีตั้งแต่ General English General English Plus การสนทนาและการออกเสียง การเตรียมตัวสอบ IELTS FCE & CAE และ TOEFL และภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ให้น้องๆ เลือกเรียน OHC จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งเพื่อการเข้าสังคมและด้านงานธุรกิจ นอกจากนี้ แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดในโลก มีกิจกรรมท้าทายต่างๆ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็กเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนในบรรยากาศที่สบายๆ และได้เรียนรู้อย่างเต็มที่

Toronto ตั้งอยู่ที่ 469 Jarvis Street, Toronto, ON M4Y 2G8

Toronto เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ สถานที่ที่น้องๆ จะได้มีประสบการณ์กับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และได้พบเพื่อนใหม่ๆ จากทั่วโลกไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ Toronto ยังได้รับโหวตให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก OHC Toronto ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 โดยมีนักเรียนที่มาเรียนที่นี่แล้วกว่า 8000 คน จากทั่วโลก โดยยังคงมุ่งมั่นในคุณภาพของหลักสูตรมาโดยตลอด นอกจากนี้ที่ตั้งของ OHC Toronto ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ และให้ประโยชน์เป็นเนื่องจากเป็นโรงเรียนภาษาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่นอก office building และสวนให้นั่งเรียนได้นั่งเล่นผ่อนคลาย

Vancouver ตั้งอยู่ที่ 322 Water Street, Vancouver, BC V6B 1B6

หนึ่งในไฮไลท์ของ Vancouver คือ ความหลากหลายของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ และตั้งอยู่ในเขตประวัติศาสตร์เก่าแก่ ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้สัมผัสกับเมืองที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรม และมีย่านชุมชนที่เก่าแก่ที่สุด ไปพร้อมๆ กับการเรียน อีกทั้งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่จะทำให้การเรียน OHC Vancouver มีความน่าเพลิดเพลินใจมากยิ่งขึ้น

Calgary ตั้งอยู่ที่ 1212 – 1st Street SE, Unit 116, Calgary, Alberta, T2G 2H8

OHC Calgary ตั้งอยู่ในกลางแหล่งช๊อปปิ้ง ที่เดินทางได้ด้วย C-Train public transit line โดยอยู่ที่ ชั้น 1 ของตึกสองชั้น ใจกลางเมือง โดยสโลแกนหลักของ OHC คือ การให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นอันดับแรก สำหรับบุคลากรของ OHC Calgary ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การเดินทาง มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความใส่ใจ ดังนั้น เมื่อน้องๆ มาเรียนที่ OHC Calgary ไม่เพียงแต่น้องๆ จะเป็นนักเรียนที่มาเรียนเท่านั้น แต่น้องๆ จะเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเรา

website สถาบัน Oxford House College,CANADA

 

หลักสูตรต่างๆ

 

General English

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนให้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในทุกสถานการณ์ น้องจะได้พัฒนาทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงคำศัพท์และไวยากรณ์ต่างๆ ซึ่งน้องจะได้รับการฝึกภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่เป็นจริงทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยน้องจะได้เรียนกับคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนมานานและจะพยายามช่วยให้น้องพุดภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติและเข้าใจได้ง่าย

General English Plus

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เป็นการสอนภาษาอังกฤษแบบทั่วไปควบคู่กับภาษาอังกฤษที่เน้นไปในด้านต่างๆที่น้องถนัด หรือสนใจอยากเรียนมากขึ้นเช่น ต้องการพัฒนาการอ่านออกเสียง การสนทนาหรือความคล่องในการพูดให้มีมากขึ้น หรือต้องการรู้กลยุทธ์การทำข้อสอบ IELTS

Intensive English

น้องๆ สามารถเรียน General English แบบเข้มข้น หรือ ถ้าภาษาอังกฤษของน้องๆ พัฒนาแล้ว น้องๆ สามารถเลือกเรียน General English กับหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น Conversation and Pronunciation Preparation for Cambridge Examinations (CELTA) IELTS Preparation Business English (ตรวจว่ามีสาขาใดบ้าง)

Cambridge Examination Courses

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ สอนเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการสอบ Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced English และ Cambridge Proficiency in English ซึ่งทุกข้อสอบเป็นข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการเวลาเข้าทำงาน หรือเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นน้องที่ต้องการผ่านข้อสอบนี้ไปให้ได้ ควรเลือกเรียนหลักสูตรนี้

English for Academic Purpose

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง หรือสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวให้น้องเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องเกิดความคล่องตัว เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเมื่อเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

One-to-One Tuition

หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่น้องๆ เลือกเองโดยใช้การวิเคราะห์ความต้องการด้านยุทธศาสตร์ของ OHC โดยน้องๆ จะเลือกเรียนหลักสูตรที่ต้องการ ในหัวข้อที่น้องๆ ต้องการจะเน้น

CELTA-CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR ADULTS

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหลักสูตรเริ่มแรกในการเรียนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคนเรียนกว่า 10,000 คน ต่อปี

ค่าใช้จ่าย