loogo

OZFORD EDUCATION GROUP

Ozford ตั้งอยู่ที่ 310  King Street Melbourne 3000 Australia 

Ozford เป็นสถาบันภาษาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของเมือง Melbourne น้องๆจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการขนส่งมวลชน การใช้ห้องสมุดของรัฐ การเที่ยวหรือเดินเล่นที่สวนสาธารณะ หรือเดินช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าที่ดีที่สุด และยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย

website สถาบัน OZFORD EDUCATION GROUP

ภาพรวม

OZFORD มีความมุ่งมั่นในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้น้องๆได้บรรลุผลทั้งด้านส่วนตัวและวิชาการ ซึ่งน้องสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีพ    เราส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและคุณค่าของชีวิต ทำให้น้องสามารถเลือกวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงน้องๆและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแนะแนวทั้งด้านการเรียนและเรื่องทั่วๆไปเพราะพนักงานทุกคนคิดเสมอว่า ความสำเร็จของน้องๆคือความสำเร็จของ Ozford

นอกจากนี้ Ozford มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพที่สอนนักเรียนนานาชาติมาเป็นเวลานาน โดยการใช้สื่อ และเทคนิคการสอนที่ทันสมัยและได้มาตรฐานและน่าสนใจทำให้น้องๆสนุกกับการเรียน น้องสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องเรียนที่ทันสมัย เช่น TVs, DVD players และ Data Projectors  และยังมีห้องอาหารที่มีเครื่องทำครัวที่ครบครัน มีห้องนั่งเล่น และมุมอ่านหนังสือที่สะดวกสบาย

Ozford ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่น้องสามารถเข้าร่วมได้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้เช่นการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสวนสาธารณะ

ข้อดีของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ Ozford คือน้องๆสามารถจัดตารางเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นได้ตลอดทั้งปี และหลักสูตรด้านวิชาชีพทำให้น้องได้ฝึกงานกับนายจ้างจริงทำให้ได้ประสบการณ์การทำงานที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นงาน full-time หรือ part-time ทาง Ozford ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างนายจ้างกับน้องๆให้ได้พบปะกัน ทำให้น้องได้งานทำตามความถนัดและความชอบมากที่สุด ซึ่งน้องจะได้รับการประเมินผลการฝึกงานด้วย ซึ่งอาจจะทำให้น้องได้มีโอกาสในการทำงานจริงเมื่อจบหลักสูตรแล้ว

ที่ Ozford มีหลักสูตรที่สอนคือ :

 • English Language 
 • Vocational Courses 
 • University Pathways

หลักสูตรและค่าใช้จ่าย

     English Language at Ozford English Language Centre     

รายชื่อวิชาที่สอนประกอบด้วย

 • General English
 • English for Secondary School Preparation
 • English for Academic Purposes (EAP)
 • IELTS Test Preparation
 • English for TESOL Preparation
 • English for Young Learners*
 • English and Culture Study Tour*
 • Business English*

General English (CRICOS Code 048142A)

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะกับน้องที่สนใจการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การเดินทาง หรือการทำธุรกิจ หรือการเรียนแบบง่ายๆหรือแค่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งน้องจะได้รับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกที่เข้าเรียนโดยแบ่งออกเป็น Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate และ Advanced ซึ่งน้องจะได้รับการจัดเข้าเรียนในระดับที่เหมาะสม โดยน้องจะได้เรียนในหัวข้อที่ทันสมัยและใหม่ๆอยู่เสมอ จะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆชาวต่างชาติหลากหลายประเทศทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติต่างๆมากมาย และน้องจะได้รับการทดสอบผลการเรียนเพื่อขึ้นระดับสูงขึ้นในทุกๆ 2 สัปดาห์

ระยะเวลาในการเรียนคือ 10 – 40 สัปดาห์ โดยเรียน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และเริ่มเรียนทุกวันจันทร์

ขนาดของห้องเรียน 12 – 15 คน

English for Secondary School Preparation (CRICOS Code 048143M)

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะกับน้องที่ต้องการเรียนระดับมัธยมปลายที่ประเทศออสเตรเลีย โดยจะแบ่งระดับการเรียนเป็น 3 ระดับคือ Elementary, Intermediate และ Advanced ด้วยเนื้อหาที่แปลกใหม่และน่าสนใจทุกครั้ง เพื่อทำให้น้องอยากเรียนหรือสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษทุกวันด้วยการฝึกฝนการพูดหรือติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำและฝึกการใช้ศัพท์ใหม่ๆทุกวันเพื่อที่น้องจะได้นำไปใช้ได้ในการเรียนจริงกับนักเรียนชาวออสเตรเลีย ซึ่งน้องจะได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับนักเรียนระดับ high school ในห้องเรียนจริง และได้เรียนวิชาอื่นๆเช่นเลขคณิต วิทยาศาสตร์ หรือ IT อีกด้วย

ระยะเวลาในการเรียนคือ 10 – 40 สัปดาห์ โดยเรียน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และเริ่มเรียนทุกวันจันทร์

ขนาดของห้องเรียน ประมาณ 12-15 คน

English for Academic Purposes (EAP) (CRICOS Code 060426K)

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะกับน้องที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านหรือเรียนภาษาอังกฤษให้ตรงกับความสามารถของน้องแต่ละคน โดยน้องจะต้องมีความรู้ระดับภาษาอังกฤษขั้น advanced แล้ว หรืออย่างน้อยระดับ Upper-intermediate ถึงจะเรียนได้

ระยะเวลาในการเรียน 10 สัปดาห์ โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เริ่มเรียนในทุกๆ 5 สัปดาห์

ขนาดของห้องเรียน ประมาณ 12 –15 คน

IELTS Test Preparation CRICOS Code 050470M)

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะกับน้องที่ต้องสอบ IELTS เพื่อการเข้าเรียนสายวิชาชีพ หรือในระดับมหาวิทยาลัย หรือเพื่อการย้ายถิ่นฐาน โดยสอนทักษะทั้ง 4 ด้านคือ speaking, writing, reading และ listening

ระยะเวลาในการเรียน 10 สัปดาห์ โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเริ่มเรียนตามตารางเวลาด้านล่างนี้

ขนาดของห้องเรียน ประมาณ 12 – 15 คน

ระดับของนักเรียนที่เรียนได้ ต้องอยู่ระดับ Upper-intermediate ถึง Advanced

English for TESOL Preparation(Cricos Code 063589M)

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เหมาะกับน้องที่ต้องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสอนภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะสอนแบบกลุ่ม หรือแบบเดี่ยว โดยน้องจะได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมาย และได้เรียนรู้เรื่องไวยากรณ์และการทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษมากมาย รวมทั้งได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และยังได้เรียนภาคทฤษฎีของการสอนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งจะได้รับการสังเกตการณ์และการประเมินผลการเรียนจากครูผู้สอนอีกด้วย

ระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ โดยเรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ เริ่มเรียนทุกๆ 10 สัปดาห์

ขนาดของห้องเรียน 10-15 คน

ระดับนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนได้คือ advanced และต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือมากกว่านั้น

 

English for Young Learners

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เหมาะกับน้องอายุ 10-15 ปี โดยน้องจะได้เรียนกับครูชาวออสเตรเลีย และเรียนกับเพื่อนๆนานาชาติมากมาย และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียและได้มีโอกาสไปเที่ยวสวนสนุก พิพิธภัณฑ์และสถานที่น่าสนใจมากมายในประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลาเรียน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ในเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เริ่มเรียนช่วงภาคฤดูร้อน (summer – December- February) หรือไม่ก็ช่วงฤดูหนาว (July – August)

ขนาดของห้องเรียน ประมาณ 10 คน

ระดับของน้องที่จะเข้าเรียนได้ ตั้งแต่ขั้น elementary – intermediate และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าร่วมได้

 

Business English

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะกับน้องที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ซึ่งน้องจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองาน การพูดในที่ประชุม การใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร การตั้งคำถาม การร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการต่อรองทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเรียนรู้การเขียนอีเมลล์ การส่งแฟ็กซ์ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียน resume ซึ่งน้องๆจะได้เรียนทั้งไวยากรณ์ การใช้เสียง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อให้น้องสามารถทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ

ระยะเวลาในการเรียน ประมาณ 5-10 สัปดาห์ โดยเรียน 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ และเริ่มเรียนทุกๆ 5 สัปดาห์

ระดับของน้องที่เข้าเรียนได้ ควรเป็นระดับ intermediate หรือ upper-intermediate

 

English and Culture Study Tour

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่เหมาะกับน้องที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบรวดเร็วและสนุกสนาน เพราะจะได้อยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย ได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวออสเตรเลีย ซึ่งน้องจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมมีที่พัก และอาหารให้พร้อม และยังได้ท่องเที่ยวไปกับโปรแกรมต่างๆที่ทาง Ozford จัดไว้ให้เช่นนั่งเรือ cruise ล่องแม่น้ำ เที่ยวชมชายหาดอันสวยงามของเมือง Melbourne เที่ยวชม Melbourne Zoo และ Aquarium หรือร่วมชมกีฬาต่างๆที่มีขึ้นในเมือง และอื่นๆอีกมากมาย

น้องที่เข้าร่วมกลุ่มนี้ได้ต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป และต้องมีผู้ปกครองไปด้วย

ราคาค่าใช้จ่ายของหลักสูตรนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆไป

ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

     Vocational courses      

International Students Courses

Courses

 

     University Pathways      

เมื่อน้องๆเรียนสำเร็จหลักสูตร English program กับทาง Ozford และสนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย ทาง Ozford มีมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจให้น้องเข้าเรียนได้ดังต่อไปนี้

University of Canberra

มีคณะที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ (Pathway to Bachelor Degrees)

Central Queensland University

คณะที่เปิดสอนมีดังนี้ (Pathways are available for people with different learning styles to achieve, thrive and succeed.)

Griffith University

คณะที่เปิดสอนมีดังนี้ (Pathway to Bachelor Degrees)

Swinburne University

คณะที่เปิดสอนมีดังนี้ (Pathway to Bachelor Degrees)

University of Tasmania

คณะที่เปิดสอนมีดังนี้ (Pathway to Bachelor Degrees)