loogo

SOUTHERN CROSS UNIVERSITY

Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย สดใส และมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามทั้ง 4 สาขา คือที่ Gold Coast, Lismore, Coffs Harbour และ Sydney

นอกจากนี้ SCU ยังบริหาร The Hotel School Sydney ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Mulpha Australia และในปี 2014 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 20 ปีของ SCU ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเพิ่มสาขาใหม่ อยู่บนถนน Phillip ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองและย่านธุรกิจของ Sydney 

ทางมหาวิทยาลัย SCU ได้ต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลกมากกว่า 80 ประเทศ และได้ทำการสอนหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ด้วยบรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่และสนุกสนานกับการเรียน ทางสถาบันมุ่งเน้นสอนนักเรียนทุกคนด้วยครูที่มีคุณภาพ และมีความสามารถและมีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ

เนื้อหาของหลักสูตรของ SCU ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนวิชาชีพ การทำงานแบบ internships หรือในรูปแบบที่สามารถให้นักเรียนจบออกไปแล้วหางานทำได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้มีการทำการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธรณีวิทยา พันธุศาสตร์ หรือการวิจัยคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว

website สถาบัน SOUTHERN CROSS UNIVERSITY

สาขาที่ตั้ง

สาขาต่างๆของ SCU

Lismore campus

ตั้งอยู่เขต Northern Rivers บนเนื้อที่มากกว่า 75 เฮคเตอร์ (ไร่) สภาพแวดล้อมมีความเขียวชอุ่มของสวนและพรรณไม้นานาชนิด พร้อมทางเดินที่เหมือนป่าฝน อาคารเรียนของสาขา Lismore นี้เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีทั้ง Law Moot Court มีห้องพยาบาล และห้องนวด รวมทั้งมีสนามกีฬาและที่ออกกำลังกาย และยังมีห้องทดลองสำหรับวิชา Biomechanics และห้องเล่นดนตรีที่ทันสมัย ห้องจัดแสดงภาพ และห้องสื่อสารสำหรับนักเรียนที่เรียนทางด้าน Contemporary Music, Visual Arts and Media

Coffs Harbour campus

ตั้งอยู่ใจกลางระหว่าง Sydney กับ Brisbane ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง และสบายๆ เป็นสาขาที่อยู่ใกล้กับชายหาดที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนพยาบาล ซึ่งสมารถออกทดสอบปฏิบัติงานจริงได้ รวมทั้งห้องทดลองสอนเด็กเล็กอีกด้วย

Gold Coast campus

เป็นสาขาใหม่ที่สุดของ SCU ตั้งอยู่ห่างจาก North Kirra Beach เพียง 400 เมตร และอยู่ใกล้กับสนามบิน Gold Coast ในเมือง Coolangatta สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมและทิวทัศน์ของ Pacific Ocean
มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เป็นสาขาที่ออกแบบเพื่อการบริการและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีข้อสงสัยต่างๆแบบที่เรียกว่า one-stop shop มีห้องสมุดที่มีวิวสวยงามของมหาสมุทร รวมทั้งยังมีสถานพยาบาล SCU Health Clinic มีห้องแล็บสำหรับนักเรียนที่เรียนพยาบาล และห้องสำหรับนักเรียนทีเรียน Biomechanics

Sydney campus

ในปี 2014 SCU จะทำการเพิ่มสาขาขึ้นในเมือง Sydney ซึ่งจะตั้งอยู่บนถนน Phillip อันเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมือง Sydney โดยจะทำการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านธุรกิจและการสื่อสารให้กับนักเรียนนานาชาติ
The Hotel School Sydney

ตั้งอยู่บนถนน Macquarie เป็นส่วนหนึ่งของ SCU ที่ได้รับรางวัลการสอนทางด้าน Bachelor of Business in Hotel Management หลักสูตรของที่นี่มุ่งเน้นสอนทักษะการจัดการงานธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งนักเรียนที่จบหลักสูตรจากที่นี่จะมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานทางด้านงานโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างมาก นักเรียนจะเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนหลายแห่งให้เข้าไปทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ

หลักสูตร

Bachelor of Laws (Undergraduate entry)

เนื้อหาของหลักสูตรสอนให้เป็นนักกฎหมายไม่ว่าจะจบมาทางด้านไหน ก็สามารถเรียนได้ซึ่งอาจจะต้องเรียน Associate Degree in Law (Paralegal Studies) หรือ Bachelor of Legal and Justice Studies มาเป็นพื้นฐานก่อน น้องจะได้รับการฝึกฝนกับบริษัทกฎหมายอย่างจริงจัง และได้รับการทดสอบเพื่อวัดผลการเรียน

Associate Degree in Law

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เรียนแค่ 2 ปี สอนเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ทำให้น้องสามารถเข้าทำงานกับบริษัทเอกชนที่ต้องการคนรู้ด้านกฎหมายบ้าง ที่ต้องทำงานวิจัย หรือเตรียมเอกสารด้านกฎหมายเพื่อยื่นคดีความต่างๆ หรืออาจจะต้องติดต่อเจรจาการค้ากับลูกค้าโดยมีนักกฎหมายทำการร่างสัญญาต่างๆให้ น้องจะได้รับการทดสอบและวัดระดับผลจากบริษัทกฎหมายของจริง

Associate Degree of Creative Writing

เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะสอนด้านการเขียนแบบสร้างสรรค์ น้องจะได้รับการฝึกการเขียนในรูปแบบต่างๆทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นในช่วงเวลา 70-100 ชั่วโมงกับบริษัท หรือสมาคมนักเขียนต่างๆรวมทั้งงาน Writers Festival  เมื่อเรียนจบสามารถต่อยอดเรียน Bachelor of Arts ได้ น้องสามารถทำงานด้านการเขียนนวนิยาย เขียนสคริป เขียนวิเคราะห์ข่าวต่างๆ รวมทั้งการเขียนงานประชาสัมพันธ์ หรืองานบันเทิงต่างๆ

Bachelor of Business

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมด น้องจะได้รับการฝึกให้คิดแบบมีเหตุมีผล (critical reasoning) เรียนรู้สภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจ การรู้จักติดต่อสื่อสาร และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเช่นงานบัญชี งานจัดการการเงิน การจัดการงบประมาณ การจัดการกับบุคคล การจ้างงาน การลงทุนต่างๆ รวมไปทั้งการตลาดและการออกแบบสินค้า การโฆษณาสินค้า น้องจะได้รับการ internship กับบริษัทเอกชนที่น้องสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกที่ไหนซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับวิชาเอกที่เลือกเรียน และจะได้รับการทดสอบผลของการเรียนด้วยการทั้งเขียน essay หรือรายงาน หรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การวิเคราะห์เหตุการณ์จริง และการตอบคำถาม online quizzes

Bachelor of Nursing

 เนื้อหาของหลักสูตรนี้ สอนให้ประกอบอาชีพเป็นพยาบาลอย่างมืออาชีพและมีความเชื่อมั่น โดยจะได้รับการฝึกให้ปฎิบัติจริงประมาณ 1040 ชั่วโมงทั้งพยาบาลในคลินิค พยาบาลเด็ก หรือผู้สูงอายุ หรือแผนกอื่นๆทั่วไปรวมทั้งแผนก emergency ด้วย เมื่อเรียนจบจะได้รับการรับรองจาก Nursing and Midwifery Board of Australia และจะสามารถประกอบอาชีพพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้  Registered Nurse ในประเทศ Australia

Bachelor of Clinical Sciences

 เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป การให้ความรู้ถึงการดูแลสุขภาพร่างกายในทุกๆด้าน การให้คำปรึกษาถึงการดูแลสุขภาพ น้องจะได้รับการฝึกในสถานพยาบาลจริงและจะได้รับการทดสอบทั้งแบบข้อเขียนและการปฏิบัติ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรนี้ น้องสามารถทำงานได้อย่างเชื่อมัน่และเป็นมืออาชีพ

Bachelor  of Forest Science and Management

 เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ไม้ การวางแผนการปลูกป่า การดูแลธรรมชาติ การกำจัดวัชพืชต่างๆซึ่งน้องจะได้ออกไปสำรวจป่า เดินทางไปที่ต่างๆมากมาย น้องจะได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ การป้องกันไฟป่า การจัดการกับโรคต่างๆที่เกิดจากป่า การดูแลตัวเองเมื่อออกเดินทางในป่า น้องจะได้รับการฝึกงานจริง 16 สัปดาห์กับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านนี้ และจะได้รับการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

Bachelor of Indigenous Studies

 เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนให้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย ทำให้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เรียนรู้พื้นฐานหรือประวัติของชาวออสเตรเลียมากขึ้น น้องสามารถเข้าทำงานกับบริษัทท่องเที่ยว หรือบริษัทที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนออสเตรเลียเพื่อทำการค้า น้องจะได้รับการฝึกฝนและทดสอบทั้งแบบข้อเขียนและปฏิบัติจริง

Bachelor of Marine Science and Management

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องการจัดการทางทะเลหรือใต้น้ำ โดยเน้นที่ Solitary Islands, Cape Byron and Great Barrier Reef marine parks น้องจะได้เรียนรู้การอนุรักษ์ท้องทะเลและสัตว์น้ำ การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการมลพิษ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ เมื่อจบหลักสูตรนี้น้องจะสามารถทำงานด้านที่ปรึกษาทางทะเล และงานตำแหน่งต่างๆมากมายเช่น marine park planners, marine biologists and ecologists, marine reserve officers, aquaculturalists, fisheries managers, project officers, technical officers, and state coordinators น้องสามารถฝึกงาน 8 สัปดาห์และเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานครั้งนี้

Diploma of Science

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์  การทำงานในห้องแล๊ป หรืองานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด เมื่อเรียนจบน้องสามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในหลายๆด้านได้เช่น Associate Degree of Science, Bachelor of Science, Bachelor of Environmental Science, หรือ Bachelor of Forest Science Management น้องจะได้รับการทดสอบทั้งการเขียน essay การนำเสนองาน การทำรายงาน หรือการทำ video presentation  การวิเคราะห์สถานการณ์ การทำงานกลุ่มเป็นต้น

Bachelor of Contemporary Music

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับดนตรีสมัยใหม่โดยเรียนกับคณาจารย์ที่เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงและมีเว็บลิงค์เป็นของตัวเอง น้องจะได้โอกาสร่วมแสดงในงานเทศกาลต่างๆของออสเตรเลียไม่ว่าจะแสดงเดี่ยวหรือแสดงร่วมกับวงอื่นๆ เมื่อจบหลักสูตรนี้นอกจากจะเป็นนักร้องแล้วน้องยังสามารถทำงานด้าน performers, songwriters, composers, arrangers, และ producers  น้องที่เป็นผู้หญิงสามารถเข้าเรียน Women in Music Program ซึ่งน้องจะได้โอกาสเข้าทำงานแบบมืออาชีพกับวงดนตรีสมัยใหม่และได้เรียนและพบปะพูดคุยกับนักร้องนำของวงดังๆด้วย

Bachelor of Environmental Science

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนด้านการดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป โดยเรียนรู้ทั่งสภาพผืนดิน ผืนน้ำ ต้นไม้และดอกไม้ น้องจะได้ออก field trip เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมของป่าอย่างแท้จริง เมื่อจบหลักสูตรนี้น้องสามารถทำงานกับ National Park ในตำแหน่งต่างๆเช่น area management, environmental protection, environmental impact assessment and monitoring, sustainable forestry, fisheries management, aquaculture, ecotourism, and land/river/coast care programs เป็นต้น

Bachelor of Visual Arts

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องของทัศนศิลป์แบบสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น้องจะได้เรียนรู้ในห้อง studio ที่เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของงานศิลป์ การทำ printmaking การทำ three-dimensional studies การทำ drawing and photography โดยเรียนกับเครื่องมือที่ดีสมบูรณ์และเรียนกับคณาจารย์ที่มีความเป็น artist อย่างมาก

Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องเป็นนักวิศวกรโยธา  น้องจะได้เรียนรู้การวางแผน การออกแบบ การบำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือ การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นถนน สะพาน เขื่อน ท่อน้ำหรือระบบขนส่ง รวมทั้งระบบทางเดินของน้ำ น้องสามารถทำงานด้านวิศวกรโยธากับบริษัทได้อย่างมืออาชีพทั้งกับภาครัฐบาลและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นแผนก railway department , natural resource management organization,  airport authorities, mining companies, irrigation authorities และยังเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรด้วย

Bachelor of Laws (Graduate Entry)

เนื้อหาหลักสูตรนี้เรียน 3 ปีเพื่อที่จะเป็นนักกฎหมายในออสเตรเลีย น้องสามารถทำงานเป็นทนายความ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือรัฐบาล โดยสามารถทำงานด้านงานกฎหมายหลายๆแบบเช่น family law, wills and estate planning, criminal law, corporate law, property and conveyancing law, town planning and environmental law, employment and industrial relations, commercial law, compensation, entertainment law and sporting law.

Bachelor of Trauma and Healing

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนในเรื่องของการดูแลแผลที่บาดเจ็บ การรักษาเยียวยา โดยน้องจะได้รับข้อมูลวิธีการรักษาอย่างถูกต้อง น้องต้องมีพื้นฐานหรือรู้เรื่องและเข้าใจคนพื้นเมืองชาวออสเตรเลียเพื่อที่จะสื่อสารให้ได้เข้าใจ และทำให้ทำงานกับชุมชนหรือชาวออสเตรเลียได้อย่างมืออาชีพ

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องของงานวิศวกรเครื่องกล น้องจะได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบของเครื่องกล การจัดการระบบทางเดินของน้ำ การควบคุมมลพิษ การดูแลระบบสั่นสะเทือนของระบบเสียง การโอนถ่ายความร้อน การใช้ตู้เย็น  การควบคุมความเย็น และการรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งน้องจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

Bachelor of Regional and Urban Planning (Honours)

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมของออสเตรเลียและของนานาประเทศ น้องสามารถเรียนรู้กฎระเบียบและการวางแผนทาจะทำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการเก็บข้อมูลและทำการค้นคว้าวิจัย และแก้ปัญหาภาวะสภาพแวดล้อมวิกฤต น้องสามารถเข้าทำงานในหน้าที่ต่างๆเช่น environmental protection, urban design, development assessment เป็นต้น ในปีที่ 3 ของการเรียนน้องจะได้รับการฝึก internship เป็นเวลา 8 สัปดาห์ (40 วัน) ซึ่งทำให้น้องได้ประสบการณ์การทำงานจริง

Bachelor of Media 

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนให้น้องได้พัฒนาความรู้ด้านงานสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นงานทีวี หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ หรืองานวิทยุ ภาพยนตร์ หรือการโฆษณาผ่านงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และเรียนรู้เรื่องการออกแบบ graphic design, การเป็นผู้สื่อข่าว การเป็นนักข่าวอิสระ (freelance) รวมทั้งการเป็นผู้ผลิตรายการ หรือที่ปรึกษาด้านสื่อ และจะได้เรียนรู้เทคนิคสมัยใหม่ให้ทันยุค digital media industry น้องจะได้รับการฝึกให้ทำงานจริงกับสถานีโทรทัศน์ หรือสำนักพิมพ์ต่างๆ

Bachelor of Legal and Justice Studies

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนงานด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะมีประสบการณ์มาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ขยายมาจาก Associate Degree in Law (Paralegal Studies) น้องสามารถทำงานด้านกฎหมายในบริษัทเช่น  legal firms, corporate firms, government legal departments, law enforcement agencies, legal aid offices, court administration, public prosecutions, and in the corporate sector in finance, banking and insurance.

Bachelor of Business Administration

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนให้น้องได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการทางธุรกิจแบบมืออาชีพ น้องจะได้รับการ internship ซึ่งน้องจะได้ฝึกงานในทุกด้านของฝ่าย admin ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการดูแลธุรกิจทั่วไป การจัดการบุคคล การตลาด การค้าระหว่างประเทศ การเงิน และการจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งน้องจะได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่

Bachelor of Sport and Exercise Science

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนให้น้องได้ความรู้ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ น้องสามารถหางานทำด้าน sports coaching, strength training and conditioning,  personal training and gym instruction, health promotion, และ occupational rehabilitation และยังทำในแผนกของ sport administration หรือการตลาดของการกีฬาอีกด้วย หลักสูตรนี้ได้รับความเชื่อถือจาก Exercise and Sport Science Australia (ESSA) น้องจะได้รับการฝึก internship เป็นเวลา 3 สัปดาห์ในระหว่างทีเรียนในช่วง 3 ปี และจะได้รับการทดสอบในศูนย์ฝึก health and fitness centres รวมทั้งคลับด้านการกีฬา

Bachelor of Arts

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนด้านอักษรศาสตร์ หรืองานแสดงคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆมากมายเช่นงานการติดต่อสื่อสาร งานหนังสือพิมพ์ งานทางด้านการเมือง และงานช่วยเหลือสังคม

Bachelor of Science

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ น้องสามารถทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้หลากหลาย ทั้งงานด้านชีววิทยาและการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์

Master of Forest Science and Management

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนการจัดการป่าและธรรมชาติ  น้องจะเรียนรู้เรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การรู้จักการจัดการนำผลิตภัณฑ์จากป่าออกมาทำเป็นการค้าซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น น้องสามารถเริ่มเรียน Graduate Diploma of Forest Science and Management ก่อนที่จะเข้าเรียน Master of Forest Science and Management น้องสามารถทำงานด้าน Forest management / Carbon sequestration / Integrated tree cropping and farm forestry และ National parks and protected area management รวมทั้ง Environmental impact assessment and monitoring, Environmental education and interpretation.

Master of Clinical Exercise Physiology

 เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องของสรีรวิทยา ที่ทำให้น้องสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การทดสอบร่างกาย หรือเรียนรู้การปกป้องด้วยการออกกำลังกาย การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับคืนมาจากการป่วย หรือบาดเจ็บ หรือพิการ น้องจะได้รับการฝึกฝนทางด้าน cardio respiratory, musculoskeletal, metabolic, neuromuscular and immunological rehabilitation exercise เมื่อเรียนจบ น้องสามารถเข้าทำงานกับ rehabilitation centres, community health, multidisciplinary allied health clinics, workplace health centres, hospitals and aged care facilities น้องที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะได้รับการยอมรับและเชื่อถือจาก Exercise and Sport Science Australia (ESSA). Graduates will be eligible to apply for accreditation with ESSA as an accredited exercise physiologist (AEP).

Master of  Osteopathic Medicine

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับกระดูก การประเมินและรู้จักสภาพร่างกายว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไร และทำการให้ยาอย่างถูกต้อง และทำการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความต้องการสูงมากในประเทศออสเตรเลีย

Bachelor of Pedorthics :

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เหมาะกับน้องที่ต้องการเป็น Pedorthist อย่างมืออาชีพ น้องจะได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวเท้า และการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย น้องจะได้รับการทดสอบประมาณ 1000 ชั่วโมงเพื่อวัดผลการเรียนซึ่งหากเรียนสำเร็จหลักสูตรนี้น้องจะได้เป็นสมาชิกของ Pedorthic Association of Australiaพร้อมรับประกาศรียบัตรให้ประกอบวิชาชีพนี้ได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งอาชีพนี้กำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ทำให้น้องหางานทำได้ง่ายขึ้น เช่นสามารถช่วยฝึกผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหวเท้า หรือหัวเข่าที่เจ็บ หรือดูแลคนพิการที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้เท้า รวมทั้งทำการออกแบบหรือผลิตรองเท้าแฟชั่นเพื่อสุขภาพ และยังช่วยเหลือเด็กทารก หรือเด็กเล็กในการเคลื่อนไหวเท้า

Bachelor of Social Welfare

เนื้อหาของหลักสูตรสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติขั้นพื้นฐานของงานด้านสังคม การจัดการและพัฒนาชุมชน การเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนในเรื่องของความเศร้าหรือความสูญเสีย การให้ความยุติธรรมและการรู้จักใช้หรือปกป้องสิทธิของความเป็นมนุษย์ น้องจะได้รับการฝึกงานทั้งหมด 400 ชั่วโมง และได้รับการทดสอบจริงในการบริการชุมชน เมื่อจบหลักสูตรนี้น้องสามารถเข้าเรียนต่อคณะ  Master of Social Work (Professional Qualifying) ได้ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับจาก Australian Community Workers Association (ACWA) น้องสามารถเข้าทำงานทั้งภาครัฐบาลและเอกขนในตำแหน่ง child protection, disability services, housing services หรือดูแลผู้สูงอายุ ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้อยู่ในช่วงรักษาหรือเลิกยา รวมทั้งแผนกสุขภาพและแผนกควบคุมความรุนแรงของในชุมชน หรือองค์กรนั้นๆ

Bachelor of Podiatry

เนื้อหาของหลักสูตรสอนด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเท้า หัวเข่า ข้อเท้า หรือช่วงขาข้างล่าง น้องจะได้รับการทดสอบหรือฝึกงาน 1000 ชั่วโมง กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลชุมชน โดยจะทำการฝึกงานประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้คนในอายุระดับต่างๆที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะที่ช่วงขาด้านล่างซึ่งสามารถดูแลแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับจาก  Australian and New Zealand Podiatry Accreditation Council (ANZPAC)ซึ่งจะทำให้น้องสามารถได้จดทะเบียนกับ Podiatry Board of Australia และประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ

Bachelor of Speech Pathology  

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนให้เด็กมีทักษะในการพูดคุยกับคนไข้ที่มารักษาด้านพยาธิวิทยา การรู้จักให้ความรู้และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพโดยต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมโดยต้องดูแลคนในระดับวัยที่ต่างกัน น้องสามารถทำงานกับ health centres หรือ nursing home หรือในโรงพยาบาล.

Bachelor of Business in Tourism and Hospitality Management

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องการจัดการงานโรงแรม ซึ่งน้องจะได้รับการฝึกแบบ internship กับโรงแรม ที่พักแบบ resort หรือตามร้านอาหาร รวมทั้งการทำ catering..

Bachelor of Biomedical Science

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนให้น้องรู้จักสภาพร่างกายของเรา การดูแลและรู้จักป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย น้องสามารถเข้าทำงานกับ  biomedical, health, university and government research; hospital, veterinary and pathology laboratories and scientific sales; quality assurance, health departments and pharmaceutical and cosmetic industries.

Bachelor of Psychological  

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนให้เป็นนักจิตวิทยาอย่างมืออาชีพ ซึ่งสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น้องสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนโดยทำงานในแผนกบริหารงานบุคคล หรือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการดูแลสุขภาพ การดูแลสังคม หรือผู้พิการ และเด็ก

Bachelor of Midwifery  

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับการดูแลผู้หญิง เด็กและครอบครัว โดยเฉพาะหญิงเพิ่งกำลังมีครรภ์ หรือกำลังจะคลอด โดยให้ความรู้ ความเอาใจใส่และความเข้าใจผู้หญิงทีกำลังจะมีลูก ต้องทำให้พวกเขามีความสุข มีสุขภาพดีและมีความมั่นใจในการที่จะคลอด หรือดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพื่อลูก

Master of Marine Science and Management

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนให้น้องมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใต้น้ำทะเล ซึ่งเรียนที่ the Solitary Islands Marine Park น้องทีจบหลักสูตรนี้สามารถทำงานด้านต่างๆดังนี้ Marine Research, Marine Management and Ecology, Marine Park Management, Marine-based Tourism, Environmental Management, or National Park Services

Bachelor of Business in Convention and Event Management

เนื้อหาของหลักสูตรนี้สอนเรื่องการจัดการการแสดงหรืองานเวทีต่างๆอย่างมืออาชีพ ซึ่งน้องจะได้ฝึกการจัดการ การวางแผนการตลาด การวางแผนการจัดการประชุมและการพัฒนาบูทที่จะออก exhibition

English Language Centres  

สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน โดยเรียนในห้องเรียนขนาดเล็กกับครูที่มีประสบการณ์การสอนมาหลายปีและเป็นครูที่ถูกฝึกมาเพื่อสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ  เรามีชื่อเสียงในการสอนภาษาอังกฤษด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและมีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกครบมากมาย ทั้งห้องสมุด และห้องแล็บที่ทันสมัย

General English

มีสอนอยู่ 4 ระดับคือ Pre-Intermediate English; Intermediate English;Upper-Intermediate English;และ Advanced English

หลักสูตรนี้มีสอนตั้งแต่ 5-50 สัปดาห์ แล้วแต่ความต้องการของนักเรียน และสามารถเรียนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันที่ไปตรงกับวันหยุด เช่นช่วง Easter or Christmas หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนรุ้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยเน้นให้มีการพูดคุย ติดต่อสื่อสารกันมากๆ นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษทั้งแบบพุดสนทนา หรือแบบเขียนอย่างเป็นทางการ และสามารถฝึกได้ด้วยตัวเอง นักเรียนจะได้มีโอกาสการพูดกับชาวต่างชาติได้มากและบ่อยๆ

Academic English [English for Academic Purposes (EAP);

หลักสูตรนี้เรียน 5-10 สัปดาห์ เป็นการเตรียมตัวนักเรียนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 3 ระดับซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม :

  • วิธีการเขียนเรียงความ (essays), การเขียนรายงาน และเข้าใจหัวข้อการเขียนที่เกี่ยวกับทางการศึกษา
  • รู้วิธีการค้นคว้าข้อมูลการเขียนจากห้องสมุด หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • รู้ถึงบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
  • รู้ถึงการหาข้อมูลโดยใช้ Information Technology เข้าช่วย

โดยจะดูว่าน้องต้องเรียนระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS คือ
EAP 1: สำหรับคณะที่ต้องการ IELTS 6.0 เข้าเรียนระดับปริญญาตรี เช่น Bachelor of Business in International Tourism Management 
EAP 2:  สำหรับคณะที่ต้องการคะแนน IELTS 6.5 เพื่อเข้าเรียนระดับปริญญาโท เช่น Master of Business Administration
EAP 3: สำหรับคณะที่ต้องการ IELTS 7.0 เพื่อเข้าเรียนระดับปริญญาเอก เช่น. Doctor of Philosophy

การเรียน Academic English และ General English ครอบคลุมดังนี้

  • เรียน 20 ขั่วโมงต่อสัปดาห์แบบตัวต่อตัวกับครูที่มีประสบการณ์และครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
  • เรียน 5 ชั่วโมงสำหรับเรียนด้วยตัวเองแบบอิสระ
  • เรียนในห้องแล็บ 1 ชม.ต่อสัปดาห์ และสามารถเข้าไปใช้ในห้องแล็บได้อีกหลังหมดชั่วโมงเรียน
  • มีการทดสอบทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ
  • ห้องเรียนจะเป็นแบบผสมผสานของนักเรียนจากหลายประเทศ
  • นักเรียนจะได้รับใบรับรองการจบหลักสูตร และการเข้ามาเรียนอย่างสม่ำเสมอ

Toeic Preparation Course :

เรียน 5 สัปดาห์ นักเรียนต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์เพื่อเข้าสอบ ซึ่งจะสอบเดือนละครั้งทุกวันศุกร์เวลา 14:00 น.

Study Tour Programs :

วิชานี้สำหรับนักเรียนที่ถือ Tourist Visa  หรือ Working Holiday Visa เท่านั้น นักเรียนที่ถือ Student Visa ไม่มีสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

ราคาโปรโมชั่น