Sydney Metro College (SMC)

Sydney Metro College (SMC)

Sydney Metro College (SMC) คือวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของซิดนีย์ โดยสถาบันเน้นในเรื่องโอกาสในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษา SMC มุ่งมั่นให้สถาบันเป็น “Education for Success” คือ การศึกษาเพื่อความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการไปประกอบอาชีพในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SMC ที่ตั้ง :  Sydney Metro College Pty Ltd
                     Level 2, 16-22 Wentworth Avenue, Surry Hills Sydney, NSW 2010, AUSTRALIA

WEB SITE สถาบัน  Sydney Metro College (SMC)

ภาพรวม

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ SMC

ที่ SMC ได้จัดเตรียมหลากหลายความสะดวกไว้ให้กับนักศึกษาทุกคนได้สามารถใช้บริการที่มีคุณภาพของเราได้อย่าง เช่น ห้องเรียนที่ทันสมัยม ห้องแล็บคอมพิวเตอร์, ฟรีอินเตอร์เน็ต, ห้องนั่งเล่นของนักศึกษาและบริเวณทานอาหารเที่ยง, โต๊ะพูลและโต๊ะปิงปอง พร้อมทั้งมีชุดพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการดูแลและให้คำปรึกษาอีกด้วย

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ SMC ?

 • มีทีมงานคุณภาพคอยบริการด้านการศึกษา
 • ทีมการสอนที่มีคุณภาพ สอนโดยอาจารย์ระดับมืออาชีพ ที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรง
 • คุณสมบัติของสถาบันเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ
 • มีหลักสูตร University Pathways โปรแกรมที่เป็นทางเลือกสู่การเข้าเรียนระดับปริญญาได้โดยตรง โดยมีรูปแบบการสอนเฉพาะทางในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาที่คุณตั้งใจจะเข้าเรียน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนและการทำวิจัยที่จำเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อประหยัดเวลาและเงินได้ด้วย
 • ที่ตั้ง SMC อยู่ใจกลางเมือง ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที จากสถานีรถไฟฟ้า Museum Station

หลักสูตร

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร

 1. ACCOUNTING
 2. BUSINESS
 3. PATHWAYS TO FURTHER STUDY

 

   ACCOUNTING   

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ปรารถนาจะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีในทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการด้านการเงินหรืองานอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คนในตำแหน่งเหล่านี้ต้องใช้ทักษะในการพัฒนา มีฐานความรู้มากพอเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆเฉพาะหน้า ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน รวมถึงการวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดเตรียมรายงานทางการเงิน การคาดการณ์ทางการเงิน การให้ข้อมูลทางบัญชีบริหาร การรักษากระบวนการควบคุมภายใน การจัดการและการคาดการณ์งบประมาณ และการเตรียมเอกสารภาษี เป็นต้น หลักสูตรของเราครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าว ที่ทำให้คุณมีทักษะและความรู้ที่เป็นที่ต้องการในการจ้างงานได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายธุรกิจบัญชีได้

ปัจจุบัน หลักสูตร Accounting มี 3 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

 • Certificate IV in Accounting

CRICOS Course Code: 090522F | VET National Code: FNS40615

เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหางานตำแหน่งบัญชี เช่น หัวหน้างานธนาคารระดับต้น หรือ เสมียน เป็นต้น

วิชาหลัก 13 วิชา

BSBFIA401                Prepare financial reports

BSBITU306                Design and produce business documents

FNSACC301               Process financial transactions and extract interim reports

FNSACC302               Administer subsidiary accounts and ledgers

FNSACC402               Prepare operational budgets

FNSACC404               Prepare financial statements for non-reporting entities

FNSACC406               Set up and operate a computerised accounting system

FNSBKG404              Carry out business activity and instalment activity statement tasks

FNSBKG405              Establish and maintain a payroll system

FNSINC401                Apply principles of professional practice to work in the financial services industry

FNSACM401              Evaluate and authorise payment requests

FNSACC401               Process business tax requirements

FNSACC403               Make decisions in a legal context

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5 ขึ้นไป

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ ( เรียน 44 สัปดาห์ วันหยุด 8 สัปดาห์)

 • Diploma of Accounting

CRICOS Course Code: 090523E | VET National Code: FNS50215

เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหางานตำแหน่งบัญชี เช่น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส, ผู้จัดการเป็นต้น

วิชาหลัก 11 วิชา

FNSACC501               Provide financial and business performance information

FNSACC502               Prepare tax documentation for individuals

FNSACC503               Manage budgets and forecasts

FNSACC504               Prepare financial reports for corporate entities

FNSACC506               Implement and maintain internal control procedures

FNSACC507               Provide management accounting information

BSBFIA401                Prepare financial reports**

FNSACC301               Process financial transactions and extract interim reports **

FNSACC405               Maintain inventory record

FNSACC505               Establish and maintain accounting information systems

FNSORG506              Prepare financial forecasts and projections

** หมายเหตุ

วิชา BSBFIA401 Prepare financial reports และ วิชา FNSACC301 Process financial transactions and extract interim reports คือวิชาจำเป็นที่ต้องเรียนก่อนที่จะสามารถเรียน วิชาFNSACC504 Prepare financial reports for corporate entities ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ ( เรียน 44 สัปดาห์ วันหยุด 8 สัปดาห์)

 • Advanced Diploma of Accounting

CRICOS Course Code: 090524D | VET National Code: FNS60215

เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหางานตำแหน่งบัญชี เช่น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, เจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นต้น

วิชาหลัก 14 วิชา

FNSACC604               Monitor corporate governance activities

FNSINC601                Apply economic principles to work in the financial services industry

FNSINC602                                Interpret and use financial statistics and tools

BSBFIA401                Prepare financial reports

FNSACC301               Process financial transactions and extract interim reports

FNSACC501               Provide financial and business performance information

FNSACC502               Prepare tax documentation for individuals

FNSACC406               Set up and operate a computerised accounting system

FNSACC506               Implement and maintain internal control procedures

FNSACC601               Prepare and administer tax documentation for legal entities

FNSACC606               Conduct internal audit

FNSACC609               Evaluate financial risk

FNSACC608               Evaluate organisation’s financial performance

FNSACC607               Evaluate business performance

** หมายเหตุ

วิชา FNSACC502 Prepare tax documentation for individuals คือวิชาจำเป็นที่ต้องเรียนก่อนที่จะสามารถเรียน วิชา FNSACC601 Prepare and administer tax documentation for legal entities

วิชาFNSACC506 Implement and maintain internal control procedures คือวิชาจำเป็นที่ต้องเรียนก่อนที่จะสามารถเรียน วิชาFNSACC606 Conduct internal audit

วิชา FNSACC501 Provide financial and business performance information คือวิชาจำเป็นที่ต้องเรียนก่อนที่จะสามารถเรียน วิชา FNSACC608 Evaluate organisation’s financial performance

วิชา FNSACC609 Evaluate financial risk คือ วิชาสำหรับจบหลักสูตร ได้ FNS60215 ADVANCED DIPLOMA OF ACCOUNTING

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของต่างประเทศ
 • นักศีกษาต้องมีผลสอบ IELTS 6 ขึ้นไป
 • นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับสูง

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ ( เรียน 44 สัปดาห์ วันหยุด 8 สัปดาห์)

   BUSINESS   

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ปรารถนาที่จะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงาน หรือเจ้าหน้าที่โครงการ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ขององค์กร ในหลากหลายอุตสาหกรรม คนในตำแหน่งเหล่านี้ต้องใช้ทักษะในการพัฒนา มีฐานความรู้มากพอเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆเฉพาะหน้า ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พวกเขาต้องมีความเป็นผู้นำและสามารถแนะนำให้ผู้อื่นได้ด้วย ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้หลากหลาย เช่นการใช้และตรวจสอบขั้นตอนของ WHS การใช้กลยุทธ์การบริการลูกค้าและมาตรฐาน การส่งเสริมประสิทธิภาพทีม รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนักศึกษายังต้องเรียนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การใช้แผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ และวิจัยนำเสนอข้อมูลและรายงานกิจกรรมทางการเงิน ซึ่งจะทำทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน หลักสูตร Business มี 3 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

   2.1 CERTIFICATE IV BUSINESS     

 CRICOS COURSE CODE 088103K/ National code BSB40215

เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหางานตำแหน่ง เช่น ผู้บริหารระบบ, เจ้าหน้าที่โครงการ เป็นต้น

วิชาเรียน 10 วิชา

BSBWHS401      Implement and monitor WHS policies, procedures and programs to meet legislative
                            requirements

BSBCUS401       Coordinate implementation of customer service strategies

BSBCUS403       Implement customer service standards

BSBLDR403       Lead team effectiveness

BSBHRM405      Support the recruitment, selection and induction of staff

BSBMGT402      Implement operational plan

BSBRES401       Analyse and present research information

BSBFIA402        Report on financial activity

BSBMGT403      Implement continuous improvement

BSBPMG522      Undertake project work

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ
 • จบหลักสูตร Vocational ในสาขาธุรกิจ เช่น BSB30115 Certificate III in Business หรือวุฒิการศึกษาอื่นๆที่ AQF ระดับ 3 หรือ
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องด้านสาขาธุรกิจ เช่น Accounts Clerk (บัญชีเสมียน), Customer Service Advisor (ที่ปรึกษาแผนกบริการลูกค้า), Student Services Officer (เจ้าหน้าที่บริการนักศึกษา) เป็นต้น
 • นักศึกษาชาวต่างชาติ(ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่) ต้องมีมาตรฐานภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนด หนึ่งในรายการดังต่อไปนี้
 • ผ่าน AQF Certificate IV หรือ Diploma qualification ในประเทศออสเตรเลียอย่างน้อย 50%
 • มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป
 • มีผลสอบ IELTS 5.0 ขึ้นไป และต้องจบหลักสูตร ELICOS ระดับกลางขึ้นไป (อย่างน้อย 10 สัปดาห์)
 • มีผลสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไป และต้องจบหลักสูตร ELICOS ระดับกลางขึ้นไป (อย่างน้อย 20 สัปดาห์)
 • ต้องจบหลักสูตร ELICOS อย่างน้อย 38 สัปดาห์ เรียนในประเทศออสเตรเลีย
 • ต้องจบหลักสูตร SMC English language test
 • นักศึกษาหลักสูตรนี้ต้องเข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Microsoft Word, Excel, Power point and Outlook และต้องมีความรู้ในการใช้ Internet เพื่อค้นหาข้อมูลได้

ระยะเวลา:            23 สัปดาห์ ( เรียน 20 สัปดาห์ วันหยุด 3 สัปดาห์)

   2.2 DIPLOMA OF BUSINESS   

CRICOS COURSE CODE 088104J/National code BSB50215

เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหางานตำแหน่ง เช่น ที่ปรึกษาด้านโปรแกรม, ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมเจ้าหน้าที่บริหารงาน เป็นต้น

วิชาเรียน 8 วิชา

BSBADM502     Manage meetings

BSBADM504     Plan or implement administrative systems

BSBADM506     Manage business document design and development

BSBHRM506      Manage recruitment, selection and induction processes

BSBMKG501     Identify and evaluate marketing opportunities

BSBMKG502     Establish and adjust the marketing mix

BSBRSK501       Manage risk

BSBINM501       Manage an information or knowledge management system

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ
 • จบหลักสูตร Vocational ในสาขาธุรกิจ เช่น BSB40215 Certificate IV in Business หรือ BSB40812 Certificate IV in Frontline Management หรือ วุฒิการศึกษาอื่นๆที่ AQF ระดับ 4 หรือ
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องด้านสาขาธุรกิจ เช่น Administrator (พนักงานธุรการ) Project Officer (เจ้าหน้าที่โครงการ) เป็นต้น
 • นักศึกษาชาวต่างชาติ(ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่) ต้องมีมาตรฐานภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนด หนึ่งในรายการดังต่อไปนี้
 • ผ่าน AQF Certificate IV หรือ Diploma qualification ในประเทศออสเตรเลียอย่างน้อย 50%
 • มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป
 • มีผลสอบ IELTS 5.0 ขึ้นไป และต้องจบหลักสูตร ELICOS ระดับกลางขึ้นไป (อย่างน้อย 10 สัปดาห์)
 • มีผลสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไป และต้องจบหลักสูตร ELICOS ระดับกลางขึ้นไป (อย่างน้อย 20 สัปดาห์)
 • ต้องจบหลักสูตร ELICOS อย่างน้อย 38 สัปดาห์ เรียนในประเทศออสเตรเลีย
 • ต้องจบหลักสูตร SMC English language test
 • นักศึกษาหลักสูตรนี้ต้องเข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Microsoft Word, Excel, Power point and Outlook และต้องมีความรู้ในการใช้ Internet เพื่อค้นหาข้อมูลได้

ระยะเวลา:            49 สัปดาห์ ( เรียน 40 สัปดาห์ วันหยุด 9 สัปดาห์) 

   2.3 ADVANCED DIPLOMA OF BUSINESS   

CRICOS COURSE CODE 088105G/ National code BSB60215

เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหางานตำแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการระดับอาวุโส และ  เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับอาวุโส เป็นต้น

วิชาเรียน 8 วิชา

BSBADV602      Develop an advertising campaign

BSBHRM602      Manage human resources strategic planning

BSBINN601        Lead and manage organisational change

BSBMGT615      Contribute to organisation development

BSBMKG603     Manage the marketing process

BSBMKG609     Develop a marketing plan

BSBFIM601        Manage finances

BSBINM601       Manage knowledge and information

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ
  • จบหลักสูตร Vocational ในสาขาธุรกิจ BSB50215 Diploma of Business หรือ วุฒิการศึกษาอื่นๆที่ AQF ระดับ 5 หรือ
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องด้านสาขาธุรกิจ เช่น Program Consultant (ที่ปรึกษาด้านโปรแกรม), Program Coordinator (ผู้ประสานงานด้านโปรแกรม) และ Executive Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงาน) เป็นต้น
 • นักศึกษาชาวต่างชาติ(ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่) ต้องมีมาตรฐานภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนด หนึ่งในรายการดังต่อไปนี้
 • ผ่าน AQF Certificate IV หรือ Diploma qualification ในประเทศออสเตรเลียอย่างน้อย 50%
 • มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป
 • มีผลสอบ IELTS 5.0 ขึ้นไป และต้องจบหลักสูตร ELICOS ระดับกลางขึ้นไป (อย่างน้อย 10 สัปดาห์)
 • มีผลสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไป และต้องจบหลักสูตร ELICOS ระดับกลางขึ้นไป (อย่างน้อย 20 สัปดาห์)
 • ต้องจบหลักสูตร ELICOS อย่างน้อย 38 สัปดาห์ เรียนในประเทศออสเตรเลีย
 • ต้องจบหลักสูตร SMC English language test
 • นักศึกษาหลักสูตรนี้ต้องเข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Microsoft Word, Excel, Power point and Outlook และต้องมีความรู้ในการใช้ Internet เพื่อค้นหาข้อมูลได้

ระยะเวลา:            23 สัปดาห์ ( เรียน 20 สัปดาห์ วันหยุด 3 สัปดาห์)

    PATHWAYS TO FURTHER STUDY    

หลักสูตรนี้มีความเทียบเท่าได้กับAQF ระดับ 4-5 ซึ่งทางสถาบัน SMC ได้ทำงานร่วมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น (Partnerships) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนจากหลักสูตรของ SMC แล้วสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยมีรายละเอียดต่างๆจาก 2 สถาบันดังนี้

 3.1 Australian Institution of Higher Education

sydney metro college .ตรีสาขาบัญชี .ตรีสาขาธุรกิจ
คุณวุฒิการศึกษา AQF ระยะเวลา RPL Subjects ระยะเวลา (เทอม) RPL Subjects ระยะเวลา (เทอม)
Diploma of Business (BSB50215) 52 สัปดาห์ 7 2.5 ปี (5เทอม) 8 2 ปี (4 เทอม)
Advanced Diploma of Business (BSB60215) 23 สัปดาห์ 7 2.5 ปี (5เทอม) 6 2.5 ปี (5 เทอม)
Diploma of Accounting (FNS50215) 52 สัปดาห์ 7 2.5 ปี (5เทอม) 6 2.5 ปี (5 เทอม)

Advanced Diploma of Accounting (FNS60215)

52 สัปดาห์ 10 2ปี (4เทอม) 9 2 ปี (4 เทอม)

 

 3.2 King’s Own Institute

Sydney Metro College

.ตรีสาขาธุรกิจ

(การบัญชี)

.ตรีสาขาธุรกิจ

(การจัดการและการเงิน)

คุณวุฒิการศึกษา AQF

ระยะเวลา

RPL Subjects

ระยะเวลา (เทอม)

RPL Subjects

ระยะเวลา (เทอม)

Diploma of Business(BSB50215)

52 สัปดาห์

5

2.5ปี (5เทอม)

5

2.5 ปี (5 เทอม)

Advanced Diploma of Business (BSB60215)

23 สัปดาห์

7

2.5ปี (5เทอม)

7

2.5 ปี (5 เทอม)

Diploma of Accounting (FNS50215)

52 สัปดาห์

6

2.5ปี (5เทอม)

4

2.5 ปี (5 เทอม)

Advanced Diploma of Accounting

(FNS60215)

23 สัปดาห์

8

2.5ปี (5เทอม)

5

2.5 ปี (5 เทอม)

 

หมายเหตุ

The Australian Qualifications Framework (AQF) กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลียได้รับการออกแบบโดยรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อให้มั่นใจว่าคุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียเหมือนกันทั่วประเทศและแสดงถึงความมีมาตรฐานสูงทางการศึกษา ซึ่งการที่ระบบการศึกษามีมาตรฐานและแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศนั้น ก็เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนทางด้านเส้นทางการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากวุฒิการศึกษาเดิม AQF Level นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 ระดับชั้นดังนี้

Level 1: Certificate I

Level 2: Certificate II

Level 3: Certificate III

Level 4: Certificate IV

Level 5: Diploma

Level 6: Advanced Diploma and Associate Degree

Level7: Bachelor Degree

Level 8: Bachelor Honours Degree, Graduate Certificate and Graduate Diploma

Level 9: Master Degree

Level 10: Doctoral Degree

 

Recognition of Prior Learning หรือ RPL เป็นการประเมินค่าการทำงานให้สัมพันธ์กับ Australian Vocational Education and Training (VET) ซึ่งผู้สมัครต้องพิสูจน์ได้ว่า มีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เพียงพอที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานที่มีมาเป็น ประกาศนียบัตร (Certificate) ในสายอาชีพนั้นๆโดยใช้หลักการเทียบโอนและการรับรองประสบการณ์การเรียนรู้เดิม

RPL Subjects คือ วิชาที่พิจารณาการเทียบโอน