loogo

Tennessee Tech University

Tennessee Tech University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทางตอนใต้ สถาบันตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เพียงแค่ขับรถไปแค่ 1 ชั่วโมงก็จะไปถึงเมืองที่คึกคักมีชีวิตชีวาอย่างเมือง Nashville Tennessee Tech University อยู่ที่ Cookeville เมืองที่กำลังเติบโตมีนักเรียนหลากหลายเชื่อชาติ มีเสน่ห์ของธรรมชาติและใกล้กับเมือง Nashville สำหรับคนที่เป็นแฟนเพลงทั่วโลก 

ช่วงสุดสัปดาห์นักเรียนสามารถที่จะออกไปตามพื้นที่รอบนอกตามชนบทและท่องเที่ยวไปตามสวนสาธารณะ National Park ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ Great Smoky Mountain และ ชมธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึง ดนตรี แหล่งบันเทิงต่างๆ  พิพิธภัณฑ์ คอนเสิร์ต ร้านขายของเก่าที่น่าสนใจมีให้ชมมากมาย

website สถาบัน Tennessee Tech University

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

   Academic English   

36 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนการสอน โดยใช้เวลาในการเรียน 6 ชม. ต่อวัน สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีวิชาเลือก 2 วิชาและภาษาอังกฤษสำหรับภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  มันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหรือเพื่อต้องการที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว

   TOEFL/SAT/GRE/GMAT/TOEIC/IELTS preparation   

36 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับสูง เป็นการเตรียมการสอนสำหรับการสอบซึ่งจะครอบคลุมถึงทักษะที่มีความจำเป็นและนำไปสู่ความสำเร็จสำหรับการสอบ

   Intensive English   

30 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
โปรแกรมนี้มีให้เรียนบทเรียนที่แตกต่างกันใน 3 บทเรียนต่อวัน  ซึ่งในบทเรียนหลักนักเรียนสามารถที่จะมุ่งเน้นไปที่ทักษะที่นักเรียนต้องการ หรือ หัวข้อต่างๆ รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติ

   General English   

24 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
หลักสูตรนี้จะรวมการเรียนการสอนหลักไปพร้อมกับการปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่นการออกเสียง บทสนทนา เพื่อที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

   Vacation English   

18 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปด้านการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนพร้อมทั้งความสนุกสนานจากการเปิดโลกกว้างตามสถานที่ต่างๆ