loogo

Universal Institute of Technology

UIT มีสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายในการเรียน แต่ละหลักสุตรภาษาอังกฤษจะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน มหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของเมลเบิร์น เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียและเป็นธุรกิจการบริหารและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

 

เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นชุมชนที่มีความสามัคคีและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในขณะที่คุณเรียนที่นี่จะยังคงรู้สึกอบอุ่นและสะดวกสบาย เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าและร้านอาหารที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลก

ที่ตั้ง      1/131 Queen St Melbourne Victoria, 3000. Australia

website สถาบัน Universal Institute of Technology

หลักสูตรและค่าใช้จ่าย

    Business of Business    

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในโลกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาดหรือทั้งหมดที่ได้กล่าวมา 
หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะในตัวคุณ  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการออกแบบระบบและการจัดการคนให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันในพื้นที่ของธุรกิจ 
ระยะเวลา : 3 ปีแบบเต็มเวลา / สามารถขอวีซ่าแบบ SVP
ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ : 20 ชั่วโมง

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

 • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า  อายุขั้นต่ำที่ 18
 • จบหลักสูตร  Advanced Diploma of Management at UIT
 • จบหลักสูตร  Diploma of Management at UIT

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าหนังสือและอุปกรณ์ : ค่าใช้จ่ายโดยประมาณอยู่ที่  AUD $ 50 ถ​​ึง $ 350 
ค่าเล่าเรียน: $ 15,016 ต่อปี / 7,508 $ ต่อภาคการศึกษา / $ 1,877 ต่อหน่วย

  Bachelor of Business (Professional Accounting) ( SVP)  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้การศึกษาอย่างเข้มงวดด้านบัญชีที่มีความเสี่ยงครอบคลุมทฤษฎีการบัญชีและการฝึกอาชีพ  ให้นักเรียนมีการฝึกอบรมระบบบัญชีและการจัดการธุรกิจเพื่อเข้าสู่วิชาชีพบัญชี สำหรับการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในความรู้ที่มุ่งเน้นทางธุรกิจและมุมมองในพื้นที่ที่เป็นมืออาชีพหลักของการบัญชี ,เศรษฐศาสตร์,การเงินและกฎหมาย ทำการบูรณาการกับการสำรวจของบริบทเชิงพาณิชย์ในวงกว้างที่เกี่ยวกับการจัดการและการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตร 
ระยะเวลา: 3 ปีแบบเต็มเวลา (สามารถจบภายใน 2 ปี) ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์: 20 ชั่วโมง 
ข้อกำหนดในการเข้า:

 • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำที่ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าหนังสือและอุปกรณ์ :  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณอยู่ที่  AUD $ 50 ถ​​ึง $ 350 
ค่าเล่าเรียน: $ 21,000 ต่อปีหรือ 7,000 $ ต่อภาคการศึกษาหรือ $ 1,750 ต่อหน่วย

  General English  

ค่าลงทะเบียน: $200
ค่าหนังสือและอุปกรณ์: $250
ค่าเรียน: $320 per week
ข้อกำหนด

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • สอนระดับ Elementary to advanced

ระยะเวลา: 5 – 74 สัปดาห์
จบหลักสูตร : 12 สัปดาห์
ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ: 4 สัปดาห์

  English for Academic Purpose / IELTS Exam Preaparation  

ค่าลงทะเบียน: $200
ค่าหนังสือและอุปกรณ์: $250
ค่าเรียน: $340 ต่อสัปดาห์
ข้อกำหนด

 • IELTS 5.0 หรือ เทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ระดับภาษาอังกฤษIntermediate, Upper Intermediate and Advanced

ระยะเวลา: 5 – 42 สัปดาห์
จบหลักสูตร : 12 สัปดาห์
ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ: 4 สัปดาห์

  Certificate IV in TESOL  

เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ หลักสูตรนี้จะให้นักเรียนได้มีทักษะในการเรียนการสอนทางปฏิบัติและประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมในชั้นเรียนและการเรียนการสอนจากโปรแกรมการฝึกงาน 
ข้อกำหนด

 • IELTS 5.05หรือ เทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ระยะเวลา: 8 สัปดาห์
ค่าเล่าเรียน : $3500

  Graduate Diploma of TESOL  

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะทั่วไปและมีความสามารถที่เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานที่มีบทบาทสำคัญต่อไปนี้:

 • สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลีย
 • สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (คุณสมบัติอื่นอาจมีความจำเป็นในบางประเทศในบริบทบางอย่าง TESOL)
 • การจัดการและการสอนภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโปรแกรมพิเศษ Pathway เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรนี้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทใน TESOL หรือ ภาษาศาสตร์

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าอุปกรณ์ : $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 16,000 ต่อสัปดาห์
ข้อกำหนด

 • IELTS score of 5.5
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญา หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ตำกว่า 18 ปี
 • ระยะเวลา: 52 สัปดาห์

  English for High School  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีอายุระหว่าง 14 ถึง 18 ปีที่ต้องการเตรียมการศึกษา YEAR 10, 11 และ / หรือ 12  ในโรงเรียนมัธยมของออสเตรเลีย
หลักสูตรนี้จะสอนภาษาอังกฤษที่คุณจะต้องใช้สำหรับโรงเรียนมัธยม ซึ่งจะรวมถึงการพูด,การฟัง,การเขียน,และการอ่าน ที่จะช่วยให้คุณมีทักษะเหล่านี้อีกทั้งยังรวมถึง คำศัพท์ ,ไวยกรณ์ ,และการออกเสียง คุณจะได้เรียนรู้ทางสังคม เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนชาวออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่วิชาต่างๆในภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมของออสเตรเลียเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในวิชาเหล่านั้น

ระดับความรู้ Pre – Elementary to Upper Intermediate
ระยะเวลา: 4-54 สัปดาห์
ระยะเวลาในการจบหลักสูตร : 12 สัปดาห์ / 6 สัปดาห์สำหรับ Pre – Elementary ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าอุปกรณ์ : $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 350 ต่อสัปดาห์

  Barista  

โปรแกรมบาริสต้าเหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่เพียง แต่ต้องการที่จะปรับปรุงภาษาอังกฤษ แต่ต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะบาริสต้า, มีประสบการณ์ในคาเฟ่และเป็นงานพร้อมกัน  ใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์กับโปรแกรมที่น่าตื่นเต้น  โดย  4 สัปดาห์แรกของการเรียนภาษาอังกฤษและ 4 สัปดาห์ของการเรียนบาริสต้า  หลักสูตรบาริสต้าสอนทั้ง ทฤษฎีและการปฏิบัติและตามด้วยการฝึกงานการเตรียมความพร้อมในสัปดาห์ที่ 5 ที่นักเรียนจะได้เรียนแบบตัวต่อตัวในร้านกาแฟหรือคาเฟ่ และสุดท้ายในสัปดาห์ที่  6, 7 และ 8 นักเรียนจะเสร็จสิ้นการฝึกงานของพวกเขาที่ คาเฟ่ท้องถิ่น

ระดับภาษาอังกฤษ : ระดับไม่ต่ำกว่า  Intermediate
ระยะเวลา : 4 สัปดาห์ หรือ 8 สัปดาห์
ค่าเล่าเรียน : $800 (4 สัปดาห์)
ฝึกงาน : $200

  Certificate in EAL  

นักเรียนต่างชาติจากหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีความสนใจในการเรียนระดับ EAL
เพื่อต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในชุมชนออสเตรเลียและ / หรือการศึกษาต่อไป

การประเมินผลจะดำเนินการผ่านการสาธิตการทดสอบทางการพูด, การเขียน, การฟัง, การอ่าน EAL ทดสอบโครงการและผลงาน

  Certificate I in EAL  

สำหรับผู้ที่ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาที่นอกเหนือจากเดิมและ ความต้องการทางสังคม รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ หรือเข้าทำงาน

  Certificate II in EAL  

สำหรับผู้ที่ต้องพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษที่จะมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย และกิจวัตรประจำวันบริบททางสังคมและชุมชน

ข้อกำหนดในการเข้า

 • อายุขั้นต่ำของ 18
 • IELTS 3.0 หรือเทียบเท่า

  Certificate III in EAL  

สำหรับผู้ที่ต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาต่อไปใน บริบทปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและวิกฤตวิเคราะห์และผลิตตำราที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อไป

  Certificate IV in EAL  

สำหรับผู้ที่ต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาต่อไป ในบริบทการติดต่อและการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาในการผลิตตำราที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

 • อายุขั้นต่ำของ 18
 • IELTS 3.5 หรือเทียบเท่า Certificate III
 • IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า Certificate IV

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 320 ต่อสัปดาห์
ระยะเวลา: 30 สัปดาห์
ชั่วโมงต่อสัปดาห์: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Certificate IV In Business  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ใช้ทั้งการพัฒนาทักษะและงฐานความรู้ที่กว้างขวางในหลากหลายบริบท พวกเขาใช้ การแก้ปัญหาเพื่อกำหนดช่วงของปัญหาที่คาดเดาไม่ได้ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พวกเขาอาจให้เป็นผู้นำและให้คำแนะนำกับคนอื่น ๆ ที่มี ความจำกัดในบางสิ่งบางอย่าง 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่วางแผนจะมีอาชีพในทางธุรกิจ
 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินเข้าไปในคุณวุฒิระดับที่สูงขึ้นในทางธุรกิจ

หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 11ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า  18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าอุปกรณ์: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 4,500
ระยะเวลา: 26 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน : 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Pathway
• หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาระดับ  Certificate IV นักเรียนสามารถพัฒนาไปสู่​​ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางด้านธุรกิจ

  Diploma of Leadership and Management  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของความเป็นผู้นำและการบริหารสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติและประสบการณ์ในการ 
เป็นผู้นำและการจัดการภายในองค์กรและบริบทด้านอุตสาหกรรม บุคคลที่มีความคิดริเริ่ม,การตัดสินใจในการวางแผน การจัดระเบียบและการตรวจสอบการดำเนินการ 
ภาระงานของตัวเองและภาระงานของคนอื่น ๆ พวกเขาใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อสนับสนุนบุคคลและทีมงานเพื่อตอบสนองความ ความต้องการขององค์กร 
 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่วางแผนจะมีอาชีพในธุรกิจ
 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินเข้าไปในคุณวุฒิระดับที่สูงขึ้นในธุรกิจ

หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า หรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าอุปกรณ์ : $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์ 
ชั่วโมงการเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Pathway
หลังจากจบหลักสูตรนี้สามารถเรียนระดับอนุปริญญาทางด้าน Leadership and Management

  Advanced Diploma of Leadership And Management( SVP)  

หลักสุตรนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทของบุคคลที่ใช้ความรู้เฉพาะ และทักษะที่มีประสบการณ์ร่วมกันในการเป็นผู้นำและการจัดการขององค์กรและบริบทอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่วางแผนจะมีอาชีพในการจัดการ
 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินเข้าไปในคุณวุฒิระดับที่สูงขึ้นในการบริหารจัดการหรืออื่น ๆ

ค่าลงทะเบียน: 200 $ 
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์ 
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

  Certificate IV in Marketing  

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานของการตลาดรวมถึงวิธีการดำเนินการวิจัยตลาดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์และการจัดการแคมเปญ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
            – วุฒิการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นบทบาทของบุคคลที่ใช้ทั้งการพัฒนาทักษะด้านการตลาดและฐานความรู้ในวงกว้างและหลากหลายของบริบทการตลาด
            – ผู้ที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ปัญหาและการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา
            – ผู้ที่อาจจะให้เป็นผู้นำและให้คำแนะนำกับผู้อื่นกับความรับผิดชอบที่ จำกัด สำหรับการส่งออก ผู้ประกอบการ

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 4,500
ระยะเวลา: 26 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Diploma of Marketing  

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนพัฒนาในเชิงลึกและความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการตลาดแลที่เป็นทักษะที่เฉพาะเจาะจงในการบริหารจัดการงบประมาณและการพัฒนาแคมเปญการตลาด
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
•ผู้ที่มีฐานความรู้ทางทฤษฎีการจัดการการตลาดและแสดงให้เห็น ทักษะการบริหารจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่นการตลาดดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่องค์กรหรือธุรกิจ
•ผู้ที่จะมีความรับผิดชอบในการทำงานของคนอื่น ๆพนักงานและทีมนำในการดำเนินแคมเปญการตลาด

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Advance Diploma of Marketing (SVP)  

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ในการทำงานในบทบาทเช่นการตลาด
ผู้จัดการหรือผู้จัดการแบรนด์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • บุคคลผู้ที่ให้ความเป็นผู้นำและทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการตลาดกิจกรรมขององค์กร
 • ผู้ที่วิเคราะห์ออกแบบและดำเนินการโดยใช้การตัดสินที่หลากหลายทางด้านเทคนิคสร้างสรรค์, ความสามารถความคิดและการบริหารจัดการ
 • ผู้ที่มักจะรับผิดชอบต่อกลุ่มและโดยรวมประสิทธิภาพการทำงานของฟังก์ชั่นการตลาดขององค์กร

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Certificate IV in Project Management Practice  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลและใช้ทักษะการจัดการโครงการและ 
ความรู้ในหลากหลายบริบท พวกเขาอาจจะเป็นสมาชิกของโครงการแต่ไม่มีความรับผิดชอบโดยตรงสำหรับผลโครงการโดยรวม 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ระบุและใช้ทักษะการบริหารจัดการโครงการและความรู้ในความหลากหลายของบริบท
 • ผู้ที่อาจจะเป็นสมาชิกของทีมงานโครงการ แต่ไม่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผลโครงการโดยรวม
 • ผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการในบทบาทอย่างหนึ่งหรือมากกว่าและอยู่ภายใต้ทิศทาง นอกจากนี้ยังอาจใช้โครงการและวิธีการที่จะเลือกสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรหรือธุรกิจ
 • ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อผลของตัวเองในแง่ขององค์กรและโครงการต้องการที่มีคุณภาพและอาจมี ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับการส่งออกของคนอื่น ๆ
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินเข้าไปในคุณสมบัติที่สูงขึ้นในระดับเดียวกันด้านกาฝึกอบรมหรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 4,500
ระยะเวลา: 26 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Diploma of Project Management  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคล ทักษะการจัดการโครงการและความรู้ พวกเขาได้จัดการโครงการจำนวนมากในหลากหลายบริบท,ในจำนวนภาคอุตสาหกรรม พวกเขามีความเป็นผู้นำโครงการและบทบาทการบริหารจัดการและมีความรับผิดชอบในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่วางแผนจะมีอาชีพในขนาดเล็กโครงการกลางและขนาดใหญ่
 • ผู้ที่จัดการโครงการในหลากหลายบริบทในจำนวนภาคอุตสาหกรรม
 • ผู้ที่มีบทบาทความเป็นผู้นำและการบริหารโครงการและรับผิดชอบในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • มีฐานความรู้ทางทฤษฎีเฉพาะความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการเพื่อเริ่มต้นการวางแผนดำเนินการและประเมินผลงานของตัวเองและ / หรือการทำงานของคนอื่น ๆ
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินเข้าไปในคุณสมบัติที่สูงขึ้นในระดับเดียวกันด้านการฝึกอบรมหรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Advance Diploma of Program Management (SVP)  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทของบุคคลที่ใช้ความรู้และทักษะเฉพาะที่ 
ร่วมกันที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการในองค์กรและการอุตสาหกรรม 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่วางแผนจะมีอาชีพในธุรกิจ 
 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินเข้าไปในคุณวุฒิระดับที่สูงขึ้นในการบริหารจัดการหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Certificate IV in Travel and Tourism  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ความหลากหลายด้าน 
ขายและการตลาดหรือทักษะการปฏิบัติงานรวมกับความรู้เสียงของการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม พวกเขาทำงานอิสระหรือมีคำแนะนำจากคนอื่น ๆ ที่ จำกัด และการใช้งาน 
ดุลยพินิจในการแก้ปัญหาที่ไม่ใช่งานประจำ หลายคนมีรับผิดชอบงานที่กำกับดูแลและวางแผนการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของสมาชิกในทีม 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินพัฒนางานในระดับที่สูงขึ้นด้าน การเดินทางและการท่องเที่ยวหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 4,500
ระยะเวลา: 26 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Diploma of Travel andTourism  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของอุตสาหกรรมและความหลากหลายของทักษะการบริหารจัดการในการประสานงานการท่องเที่ยวและการเดินทางหรือการดำเนินงานกิจกรรมการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พวกเขาทำงานอิสระมีความรับผิดชอบสำหรับคนอื่น ๆ และทำให้ช่วงของการตัดสินใจการดำเนินงานทางธุรกิจ 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่วางแผนจะมีอาชีพในการบริหารจัดการ
 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินพัฒนาคุณสมบัติในระดับที่สูงขึ้นทางธุรกิจหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Advanced Diploma of Travel and Tourism (SVP)  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานในระดับสูงใช้ความรู้เชิงลึกของงานอุตสาหกรรมและเทคนิคการบริหารจัดการ พวกเขาใช้ทักษะหลักหลายในการบริหารจัดการเฉพาะ ทำงานได้อย่างอิสระและมีความรับผิดชอบของธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่วางแผนจะมีอาชีพในการบริหารจัดการนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินเข้าไปในคุณวุฒิระดับที่สูงขึ้นในธุรกิจหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  The Certificate IV in Massage Therapy Practice  

ให้ผู้เรียนมีทักษะในการนวดผ่อนคลายรวมถึงการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
การประเมินและการรักษา การบริการสปาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่วางแผนจะมีอาชีพการนวดการรักษา  ผู้ประกอบการ
 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นในทางแก้ไขหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 40 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  The Diploma of Remedial Massage  

ประกาศนียบัตรนวดรักษาเสริมทักษะสำหรับการรักษาลูกค้าที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเช่น การได้รับบาดเจ็บ ฟื้นฟูการดูแลแบบประคับประคอง, การดูแลผู้สูงอายุผู้หญิงและเด็กและผู้ปฏิบัติงานในระดับนี้อาจจะกำกับดูแลการบำบัดอื่น ๆ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่วางแผนจะมีอาชีพการนวดรักษา 
 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้นทางแก้ไขหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 10,500
ระยะเวลา: 66 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Certificate IV in Building and Construction (Building)  

คุณสมบัตินี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สร้างอาคารและผู้จัดการอาคารขนาดเล็กอาคารเพื่อธุรกิจขนาดกลาง 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สร้างและผู้บริหารอาคารขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
 • ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้ง บริษัท ก่อสร้างของตัวเอง
 • ผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาคุณสมบัติที่สูงขึ้นในระดับเดียวกันด้านการฝึกอบรมหรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 10,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Diploma of Building and Construction (management)  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารระดับสูงภายในอาคารและ บริษัท ก่อสร้าง วุฒิการศึกษานี้มีหลักความต้องการความสามารถที่ครอบคลุมทักษะทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้จัดการอาวุโสภายในอาคารและการก่อสร้าง
 • ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินเข้าไปพัฒนานคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้นในธุรกิจหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 10,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  Diploma of Interactive Digital Media  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแห่งการสื่อสารสื่อดิจิตอลสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีความรู้ทางทฤษฎีและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคหรือความสามารถในการบริหารจัดการในการวางแผนดำเนินการและประเมินผลการทำงานของตนเองและ / หรือ 
ทีมงานในด้านการภาพยนตร์โทรทัศน์วิทยุและสื่อดิจิตอล 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ต้องการที่จะได้รับความเข้าใจในวงกว้างของการออกแบบทางด้านเทคนิคและทักษะการจัดการด้านการออกแบบและการโต้ตอบแบบดิจิตอลอุตสาหกรรม
 • ผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างมากในความคิดสร้างสรรค์และความคิดการพัฒนา

ข้อกำหนดในการเข้า

 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าหรือ
 • เรียนภาษาอังกฤษระดับ Upper- Intermediate อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ UIT
 • การศึกษาขั้นต่ำ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำของ 18

ค่าลงทะเบียน: 200 $
ค่าวัสดุ: $ 250
ค่าเล่าเรียน: $ 8,000
ระยะเวลา: 52 สัปดาห์
ชั่วโมงเรียน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

ค่าใช้จ่าย