loogo

The University of Southern Queensland Sydney Education Centre (USQ-SEC)

USQ-SEC ให้สัญญาว่าจะมุ่งเน้นไปที่การสอน การเรียนรู้และการทำวิจัย ที่ยอดเยี่ยม เพราะ USQ-SEC เข้าใจว่าคุณต้องการหลักสูตรที่ดีที่สุด และที่สำคัญต้องเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ กับอาชีพที่คุณใฝ่ฝัน และ หนทางชีวิตที่คุณเลือกเดิน ในฐานะที่ USQ-SEC เป็นผู้นำระดับนานาชาติในด้านการส่งมอบหลักสูตรที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ จึงทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า USQ-SEC สามารถทำในสิ่งที่คุณปรารถนาได้

USQ-SEC ที่ตั้ง:  Level 1 29-35 Bellevue Street, Sydney, NSW 2010, Australia

WEB SITE สถาบัน The University of Southern Queensland Sydney Education Centre

 

ภาพรวม

USQ-SEC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney มีการคมนาคมที่สะดวก สบาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ทำให้ผู้มาเรียนไร้กังวลในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ USQ-SEC ได้มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่ต้องการในธุรกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

USQ-SEC ที่ตั้ง:  Level 1 29-35 Bellevue Street, Sydney, NSW 2010, Australia

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ USQ-SEC ?

 • บุคลากรระดับมืออาชีพมีประสบการณ์ด้านการศึกษาที่รับประกันได้เลยว่าจะส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
 • หลักสูตรการศึกษาของ USQ-SEC ได้รับการรับอนุมัติจาก USQ Toowoomba โดยบุคคลากรของทาง USQ Toowoomba เป็นผู้ดูแล และมาเยี่ยมเยือนที่ USQ-SEC อยู่เป็นประจำในการควบคุมตั้งแต่การปฐมนิเทศน์ การทำworkshop รวมถึงการให้คำปรึกษากับนักศึกษาในประเด็นต่างๆ

 

หลักสูตร

มีทั้งหมด 12 หลักสูตรหลัก ดังนี้

   1.Diploma of Business Administration (DPBA)   

ระยะเวลา:            1 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากประเทศออสเตรเลีย หรือ เทียบเท่า
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรี ต้องมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 0 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าได้

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 วิชา

โดยต้องผ่านวิชาหลักอย่างน้อย 4 วิชาจากวิชาทั้งหมดตามข้อมูลข้างล่างนี้

ACC1101   Accounting for Decision-Making

CIS1000     Information Systems Concepts

ECO1000   Economics

FIN1101     Introduction to Corporate Finance

LAW1101   Introduction to Law

MGT1000   Organizational Behavior

MKT1001    Introduction to Marketing

POL1000    Government, Business and Society

STA2300    Data Analysis

ส่วนอีก 4 วิชาที่เหลือให้ไปเลือกจากของคณะ Business and Law

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ และเข้าใจคู่แข่ง
 • สามารถทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ เติบโตอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 • หลังจากที่จบหลักสูตรนี้แล้วนักศึกษาสามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ USQ หรือ ANU ได้ แบ่งเป็น 4 หลักสูตร ดังนี้ (ซึ่งสามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรในข้อมูลถัดไปได้)

   2.Bachelor of Information Technology (BITC)   

ระยะเวลา:            3 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากประเทศออสเตรเลีย หรือ เทียบเท่า
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรี ต้องมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 0 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าได้

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 24 วิชา แบ่งเป็น

 • วิชาหลัก 8 วิชา
 • วิชาเอก 8 วิชา มี ให้เลือก 2 หลักสูตร
 • Information Technology Management
 • Information Systems Development
 • อื่นๆอีก 8 วิชา โดยเลือกจาก
 • เลือกเรียน Major ที่สอง (8 วิชา) หรือ
 • 2×4 วิชาของวิชาโท หรือ
 • 1×4 วิชาของวิชาโท และ วิชาเลือกอีก 4 วิชา หรือ
 • วิชาเลือกอีก 8 วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เน้นแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคซึ่งจะนำไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้

   3.Bachelor of Business Administration (BBAD)   

ระยะเวลา:            3 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากประเทศออสเตรเลีย หรือ เทียบเท่า
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรี ต้องมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 0 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าได้

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 24 วิชา แบ่งเป็น

 • วิชาหลัก 8 วิชา
 • วิชาโท 12 วิชา
 • วิชาเลือก 4 วิชา โดยเลือกจาก
 • เลือกเรียน Major ที่สอง (8 วิชา) หรือ
 • 2×4 วิชาของวิชาโท หรือ
 • 1×4 วิชาของวิชาโท และ วิชาเลือกอีก 4 วิชา หรือ
 • วิชาเลือกอีก 8 วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เน้นด้านการศึกษาและเข้าใจในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งด้านภาครัฐและเอกชน และจำเป็นต้องใช้ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์และการดำเนินการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของทั้งสองส่วนได้
 • ให้อิสระในการเรียนกับนักศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถาณการณ์ ไม่ว่าอยากจะศึกษาในส่วนที่นักศึกษาสนใจเฉพาะด้าน หรือ พัฒนาด้านอื่นๆเพิ่มเติมได้

   4. Bachelor of Business (BBUS)   

ระยะเวลา:            3 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากประเทศออสเตรเลีย หรือ เทียบเท่า
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรี ต้องมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 0 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าได้

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 24 วิชา แบ่งเป็น

 • วิชาหลัก 8 วิชา
 • วิชาเอก ต้องเรียน Information Technology Management เท่านั้น ที่ USQ SEC จำนวน 8 วิชา
 • อื่นๆอีก 8 วิชา โดยเลือกจาก
 • เลือกเรียน Major ที่สอง (8 วิชา) หรือ
 • 2×4 วิชาของวิชาโท หรือ
 • 1×4 วิชาของวิชาโท และ วิชาเลือกอีก 4 วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถจำแนก อธิบาย วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนได้
 • การบังคับให้เรียนวิชาเอก Information Technology Management เพราะจะมุ่งเน้นไปในเรื่องระบบสารสนเทศ (Information System) ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษานำระบบสารสนเทศมาแก้ปัญหาต่างๆทางธุรกิจ ซึ่งรับรองว่าจะมีผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านการทำธุรกิจอย่างรอบด้าน

   5. Bachelor of Commerce (BCOM)   

ระยะเวลา:            3 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากประเทศออสเตรเลีย หรือ เทียบเท่า
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรี ต้องมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 0 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 หรือมีผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่าได้

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 24 วิชา แบ่งเป็น

 • วิชาหลัก 8 วิชา แบ่งเป็น
 • วิชาบังคับ 7 วิชา และ
 • อีก 1 วิชา ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 วิชานี้

MKT1001  Introduction to Marketing

POL1000   Government, Business and Society

 • วิชาเอก ต้องเรียน Accounting เท่านั้น ที่ USQ SEC จำนวน 8 วิชา
 • อื่นๆอีก 8 วิชา โดยเลือกจาก
 • เลือกเรียน Major ที่สอง (8 วิชา) หรือ
 • 2×4 วิชาของวิชาโท หรือ
 • 1×4 วิชาของวิชาโท และ วิชาเลือกอีก 4 วิชา*

* USQSEC จะเสนอวิชาเลือกให้เอง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้มุ่งเน้นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งจะให้ความรู้พื้นฐานในทุกแง่มุมของด้านการค้าการพาณิชย์ ไม่ว่าจะด้านการเงินและการบัญชี การบัญชีบริหาร รวมถึงกฎหมายธุรกิจและการเงิน
 • หากต้องการเรียนวิชาเอกที่สองหรือวิชาโทจะมีสาขาในด้านธุรกิจ การค้า และ ศิลปะ ให้เลือก

*แต่สำหรับวิชาเอก Accounting นักศึกษาต้องมีคุณวุฒิของ  CPA Australia, ICAA (Institute of Chartered Accountants Australia) และ National  Chartered Accountants in Institute of Accountants (NIA) ซึ่งเป็นองค์กรประเมินคุณวุฒิในอาชีพบัญชี ก่อนที่จะเข้าศึกษาได้

   6. Graduate Diploma of Business (GDBS)Specialization in Information Systems   

ระยะเวลา:            1 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีคุณวุฒิ diploma จากประเทศออสเตรเลีย หรือ มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียง อย่างน้อย 2 ปี หรือ คุณวุฒิอื่นๆที่เทียบเท่า และ ต้องมีความรู้พื้นฐานในหลักสูตร CIS1000 Information Systems Concepts มาแล้ว
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรี (โดยมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 0 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 หรืออาจมีผลคะแนนอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 วิชา แบ่งเป็น

 • วิชาหลักบังคับ 2 วิชา
 • วิชาหลัก(เลือกได้เองจากตัวเลือกที่กำหนด) 6 วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เป็นผู้นำในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมืออาชีพ

   7. Graduate Diploma of Business (GDBS) – Specialization in Accounting   

ระยะเวลา:            1 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ Year 12 ที่เป็นที่ยอมรับหรือเทียบเท่าอย่างน้อยสองปีในการศึกษาโดยต้องได้รับการยอมรับคุณสมบัติดังกล่าวจาก ผู้อำนวยการหลักสูตรว่า ผู้ศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้หรือไม่ หรือ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 5 ปี
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรี (โดยมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 0 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 หรืออาจมีผลคะแนนอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้)

โครงสร้างหลักสูตร: รวมวิชาหลัก(เลือกได้เองจากตัวเลือกที่กำหนด) 8 วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลังจบหลักสูตรนี้นักศึกษาสามารถขอรับคุณวุฒิทางด้านการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสมาคมวิชาชีพทางด้านการบัญชีจากประเทศออสเตรเลีย

   8. Master of Information Systems (MIST)   

Master of Information Systems Extended (MISX)

ระยะเวลา:            2 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร MIST:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีคุณสมบัติหนึ่งใน เกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หลักสูตร diploma 3ปี จากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นที่ยอมรับ หรือ คุณวุฒิอื่นๆที่สามารถเทียบเท่าได้นอกเหนือจากสาขาการคำนวณ
 • สำเร็จการศึกษาระดับเทียบเท่า Certificate in Business หรือ Diploma of Business

(Information Systems) และต้องมีความรู้พื้นฐานในการคำนวณโดยเรียนมาจากหลักสูตร

CIS1000 Information System Concepts

 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโท

โดยมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 6.0

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร MISX:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีคุณสมบัติหนึ่งใน เกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้
 • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยหลักสูตร diploma 2 ปี จากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นที่ยอมรับ หรือ คุณวุฒิอื่นๆที่สามารถเทียบเท่าได้นอกเหนือจากสาขาการคำนวณและต้องมีความรู้พื้นฐานในการคำนวณโดยเรียนมาจากหลักสูตรCIS1000 Information System Concepts
 • สำเร็จการศึกษาระดับเทียบเท่า Certificate in Business หรือ Diploma of Business

(Information Systems) และต้องมีความรู้พื้นฐานในการคำนวณโดยเรียนมาจากหลักสูตร

CIS1000 Information System Concepts

 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโท

โดยมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 6.0

โครงสร้างหลักสูตร:

MIST:   รวม 12  วิชา

MISX:   รวม 16  วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้รับทักษะและความรู้ในสาขาด้านการคำนวณซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการของอาชีพและอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย IT ได้

   9. Master of Professional Accounting (MP12)   

Master of Professional Accounting Extended (MPAE)

ระยะเวลา:            2 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร MP12:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบัญชีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ หรือ เป็นอันดับ 3 โดยต้องมีคุณสมบัติเพียงพอตามที่ผู้อำนวยการหลักสูตรพึงพอใจให้สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ และต้องเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโท(โดยมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 6.0 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 หรืออาจมีผลคะแนนอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร MPAE:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีคุณสมบัติหนึ่งในเกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้
 • สำเร็จการศึกษาระดับ Year 12 ที่เป็นที่ยอมรับหรือเทียบเท่าอย่างน้อยสองปีในการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติเพียงพอตามที่ผู้อำนวยการหลักสูตรพึงพอใจให้สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ และต้องเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 5 ปี
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโท(โดยมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 6.0 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 หรืออาจมีผลคะแนนอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้)

โครงสร้างหลักสูตร:

MP12:   รวม 12  วิชา

MPAE:  รวม 16  วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้รับทักษะและความรู้ในสาขาด้านการบัญชีระดับมืออาชีพ ที่สำคัญได้รับการยอมรับจาก CPA Australia, ICAA (Institute of Chartered Accountants Australia) และ National Chartered Accountants in Institute of Accountants (NIA) เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์กรประเมินคุณวุฒิในอาชีพบัญชีชั้นนำ

   10. Master of Business Administration and Master of Professional Accounting (MBPA)   

ระยะเวลา:            2 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบัญชีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ หรือ เป็นอันดับ 3 โดยต้องมีคุณสมบัติเพียงพอตามที่ผู้อำนวยการหลักสูตรพึงพอใจให้สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ และต้องเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี โดยขึ้นกับการตัดสินใจของผู้อำนวยการหลักสูตร
 • ต้องไม่เป็นสมาชิกขององค์กรประเมินคุณวุฒิในอาชีพบัญชี เช่น CPA Australia
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโท(โดยมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 6.5 หรืออาจมีผลคะแนนอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 24  วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็น double degree ได้แก่การบัญชี และ การบริหารธุรกิจ ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะในการได้รับคุณวุฒิทางการบัญชี และได้มีทักษะในการจัดการทางด้านธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวกำลังเป็นที่ต้องการของธุรกิจสมัยใหม่อยู่ในขณะนี้

   11. Master of Business Administration (MBAD)   

ระยะเวลา:            2 ปี

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี โดยขึ้นกับการตัดสินใจของผู้อำนวยการหลักสูตร
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโท(โดยมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 6.5 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 0 หรืออาจมีผลคะแนนอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 วิชา แบ่งเป็น

 • วิชาหลัก 8 วิชา
 • วิชา MGT8002 Strategic Management 1 วิชา
 • วิชาเฉพาะ(ผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นผู้กำหนด) 3 วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เน้นทักษะที่นำไปใช้ได้จริงที่เพื่อจะทำให้ผู้เรียนได้เลื่อนขั้นและก้าวหน้าในอาชีพ
 • ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนในตลาดโลก เรียนรู้การจัดการด้านธุรกิจ ที่จะช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการฝึกฝนเป็นระดับผู้จัดการในอนาคตได้
 • หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตัดสินใจแบบมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์ได้

   12. Postgraduate Certificate in Business (PCBS)   

ระยะเวลา:            6 เดือน

เริ่มเรียน:              มี.ค. ก.ค. หรือ พ.ย.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีคุณสมบัติหนึ่งในเกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้
 • สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ป.ตรี หรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ และ

ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งนักศึกษาจะสามารถลงเรียนในหลักสูตร General, Business Foundation หรือ Named Specialisationได้

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน แต่จะสามารถลงเรียนได้เฉพาะ Early  Career Specialization
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 3 ปี แต่ไม่จบป.ตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาจึงลงทะเบียนเรียนได้เพียงหลักสูตร Business Foundation Specialization
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโท(โดยมีผลสอบ IELTS ที่คะแนน 6.5 และต้องไม่มีส่วนไหนต่ำกว่า 0 หรืออาจมีผลคะแนนอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 4 วิชา

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เน้นให้นักศึกษาได้เลือกเรียน 4 วิชาที่นักศึกษาต้องการและสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม

 Line ID: krumam10