loogo

Vancouver international college

Vancouver international college มีภารกิจ คือการให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคที่ออกแบบอย่างหลากหลายเพื่อเข้าถึงผู้เรียนทุกประเภทและเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด เป็นสิ่งที่ท้าทายเป้าหมายของเราคือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัวของพวกเขาในอนาคต, การศึกษา, หรือเป้าหมายในอาชีพ แวนคูเวอร์อยู่ระหว่างเทือกเขาร็อกกีแคนาดาที่มีหิมะปกคลุมและมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองที่งดงาม นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนยังสามารถเพลิดเพลินกับอากาศที่สะอาด พื้นที่เปิดกว้าง หาดทราย ป่าฝนอันงดงามและภูเขาตามชายฝั่งตะวันตกที่ล้อมรอบเมืองแวนคูเวอร์

แวนคูเวอร์มีการผสมผสานของวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลมาจากทำเลที่ตั้งของเมืองในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ความหลากหลายทางชนชาติสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารชั้นเลิศ แหล่งช้อปปิ้งที่แตกต่างกัน ในละแวกใกล้เคียงกัน และบรรยากาศรอบๆที่เป็นสากล

website สถาบัน Vancouver international college

ภาพรวม

แวนคูเวอร์เป็นเมืองที่ผู้คนเป็นมิตรและใจดี เป็นที่รู้จักสำหรับบรรยากาศที่ปลอดภัยและเป็นมิตร เช่นเดียวกับภูเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจและทัศนียภาพของท้องทะเล สภาพภูมิอากาศดีตลอดทั้งปี แต่ฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่ำลงกว่าศูนย์องศา

ที่ตั้ง  2nd Floor, 549 Howe Street Vancouver, BC, Canada V6C 2C2

หลักสูตร

Course Schedule & Detail   : 

   9.00-12.00 am. | Monday ~ Friday    

General ESL – Integrated Study 
– โฟกัส: การพูดการฟังการอ่านการเขียนไวยากรณ์และคำศัพท์ 
– การเรียนการสอนไวยากรณ์เร่งรัด

Intensive Speaking & Listening 
– โฟกัส: การพูดการฟังการออกเสียงและคำศัพท์ 
– พูดและเร่งรัดการเรียนการสอนการฟัง

Professional Speaking & Writing TOEIC test preparation 
– เน้นการพูดและการบันทึก เสียง และการปฏิบัติการเขียนกับการวิเคราะห์ของแต่ละบุคคล

IELTS
สอนภาษาอังกฤษทั้งแบบทั่วไปและเน้นการพัฒนาทักษะเพื่อการสอบ IELTS components Intensive และการทดสอบภาคปฏิบัติ

College Preparation 
ให้ความสำคัญกับการอ่านการเขียนเชิงวิชาการและการจัดเตรียม presentation Skill ใช้วัสดุระดับมหาวิทยาลัยในแคนาดา

   1:00 ~ 2:10 pm. | Monday ~ Thursday    

Speaking Clinic
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เน้นเฉพาะของแต่ละคนเพื่อความถูกต้อง คล่องแคล่วและ พัฒนาการออกเสียงของแต่ละบุคคล มุ่งเน้นการออกเสียงจริง

Real Canadian Pronunciation มุ่งเน้นการออกเสียงจริงของสำเนียงแคนาดาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้เกิดการแก้ไขเสียงที่มีข้อผิดพลาดโดยใช้กระจก

Business Communication 
สร้างความคล่องแคล่วในการใช้คำศัพท์และความเชื่อมั่นสำหรับธุรกิจ ของวัฒนธรรมจากทั่วโลก และการดำเนินธุรกิจในภาษาอังกฤษ

IELTS เรียนเสริมทักษะ ของจุดอ่อนของแต่ละบุคคลสำหรับการทำการสอบ

    2:20 ~ 3:30 pm. | Monday ~ Thursday    

Communication Arts 
มุ่งเน้นไปที่การสนทนาภาษาสแลง รวมทั้งสำนวนการแสดงอารมณ์การอภิปรายและการเล่นบทบาท

Real Canadian Pronunciation มุ่งเน้นการออกเสียงจริงของสำเนียงแคนาดาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้เกิดการแก้ไขเสียงที่มีข้อผิดพลาดโดยใช้กระจก

Real Canadian Pronunciation 2 มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงน้ำเสียงและจังหวะในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อทำให้เกิดเสียงในประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นธรรมชาติ

Medical English
เรียนภาษาอังกฤษสำนวนและคำศัพท์ต่างๆในด้านการแพทย์

Writing
เข้าใจโครงสร้าง วรรค และการประเมินผลของแต่ละบุคคลพร้อมข้อเสนอแนะ

TOEIC 
– มุ่งเน้นความสำคัญกับการอ่านและไวยากรณ์สำหรับการสอบ TOEIC
– สอบทดลองทุกๆ 2 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน  $140