loogo

Victory Institute

เป้าหมายของสถาบันคือ การเป็นผู้ให้การศึกษา ด้านภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ, ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้น, การบริหารธุรกิจและการบัญชี, กราฟฟิกอาร์ทและมัลติมีเดีย ผ่านทางการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อการเติบโตและพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน เพื่อให้มีความสามารถที่โดดเด่นในการทำงาน และประสบผลสำเร็จในอาชีพที่ผู้เรียนเลือก ไม่ว่าที่ใดก็ตาม

website สถาบัน Victory Institute

ภาพรวม

ที่ Victory Institute เราเชื่อว่า การเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับอาชีพในอนาคต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มาได้จาก สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา หรือห้องเรียนที่ มีความผ่อนคลาย ที่ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตัวตน และความคิดสร้างสรรค์ ที่ไม่รู้จบ

อาคารเรียนของสถาบัน อยู่ใจกลางเมืองภายในระยะเดินได้ถึงจาก สถานนีรถไฟป้ายศาลาว่าการเมือง และระยะเดียวกันจาก Queen Victoria Building และ Darling Harbour อีกทั้งทางสถาบัน มีเทคโนโลยีในห้องเรียนที่ทันสมัย และอาจารย์ผู้ฝึกสอน ที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อหล่อหลอม นักเรียนให้เติบโต ผ่านการเรียนที่ Victory Institute

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของสถาบันถูกทำให้สนุกขึ้นโดย การออกไปท่องเที่ยวทัศนศึกษา ที่ออกแบบมาให้ส่งเสริม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในชั้น ในหัวข้อต่างๆของ ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย และผู้คนที่นักเรียนได้พบเจอ, สำหรับนักเรียน Graphic Arts และ Multimedia ทางสถาบันได้เตรียม อุปกรณ์ที่ใช้งานจริง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์แล็ป ที่มีโปรแกรมการ ทำงานที่ทันสมัยที่สุด ในการตัดต่อ และออกแบบงาน และสำหรับนักเรียน ภาคธุรกิจ สามารถจะเข้าพบ ผู้ฝึกสอนมืออาชีพได้ ตลอดเวลา โดยที่ผู้สอนนั้น ไม่ได้เป็นแค่ครูแต่ เป็นผู้ผ่านงานในภาคธุรกิจ หรือ เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวของท่านเอง

ที่ตั้งของสถาบัน

Victory Institute ตั้งอยู่ ณ กึ่งกลางของเขตเมือง และเป็นย่าน ช๊อปปิ้งที่มีชื่อเสียง และมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย โดยอยู่ใกล้กับ สถานนีรถไฟและป้ายรถเมล์ โดยใช้เวลาเดินจาก สถานนีรถไฟและป้ายรถเมล์ดังกล่าวเพียง 2 นาทีเท่านั้น

หลักสูตร

General English

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ นักเรียนภาษา ผู้หวังผลสำเร็จใน ขอบข่ายการใช้ภาษาที่กว้างขวาง ในเป้าหมายต่างๆ ผ่านทาง ทักษะภาษาทั้ง 4 คือ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ซึ่งทั้งหมดเป็นสาระสำคัญของหลักสูตร ที่ส่งเสริมให้ นักเรียนพัฒนาตัวในพื้นที่ที่ตนสนใจ ทั้งในการทำงาน การเรียน และการพักผ่อน

หลักสูตร General English ของสถาบัน มีเป้าหมายเพื่อเตรียมผู้เรียน ให้พร้อมด้วยทักษะทางภาษา สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากการ ช๊อปปิ้ง ท่องเที่ยว ทำงาน ถึงการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเป็นพื้นฐาน สำหรับ pathways ไปยัง หลักสูตรการอาชีพอื่นๆ หรือ หลักสูตร เตรียมสอบ IELTS อีกด้วย

หลักสูตรนี้ มี 4 ระดับ คือ

 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate

หลักสูตรนี้ เรียนรู้ผ่านหน่วยย่อย คือ:

 • หนังสือเรียนเพื่อพัฒนาภาษา ในหัวข้อที่เตรียมไว้ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องซื้อ
 • การพัฒนา ทักษะการ พูด ฟัง อ่าน เขียน
 • การตรวจสอบโดยการทดสอบ เสมอๆ ตลอดทั้งหลักสูตร
 • การออกทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนและเรียนรู้วัฒนธรรม

การเรียนการสอน

หลักสูตร General English ทำการสอนในชั้นเรียน โดยสอนตัวต่อตัว โครงงานเดี่ยวและกลุ่ม การพรีเซ้นต์งานหน้าห้อง การสนทนา และการออก ทัศนศึกษา 
แต่ละระดับของการเรียน จะมีหนังสือเรียนหลักซึ่ง มีหัวข้อ และการใช้ภาษาลักษณะต่างๆ มาให้นักเรียนฝึกฝน ในแต่ละสัปดาห์ 
บทเรียนเน้นที่การ สื่อสาร โดยมีนักเรียน เป็นศูนย์กลาง ดังนั้น ผู้สอนจะให้ นักเรียนใช้โอกาศ ในการฝึกฝนการใช้ภาษา มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

IELTS Preparation

การสอบ IELTS เป็นการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ที่ยอบรับโดยทั่วไป ระดับคะแนน 5 (ร่วมกับการสอบ ตามทางเลือกอื่นๆ) เป็นคะแนนที่ ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียน ในหลักสูตร ในสายวิชาชีพต่างๆ

หลักสูตรนี้ เปิดขึ้นเพื่อนักเรียนที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร สายอาชีพต่างๆ แต่ยังไม่สามารถสอบผ่าน การวัดระดับความรู้ ทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียนที่ ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในระดับ วิทยาลัย หรือนักเรียนที่วางแผนว่าจะ สมัครเรียนระดับวิทยาลัย แต่มีข้อบังคับให้ นักเรียนต้องสอบ IELTS ได้ในระดับที่กำหนดไว้ก่อน จึงเริ่มเรียนหลักสูตรที่ต้องการได้

แต่ไม่ว่าเป้าหมายของนักเรียนคืออะไร หลักสูตรนี้ จะสอนนักเรียนให้พร้อม ที่จะสอบ IELTS ให้ผ่านได้ด้วย ความมั่นใจ โดยผู้สอนจะช่วยพัฒนา กลยุทธ์ในการเพิ่มคะแนนสอบ IELTS นักเรียนเพียงแต่ ฝึกฝนกลยุทธ์เช่น การอ่านเร็วและฟัง เพื่อหาใจความสำคัญ การเขียนเรียงความอย่างถูกต้องตามแบบแผน และการฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษ ด้วยตวามมั่นใจ

หลักสูตรนี้มี 2 ระดับ

 • IELTS Prep 1( Intermediate)
 • IELTS Prep 2 (Upper Intermediate  to Advanced)

แต่ละระดับ ใช้เวลา 12 สัปดาห์โดยเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในเบื้องต้นนักเรียนจะถูก ทดสอบระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ และจัดระดับไปสู่ห้องเรียนที่ ตรงตามความสามารถทางภาษาของนักเรียน และนักเรียนจะเรียน หนึ่ง หรือ สอง ระดับเท่านั้นขึ้นอยู่กับ ระดับความเชี่ยวชาญ ทางภาษา ของนักเรียนเอง 
หลักสูตรนี้ จะทำการสอนในลักษณะดังนี้

 • เรียนรู้จากหนังสือเรียนที่ นักเรียนทุกคนต้องซื้อ
 • การพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับการทดสอบหมวดต่างๆ
 • การวิเคราะห์ข้อสอบ
 • การฝึกทำข้อสอบ

การเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้เรียนผ่าน การสอนในชั้นเรียน แบบตัวต่อตัว การทำโครงงานเดี่ยวและกลุ่ม การพรีเซนต์งานและสนทนาหน้าห้อง และการทัศนศึกษา เพื่อส่งต่อนักเรียนไปสู่ การศึกษาในระดับวิทยาลัย ซึ่งการเรียนเป็นแบบสัมมนา โดยหลักสูตรนี้ จะช่วยนักเรียน แก้ปัญหาที่มักเกิดกับ นักศึกษาต่างชาติ ที่เรียนระดับวิทยาลัยใน ออสเตรเลีย

English For Academic Purposes

หลักสูตรนี้(EAP) เป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อม รับความเป็นไปได้ทั้งหมดที่ นักเรียนต้องเจอเมื่อเข้าเรียน ในการศึกษาระดับสูงใน ออสเตรเลีย สถาบันจะฝึกนักเรียนให้พร้อมทั้ง การเขียนเรียงความ การนำเสนองานในชั้นเรียนด้วยภาษาอังกฤษ และสอนนักเรียนให้เข้าใจ ความคาดหวังของ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ที่มีต่อตัวนักเรียนเอง

นักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ โดยทั่วไป มักจะจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย มาจากประเทศของตนเองแล้ว และจะต้องจบอย่างน้อย ในระดับมัธยมปลาย ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรนี้

ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ทางภาษาอังกฤษ ระดับกลาง โดยข้อบังคับเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ คือ ต้องมีคะแนน IELTS ในทักษะภาษาย่อย อย่างน้อย 4.5 และต้องมีคะแนนรวม อย่างน้อย 5 หรือเทียบเท่า

นักเรียนที่สนใจ สามารถรับการทดสอบ เพื่อกำหนดระดับ EAP ของตนเพื่อเริ่มต้นเรียน การทดสอบวัดระดับความรู้ ของทางสถาบัน จะเป็นการกำหนดเวลาเรียนในหลักสูตร EAP ของนักเรียนให้นานพอที่จะ พัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้ดีเท่ามาตรฐาน ที่จะรับรองได้ว่านักเรียน สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้ เมื่อจบหลักสูตรนี้ นับเป็นหลักประกันได้ว่า นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้น โดยไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษ อีกต่อไป 

หลักสูตรนี้ มีทั้งหมด 3 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลา 12 สัปดาห์ และแต่ละสัปดาห์เข้าเรียน 20 ชั่วโมง โดยนักเรียนจะถูกทดสอบวัดระดับภาษา เพื่อส่งเข้าชั้นเรียน ที่เหมาะสมต่อไป

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยโดยลักษณะดังนี้

 • เรียนรู้จากหนังสือเรียนที่ นักเรียนทุกคนต้องซื้อ
 • การพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับการทดสอบหมวดต่างๆ
 • การวิเคราะห์ข้อสอบ
 • การเขียนรายงาน
 • กรณีศึกษา

การเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้ สอนตัวต่อตัว โดยใช้วิธีการสอนหลากหลาย รวมทั้ง:

 • บทเรียนในห้องเรียน
 • ระบบเรียน Online และแบบฝึกหัด
 • การเรียนแบบสัมนา
 • การนำเสนองาน
 • โครงงานต่างๆ
 • การติวโดยสนทนา
 • การจำลองการโทรศัพท์ และ วีดีโอหรือการประชุม online
 • การสนทนา online หรือ chat
 • สนับสนุนกลไก ต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน สามารถจบหลักสูตร

Certificate IV in Business (BSB40215)

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะสามารถใช้ทักษะที่พัฒนาแล้วร่วมกับ ความรู้ที่กว้างขวาง ในการทำงานในบริบทต่างๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ หาทางแก้ให้กับปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ และวิเคราะห์ประเมิน ข้อมูลจากหลายๆแหล่งได้ นอกจากนี้ยังสามารถ แสดงบทบาทผู้นำ และแนะแนวทางให้กับ เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง ด้วยความรับผิดชอบที่จำกัด เพื่อผลงานของทีมงาน

โอกาสทางอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลาย ภาคส่วนของอุตสาหกรรม ด้วยตำแหน่งงานดังนี้

 • Project Officer
 • Office Administrator

การเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้ (BSB40215 Certificate IV in Business) สอนในสภาพแวดล้อมของสถาบัน โดยการสอนแบบตัวต่อตัว วิธีการอบรมนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมทั้ง โครงการและ งานที่เป็นไปได้ว่า จะพบในชีวิตการทำงานจริง การสอนทำใน สถานที่ทำงานจำลอง รวมทั้งการติว, กิจกรรมกลุ่ม และ เอกสารตามทฤษฎี

ระยะเวลาเรียน52 ต่อสัปดาห์นับรวมปิดเทอม12 สัปดาห์

Diploma of Business (BSB50215)

ผู้จบหลักสูตรนี้ เป็นบุคคลผู้ มีประสบการณ์สูง ในลักษณะงานต่างๆ และเป็นผู้แสวงหาเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งดำรงตำแหน่งในหน่อยย่อยต่างๆของธุรกิจ หลักสูตรนี้ยังเหมาะกับ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานน้อย หรือไม่มีเลย แต่เป็นผู้มี ความรู้และทักษะทางทฤษฎีธุรกิจ และยังต้องการพัฒนาตัวเพื่อ สร้างโอกาสทางการจ้างงานต่อไป

โอกาสทางอาชีพ 
บทบาททางอาชีพ อาจแตกต่างกัน ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตำแหน่งงานที่เป็นไปได้คือ

 • Administration executive officer
 • Administration program coordinator

การเรียนการสอน
หลักสูตรนี้ (BSB50215 Diploma of Business) สอนในสภาพแวดล้อมของสถาบัน โดยการสอนแบบตัวต่อตัว วิธีการอบรมนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมทั้ง โครงการและ งานที่เป็นไปได้ว่า จะพบในชีวิตการทำงานจริง การสอนทำใน สถานที่ทำงานจำลอง รวมทั้งการติว, กิจกรรมกลุ่ม และ เอกสารตามทฤษฎี

ระยะเวลาเรียน52 ต่อสัปดาห์นับรวมปิดเทอม12 สัปดาห์

Advanced Diploma of Business (BSB60215)

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ เป็นบุคคลผู้มีประสบการณ์ การทำงานระดับสูงในตำแหน่งนักบริหารอาวุโส และแสวงหาการพัฒนาความชำนาญการ ให้กว้างขวางในหน่วยธุรกิจต่างๆ 
หลักสูตรนี้ยังเหมาะสมกับ บุคคลผู้มีทักษะและความรู้ทางทฤษฎี อย่างสูงและมุ่งหวังที่จะรวบรวมความรู้และสร้าง โอกาสทางการศึกษา หรือการอาชีพ ต่อไป

โอกาสทางอาชีพ 
บทบาททางอาชีพ อาจแตกต่างกัน ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตำแหน่งงานที่เป็นไปได้คือ

 • Entrepreneurship
 • Business Enterprise Manager

การเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้ (BSB60215 Advanced Diploma of Business) สอนในสภาพแวดล้อมของสถาบัน โดยการสอนแบบตัวต่อตัว อีกทั้งวิธีการอบรมนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมการฝึกทำ โครงการและ งานต่างๆที่เป็นไปได้ว่า จะพบในชีวิตการทำงาน การเรียนการสอนทำใน สถานที่ทำงานจำลองเสมือนจริง รวมทั้งการติวเพิ่มเติม, กิจกรรมกลุ่ม และ เอกสารประกอบตามทฤษฎี

ระยะเวลาเรียน 52 ต่อสัปดาห์นับรวมปิดเทอม12 สัปดาห์

Certificate IV in Accounting (FNS40615)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลผู้ทำหน้าที่เป็น นักบัญชีในภาคการเงิน หรืออุตสาหกรรมอื่นซึ่งต้องการ การปฏิบัติงานด้านการบัญชี บุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะใช้ความรู้ทางทฤษฎีบวกกับความรู้เฉพาะทาง และทักษะต่างๆเพื่อที่จะทำงานได้โดยตนเอง และใช้ดุลยพินิจ ในการทำงานในหน้าที่ ให้สำเร็จทั้งงานประจำหรืองาน ที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้

โอกาสทางอาชีพ บทบาททางอาชีพ อาจแตกต่างกัน ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตำแหน่งงานที่เป็นไปได้คือ

 • นักบัญชีเงินเดือน
 • ผู้ช่วยด้านบัญชีทั่วไป
 • สมุหบัญชี
 • นักบัญชีด้านรายรับ
 • นักบัญชีด้านรายจ่าย

การเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้ (FNS40615 Certificate IV in Accounting) สอนในสภาพแวดล้อมของสถาบัน โดยการสอนแบบตัวต่อตัว อีกทั้งวิธีการอบรมนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมการฝึกทำ โครงการและ งานต่างๆที่เป็นไปได้ว่า จะพบในชีวิตการทำงาน การเรียนการสอนทำใน สถานที่ทำงานจำลองเสมือนจริง รวมทั้งการติวเพิ่มเติม, กิจกรรมกลุ่ม และ เอกสารประกอบตามทฤษฎี

ระยะเวลาเรียน52 ต่อสัปดาห์นับรวมปิดเทอม12 สัปดาห์

Diploma of Accounting (FNS50215)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลผู้เป็นนักการบัญชีมืออาชีพ ซึ่งปฏิบัติงานในภาคการเงินต่างๆ หรือในอุตสาหกรรมอื่นๆ ผู้จบหลักสูตรนี้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงานที่ซับซ้อนได้ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมิน และมีความเข้าใจ ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ริเริ่มแผนงานใหม่ๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถประเมินผลงานของตน และให้คำแนะนำต่อเพื่อนร่วมงาน ภายใต้แนวทางปฏิบัติงานที่กำหนด

โอกาสทางอาชีพ

บทบาททางอาชีพ อาจแตกต่างกัน ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตำแหน่งงานที่เป็นไปได้คือ

 • เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 • สมุหบัญชีอาวุโส
 • นักบัญชีผู้ช่วย
 • นักบัญชีด้านรายรับอาวุโส
 • นักบัญชีด้านรายจ่ายอาวุโส

การเรียนการสอน

หลักสูตรนี้ (FNS50215 Diploma of Accounting) สอนในสภาพแวดล้อมของสถาบัน โดยการสอนแบบตัวต่อตัว อีกทั้งวิธีการอบรมนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมการฝึกทำ โครงการและ งานต่างๆที่เป็นไปได้ว่า จะพบในชีวิตการทำงาน การเรียนการสอนทำใน สถานที่ทำงานจำลองเสมือนจริง รวมทั้งการติวเพิ่มเติม, กิจกรรมกลุ่ม และ เอกสารประกอบตามทฤษฎี

ระยะเวลาเรียน52 ต่อสัปดาห์นับรวมปิดเทอม12 สัปดาห์

Advanced Diploma of Accounting (FNS60215)

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ ทำงานทางด้านบัญชี และแสวงหาการพัฒนาตน เพื่อเป็นนักบัญชีที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ ณ ระดับนี้ ผู้สำเร็จหลักสูตร สามารถคาดหวังได้ว่าตนจะเป็นผู้ที่ ใช้ทฤษฎีธุรกิจ และทักษะทางเทคนิก ได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ใช้ร่วมกับดุลยพินิจ ในการวางแผนงานต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษา จะสามารถทำงานที่ซับซ้อน ได้โดยตนเอง และสามารถวางแผนงานต่างๆ รวมไปถึงยังสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยดี มีความเข้าใจในงาน และสามารถช่วยเหลืองาน ของเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องได้ ในภาวะต่างๆ

โอกาสทางอาชีพ

บทบาททางอาชีพ อาจแตกต่างกัน ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตำแหน่งงานที่เป็นไปได้คือ

 • นักบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
 • ผู้จัดการต้นทุนโครงการ

การเรียนการสอน

หลักสูตรนี้ (FNS60215 Advanced Diploma of Accounting) สอนในสภาพแวดล้อมของสถาบัน โดยการสอนแบบตัวต่อตัว อีกทั้งวิธีการอบรมนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมการฝึกทำ โครงการและ งานต่างๆที่เป็นไปได้ว่า จะพบในชีวิตการทำงาน การเรียนการสอนทำใน สถานที่ทำงานจำลองเสมือนจริง รวมทั้งการติวเพิ่มเติม, กิจกรรมกลุ่ม และ เอกสารประกอบตามทฤษฎี 
ระยะเวลาเรียน52 ต่อสัปดาห์นับรวมปิดเทอม12 สัปดาห์

Diploma of Screen and Media (CUF50107)

หลักสูตร Diploma of Screen and Media จะฝึกนักเรียนให้ชำนาญใน ด้าน 2D และ 3D digital design สำหรับดิจิตอลและผลิตภัณฑ์อินเตอร์แอคทีฟต่างๆ นักเรียนจะเรียนรู้ทักษะ ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ในการทำงาน ในฐานะ digital artist ในทีมงานผลิตงานทางด้าน 2D and 3D ตัวอย่างเช่น ภาพยนต์, เนื้อหาทางโทรทัศน์, วีดีโอเกมส์ และสถาปัตยกรรม

ความรู้และทักษะ

นักเรียนในหลักสูตร จะได้ฝึกฝนทักษะการทำงาน ที่มากพอในงานด้านการออกแบบ และสร้างงานที่นำออกมาจากความคิดขั้นสูง โดยใช้ 2D และ 3D software นักเรียนจะได้รับทักษะทางการออกแบบที่จำเป็นในการพัฒนาความสามารถของตน และเข้าใจแนวคิดในการผลิตงานดิจิตอล, ทักษะการออกแบบ และความรู้ จะถูกพัฒนาโดยตรง เพื่อสอนให้นักเรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงใน สภาพแวดล้อมของการผลิตงาน, การประเมินผลการศึกษา จะถูกนำมาใช้ ผ่านทาง งานที่ต้องลงมือทำ และโครงการ ที่จะทำใน สภาวะจำลองเสมือน อยู่ในสตูดิโอผลิต จริงๆ

โอกาสทางอาชีพ

หลักสูตรนี้ มุ่งที่จะเตรียมนักเรียน ให้เป็น digital artist หรือบุคคลผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆในการ ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล ผู้จบหลักสูตรสามารถ ทำงานในทีมผลิต วีดีโอเกมส์, การแสดงแบบจำลองทางสถาปัตยกรรม, เทคนิกพิเศษ และงานด้านภาพยนต์ หลักสูตรนี้แตกต่างจาก Certificate IV in Screen and Media ด้วยการเพิ่ม การเรียนการสอนทักษะทาง 3D และการอบรมเตรียมความรู้เกี่ยวกับ 3D ดังกล่าวจึงเป็นการเตรียมผู้เรียนให้ยืดหยุ่น และพร้อมที่จะปฏิบัติงานใน ลักษณะงานที่หลากหลาย ในทีมผลิตต่างๆ ตามแต่งานที่นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำ

ระยะเวลาเรียน 49 สัปดาห์ รวมปิดเทอม 9 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 4 เทอม

Certificate IV in Screen and Media (CUF40107)

หลักสูตร Certificate IV in Screen & Media จะฝึกนักเรียนให้ชำนาญในด้าน 2D digital design และ animation นักเรียนจะได้รับการฝึกอบรม เพื่อที่จะสามารถ ทำงานได้ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิต ในตำแหน่ง 2D digital artist ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่ ยืดหยุ่นคือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะสามารถ ทำงานได้ใน หลายอุตสาหกรรม เช่น การโฆษณา, กราฟฟิกดีไซน์, การภาพยนต์ และ งานทางด้านโทรทัศน์

ความรู้และทักษะ

นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้ จะมีความสามารถและทักษะโดดเด่น ในด้านที่เกี่ยวกับการออกแบบ และทำ animation และมีความรู้เป็นอย่างดีในการทำงาน ในหลายภาคส่วนของอุตสหกรรม หลักสูตรนี้ เน้นเป็นอย่างยิ่ง ในการสอนและฝึกทักษะด้านการออกแบบ รวมทั้งพัฒนาการใช้ software ที่เป็นมาตรฐานของอุตสหกรรมการออกแบบและ multimedia การประเมินผลการศึกษาจะวัดผลสัมฤทธิ์ จากการโครงการออกแบบ และการทำโครงการ animation ซึ่งจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็น สตูดิโอจำลอง เสมือนที่นักเรียนจะพบในการทำงานจริง

โอกาสทางอาชีพ

หลักสูตรนี้ จะฝึกฝนผู้เรียน เพื่อเป็น digital artist ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานได้ ในทีมผลิตของ วีดีโอเกมส์, การสร้างภาพจำลองทางสถาปัตยกรรม, เทคนิกพิเศษ และภาพยนต์ หลักสูตรนี้จำกัดอยู่ที่การออกแบบ ด้าน 2D digital design ดังนั้น การออกแบบศิลปะ และการออกแบบกราฟฟิก จึงเป็นจุดเน้น ของการเรียนการสอน

ระยะเวลาเรียน 52 สัปดาห์ รวมปิดเทอม 12 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 4 เทอม