loogo

Wells International College (WIC)

WIC มุ่งเน้นส่งมอบหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), หลักสูตรภาวะความเป็นผู้นำและการจัดการ (Leadership & Management), งานด้านการบริการ (Hospitality)  ซึ่งทาง WIC ได้รับการจดทะเบียนและเป็นที่ยอมรับของ ASQA ( Australian Skill Quality Authority) หรือ ที่เรียกว่า สำนักงานคุณภาพทักษะออสเตรเลีย

อีกทั้ง WIC ยังได้ขึ้นทะเบียนกับทะเบียนรายชื่อสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติของเครือจักรภพ (CRICOS) ซึ่งได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ นักศึกษาทุกคนที่จบจาก WIC ขอให้มั่นใจได้เลยว่าทุกคนจะมีทักษะในการทำงานในอนาคตได้อย่างดี เพราะเราจะคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำ อยู่เคียงข้างนักศึกษากับทุกๆสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในทุกวัน

WIC ที่ตั้ง :  Lower Ground, 101 Sussex Street, Sydney NSW 2000 Australia

เวบไซด์สถาบัน  Wells International College (WIC)

ภาพรวม

ภาพรวม

WIC มีขนาดใหญ่ที่ล้ำทันสมัย ตั้งอยู่เมืองใหญ่อย่าง Sydney มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ทำให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับที่ WIC เราใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำแบบล่าสุดในการสรรสร้างหลักสูตร และให้นักศึกษาทุกคนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ฟรี เรามีห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่สว่าง โล่ง โปร่ง เหมาะแก่การทำงานอย่างดี อีกทั้งเรายังมีพื้นที่ให้สำหรับการเรียนด้วยตัวเอง และมีอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนที่ครบครัน มีห้องสำหรับให้นักศึกษาได้พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงยังมีห้องครัวที่สะอาด ทันสมัย คอยให้บริการอีกด้วย

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ WIC ?

 • มุ่งเน้นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้นำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถนำไปปรับใช้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด
 • ในหนึ่งสัปดาห์ นักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 15 ชั่วโมงเรียนแบบสอนสด และอีก 5 ชั่วโมง สำหรับการเรียนออนไลน์
 • ในการเรียนจะจัดเป็นกรุ๊ปเล็กๆเพื่อให้ผู้สอนดูแลเอาใจใส่ได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
 • มั่นใจได้กับอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ก้าวล้ำทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ประโยชน์สูงสุด
 • สิ่งแวดล้อมภายใน WIC จะทำให้นักศึกษากระตุ้นในการได้ฝึกทักษะแปลกใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อน และจะทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเมื่อต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์จริงในอนาคต
 • มีฝ่ายสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างอบอุ่นในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ชีวิตส่วนตัว สวัสดิการต่างๆ การต่อวีซ่านักเรียน ประกันต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัว
 • สำหรับนักศึกษาใหม่ ทางเราจะมีบริการการปฐมนิเทศน์ให้อย่างอบอุ่นและเป็นระบบครบวงจร ซึ่งปกติจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีเวลา 00 น. เราจะพานักศึกษาทัวร์วิทยาลัย ให้โอกาสได้สอบถามหลักสูตร ความเป็นอยู่ในวิทยาลัย และทุกๆอย่าง ซึ่งหลังจากอธิบายแล้วเราจะให้ USB ข้อมูลของ WIC และหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้อย่างละเอียดอีกด้วย
 • เรามีทีมการสอนและฝึกอบรมที่มีคุณภาพ เป็นกันเอง ที่สำคัญคอยอัพเดทข่าวสาร ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมงานต่างๆที่ส่งผลต่ออาชีพในอนาคตของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้นักศึกษาจะไม่พลาดการรับรู้ข่าวสารเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอน

คุณสมบัติผู้สมัครของนักศึกษา WIC:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และ
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย และ
 • นักศีกษาต้องทักษะภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate English (ระดับกลางตอนปลาย) หรือ มีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ากับผลสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ

หลักสูตร

มีทั้งหมด 3 หลักสูตรหลัก ดังนี้

   1. INFORMATION TECHNOLOGY (หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)   

ปัจจุบันแบ่งเป็น 5 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

 • Certificate IV in Information Technology

Qualification Code: ICT40115 |   CRICOS Course Code: 086519B

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 20 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 5 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • IT Technician/Customer Support (เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่าย IT/เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า)
 • Information Systems (เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ)
 • Operator/Administrator (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)
 • User Support Technician (เจ้าหน้าที่เทคนิคผู้ดูแล User)
 • Network Operations Technician (เจ้าหน้าที่เทคนิคผู้ดูแลด้านเครือข่าย)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถเป็นช่างซ่อมและแก้ปัญหาต่างด้านคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรือ ซอร์ฟแวร์ได้
 • สามารถเลือก ติดตั้ง และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ได้
 • สามารถวิเคราะห์พวกสินค้าฮาร์ดแวร์ต่างๆได้
 • สามารถจัดทำเอกสารต่างๆได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
 • การให้คำปรึกษากับผู้ใช้เพื่อกำหนดความต้องการได้

 

 • Diploma of Website Development

Qualification Code: ICT50615 |   CRICOS Course Code: 086675A

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 20 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 8 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Web developer (นักออกแบบเว็บไซต์)
 • Web development Manager (ผู้จัดการออกแบบเว็บไซต์)
 • Web programmer (นักออกแบบโปรแกรม)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถสื่อสารแนวความคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ซับซ้อนให้กับผู้ร่วมงาน และ ลูกค้าได้
 • สามารถเขียนรายงานที่ซับซ้อนให้กับธุรกิจได้
 • สามารถนำแนวคิดทางทฤษฎีไปถ่ายทอดและนำไปประยุกต์ใช้ได้รวมถึงใช้ความสามารถทางด้านเทคนิคและทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆได้
 • สามารถพัฒนาและจัดเตรียมแผนการจัดการด้านความเสี่ยงได้

 

 • Diploma of Software Development

Qualification Code: ICT50715  |   CRICOS Course Code: 086689F

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 16 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 10 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Analyst programmer support (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์และเขียนโปรแกรม)
 • Database support programmer (ผู้ช่วยนักเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล)
 • Web support programmer (ผู้ช่วยนักออกแบบโปรแกรม)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถใช้ทักษะในการวางแผนโครงการได้ เช่นด้านเวลา ทุน คุณภาพ การสื่อสาร และ การจัดการด้านความเสี่ยง
 • สามารถนำแนวคิดทางทฤษฎีไปถ่ายทอดและนำไปประยุกต์ใช้ได้รวมถึงใช้ความสามารถทางด้านเทคนิคและทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆได้
 • สามารถใช้ความรับผิดชอบและความสามารถเฉพาะตนในการจัดการงานที่ซับซ้อนในด้านเทคนิคได้

 

 • Diploma of Systems Analysis and Design

Qualification Code: ICT50815   |   CRICOS Course Code: 086707J

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 21 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 9 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Applications architect (ผู้สร้างแอพพลิเคชั่น)
 • Business analyst (นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ)
 • Information technology analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถใช้ทักษะในการจัดการงานด้านข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนโครงการได้ เช่นด้านเวลา ทุน คุณภาพ การสื่อสาร และ การจัดการด้านความเสี่ยง
 • สามารถให้ความร่วมมือในกับทีมในการดูแลด้านการวางแผน วัดผลของหน้าที่งานต่างได้
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการและคิดวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิค หรือ ประเด็นด้านการจัดการได้
 • สามารถถกเถียงถึงประเด็นด้านคุณภาพและการพัฒนาบุคคลากรและทำให้คล้อยตามได้

 

 • Advanced Diploma of Information Technology Business Analysis

Qualification Code: ICT60315   |   CRICOS Course Code: 086744D

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 15 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 9 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Applications architect (ผู้สร้างแอพพลิเคชั่น)
 • Business analyst (นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ)
 • Information technology analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ)
 • ICT business manager (ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและ
  การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ)
 • ICT manager (ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร)
 • Project manager (ผู้จัดการโครงการ)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถพัฒนาแผนการต่างๆได้
 • สามารถวางแผนในการควบคุมและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อออกแบบโครงงาน IT
 • สามารถจัดการในด้านการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิด และทักษะในการนำเสนองาน เพื่อที่จะส่งต่อและสะสมรวบรวมข้อมูลได้
 • มีความรู้สินค้าในด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม

   2. LEADERSHIP & MANAGEMENT (หลักสูตรภาวะความเป็นผู้นำและการจัดการ)   

ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

 • Certificate IV in Leadership and Management

Qualification Code: BSB42015  |   CRICOS Course Code: 089165K

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 4 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 8 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Team Leader (หัวหน้าทีม)
 • Supervisor (หัวหน้างาน)
 • Coordinator (ผู้ประสานงาน)
 • Leading Hand (หัวหน้างาน)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้ทักษะการเป็นผู้นำ
 • ได้ทักษะในการจัดการและดูแล
 • ได้ทักษะในการแก้ปัญหา

 

 • Diploma of Leadership and Management

Qualification Code: BSB51915  |   CRICOS Course Code: 089166J

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 4 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 8 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Manager (ผู้จัดการ)
 • Supervisor (หัวหน้างาน)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้ทักษะการเป็นผู้นำ
 • ได้ทักษะการจัดการทีมในขอบเขตของการวางแผน การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และ การแก้ปัญหา
 • ได้ทักษะในการประยุกต์ใช้ทักษะของการสื่อสารในกระบวนการการจัดการ

 

 • Advanced Diploma of Leadership and Management

Qualification Code: BSB61015 |   CRICOS Course Code: 088264D

ระยะเวลา:    52 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 4 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 8 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Managers of various types including Senior Managers (ผู้จัดการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงผู้จัดการระดับอาวุโส)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้ทักษะการเป็นผู้นำ
 • ได้ทักษะในด้านการจัดการ
 • ได้ทักษะในการเปลี่ยนแปลงในเชิงขององค์กร

 

   3.HOSPITALITY (หลักสูตรงานบริการ)   

ปัจจุบัน หลักสูตร Accounting มี 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

 • Certificate III in Hospitality

Qualification Code: SIT30616   |   CRICOS Course Code: 093158G

ระยะเวลา:    40 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 15 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 7 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 8 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Espresso coffee machine operator (พนักงานชงกาแฟ)
 • Food and beverage attendant (พนักงานต้อนรับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
 • Function host and attendant (พนักงานต้อนรับ)
 • Guest service agent and housekeeper (พนักงานต้อนรับส่วนหน้า และ แม่บ้าน)
 • Restaurant host, bar attendant and waiter (พนักงานร้านอาหาร บาร์ และพนักงานเสิร์ฟ)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ทักษะในการฝึกฝนด้านการสื่อสารกับผู้อื่นและการให้ความช่วยเหลือร่วมมือกันในที่ทำงาน
 • การพัฒนาการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆและการรวมประเด็นต่างๆได้
 • รับผิดชอบในการพัฒนาสมาชิกคนอื่นๆในทีมได้
 • สามารถนำกระบวนการจัดการความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในงานด้านบริการได้
 • สามารถส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาในที่ทำงานได้
 • พัฒนาทักษะด้านการบริการด้วยตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมในการทำงานเป็นทีมได้
 • พัฒนาทักษะด้านการบริการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้มั่นใจว่าได้ระดับมาตรฐานในการดูแลลูกค้า
 • สามารถจัดการตารางเวลาและลำดับความสำคัญของงานที่รับผิดชอบได้ตามนโยบายและกระบวนการขององค์กรได้
 • สามารถช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับความรู้และทักษะในการไปปรับปรุงศักยภาพของทีมและของแต่ละคนได้
 • สามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการสื่อสารได้ เช่น อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต อีเมลล์ เพื่อที่จะสามารถเขียนโต้ตอบหรือทำรายงานได้

 

 • Certificate IV in Hospitality

Qualification Code: SIT40416 |   CRICOS Course Code: 093170A

ระยะเวลา:    53 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 21 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 9 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Concierge (พนักงานต้อนรับในโรงแรม)
 • Front office supervisor or team leader (หัวหน้าพนักงานต้อนรับ หรือ หัวหน้าทีม)
 • Housekeeper (แม่บ้าน)
 • Duty manager or Shift manager (ผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับพนักงานปฎิบัติงาน รวมถึงสามารถเจรจาต่อรองในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ เช่น ความไม่พอใจของผู้รับบริการได้
 • สามารถวางแผนและจัดการงานต่างๆเพื่อส่งผลให้การบริการได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าได้
 • สามารถพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างได้ดีโดยใช้ความรอบคอบและการตัดสินใจที่เป็นไปตามกฏและนโยบายขององค์กรได้
 • มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมายต่างๆได้และสามารถให้คำแนะนำกับสมาชิกในทีมได้ด้วย
 • มีความสามารถในการผลักดันและเป็นผู้นำของทีมได้

 

 • Diploma of Hospitality Management

Qualification Code: SIT50416 |   CRICOS Course Code: 093160C

ระยะเวลา:    80 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 28 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 13 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Function manager (ผู้จัดการตามสายงาน)
 • Executive housekeeper (หัวหน้าแผนกแม่บ้าน)
 • Front office manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า)
 • Motel manager (ผู้จัดการโมเต็ล)
 • Unit manager (catering operations) (ผู้จัดการหน่วย (บริการอาหารและเครื่องดื่ม))

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถให้คำปรึกษาและเขียนวิธีปฏิบัติงานในที่ทำงาน, กระบวนการในการปฏิบัติการ และรายงานต่างๆได้
 • สามารถสรรสร้างไอเดียต่างๆที่จะมาปรับปรุงสินค้าและบริการรวมถึงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
 • สามารถพัฒนาความรู้ในด้านวิธีการปฏิบัติงานในสายงานการบริการ เทรนด์ต่างๆ สินค้าและบริการได้
 • สามารถวางแผนและจัดการกับทุกกิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงรับผิดชอบต่องานที่ทำเป็นประจำ และงานบริการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการบริการ

 

 • Advanced Diploma of Hospitality Management

Qualification Code: SIT60316 |   CRICOS Course Code: 093145B

ระยะเวลา:    105 สัปดาห์ (รวมวันหยุดแล้ว)

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 33 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 16 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 17 หน่วยกิต

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Area manager or operations manager (ผู้จัดการเขต หรือ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ)
 • Café owner, club secretary or manager (เจ้าของร้านกาแฟ, เลขานุการสโมสร หรือ ผู้จัดการสโมสร)
 • Executive chef, head chef or executive sous chef (ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร, หัวหน้าแผนกครัว หรือ รองหัวหน้าแผนกครัว)
 • Executive housekeeper (หัวหน้าแผนกแม่บ้าน)
 • Food and beverage manager (ผู้จัดการหน่วยบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
 • Motel owner, rooms division manager (เจ้าของโมเต็ล, ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถให้คำปรึกษากับพนักงานในทุกระดับเกี่ยวกับการทำงานและประเด็นต่างๆในด้านการบริการ, วิธีการทำงานในที่ทำงาน, นโยบายและขั้นตอนขององค์กร, การสื่อสารถึงเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรให้ระดับหัวหน้างานและผู้จัดการได้
 • สามารถวิจัยและวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการได้, แนวโน้มของตลาดและสินค้า ซึ่งสามารถคิดสร้างไอเดียใหม่ๆเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการต่อไปได้
 • สามารถพัฒนาองค์ความรู้และใช้มันต่อไปได้ในการดำเนินธุรกิจ นำมาปรับอย่างมั่นใจและอัพเดทข้อมูลวิธีการด้านบริการที่ทันสมัย แนวโน้มของสินค้าและบริการต่างๆอยู่เสมอ และแสวงหาโอกาสวิธีการพัฒนาด้านธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น
 • สามารถพัฒนาแผนธุรกิจแบบองค์รวมที่ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ ๆ, การวางแผนกลยุทธ์ นโยบาย และขั้นตอนการทำงานต่างๆให้เป็นไปตามกฏหมายและส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ความเข้าใจในจุดประสงค์และเนื้อหาของกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและสามารถพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตได้ ซึ่งต้องมีการวางแผนและจัดการด้านกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการวางแผนการดำเนินธุรกิจ การวัดผลทางการเงิน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการตลาด การดูแลลูกค้า และความปลอดภัยและสุขอนามัยของที่ทำงาน
 • กำกับดูแลความหลากหลายในที่ทำงาน เช่น การตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกัน, การพัฒนากลยุทธ์สำหรับการฝึกอบรมให้การทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและมีการจัดการด้านความเป็นผู้นำได้
 • เลือกและใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจด้านการบริการเพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดการด้านกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการวิจัยอะไรใหม่ๆ