loogo

Business Institute of Australia (BIA)

Business Institute of Australia (BIA) เป็นสถาบันที่ยินดีต้อนรับนักศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพราะที่นี่มีหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการกับการจัดการ การเงิน รวมถึงทางด้านธุรกิจให้เลือกหลายสาขา  BIA ได้จดทะเบียนกับ Registered Training Organisation (RTO) และ Australian Skills Quality Authority (ASQA) ที่มุ่งเน้นให้บริการด้านหลักสูตรทางวิชาชีพให้กับนักศึกษานานาชาติ

WEB SITE สถาบัน : https://www.bia.edu.au

ภาพรวม

Business Institute of Australia (BIA)  มีวิทยาเขตที่เปิดล่าสุดตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย อย่างที่ทราบกันดีว่า Sydney เป็นหนึ่งในเมืองที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลก อีกทั้งความสะดวกสบายทั้งด้านการคมนาคม การธนาคาร การท่องเที่ยว และช็อปปิ้ง มีมากมาย ไม่ทำให้นักศึกษาผิดหวังอย่างแน่นอน เตรียมตัวมาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้กับ BIA และสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันได้เลย

ทำไมต้องเรียนที่ Business Institute of Australia (BIA) ?

 1. ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Sydney และ Brisbane CBD (CBD ย่อมาจาก Central Business District) ซึ่งหมายถึงว่าอยู่

เมืองที่เป็นย่านธุรกิจ แน่นอนว่านักศึกษาจะได้รับความสะดวกสบาย

 1. มีห้องเรียน และ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 2. มีห้องสมุดให้นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
 3. ฟรี Internet เข้าถึงได้ตลอด ฉับไว ทันสมัย
 4. เจ้าหน้าที่ น่ารัก เป็นกันเองเต็มใจช่วยเหลือ

หลักสูตรที่เปิดสอน

มีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้

  1. Travel and Tourism (หลักสูตรการเดินทางและการท่องเที่ยว)  

หลักสูตรนี้ มี 3 ระดับ ได้แก่

  CERTIFICATE III IN TRAVEL  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการขายและเพิ่มทักษะทางด้านการจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถที่จะวางแผน นโยบาย และกระบวนการต่างๆในการทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • call centre sales agent (พนักงานรับสายโทรศัพท์ฝ่ายขาย)
 • corporate/cruise consultant (ที่ปรึกษาด้านทัวร์ล่องเรือ)
 • customer service agent (พนักงานดูแลลูกค้า)
 • domestic travel consultant (ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ)
 • incentive coordinator (ผู้ประสานงานส่งเสริมการขาย)
 • international travel consultant (ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ)
 • mobile travel consultant (ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวผ่านมือถือ)
 • online travel consultant (ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวออนไลน์)
 • reservations sales agent or wholesale consultant (พนักงานจองตั๋ว หรือ ที่ปรึกษาด้านการขายส่ง)

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 11ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.5)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  DIPLOMA OF TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT  

หลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของระดับ Senior Manager (ผู้จัดการอาวุโส) โดยจะมุ่งเน้นทักษะในด้านการจัดการเรื่องการเดินทางและการท่องเที่ยว รวมถึงทักษะการจัดการ การประสานงาน ที่สูงขึ้น

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • inbound groups/sales manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
 • incentives manager (ผู้จัดการฝ่ายประสานงานส่งเสริมการขาย)
 • tour operations manager (ผู้จัดการฝ่ายประสานงานด้านทัวร์)
 • marketing manager (ผู้จัดการด้านการตลาด)
 • product development manager (ผู้จัดการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์)
 • reservations manager (ผู้จัดการฝ่ายสำรองห้องพัก)
 • travel agency manager (ผู้จัดการฝ่ายนำเที่ยว)
 • sales manager or visitor information centre manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือ ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว)

ระยะเวลาในการศึกษา: 78 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ADVANCED DIPLOMA OF TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT  

หลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของระดับ Senior Manager (ผู้จัดการอาวุโส) โดยจะมุ่งเน้นทักษะในด้านการจัดการเรื่องการเดินทางและการท่องเที่ยว รวมถึงทักษะการจัดการ การประสานงาน ที่สูงขึ้น และมีความสามารถในการรับผิดชอบทั้งในด้านการวางแผน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ การดูแลลูกน้องในทีม

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • account manager (ผู้จัดการฝ่ายลูกค้า)
 • business development manager (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
 • director of groups and incentives (ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการขาย)
 • director of marketing (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด)
 • director of product development operations manager (ผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์)
 • director of sales or general manager (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย หรือ ผู้จัดการทั่วไป)

ระยะเวลาในการศึกษา: 104 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2. Marketing and Communication (การตลาด และ การสื่อสาร)  

หลักสูตรนี้ มี 3 ระดับ ได้แก่

  CERTIFICATE IV IN MARKETING AND COMMUNICATION  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ทักษะในการพัฒนาทางด้านการตลาดและการสื่อสาร ซึ่งจบหลักสูตรนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า อีกทั้งยังสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลได้ ซึ่งจะทำให้เราเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Advertising Account Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายการโฆษณา)
 • Marketing and Communications Consultant (ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร)
 • Direct Marketing Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดโดยตรง)
 • Market Research Assistant (ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยตลาด)
 • Marketing Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาด)
 • Marketing Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด)
 • Media Assistant (ผู้ช่วยด้านสื่อ)
 • Media Planner (นักวางแผนด้านสื่อ)

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 11ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.5)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  DIPLOMA OF MARKETING AND COMMUNICATION  

หลักสูตรนี้สามารถนำเอาความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในด้านการตลาดและการสื่อสาร พร้อมกับใช้ทักษะทางด้านการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Account Manager (Advertising) (ผู้จัดการงานลูกค้า(การโฆษณา))
 • Marketing and Communications Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร)
 • Marketing Manager (ผู้จัดฝ่ายการตลาด)
 • Campaign Manager (ผู้จัดการฝ่ายการทำ campaign)
 • Executive Assistant (ผู้ช่วยผู้บริหาร)
 • Legal Services Support Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและสนับสนุนด้านกฏหมาย)
 • Marketing Team Leader (หัวหน้าทีมการตลาด)
 • Paralegal (ผู้ช่วยทนายความ)
 • Product Manager (ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์)
 • Public Relations Manager (ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์)
 • Sales Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องจบหน่วยกิตหลักทั้งหมดของหลักสูตร BSB42415Certificate IV in Marketing and Communication ก่อน และ
 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12 ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  ADVANCED DIPLOMA OF MARKETING AND COMMUNICATION  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำ และกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสาร ซึ่งจะได้วิเคราะห์ ออกแบบ และใช้เทคนิคได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น และความรู้ที่ได้รับก็จะอยู่ในขั้นสูงมากขึ้น

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Marketing director (ผู้อำนวยการด้านการตลาด)
 • Marketing strategist (นักวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด)
 • National, regional or global marketing manager (ผู้จัดการเขตฝ่ายการตลาด)
 • Account Director (Advertising) (ผู้อำนวยการงานฝ่ายดูแลลูกค้า(การโฆษณา))
 • Global Account Manager (ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าทั่วโลก)

ระยะเวลาในการศึกษา: 78 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องจบหน่วยกิตหลักทั้งหมดของหลักสูตร BSB52415 Diploma of Marketing and Communicationก่อนและ
 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 11 ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.5)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  3. Accounting (การบัญชี)  

หลักสูตรนี้ มี 3 ระดับ ได้แก่

  CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING AND BOOKKEEPING  

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปในด้านการให้ความรู้และทักษะเชิงทฤษฎีในการทำงานทั้งแบบประจำและแบบไม่ประจำที่เกี่ยวข้องกับงานการบัญชีได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Book Keeper (พนักงานบัญชี)
 • Accounts/Payroll Clerk (พนักงานบัญชี/ทำเงินเดือน)
 • BAS Officer (เจ้าหน้าที่BAS)

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 11ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.5)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  DIPLOMA OF ACCOUNTING  

หลักสูตรนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ รวมถึงสามารถวางแผน ประสานงาน ในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Assistant Accountant (ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี)
 • Senior Financial Clerk (เสมียนการเงินอาวุโส)

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12 ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  ADVANCED DIPLOMA OF ACCOUNTING  

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการใช้เทคนิคในการวางแผน และดำเนินการการจัดการที่มันซับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบในการวางแผน ประสานงาน และสามารถทำงานได้ตามงบประมาณที่เหมาะสม

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Assistant Accountant (ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี)
 • Budget Officer (เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ)

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12 ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

 

  4. Leadership and Management (ภาวะการเป็นผู้นำและการจัดการ)  

หลักสูตรนี้ มี 3 ระดับ ได้แก่

  CERTIFICATE IV IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในการทำงานที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความเป็นผู้นำในระดับผู้จัดการ

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Team Leader (ผู้นำทีม)
 • Supervisor (หัวหน้างาน)
 • Coordinator (ผู้ประสานงาน)

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 11ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.5)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  DIPLOMA OF ACCOUNTINGDIPLOMA OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ฝึกสอนผู้จัดการฝ่ายธุรกิจรุ่นใหม่ต่อไป เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเเน้นความเข้าใจและกระตุ้นทักษะในการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นระดับผู้จัดการขึ้นไป

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Office Management (ฝ่ายการจัดการบริหารด้านออฟฟิซ)
 • Personnel Management (ฝ่ายการจัดการบริหารงานบุคคล)
 • Business Development Management (ฝ่ายการจัดการพัฒนาด้านธุรกิจ)
 • Accounts Management (ฝ่ายการจัดการด้านดูแลลูกค้า)

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12 ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  ADVANCED DIPLOMA OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นระดับอาวุโสในด้านการจัดการในองค์กรขนาดกลาง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจอยางถ่องแท้ในการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจในการเป็นผู้นำทีมได้อีกด้วย

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Manager Department (ผู้จัดการฝ่าย)
 • Manager Regional Manage (ผู้จัดการเขต)

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline )

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12 ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  5. Business (หลักสูตรธุรกิจ)  

หลักสูตรนี้ มี 2 ระดับ ได้แก่

  CERTIFICATE II IN BUSINESS  

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในการทำงานของตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ทำหน้าที่หลักหลากหลายอย่าง และต้องทำภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

ระยะเวลาในการศึกษา: 26 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 10ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.4)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 4  หรือ เทียบเท่า

  CERTIFICATE III IN BUSINESS  

หลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการทำงานที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป อาจะจะเชื่อมโยงกับสายงานอื่น ซึ่งพอจบไป นักศึกษาจะสามารถใช้เทคนิค ทักษะความรู้ต่างๆในการให้คำปรึกษาผู้อื่น หรือ คนในทีมได้อีกด้วย

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตร:

 • Office Management (ฝ่ายการจัดการบริหารด้านออฟฟิซ)
 • Personnel Management (ฝ่ายการจัดการบริหารงานบุคคล)
 • Business Development Management (ฝ่ายการจัดการพัฒนาด้านธุรกิจ)
 • Accounts Management (ฝ่ายการจัดการด้านดูแลลูกค้า)

ระยะเวลาในการศึกษา: 26  สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 11 ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.5)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5 หรือ เทียบเท่า

 

  6. Skills for Vocational Pathways  

(หลักสูตรทักษะสำหรับเส้นทางการทำงานสายวิชาชีพ)

หลักสูตรนี้ มี 2 ระดับ ได้แก่

  CERTIFICATE I IN SKILLS FOR VOCATIONAL PATHWAYS  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการทักษะต่างๆเพื่อเตรียมตัวไปเรียนวุฒิที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ(อาชีวศึกษา) หรือ อาจจะเป็นพื้นฐานของหลักสูตรการพัฒนาด้านอื่นๆก็ได้

ซึ่งหลักสูตรนี้จะเหมาะกับบุคคลที่อยากเรียนเตรียมอาชีวศึกษา เพื่อที่จะไปฝึกงานหรือทำงานในด้านสายวิชาชีพ โดยตรง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การอ่าน การเขียน ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ การสื่อสารทางการพูด และเรียนรู้ทักษะอื่นๆ

ระยะเวลาในการศึกษา: 26 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 10ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.4)
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 3  หรือ เทียบเท่า

  CERTIFICATE II IN SKILLS FOR VOCATIONAL PATHWAYS  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับไปทำงานหรือฝึกงานทางด้านวิชาชีพ

ระยะเวลาในการศึกษา: 26 สัปดาห์, 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (15 ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน + 5 ชั่วโมงเรียนonline ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป และ
 • จบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 10ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.4)  หรือ จบหลักสูตร Certificate I in Skills for Vocational pathways
 • นักศึกษาต่างชาติต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTSได้คะแนนโดยรวม 4  หรือ เทียบเท่า

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม  Line ID: krumam10