loogo

Canterbury Language Academy (CLA)

 สถาบัน Canterbury Language Academy (CLA) ก่อตั้งเมื่อปี 2004 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียให้กับนักเรียนนานาชาติที่มีมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกมามากว่า 10 ปีเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยนักเรียนให้ได้ความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดีที่สุด ทาง CLA ได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนทุกคน

ภาพรวม

ภาพรวม

CLA ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney มีการคมนาคมที่สะดวก สบาย ใกล้กับสถานีรถไฟหลักของเมือง (Central Railway Station) และป้ายรถประจำทางสายต่างๆ จึงสะดวกสำหรับการเดินทางมายังสถาบัน และจากสถาบันนักเรียนสามารถเดินไปยังร้านค้า ร้านอาหาร ไชยน่าทาวน์ สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัย ห้องสมุด สถานที่ออกกำลังกาย โรงหนัง ร้านกาแฟ แหล่งช็อปปิ้ง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์และสนุกกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แน่นอน

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ CLA ?

 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย สามารถวางแผนให้ได้ตรงความต้องการและความชอบของผู้เรียน
 • สร้างบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น และ ทำให้นักศึกษาผ่อนคลาย เพื่อให้นักศึกษาทุกคนรู้สึกสนุกกับการเรียน และจะทำให้นักศึกษามั่นใจในการพูดหรือสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ครูผู้สอนและบุคลากรของ CLA เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลานาน และมีความเป็นกันเองและยินดีให้ความช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จตามจุดหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งคุณครูไม่ใช่มีเฉพาะครูจากในประเทศเท่านั้น แต่มีครูมาจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้เข้าใจนักเรียนนานาชาติได้เป็นอย่างดี
 • การบริการนักศึกษาทุกระดับประทับใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแล เอาใจใส่ อย่างทั่วถึงทุกคน มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะสามารถศึกษาอยู่ในออสเตรเลียได้อย่างปลอดภัย และมีความสุขสนุกสนานแน่นอน ที่สำคัญมีทีมงานที่พูดได้หลายภาษาที่จะช่วยสื่อสารกับนักศึกษาได้อย่างเข้าใจและตรงความต้องการที่สุด
 • มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เพราะนักศึกษาจะมีโอกาสในการได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถาณการณ์จริง ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย และได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติจากทั่วโลก
 • มีสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CLA ที่ตั้ง:  Level 4, 29/35 Bellevue Street, Surry Hills Sydney, NSW 2010, Australia

WEBSITE สถาบัน

หลักสูตร

 

มีทั้งหมด 4 หลักสูตรหลัก ดังนี้

 1.    General English (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป)   

ระยะเวลา:            4-52 สัปดาห์

หลักสูตรนี้ มี 6 ระดับ ได้แก่

 • Elementary (ระดับเบื้องต้น)
 • Pre-intermediate (ระดับเริ่มเรียน)
 • Intermediate (ระดับกลางตอนต้น)
 • Upper Intermediate (ระดับกลาง)
 • Pre-advanced (ระดับกลางตอนปลาย)
 • Advanced (ระดับสูง)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เน้นสอนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ คือ ด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ก่อนเข้าเรียนผู้เรียนจะต้องทำการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อน เพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ละคนควรเรียนระดับไหน และสามารถเริ่มเรียน General English ได้ทุกวันจันทร์
 1.   Advanced English for Academic Purposes (EAP)   

ระยะเวลา:            10-40 สัปดาห์

หลักสูตรนี้ มี 4 ระดับ ได้แก่

 • Preliminary (ระดับเบื้องต้น)
 • level 1 (ระดับ 1)
 • level 2 (ระดับ 2)
 • level 3 (ระดับ 3)
 • level 4 (ระดับ 4)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระบบการศึกษาหรือในสาขาวิชาอื่นๆในประเทศออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Information Technology (IT), บัญชี (Accounting) หรือทางด้านธุรกิจ (Business)
 • โดยเนื้อหาที่สอนในแต่ละระดับจะมุ่งเน้นในการพัฒนาและฝึกฝนทักษะต่างๆดังนี้ :
 • Academic Reading and Writing (การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ)
 • Listening and Note Taking (การฟังและการจดโน๊ต)
 • Library and Research Skills (การเข้าห้องสมุด และทักษะการค้นคว้าวิจัย)
 • Academic Vocabulary Extension (การเรียนรู้เพิ่มคำศัพท์)
 • Referencing (APA, MPA, Harvard, Oxford) (การเขียนบทบรรณานุกรม เขียนหนังสืออ้างอิง)
 • Essay, Business Reports, SWOT Analysis writing (การเขียนเรียงความ การเขียนรายงานทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนเชิงวิเคราะห์ SWOT)
 • Plagiarism and collusion (การขโมยความคิดของผู้อื่น และการสมรู้ร่วมคิด ถือเป็นการทุจริตคือเรียนรู้ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำคืออะไร)
 • Exam Preparation (การเตรียมตัวสอบ)
 • Oral Presentation Skills (เรียนรู้ เทคนิคการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า)
 • ความรู้ทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

 

 1.    IELTS Preparation (การเตรียมตัวสอบ IELTS)   

ระยะเวลา:            10-20 สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องผ่านหลักสูตร General English ระดับ Intermediate ก่อน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เนื้อหาของวิชานี้ จะช่วยเตรียมตัวในการไปสอบ International English Language Testing System (IELTS) เพื่อเป็นการวัดระดับและความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนควรจะได้คะแนนขั้นต่ำ 5.5 คะแนนในการที่จะเข้าไปเรียนสาขาวิชาชีพหรือต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 1.    English Language and Culture for Professionals   

ระยะเวลา:            10 สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • จบป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 7-10 ปี
 • ใช้เวลาอย่างน้อย 4,500 ชั่วโมงในการเป็นผู้นำและควบคุมโปรเจคต่างๆ
 • ใช้เวลาอย่างน้อย 35 ชั่วโมง ในการเสนอแผนงานด้านการจัดการการศึกษา
 • ได้คะแนนรวม IELTS 6.0 คะแนน (โดยคะแนนแต่ละส่วนต้องไม่น้อยกว่า 6 คะแนน)
 • มีทักษะต่างๆที่ยืนยันได้ในอาชีพที่เสนอในการสมัคร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • เนื้อหาของวิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษ และ การเรียนรู้วัฒนธรรมที่จำเป็นให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแร่ น้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดและการเขียนเพราะทักษะด้านนี้จะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น อีกทั้งผู้เรียนยังมีโอกาสที่ต้องอ่าน สรุปใจความสำคัญ และ คิดวิเคราะห์ เอกสารต่างๆจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องคุ้นชินและใช้มันตลอด ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจะเหมาะกับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะด้าน ที่ต้องเน้นทักษะการใช้ภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมเพื่อที่จะเข้าทำงานในประเทศออสเตรเลียต่อไปได้

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม

Line ID: krumam10