loogo

ih Business College (ihBC)

ih Business College (ihBC) อยู่ในสังกัดของ International House Sydney ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรการอบรมเป็นครู แห่งหนึ่งในออสเตรเลีย  ที่ ihBC เปิดสอนหลายหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ แน่นอนว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษานานาชาติได้เลือกศึกษาในหลายๆด้านเพื่อตอบโจทย์กับสิ่งที่นักศึกษาต้องการจะเป็นในอนาคต  

WEB SITE สถาบัน : http://www.ihbc.edu.au/

ภาพรวม

ภาพรวม

ih Business College (ihBC) มุ่งเน้นการสอนให้ตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อจำเจ ท้าทาย และเติมเต็มหลากหลายประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่ง ihBC มีวิทยาเขต 2 แห่ง  ที่ช่วยให้นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนได้มากขึ้นได้แก่

 • Sydney : วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydneyและอย่างที่ทราบกันดีว่า Sydney เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เพราะที่นี่สะดวกสบายทั้งการเดินทาง การใช้ชีวิต ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมาย ที่ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้อยู่ตลอด มั่นใจได้เลยว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะสนุก และ ไม่น่าเบื่อ
 • Darwin : สำหรับวิทยาเขตนี้ แม้จะไม่เจริญเท่ากับ Sydney แต่ที่นี่ก็มีความสะดวกสบายทั้งการคมนาคม แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่หลายแห่ง อีกทั้งค่าครองชีพที่ Darwin ยังถูกกว่าที่ Sydney อีกด้วย นักศึกษามั่นใจได้เลยว่าวิทยาเขตที่นี่จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แท้จริงของคนออสเตเลียได้อย่างแน่นอน

ทำไมต้องเรียนที่ ihBC?

 1. ครูผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์และมีความรู้เฉพาะด้านในหลักสูตรสาขาอาชีพ
 2. เป็นสถาบันที่ถูกเลือกว่ามีความสามารถในการช่วยพัฒนาให้นักศึกษาเลือกเรียนให้ตรงกับหลักสูตรที่สนใจได้
 3. ให้ความใส่ใจ และ ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของนักศึกษาทุกคน
 4. มีบทเรียนที่มุ่งเน้นไปทางให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจด้วยตนเอง รวมถึงบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
 5. มีบริการด้านความช่วยเหลือให้นักศึกษา
 6. มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

มีทั้งหมด 4 หลักสูตรใหญ่ๆ ดังนี้

  1. Business (หลักสูตรธุรกิจ)  

การเรียนสาขานี้ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกอุตสากรรมของการทำงาน เปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้

  Certificate IV in Business  

BSB40215 CRICOS 095664G

ถือเป็นหลักสูตรเริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาธุรกิจ หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจ หรือ กำลัง

ทำงานอยู่ในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

อาชีพที่เหมาะสม : ทำได้หลากหลายในสาขาการจัดการ หรือ สาขาธุรกิจ

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12ของออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Upper Intermediate level(ระดับกลางตอนปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งที่ในห้องเรียน และ ที่บ้าน

  Diploma of Business  

BSB50215 CRICOS 095665F

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยสอนทักษะที่สำคัญในการจัดการโครงการให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจ

ในการบริหารและจัดการในธุรกิจเล็กๆได้

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • Business Managerofficer (ผู้จัดการทางธุรกิจ)
 • Operations Manager(ผู้จัดการด้านปฏิบัติการ)
 • Team Leader(ผู้นำทีม)
 • Business Owner(เจ้าของธุรกิจ)

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: ต้องจบหลักสูตร Certificate IV in Business หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือ ใช้ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Senior ขึ้นไป และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Upper Intermediate level (ระดับกลางตอนปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5.5
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งที่ในห้องเรียน และ ที่บ้าน

  Advanced Diploma of Business  

BSB60215 CRICOS 095666E

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานด้านทฤษฏีในด้านทักษะความรู้ทางธุรกิจมาแล้ว และอยากที่จะพัฒนาทักษะ

ความรู้ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกว่าจ้างงาน

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • Executive officer (เจ้าหน้าที่บริหาร)
 • Program consultant (ที่ปรึกษาด้านโปรแกรม)
 • Program coordinator(ผู้ประสานงานโครงการ)

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: ต้องจบหลักสูตร Certificate IV in Business หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือ ใช้ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Senior ขึ้นไป และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Advanced  level (ระดับปลาย)หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 0
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งที่ในห้องเรียน และ ที่บ้าน

  2. Project Management (หลักสูตรการจัดการโครงการ)  

การเรียนสาขานี้ จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้กับโครงการพิเศษต่างๆ เพราะ

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ซึ่งเปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้

  Cert IV in Project Management  

BSB41515 CRICOS 095667D

คุณวุฒินี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องการทักษะและความสามารถในการการจัดการโครงการที่หลากหลาย 

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่จัดการโครงการ
 • เป็นส่วนหนึ่งในทีมของหน่วยงานการจัดการโครงการ

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12ของออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Upper Intermediate level(ระดับกลางตอนปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งที่ในห้องเรียน และ ที่บ้าน

  Diploma of Project Management  

BSB51415 CRICOS 095668C

หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องใช้ความสามารถในการจัดการโครงการที่หลากหลาย โดยจะมุ่งเน้นในการเป็นผู้นำ

ที่จะนำพาซึ่งความสำเร็จของโครงการนั้นๆ

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการต่างๆ
 • งานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเป็นผู้นำในการทำโครงการต่างๆ

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: ต้องจบหลักสูตร Certificate IV in Business หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือ ใช้ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการโครงการ หรือ สายงานทางด้านการจัดการธุรกิจ  และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Upper Intermediate level (ระดับกลางตอนปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5.5
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งที่ในห้องเรียน และ ที่บ้าน

  Advanced Diploma of Program Management  

BSB61215 CRICOS 095669B

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานด้านทฤษฏีในด้านทักษะความรู้ทางธุรกิจมาแล้ว และอยากที่จะพัฒนาทักษะ

เพิ่มเติม โดยเน้นประสบการณ์ในการจัดการด้านโครงการ

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • เป็นผู้นำโครงการต่างๆที่แตกต่างกันออกไป
 • เป็นผู้จัดการโครงการต่างๆที่มีหลากหลายเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: ต้องจบหลักสูตร Diploma of Project Managementหรือ ใช้ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ปี และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Advanced  level (ระดับปลาย)หรือ ต้องมีผลสอบ IELTS ได้คะแนนโดยรวม 6.0

  3. Marketing & Communication (หลักสูตรการตลาดและการสื่อสาร)  

การเรียนสาขานี้ จะช่วยสร้างความเป็นผู้นำ และ สอนกลยุทธ์ในการกำหนดแนวทาง

ของการทำกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้ 

  Certificate IV in Marketing and Communication  

BSB42415 CRICOS 097963B

คุณวุฒินี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านการตลาดและการสื่อสาร  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และสามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาได้

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • Direct Marketing Officer(เจ้าหน้าที่การตลาดทางตรง)
 • Assistant Account Manager in advertising(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา)
 • Sales Administrator(เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน)
 • Media Assistant(ผู้ช่วยสื่อมวลชน)
 • Marketing Coordinator(ผู้ช่วยประสานงานแผนกการตลาด)

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12ของออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องสอบหลักสูตร General English 12 สัปดาห์ ในระดับ Upper Intermediate level(ระดับกลางตอนปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5 และต้องไม่มีคะแนนส่วนไหนต่ำกว่า 5.0

  Diploma of Marketing and Communication  

BSB52415 CRICOS 097964A

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานด้านทฤษฏีในด้านทักษะความรู้ทางด้านการตลาดและการสื่อสารมาแล้ว และอยากที่จะพัฒนาทักษะเพิ่มเติม เพื่อที่จะทำให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • Sales Manager(ผู้จัดการฝ่ายขาย)
 • Marketing Coordinator(ผู้ช่วยประสานงานแผนกการตลาด)
 • Marketing Team Leader(หัวหน้าทีมแผนกการตลาด)
 • International Marketing Coordinator (Education)(ผู้ช่วยประสานงานแผนกการตลาดต่างประเทศ)
 • Executive Assistant(ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร)

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12 ของออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Upper Intermediate level (ระดับกลางตอนปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5.5และต้องไม่มีคะแนนส่วนไหนต่ำกว่า 0 และ ต้อง
 • จบหลักสูตร Certificate IV in Marketing and Communication.

  Advanced Diploma of Marketing and Communication  

BSB61315 CRICOS 097965M

หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องใช้ความสามารถในด้านการเป็นผู้นำ และ กลยุทธ์ในการกำหนดทิศทาง การทำกิจกรรมในด้านการตลาดและการสื่อสารในองค์กร จะช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ และตัดสินใจ ในการเลือกใช้เทคนิคต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • Advertising Account Planning Manager(ผู้จัดการด้านการวางแผนโฆษณา)
 • Marketing Manager(ผู้จัดการด้านการตลาด)
 • Marketing Strategist(ผู้จัดการด้านการวางกลยุทธ์)
 • Marketing Director(ผู้อำนวยการด้านการตลาด)

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12 ของออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Advanced  level (ระดับปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 0 และต้องไม่มีคะแนนส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 และ ต้อง
 • จบหลักสูตร Diploma of Marketing and Communication

  4. Leadership & Management (หลักสูตรภาวะผู้นำและการจัดการ)  

การเรียนสาขานี้ สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างความเป็นผู้นำ รวมถึงด้านการจัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้ 

  Certificate IV in Leadership and Management  

BSB42015 CRICOS 097960E

คุณวุฒินี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ และผู้จัดการ ซึ่งจะสอนในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งแบบคาดเดาได้และไม่ได้ และที่สำคัญสามารถคิด วิเคราห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • Coordinator in Business Operations(ผู้ช่วยประสานงานแผนกการดำเนินการธุรกิจ)
 • Frontline Sales Manager(ผู้จัดการฝ่ายขาย)
 • Production Supervisor(หัวหน้าฝ่ายผลิต)
 • Team Leader(หัวหน้าทีม)

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12ของออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องสอบหลักสูตร General English 12 สัปดาห์ ในระดับ Upper Intermediate level(ระดับกลางตอนปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5 และต้องไม่มีคะแนนส่วนไหนต่ำกว่า 5.0

  Diploma of Leadership and Management  

BSB51915 CRICOS 097961D

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานด้านทฤษฏีในด้านทักษะความรู้ทางด้านภาวะความเป็นผู้นำและการจัดการมาแล้ว และอยากที่จะพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในแง่ของการจัดการงานของตนเองและผู้อื่นให้ได้ดี มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการ คิด วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งแบบคาดเดาได้และไม่ได้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • Business Development Manager(ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
 • Senior Manager (Public Sector)(ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายภาครัฐ)
 • Legal Practice Manager(ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย)

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: จบหลักสูตร Certificate IV in Leadership and Management หรือ ใช้ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงาน Senior  และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Upper Intermediate level (ระดับกลางตอนปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5.5และต้องไม่มีคะแนนส่วนไหนต่ำกว่า 5.0 

  Advanced Diploma of Leadership and Management  

 BSB61015 CRICOS 097962C

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปในด้านของการวางแผน การจัดการ การปฏิบัติงาน และการควบคุมงานทั้งของตนเองและผู้อื่น ต้องทักษะและความสามารถในการสื่อสารที่จะช่วยให้ทีมไปให้ถึงเป้าหมายขององค์กร ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยออกแบบ วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับปัญหาที่คาดเดาได้และไม่ได้ แน่นอนว่าผู้เรียนจะสามารถวิเคราห์ และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • Manager(ผู้จัดการ)
 • Business Analyst(นักวิเคราะห์ธุรกิจ)
 • Business Development Director(ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
 • Senior Executive(ผู้บริหารระดับอาวุโส)
 • Area Manager(ผู้จัดการเขต)

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เทอม (เทอมละ 6 สัปดาห์+2 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

วิทยาเขต: Sydney & Darwin

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: นักศึกษาต้องจบหลักสูตรDiploma of Leadership and Management หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ ต้อง
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • นักศึกษาต่างชาติจำเป็น ต้องสอบหลักสูตร General English ได้ระดับ Advanced  level (ระดับปลาย) หรือ ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 6.0 และต้องไม่มีคะแนนส่วนไหนต่ำกว่า 5.5 และ ต้อง
 • จบหลักสูตร Diploma of Marketing and Communication

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม  Line ID: krumam10