Languages Across Borders

Languages Across Borders

ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อของสถาบัน

Languages Across Borders | Melbourne

Level 8, 250 Collins Street, Melbourne 3000 VIC, Australia

Phone: +61 3 9654 7786

WEBSITE : http://www.languagesacrossborders.com/

ภาพรวม

ทีมอาจารย์ผู้สอน

ทีมอาจารย์ของสถาบัน LAB นั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีใจที่อุทิศให้กับงานสอน พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ชำนาญและยังเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อที่นักเรียนจะได้เลียนแบบ ที่จริงแล้วอาจารย์ที่นี่ส่วนมากสามารถพูดได้หลายภาษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงพนักงานธุรการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบ, การวัดผลการเรียนที่ถูกต้อง, การช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการเรียนและการเข้าสังคมอย่างดีเยี่ยม

สถานที่ตั้งของสถาบัน

วิทยาเขตใหม่ของสถาบันในเมืองเมลเบิร์นนั้นเป็นสถานที่ในอุดมคติเพื่อการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและทันสมัย สถาบัน LAB ตั้งอยู่ที่ถนน Collins Street ในเมืองใจกลางเมืองเมลเบิร์น (CBD), ตรงกลางเขต café and laneway สถาบันสามารถมาถึงได้โดยง่ายด้วยการใช้การคมนาคมสาธารณะ ซึ่งที่หน้าประตูสถาบันมีป้ายจอดรถแทรมอีกด้วย

เมืองเมลเบิร์นเป็นสถาที่ในอุดมคติสำหรับเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่าเมืองนี้ได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดถึง 7 ปีต่อเนื่องกันโดยนิตยสาร Economist นอกจากนี้เมืองเมลเบิร์นยังได้รับการยอมรับจากคนท้องถิ่นว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของออสเตรเลีย เพราะว่าเมืองเมลเบิร์นนั้นประกอบด้วยหลายสิ่งที่หลากหลายทั้งศิลปะ, ดนตรี, งานเทศกาล, และอาหารนานาชาติ เมืองเมลเบิร์นตั้งอยู่ในรัฐวิคตอเรียที่สวยงามซึ่งมี Great Ocean Road ที่มีชื่อเสียงและ Twelve Apostles ที่สวยงามอยู่ใกล้ๆให้ไปถึงได้ง่ายๆ

หลักสูตร

หลักสูตรของสถาบัน

  General English หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปตั้งแต่ระดับ Elementary ถึง Advanced  

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการจะพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวมทั้งหมดเพื่อใช้งานภาษาในวัตถุประสงค์ทั่วๆไปและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภายใต้สถานการณ์จริงในชีวิต

หลักสูตรนี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆสำหรับนักเรียนที่ต้องการเวลาในการที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในออสเตรเลียก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนหลักสูตรที่ยากขึ้นเช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา English for Academic Purposes หรือหลักสูตรเตรียมสอบไอเอลส์ IELTS Preparation

โดยอาศัยวิธีการเรียนการสอนแบบการใช้งานทักษะภาษาทั้งหมดร่วมกัน นักเรียนจะได้ฝึกฝนจากบทเรียนที่ใช้ทักษะในการพูด, การฟัง, การอ่าน และการเขียน ในทุกๆวัน เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน บทเรียนเหล่านี้ยังจะช่วยนักเรียนให้พัฒนาความตระหนักรู้และการใช้กฎไวยากรณ์, คำศัพท์, และการออกเสียงอย่างถูกต้องเพื่อทำให้นักเรียนสามารถแสดงออกอย่างมั่นใจผ่านการสื่อสารในเนื้อหาที่กว้างขวางโดยมีระดับของความชำนาญทางภาษาที่เพิ่มขึ้น

หลักสูตรนี้มี 5 ระดับที่แตกต่างกันคือ:

เบื้องต้น ELEMENTARY | ก่อนระดับกลาง PRE-INTERMEDIATE | ระดับกลาง INTERMEDIATE | ระดับกลางตอนบน UPPER-INTERMEDIATE | ระดับสูง ADVANCED

  General English + Hospitality and Tourism หลักสูตรภาษาอังกฤษ + การโรงแรมและท่องเที่ยว  

หลักสูตรนี้เตรียมพร้อมนักเรียนสู่การทำงานในภัตตาคาร, คาเฟ่, และโรงแรมต่างๆในออสเตรเลีย

หลักสูตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะหางานทำในอุตสาหกรรมการโรงแรมและงานบริการในออสเตรเลีย

โดยอาศัยวิธีการเรียนการสอนแบบแบบการใช้งานทักษะภาษาทั้งหมดร่วมกัน นักเรียนจะได้ฝึกฝนจากบทเรียนที่ใช้ทักษะในการพูด, การฟัง, การอ่าน และการเขียน ในทุกๆวัน เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน ร่วมกับการฝึกใช้ภาษาในความเป็นไปได้ต่างๆของสถานการณ์ในการทำงานด้านการโรงแรมและการบริการ บทเรียนเหล่านี้ยังจะช่วยนักเรียนให้พัฒนาความตระหนักรู้และการใช้กฎไวยากรณ์, คำศัพท์ในงานด้านการโรงแรม, และการออกเสียงอย่างถูกต้องเพื่อทำให้นักเรียนสามารถแสดงออกอย่างมั่นใจผ่านการสื่อสารในเนื้อหาที่กว้างขวางโดยมีระดับของความชำนาญทางภาษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อสร้างความมั่นใจในการสมัครงาน นักเรียนควรเรียนวัฒนธรรมท้องถิ่นในเรื่องการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  IELTS Preparation หลักสูตรเตรียมสอบไอเอลส์  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิกวิธีที่แตกต่างหลายแบบและเรียนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงความสามารถทางภาษาของตัวเองออกมาได้ผ่านการทำข้อสอบ

เพื่อเตรียมตัวที่จะประสบความสำเร็จในการสอบไอเอลส์ หลักสูตรนี้ถูกออบแบบมาเพื่อนักเรียนผู้ซึ่งมีแผนที่จะเข้าสอบไอเอลส์ในอีก 10 – 20 สัปดาห์ต่อจากวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้จะช่วยนักเรียนให้มีความคุ้นเคยกับความต้องการในการวัดระดับภาษาของข้อสอบภายใน 4 ส่วนของข้อสอบได้แก่ การอ่าน, การฟัง, การเขียน, และการพูด นักเรียนจะได้ฝึกหัดทักษะภาษาเหล่านี้ทั้งหมดอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังจะได้เรียนรู้อย่างตรงจุดเพื่อพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์, คำศัพท์, การสะกดคำ, การใช้เครื่องหมายวรรคตอน, และการออกเสียงในภาษาอังกฤษ

นักเรียนจะได้เรียนกลยุทธ์ที่จะช่วยนักเรียนให้แสดงออกได้อย่างเต็มความที่ในด้านความสามารถทางภาษาผ่านการทำข้อสอบและจะได้ทำข้อสอบไอเอลส์จำลองอย่างสม่ำเสมอทั้งในส่วนของการอ่าน, การฟัง, การเขียนและการพูด เพื่อฝึกหัดกลยุทธ์ในการทำข้อสอบในทักษะเหล่านี้, ทุกรูปแบบของวิธีเขียนในข้อสอบไอเอลส์ รวมทั้งในหน่วยที่เป็นการเขียนเพื่อการศึกษาต่อและการเขียนเพื่อการอบรมโดยทั่วไป จะถูกรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อฝึกหัดระหว่างที่นักเรียนเรียนระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆของหลักสูตรนี้

  EAP / หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา Advanced English for Academic Purposes  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารทางการพูดและการเขียนของตนเองเพื่อนำไปใช้การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษานั้นๆ

หลักสูตรนี้จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะพบกับความสำเร็จในการเข้าอยู่ในสภาพแวดล้อมของการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ตัวเอย่างเช่น TAFE colleges (การเรียนด้านเทคนิกและการเรียนต่อในระดับสูงกว่ามัธยม) หรือในมหาวิทยาลัยต่างๆ การเรียนจนจบหลักสูตร EAP เป็นทางไปต่อทางหนึ่งสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติเพื่อนำนักเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น ปริญญาตรีด้าน Design Arts ที่มหาวิทยาลัยที่เป็นหุ้นส่วนกับสถาบัน LAB (Fusion’s partner university), หรือเข้าเรียนต่อที่ the Academy of Design Australia ที่เมือง Collingwood ใน Melbourne

ในหลักสูตร EAP, นักเรียนจะพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ของตนเองโดยการเข้ามีส่วนร่วมกับการใช้ภาษาเขียนที่ซับซ้อนบนหลากหลายเนื้อหา (ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, การศึกษา, สังคม, และศิลปะ), และพูดคุยในหัวข้อเหล่านี้ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น, นำเสนองานหน้าชั้น, และเขียนเรียงความต่างๆ

  Business English หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับนักเรียนที่ต้องการจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนท่ามกลางภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้จะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมจำลองต่างๆที่สมจริงมากเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นหมายความว่านักเรียนจะถูกสอนให้เรียนรู้บทเรียนที่สามารถนำไปใช้งานได้ในชีวิตจริง ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมในที่ประชุม, การนำเสนองานในที่ประชุม, การใช้ทักษะในการใช้โทรศัพท์ที่ดีไม่มีที่ติ, การอ่านและเขียนอีเมล์, และการสร้างคลังคำศัพท์ทางด้านธุรกิจและการเงิน

นักเรียนจะถูกทดสอบเป็นรายสัปดาห์ อาจารย์จะใช้ความชำนาญในการนำมัลติมีเดียร่วมกับสื่อการเรียนการสอนจากชีวิตจริงที่จัดเรียงมาอย่างเป็นระบบเพื่อใช้พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน, ในทุกๆ 5 สัปดาห์ นักเรียนแต่ละคนจะได้รับรายละเอียดของสามารถในชั้นเรียนของตนเองเพื่อเป็นข้อมูลจากอาจารย์ที่แจ้งให้นักเรียนทราบถึงผลการเรียนและการแสดงออกในชั้นของแต่ละคน

  Cambridge English 1st FCE Preparation หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษแคมบริดจ์  

เพื่อเตรียมตัวที่จะประสบความสำเร็จในการสอบภาษาอังกฤษของแคมบริดจ์ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่กำลังวางแผนที่จะทำคะแนนสอบให้ได้สูงๆในการสอบภาษาอังกฤษของแคมบริดจ์

การสอบภาษาอังกฤษของแคมบริดจ์ Cambridge First Certificate in English (FCE) เป็นวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่ชำนาญระดับกลางค่อนข้างสูง วุฒินี้รับรองตัวผู้สอบและบ่งชี้ว่าผู้ที่สอบได้คะแนนดีจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้านการเขียนและพูดเพื่อการทำงานหรือเพื่อเรียนต่อได้ วุฒินี้ได้รับการยอมรับผู้จ้างงานจากทั่วโลกและสถานศึกษาต่างๆระดับนานาชาติในฐานะที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในความชำนาญระดับกลางค่อนข้างสูง

นักเรียนจะต้องแสดงออกถึงความสามารถในการจัดการกับข้อเขียนที่แตกต่างหลายแบบได้อย่างมั่นใจ (นวนิยาย, หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร) นักเรียนจะถูกทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหนในด้านไวยากรณ์และคำศัพท์

หลักสูตรนี้จะวัดความสามารถของทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนในสถานการณ์แบบตัวต่อตัว นักเรียนจะได้เรียนรู้คำแนะนำในการทำข้อสอบและกลยุทธ์ที่ช่วยนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบและช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ

หลักสูตรนี้จะประเมินความสามารถในการทำตามและเข้าใจสื่อการเรียนการสอนด้านการพูดที่หลากหลาย จากรายการข่าวในโทรทัศน์, การนำเสนองานหน้าห้อง จนถึงการพูดคุยในชีวิตประจำวัน, หลักสูตรนี้จะให้นักเรียนเขียนเรียงความ 2 ชิ้นจากสิ่งเหล่านี้คือ จดหมาย, รายงาน, งานเขียนเพื่อประเมินสิ่งต่างๆ และการเขียนเรื่องสั้น

  Internship Program หลักสูตรเรียนพร้อมฝึกงาน  

วิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการนำตัวของคุณเข้าไปอยู่ในภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของภาษา ด้วยหลักสูตร English + Internship programs ของสถาบัน LAB, คุณจะสร้างทักษะในการพูด, การฟัง, การอ่าน และการเขียน ภายในชั้นเรียนที่ตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของเรา ก่อนที่จะเข้าไปสู่โลกที่แท้จริงของการทำงานในเมืองเมลเบิร์น ในการฝึกงานของคุณ คุณจะมีโอกาสที่จะฝึกหัดและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ใหม่ของคุณเสมอ

Choose from two options: คุณมีทางเลือก 2 ทางในการฝึกงาน:

Hotel Internship ฝึกงานด้านการโรงแรม

เป็นประสบการณ์ทำงานที่มีรายได้ตอบแทนที่รีสอร์ท 4 หรือ 5 ดาวในออสเตรเลีย

ได้รับประสบการณ์การทำงานนานาชาติในประเทศที่มีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

ได้รับการจ้างงานเป็นเวลา 6 เดือนในออสเตรเลีย

มีเวลาทำงานมากกว่า 20+ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่มีค่าจ้างตอบแทน

มีการฝึกหัดและให้คำปรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้างานได้สำเร็จ

หลักสูตรนี้ตรงตามคุณสมบัติที่จะทำงานและมีใบประกาศ RSA certificates (ถ้าจะต้องใช้)

Business Internship ฝึกงานในงานธุรกิจ

เป็นประสบการณ์การฝึกงานที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทนในภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของออสเตรเลีย

ระยะเวลาการฝึกงาน 4 สัปดาห์โดยไม่ได้รับค่าจ้างในเมลเบิร์น

มีเวลาทำงานมากกว่า 20+ ต่อสัปดาห์โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

มีการฝึกหัดและให้คำปรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้างานได้สำเร็จ

ผู้ที่มีวีซ่านักเรียน จะใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 8-36 สัปดาห์

ผู้ที่มีวีซ่าทำงานในวันหยุด (Working holiday visa) จะมีระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 8-17 สัปดาห์

  University Pathways การเรียนเพื่อเป็นทางผ่านไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย  

เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่สถาบัน LAB ในเมลเบิร์น สถาบันจะให้ทางเลือกแก่คุณในการเรียนต่อในหลักสูตรที่มากมายของสถาบันการศึกษาอื่นๆ, สถาบัน LAB ในเมลเบิร์นมีสัญญาการเรียนต่อเนื่องกับสถาบันการศึกษาจำนวนมากซึ่งสถาบันเหล่านั้นเสนอหลักสูตรอาชีวศึกษา ตัวอย่างเช่น การโรงแรม และการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อได้รับปริญญาตรีก็ทำได้เช่นกัน

  Study Tours การเรียนแบบท่องเที่ยว  

ถ้าคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวในออสเตรเลียพร้อมๆกัน คุณควรสมัครเข้าเรียนหลักสูตร study tour ของสถาบัน LAB

ระหว่างที่คุณเรียนอยู่กับสถาบัน คุณจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนภายในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ใช้แค่เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น คุณจะมีโอกาสที่จะนำตัวเองเข้าไปสู่วัฒนธรรมและกิจกรรมของผู้คนชาวออสเตรเลีย

สถาบันเสนอหลักสูตรการเรียนที่รวมกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและการท่องเที่ยวเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีสำหรับคุณ