loogo

Max Therapy Institute (MTI)

Max Therapy Institute (MTI) เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในด้านสุขศึกษามานานกว่า 20 ปี นักศึกษาที่เรียนที่นี่จะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากขึ้นพื้นฐานไปสู่ขั้นประกอบอาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ฝึกสอนก็มีความรู้เฉพาะด้านทางการรักษาและมากประสบการณ์ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างสูงสุด

WEB SITE สถาบัน : http://www.mti.vic.edu.au/

ภาพรวม

ภาพรวม

Max Therapy Institute (MTI) ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne ซึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก เพราะที่นี่มีกลุ่มคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ แต่ไม่ต้องห่วงในเรื่องความปลอดภัย เพราะที่นี่มีระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยต่างๆที่สูงมาก อีกทั้งค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ ผู้คนก็เป็นมิตร เป็นกันเอง เมืองสะอาด สวยงาม เหมาะกับการให้นักศึกษาได้มาเปิดโลกกว้าง หาประสบการณ์แปลกใหม่ที่คาดไม่ถึงแน่ๆ

ทำไมต้องเรียนที่ Max Therapy Institute (MTI)?

 1. ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้านและมากประสบการณ์
 2. มีบริการด้านความช่วยเหลือให้นักศึกษา ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
 3. มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 4. มีห้องฝึกสำหรับภาคปฎิบัติอย่างครบครัน
 5. มีบริการและเครื่องอำนวยความสะดวกสบายอื่นๆ เช่น ห้องครัว, ห้องสมุด ฯลฯ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรที่เปิดสอน (Qualification Courses)

มีทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี้

  CERTIFICATE IV  

เปิดสอน 1 หลักสูตร ดังนี้

  HLT42015 Certificate IV in Massage Therapy  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการฝึกนวด และการบำบัดรักษาด้วยการนวด ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใน

ด้านทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบำบัดและรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานทั่วไป  เช่น การปฐมพยาบาล, การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า, การบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม เป็นต้น

อาชีพที่เหมาะสม : 

Massage Therapist (ผู้นวดเพื่อบำบัด)

Assistant Massage Therapist (ผู้ช่วยผู้นวดเพื่อบำบัด)

Massage Therapy Practitioner (ผู้เชี่ยวชาญในการนวดเพื่อบำบัด)

ระยะเวลาในการศึกษา: 6 เดือน (เรียน 26 สัปดาห์+6 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5 หรือ เทียบเท่า

  DIPLOMA  

เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

  HLT52015 Diploma of Remedial Massage  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบำบัดด้วยการนวด ที่ต้องเผชิญกับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีความผิดปกติทางด้านระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ซึ่งเนื้อหาในการเรียนจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาล, การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า, การบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม เป็นต้น

อาชีพที่เหมาะสม : 

 • Remedial Massage Therapist(นักบำบัดด้วยการนวด)
 • Sport Therapist(นักบำบัดด้วยการเล่นกีฬา)
 • Clinic Supervisor(หัวหน้าคลินิก)
 • Clinic Manager(ผู้จัดการคลินิก)

             ระยะเวลาในการศึกษา: 1.3 ปี (เรียน 50 สัปดาห์+14 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5 หรือ เทียบเท่า

  HLT52315 Diploma of Clinical Aromatherapy  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบำบัดด้วยการใช้กลิ่น (นักสุคนธบำบัด) ที่ช่วยบำบัดรักษาลูกค้าในแง่ของด้านสุขภาพต่างๆ เป็นหลักสูตรที่สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย และเป็นหลักสูตรที่พิเศษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้โดยการใช้กลิ่นบำบัดอย่างมาก แน่นอนว่านักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยต่างๆที่มีคุณประโยชน์ใยการบำบัดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การทำสินค้าสำหรับดูแลผิวและสบู่ได้ด้วย โดยหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรใดมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อาชีพที่เหมาะสม : จะเป็นนายจ้าง หรือ ลูกจ้าก็ได้

 • Aromatherapist(นักสุคนธบำบัด : การบำบัดโดยใช้กลิ่น)
 • Massage Therapist(ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวด)
 • Clinic Supervisor(หัวหน้าคลินิก)

             ระยะเวลาในการศึกษา: 1.3 ปี (เรียน 50 สัปดาห์+14 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5 หรือ เทียบเท่า

  ADVANCED DIPLOMA  

เปิดสอน 1 หลักสูตร ดังนี้

  22316VIC Advanced Diploma of Myotherapy  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเตรียมตัวเป็นนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินใน

ผู้ป่วยเบื้องต้น การรักษาหรือบำบัด และการป้องกันด้านระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกต่างๆไม่ให้ผิดปกติ โดย จะใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถนี้ในการเลือกวิธีการรักษาหรือบำบัดได้ตรงตามอาการ เช่น การฝังเข็ม (Dry needling)การครอบแก้วเพื่อลดการปวดเมื่อย (Cupping) และ การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ารักษา (Tens machine)

อาชีพที่เหมาะสม :  

 • Myotherapist Practitioner(นักกายภาพบำบัด)
 • Clinic Supervisor(หัวหน้าคลินิก)
 • Clinic Manager(ผู้จัดการคลินิก)
 • ทำงานภายในองค์กรด้านการบริการสุขภาพที่มีชื่อเสียง

             ระยะเวลาในการศึกษา: 1.5 ปี (เรียน 60 สัปดาห์+18 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ: นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
 • ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5 หรือ เทียบเท่า
 • ต้องจบหลักสูตรHLT50307 Diploma of Remedial Massage หรือ เทียบเท่า

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม   Line ID: krumam10