Sapiens Institute

Sapiens Institute

 

คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Sapiens college ได้ถูกก่อตั้งเพื่อเสนอการฝึกหัดอบรมที่มีคุณภาพโดยใช้วิธีการสอนที่ทันสมัยในการนำเสนอบทเรียน จุดเน้นของวิทยาลัยคือตัวผู้เรียนเสมอ ดังนั้นพวกเราขอยืนยันว่านักเรียนนักศึกษาของเราจะได้รับความสะดวกสบายในสิ่งแวดล้มที่เราจัดเตรียมให้ พวกเรามีมีความรู้สึกเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของผู้เรียนเมื่อพวกเขาเหล่านั้นย้ายมายังประเทศใหม่

นับตั้งแต่เวลาที่นักเรียนมาถึงออสสเตรเลียและแจ้งให้สถาบันทราบว่านักเรียนมาถึงแล้ว พวกเราจะดูแลนักเรียนในเรื่องของการศึกษาจนถึงการเดินทางเพื่อเข้าสังคม และช่วยจับคู่นักเรียนเข้ากับกลุ่มธุรกิจภายนอกผู้ที่จะช่วยให้การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของนักเรียนเป็นไปได้โดยราบรื่นเข้ากับวิถีชีวิตแบบออสเตรเลีย

ที่อยู่

Brisbane Campus

Suite 4a 44 Station Road, Yeerongpilly 4105 QLD, Australia

Adelaide Campus

Sapiens House – Level 10, 50 Grenfell Street, Adelaide 5000 SA, Australia

+61 7 3040 7723 (เมื่อโทรจากต่างประเทศ)

WEB SITE สถาบัน

 

ภาพรวม

รายละเอียดของสถาบัน

สถาบัน Sapiens Institute ส่งเสริมให้ผู้มีการศึกษาของสถาบันได้เป็นพลเมืองที่ทำงานเพื่อเป็นกำลังของสังคม ด้วยการเตรียมการศึกษาที่เป็นเลิศให้กับนักเรียน สถาบัน Sapiens ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีและไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เพื่อที่นักเรียนจะสามารถได้รับความรู้ในเชิงลึก ผ่านทางหลักสูตรที่มีเหตุผลและทันสมัย ซึ่งทำการสอนโดยหน่วยงานของสถาบันที่มีชื่อเสียง

สถาบัน Sapiens Institute นั้นดีที่สุดในการเตรียมการประสบการณ์การศึกษาพื้นฐานที่จำเป็นและทันสมัยโดยเน้นที่การพัฒนาความเป้นผู้นำผ่านทาง การเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ สามารถวางใจได้ น่านับถือ ยุติธรรม ทำงานหนัก และมีใจรักในเพื่อนมนุษย์ ทั้งหมดนี้จะทำการสอนโดยใช้ความเข้าใจในการบริการสาธารณะเป็นศูนย์กลาง

สถาบัน Sapiens Institute ได้ดำเนินการสอนด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ ภายใต้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมชั้นเลิศ ซึ่งเน้นใช้วิธีการสอนที่ใหม่ล่าสุดในขอบเขตของการพัฒนาและบริหารธุรกิจ พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติในการที่ได้นำเสนอหลักสูตรการอบรมที่ดีกว่าใคร ดังนั้นเมื่อเรียนจบนักเรียนจะสามารถประสบความสำเร็จในการหางานทำ มีความมั่นคงทางการเงิน เติบโตเป็นพนักงานมีพลังในการบรรลุเป้าหมาย และเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิทธิพลและความดีงามต่อไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

   General English [ NON AQF AWARD ]   

ระยะเวลาเรียน: 4-72 สัปดาห์

(ระดับ Starter เริ่มต้น, Elementary พื้นฐาน, Pre-Intermediate ชั้นกลางเริ่มแรก, Intermediate ชั้นกลาง, Upper-Intermediate ชั้นกลางระดับบน, Advanced ระดับชำนาญ)

หลักสูตร General English ทำการสอนผ่านทางชั้นเรียนที่มีการโต้ตอบไปมาระหว่างครูและนักเรียน ซึ่งตั้งอยู่บนรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้พัฒนาความเข้าใจในภาษาอังกฤษของพวกเขา

ในแต่ละระดับของชั้นเรียนถูกกำหนดโดนระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในขณะนั้น ด้วยการทำการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาซึ่งนักเรียนต้องสอบเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะมีจุดเริ่มต้นในการเรียนที่ถูกต้อง

   IELTS Preparation [ Non AQF Award ]   

ระยะเวลาเรียน: 4-24 สัปดาห์

(Foundation ระดับพื้นฐาน & Advanced ระดับชำนาญแล้ว)

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS ทำการเรียนการสอนผ่านชั้นเรียนที่มีโครงสร้างของการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียน ให้เตรียมตัว ฝึกฝน และมีความพร้อมในการสอบ IELTS ของนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากการสอบ IELTS นั้นไม่ใช่มีเพียงแค่การวัดระดับภาษาในส่วนต่างๆเท่านั้น มันยังจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ซึ่งทางสถาบันแนะนำให้นักเรียนเตรียมตัวและจิตใจล่วงหน้าก่อนเดินทางไปสอบอย่างเป็นทางการ พวกเราจะสร้างประสบการณ์การเรียนที่เหมือนนำนักเรียนให้เข้าสอบจริงๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่านักเรียนนั้นถูกเตรียมตัวพร้อมในการสอบเพื่อได้คะแนนในระดับที่นักเรียนต้องการ

   หลักสูตรธุรกิจ   

  BSB20115 Certificate II in Business  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ซึ่งทำงานอยู่ในตำแหน่งที่หลากหลายระดับพนักงานธุรการที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพ บุคคลระดับนี้จะทำงานทำงานในขอบเขตของการทำงานที่มักเป็นงานประจำซ้ำๆ โดยอาศัยทักษะการปฏิบัติงานที่ไม่มากนักและใช้ความรู้ทางธุรกิจระดับพื้นฐานในบริบทหนึ่งๆ บุคคลที่เรียนระดับนี้จะทำงานภายใต้การบริหารของหัวหน้างานโดยตรง

  BSB20215 Certificate II in Customer Engagement  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ซึ่งทำงานโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารต่างๆหลายช่องทาง เพื่อรวบรวมข้อมูลและให้บริการแก่ลูกค้า โดยทั่วไปบุคคลที่เรียนหลักสูตรนี้จะทำงานภายใต้การบริหารงานของหัวหน้าโดยตรง โดยมีอำนาจหน้าที่จำกัดเพื่อปฏิบัติงาน

  BSB30115 Certificate III in Business  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นและความรู้ที่นักเรียนต้องการในการที่จะประกอบอาชีพที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงทักษะที่เป็นที่สำคัญในการที่จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในทางอาชีพด้านธุรกิจทั้งในออสเตรเลียและที่อื่นทั่วโลก และหลักสูตรนี้ดีที่สุดสำหรับบุคคลผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะของตัวเองในด้านธุรกิจ

  BSB42615 Certificate IV in New Small Business  

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับบุคคลผู้ที่ก่อตั้งกิจการเล็กๆของตัวเอง และเป็นผู้ที่ต้องการใช้ทักษะที่พัฒนาดีแล้วร่วมกับความรู้ที่กว้างขวางเพื่อใช้แก้ปัญหาที่หลากหลายและคาดเดาไม่ได้ รวมถึงนักเรียนจะสามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางอาชีพ บุคคลผู้เรียนหลักสูตรนี้อาจจะต้องแสดงความเป็นผู้นำและให้การชี้แนะแก่บุคคลอื่น และยังอาจจะต้องรับผิดชอบต่อผลการทำงานของผู้อื่นอีกด้วย

  BSB50215 Diploma of Business  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลผู้ที่ทำงานในตำแหน่งที่หลากหลายเช่น นักบริหาร ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ บุคคลในบทบาทเหล่านี้อาจจะมีประสบการณ์จากการทำงานที่มากมายในบริบทต่างๆ แต่พวกเขายังต้องการมองหาทางเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพของตัวเองให้ก้าวล้ำขึ้นไปในขอบเขตของหน้าที่การทำงานที่หลากหลายและแตกต่าง ในทางตรงกันข้ามหลักสูตรนี้ก็ยังเหมาะสมกับบุคคลผู้มีประสบการณ์การทำงานน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเลย แต่พวกเขามีทักษะและความรู้ทางทฤษฎีธุรกิจเป็นอย่างดีซึ่งพวกเขาอยากที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเหล่านั้น เพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีโอกาสถูกจ้างงานมากขึ้น

  BSB50815 Diploma of International Business  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในตำแหน่งต่างๆภายในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และพวกเขามีความรู้ทางทฤษฎีธุรกิจเป็นอย่างดีซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ พวกเขาอาจจะสามารถแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศจะถูกกระทำอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรหรือพื้นที่ในการทำงานหนึ่งๆ โดยทั่งไปบุคคลที่เรียนหลักสูตรนี้มักจะต้องดูแลรับผิดชอบต่อผลงานของผู้อื่นและนำทีมงานเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างราบรื่น

  BSB60215 Advanced Diploma of Business  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เชี่ยวชาญในบทบาทของผู้บริหารระดับสูงและกำลังมองหาทางที่จะพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญของตัวเองในขอบเขตของหน้าที่การงานที่กว้างขวาง หลักสูตรนี้เหมาะสมกับบุคคลผู้มีทักษะและความรู้ทางอาชีพตามทฤษฎีธุรกิจอย่างสูงและยังต้องการที่จะควบรวมและสร้างทางเดินไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือโอกาสการจ้างงานที่มากขึ้น

  หลักสูตรผู้นำและการบริหาร  

  BSB42015 Certificate IV in Leadership and Management  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่ทำงานเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำและผู้จัดการนรุ่นใหม่ในขอบเขตของบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ

ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ต้องรับผิดชอบต่อผลการทำงานของตนเอง บุคคลในระดับนี้ต้องเป็นผู้นำ ให้แนวทางการทำงาน และใช่วยเหลือผู้อื่นและลูกน้องในเรื่องการทำงาน บุคคลที่เรียนหลักสูตรนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อการจัดการและตรวจสอบการทำงานของทีมงานอีกด้วย

บุคคลที่เรียนหลักสูตรนี้จะหาทางออกของปัญหาให้กับปัญหาที่มีมากมายและคาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ และยังสามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายแหล่ง

  BSB51915 Diploma of Leadership and Management  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะในการลงมือทำงาน และประสบการณ์จากการทำงานด้านการเป็นผู้นำและบริหารงาน ภายในบริษัทและอุตสาหกรรมที่หลากหลายและกว้างขวาง บุคคลในระดับนี้สามารถแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถในการวางแผนการทำงาน จัดระเบียบ ดำเนินการและตรวจสอบผลการทำงานของตัวเองและผู้อื่น บุคคลระดับนี้สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือในงานของบุคลอื่นหรือทั้งทีมงาน เพื่อนำผลการทำงานไปให้ถึงเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ บุคคลผู้เรียนหลักสูตรนี้สามารถวางแผน ออกแบบ ดำเนินการ และประเมินทางแก้ไขของปัญหาที่คาดเดาไม่ได้ รวมทั้งระบุ วิเคราะห์ และจัดการให้เป็นระบบ ในข้อมูลต่างๆที่มีแหล่งที่มาที่หลากหลาย

  BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะที่ชำนาญเป็นพิเศษร่วมกับประสบการณ์การทำงานด้านการเป็นผู้นำและบริหารงาน ภายในบริษัทและอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง บุคคลระดับนี้สามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถในการวางแผนและดำเนินงานในส่วนงานด้านการเป็นผู้นำและการบริหารงาน พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผลการทำงานของบุคคลอื่นหรือทีมงานภายใช้ตัวแปรที่กว้างขวาง บุคคลระดับนี้สามารถใช้ความคิดและทักษะในการสื่อสารเพื่อระบุ วิเคราะห์ และทำให้เป็นระบบ ในข้อมูลจากหลายแหล่ง และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ของตนไปสู้ผู้อื่น และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางความคิดอื่นๆเพื่อแสดงออกถึง ความคิดและมุมมองของตัวเองในการตอบสนองต่อปัญหาในการทำงานที่ซับซ้อน

  หลักสูตรการบริหารโครงการ  

  BSB51415 Diploma of Project Management  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ด้านการบริหารโครงการ บุคคลระดับนี้อาจจะต้องจัดการโครงการในหลากหลายเนื้องาน ครอบคลุมภาคส่วนของอุตสาหกรรมจำนวนมาก บุคคลระดับนี้มีบทบาทด้านการเป็นผู้นำและการบริหารโครงการ และมีความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ บุคคลเหล่านี้มีความรู้อย่างดีในทางทฤษฎีด้านธุรกิจซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการใช้ความสามารถในการทำงานทางเทคนิกและความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อ ริเริ่ม วางแผน บริหาร และประเมิน ผลการทำงานของตัวเองและผู้อื่น

  หลักสูตรการโรงแรม  

  SIT50416 Diploma of Hospitality Management  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้มีบทบาทในการเป็นบุคคลากรที่มีทักษะการทำงานสูงในด้านการโรงแรม และยังเป็นผู้ที่ใช้ทักษะด้านการโรงแรมที่กว้างขวาง ร่วมกับทักษะในการบริหารและความรู้ที่แน่นหนาในด้านอุตสาหกรรมการโรงแรมเพื่อประสานงานในการดำเนินงานของธุรกิจการโรงแรม บุคคลระดับนี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสามารถตัดสินใจในเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านากรโรงแรมได้อย่างเหมาะสม

  SIT60316 Advanced Diploma of Hospitality Management  

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบริหารการโรงแรมและกำลังมองหาโอกาสที่จะเลื่อนตำแหน่ง หรือรักษะตำแหน่งที่มีอยู่แล้ว ในตำแหน่งงานผู้บริหารอาวุโส บุคคลระดับนี้จะสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจโดยใช้ความสามารถในการทำงานที่เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ และกว้างขวางในเทคนิกวิธีต่างๆ ความรู้ของบุคคลที่เรียนหลักสูตรนี้ อาจจะมีความเฉพาะเจาะจงด้วยความชำนาญพิเศษ หรืออาจจะกว้างขวาง และบุคคลระดับนี้มันจพต้องรับผิดชอบต่อผลการทำงานของกลุ่มหรือทีมงานโดยรวม