Bridge Business College

Bridge Business College

Bridge Business College ก่อตั้งในปี 1991 เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านการศึกษาทั้งคอร์สภาษาและคอร์สวิชาชีพ ทางโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการธุรกิจ กรจัดการทรัพยากรมนุษย์ บัญชี การตลาด และการท่องเที่ยว และยังมีโปรแกรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ

ที่ตั้งโรงเรียน:  Level 9, 11 York Street, Sydney, New South Wales, Australia 2000

เว็บไซต์โรงเรียน: www.bridgebc.edu.au

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส ระยะเวลา
English Language Programs
English for General Purposes 1-11 สัปดาห์
Cambridge FCE Preparation 12-23 สัปดาห์
IELTS Preparation 24 สัปดาห์ขึ้นไป
Business
Certificate II in Business 4 เทอม (24 สัปดาห์)
Certificate III in Business 8 เทอม (48 สัปดาห์)
Certificate IV in Business 4 เทอม (24 สัปดาห์)
Diploma of Business 8 เทอม (48 สัปดาห์)
Advanced Diploma of Business 12 เทอม (72 สัปดาห์)
Human Resources Management
Certificate IV in Human Resources 5 เทอม (30 สัปดาห์)
Diploma of Human Resources Management 8 เทอม (48 สัปดาห์)
Advanced Diploma of Management (Human Resources) 12 เทอม (72 สัปดาห์)
Marketing and Communication
Certificate IV in Marketing and Communication 8 เทอม (48 สัปดาห์)
Diploma of Marketing and Communication 8 เทอม (48 สัปดาห์)
Advanced Diploma of Marketing and Communication 12 เทอม (72 สัปดาห์)
Accounting
Certificate II in Financial Services 4 เทอม (24 สัปดาห์)
Certificate III in Accounts Administration 8 เทอม (48 สัปดาห์)
Certificate IV in Accounting & Bookkeeping 8 เทอม (48 สัปดาห์)
Diploma of Accounting 8 เทอม (48 สัปดาห์)
Tourism
Certificate III in ravel 10 เทอม (60 สัปดาห์)
Diploma of Travel and Tourism Management 12 เทอม (72 สัปดาห์)