loogo

Greenwich English College

เรียนที่ Greenwich College ผู้เรียนจะได้รับมากกว่าในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรก็ตาม มีตัวเลือกในการเรียนต่อมากมายและให้คุณได้ประสบความสำเร็จที่เร็วยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้กับคุณ

ที่ตั้งโรงเรียน  

Sydney Campus: Level 2, 396 Pitt Street, Sydney NSW 2000

Melbourne Campus: Level 8, 120 Spencer Street, Melbourne VIC 3000

North Sydney Campus: Level 2, 118 Walker Street, North Sydney NSW 2060

เว็บไซต์โรงเรียน: www.greenwichcollege.edu.au

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส ระยะเวลา
General English
General English 1-50 สัปดาห์
Pronunciation in context 4 สัปดาห์
IELTS Preparation
IELTS Foundation 1-12 สัปดาห์
IELTS Advance 1-16 สัปดาห์
Cambridge Exam Preparation
Cambridge English: A2 Key (KET) 8 สัปดาห์

Cambridge English: B1 Preliminary (PET)

11-12 สัปดาห์
Cambridge English: B2 First (FCE) 11-12 สัปดาห์
Cambridge English: C1 Advanced (CAE) 11-12 สัปดาห์
Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) 12 สัปดาห์
Cambridge English: On-Demand 4-12 สัปดาห์
English for Specific Purposes
English for Vocational Studies (EVS) 10 สัปดาห์
English for Academic Purposes (EAP) 12 สัปดาห์
English for Business 4,8 หรือ12 สัปดาห์
English+Creative Technology 4,8 หรือ12 สัปดาห์
Management Courses
Certificate II in Business 24 สัปดาห์
Certificate III in Business 40-44 สัปดาห์
Certificate IV in Business 40-44 สัปดาห์
Diploma of Business 52 สัปดาห์
Certificate IV in Leadership & Management 40-44 สัปดาห์ 
Diploma of Leadership and management 52 สัปดาห์
Advanced Diploma of Leadership and Management 52 สัปดาห์
Certificate IV in Project Management Practice 40-44 สัปดาห์
Diploma of Project Management

52 สัปดาห์ 

Advanced Diploma of Program Management 52 สัปดาห์
Certificate IV in Marketing and Communication 40-44 สัปดาห์ 
Diploma of Marketing and Communication 52 สัปดาห์
Diploma of Event Management 52 สัปดาห์