loogo

VIA Education

เรียนต่อออสเตรเลีย

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ตรงข้ามกับศูนย์การค้า World Square และตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟสำคัญของเมือง คือ สถานี  Central และ Town Hall, ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ  นอกจากนี้ นักเรียนสามารถเดินไปชมเขตท่าเรือดาร์ลิ่ง (Darling Harbor) ซึ่งเป็นสถานที่ทุกคนไปในเมือง ไปพักผ่อน เดินเล่นชมเมืองทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน

ที่ตั้งโรงเรียน: Level 4&5, 565 George St SYDNEY 2000

เว็บไซต์โรงเรียน: www.via.edu.au

คอร์ส

ระยะเวลา

Human Resources

 • Certificate IV in Human Resources
 • Diploma of Human Resources Management
 • Advanced Diploma of Management (Human Resources) 
 • 52 สัปดาห์
 • 52 สัปดาห์
 • 80 สัปดาห์

Project Management

 • Certificate IV in Project Management Practice
 • Diploma of Project Management 
 • 52 สัปดาห์
 • 52 สัปดาห์

Leadership & Management

 • Diploma of Leadership and Management
 • Advanced Diploma of Leadership and Management 
 • 80 สัปดาห์
 • 80 สัปดาห์