loogo

ข้อมูลทั่วไป

สถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่  37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02 287 2680 โทรสาร: 02 287 2092

ออสเตรเลีย ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ำ มีอากาศดี มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และระบบการศึกษาที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละรัฐซึ่งอาจแตกต่างกัน

รัฐ และ เมืองสำคัญ ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล คือ มณฑลนครหลวง ( Australian Capital Territory ) เป็นมณฑลที่ตั้งของ แคนเบอร์ร่า ( Canberra ) เมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการปกครอง เป็นที่ตั้งขององค์กรระดับชาติ และ หน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ รวมทั้งสถานทูตไทย

ค่าเงินของประเทศออสเตรเลีย โดยประมาณ 1 AUD = 30 บาท

สภาพภูมิประเทศ
ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองจากประเทศรัสเซีย แคนาดา จีน อเมริกา และบราซิล เนื้อที่ประมาณ 1 ใน 3 เป็นทะเลทราย มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น ทางแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ รวมถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ เพราะเป็นเขตที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า

ประเทศออสเตรเลีตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศไทย โดยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งทวีป (เป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลก) มีลักษณะของประเทศเป็นเกาะ (เป็นเกาะที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก) ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค และมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่โดยประมาณ 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร

ประเทศออสเตรเลีย ประกอบไปด้วยรัฐ 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล คือ

รัฐนิวเซาท์เวลส์ : New South Wales – NSW
เมืองหลวงคือเมือง Sydney
มณฑลนครหลวงของออสเตรเลีย : Australian Capital Territory – ACT
เมืองหลวงคือเมือง Canberra
มณฑลตอนเหนือ : Northern Territory – NT
เมืองหลวงคือเมือง Darwin
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย : South Australia – SA
เมืองหลวงคือเมือง Adelaide
รัฐควีนส์แลนด์ : Queensland – QLD
เมืองหลวงคือเมือง Brisbane
รัฐทัสเมเนีย : Tasmania – TAS
เมืองหลวงคือเมือง Hobart
รัฐวิคตอเรีย : Victoria – VIC
เมืองหลวงคือเมือง Melbourne
รัฐเวสเทอร์นออสเตรเลีย : Western Australia – WA
เมืองหลวงคือเมือง Perth

สภาพภูมิอากาศ

ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร พื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของประเทศ ตั้งอยู่ในเขตร้อน ส่วนที่เหลือตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น แต่ด้วยขนาดของประเทศที่มีความกว้างใหญ่ ประเทศออสเตรเลีย จึงเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศที่มีความหลากหลาย โดยทั่วไปจะมีอากาศกำลังเย็นสบาย แต่สำหรับในส่วนพื้นที่บริเวณที่ราบสูง และพื้นที่ในรัฐ Tasmania และบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ อากาศจะหนาวเย็นกว่า ส่วนทางด้านตอนเหนือของประเทศ จะมีลักษณะอากาศทั่วไปใกล้เคียงกับเขตเอเซีย และแปซิฟิค
ประเทศออสเตรเลีย มี 4 ฤดูกาลดังนี้
– ฤดูร้อน : เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
– ฤดูใบไม้ร่วง : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
– ฤดูหนาว : เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
– ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน

เวลา

ด้วยขนาดของประเทศที่มีความกว้างใหญ่ ประเทศออสเตรเลีย จึงมีการแบ่งเวลาตามเส้นแบ่งเขตเวลาของโลก มาตรฐานกรีนนิช (Greenwich Mean Time – GMT) โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 เขตเวลาดังนี้
1. Eastern Standard Time – EST เป็นเวลาที่ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra ซึ่งจะเร็วกว่าประเทศไทย 3-4 ชั่วโมง
2. Central Standard Time – CST เป็นเวลาที่ใช้ในรัฐ South Australia และ Northern Territory ซึ่งจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
3. Wetern Standard Time – WST เป็นเวลาที่ใช้ในรัฐ Western Australia ซึ่งจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ในช่วงฤดูร้อน (เดือนตุลาคม – ปลายเดือนมีนาคม) จะมีเวลาในช่วงกลางวัน ยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง (Daylight Saving) ในทุกรัฐ ยกเว้นรัฐ Western Australia และQueensland

การใช้ชีวิต

เศรษฐกิจ
ชาวออสเตรเลียปัจจุบันให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาก จนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ และเครื่องโทรสารต่อจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากเป็นอันดับหกของโลก
——————————————————————————–
เงินตรา
ประเทศออสเตรเลีย ใช้หน่วยเงินตราเป็น A$ (A$ 1 เท่ากับ 100 เซ็นต์) โดยมีค่าเงินต่างๆดังนี้ เหรียญ : 5 เซ็นต์ 10 เซ็นต์ 20 เซ็นต์ 50 เซ็นต์ A$ 1 และ A$ 2 ธนบัตร : A$ 5 A$ 10 A$ 20 A$ 50 และ A$ 100

——————————————————————————–
ร้านค้า
ในเมืองขนาดใหญ่ และในเขตตัวเมืองของแต่ละรัฐ สามารถหาร้านค้าชั้นนำจากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย โดยส่วนใหญ่ จะเปิดทำการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.30 น. และสำหรับวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เปิดถึง 21.00 น. ส่วนในวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดทำการ ยกเว้นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่อาจเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ด้วย
——————————————————————————–
ไฟฟ้า
ใช้กระแสไฟฟ้า 220 V เหมือนประเทศไทย แต่เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจากเมืองไทย ต้องใช้ Adapter ซึ่งหาซื้อได้ในประเทศไทย และออสเตรเลีย

——————————————————————————–
ประปา
น้ำประปาสะอาดสามารถใช้สำหรับดื่มได้

——————————————————————————–
ศาสนา
เนื่องด้วยออสเตรเลียให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่ก็มีศาสนาอื่น ๆ เช่น พุทธ อิสลาม และยิว ด้วยเช่นกัน
——————————————————————————–
การทำงานของนักศึกษาต่างชาติ
การหางานทำในประเทศออสเตรเลีย ไม่ใช่เรื่องที่ยาก นักศึกษาต่างชาติ สามารถทำงานนอกเวลาเรียนได้ ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วง ระหว่างภาคการศึกษา หรือ 35 – 40 ชั่วโมง ในช่วงปิดภาค แต่การทำงานจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน อย่างไรก็ดี นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน จะต้องทำเรื่องยื่นขออนุญาตการทำงานกับ Department of Immigration and Multicultural Affairs (DIMA) และชำระค่าธรรมเนียมจำนวน A$ 50 เสียก่อน

——————————————————————————–
ภาษีอากร
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 6 เดือน และมีรายได้ ต้องทำเรื่องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax File Number) และจะต้องยื่นเรื่องเสียภาษีเงินได้ ให้กับรัฐบาลออสเตรเลีย เมื่อครบกำหนดปีงบประมาณ คือในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี หากนักศึกษาไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี นักศึกษาต้องเสียภาษีในอัตราสูงสุดโดยคำนวนจากรายได้ทั้งหมด